Get Adobe Flash player

ข้อตกลงก่อนรับชมเว็บไซต์

PDFพิมพ์อีเมล

003

กรุณาอ่านกันก่อนนะครับ
 

ข้อตกลงของผู้ใช้บริการ www.kasetsomboon.org


คณะผู้จัดทำเว็บไซต์ www.kasetsomboon.org ได้จัดทำข้อตกลงนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ได้ทำความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนการใช้บริการ รวมทั้งเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ในการให้บริการจากเว็บไซต์ของเรา ให้ผู้ใช้บริการทำความเข้าใจตามข้อตกลงนี้


  1. ก่อนแสดงความคิดเห็น หรือ โพสกระทู้ใดๆ ในเว็บบอร์ด ท่านต้องสมัครสมาชิก โดยการกรอกรายละเอียดของท่านให้ครบถ้วนก่อนและต้องกรอกตามความเป็นจริงด้วย ถึงแม้ท่านกรอกข้อความที่เป็นเท็จ เราก็สามารถตรวจสอบระบบ IP ของท่านได้อยู่ดี
  2. ห้ามเผยแพร่ข้อความอันส่งผลเสียหายแก่บุคคลอื่น
  3. ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ผิดกฏหมาย, ข่มขู่คุกคาม, กล่าวร้าย, หมิ่นประมาท, ละเมิดสิทธิ,หยาบคาย, ลามกอนาจารต่อสังคม สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  4. ห้ามปลุกระดมให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง หรือเกิดการจราจล
  5. ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์การค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต จากผู้ดูแลเว็บไซต์
  6. ห้ามส่งข้อความหรืออะไรก็ ตามที่เข้าข่าย Spam รบกวนสมาชิกด้วยกันเอง/หรือบุคคลอื่นที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ ตลอดถึงการกระทำใดๆ อันเป็นการผิดกฏหมายของประเทศที่ได้รับข้อความนั้นๆ หากมีผู้เสียหาย ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
  7. เพื่อความปลอดภัย ท่านต้องรักษาชื่อผู้ใช้และระหัสผ่านให้ดี โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ
  8. ทางผู้ดูแลเว็บ จะไม่รับประกันความเสียหายของข้อความ และ/หรือ ข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการ เนื่องด้วยผู้ดูแลเว็บไซต์ ไม่สามารถให้บริการและดูแลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  9. การดาวน์โหลดอะไรก็ตามจาก เว็บไซต์ www.kasetsomboon.org ทางคณะผู้ดูแลเว็บ ขอสงวนสิทธิ์ต้นฉบับทั้งหมด ทั้งในด้านเนื้อหา, สัญลักษณ์, ตัวอักษร, กราฟฟิกซ์, การออกแบบและข้อมูลทั้งหมด ยกเว้นงานอันมีลิขสิทธิ์ ให้ถิอเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของนั้นๆ
  10. ห้ามทำ ซ้ำ,ดาวน์โหลด, ดัดแปลง, อัพโหลด เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลบนเว็บ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
  11. การ เชื่อมโยงเว็บลิงค์ไป ยังเว็บไซต์อื่นๆ ทางเว็บไซต์เรา เป็นเพียงสื่อกลาง ในการนำทางท่านให้เข้าถึงข้อมูลของเว็บไซต์ต่างๆภายในเขื่อข่ายอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ดังนั้นเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นๆ จึงไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์เรา หากเกิดปัญหาใดๆขึ้นมา ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม ทางเว็บไซต์เราจะไม่ขอรับผิดชอบ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  12. เว็บไซต์ของเรา มิใช่เวทีหรือสถานที่ใช้ในการทะเลาะวิวาท เพื่อผลประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใด การนำข้อมูลไม่ว่าว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของสมาชิก ไปใช้ในการกระทำการข้างต้น ให้ถือว่าเป็นการกระทำไม่สมควร ซึ่งผู้ดูแลเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือตามกรอบของกฏหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  13. การตักเตือนผู้ที่ทำผิดต่อ กฏของเว็บไซต์เรา ทางผู้ดูแลเว็บขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเลือกใช้วิธีการที่เห็นว่าเหมาะสม เช่น ประกาศลงในกระทู้ ที่มีการกระทำผิด หรือส่งจดหมายอีเลคทรอนิคส์ แจ้งเตือน หรือ ประกาศไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของหน้าเว็บ ซึ่งให้ถือว่า การตักเตือนได้ถูกประกาศแล้ว และหากมีความผิดเกิดขึ้นอีก ทางผู้ดูแลเว็บขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการที่เห็นว่าเป็นการสมควรทันที หากเป็นความผิดในทางกฏหมายผู้ดูแลเว็บไซต์ จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยที่จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
barrotate
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)