Get Adobe Flash player

ความจริงใจหาได้จากที่ไหน

PDFพิมพ์อีเมล

โดย…ชายน้อย

คนเราทุกคนเกิดมาบนโลกใบเล็กนี้ ก็ล้วนปรารถนาที่จะได้ซึ่งความจริงใจ ที่แสดงออกต่อกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไร้ซึ่งความอคติแห่งภาพมายา ที่ต่างฝ่ายต่างแสดงออกต่อกัน หากจะเปรียบความจริงใจ เหมือนกับธรรมชาติในโลกใบนี้ ก็จะทำให้เราเห็นภาพแห่งความจริงใจ ได้เป็นอย่างดี กับธรรมชาติที่แฝงไปด้วยข้อคิด..เตือนใจ
1. ความ จริงใจเปรียบเสมือนกับพระอาทิตย์กับพระจันทร์ ที่ทอแสงให้ความสว่างไสวแก่พื้นโลกโดยไม่เลือกชนชั้น ไม่เลือกประเทศ แต่ได้ทำหน้าที่ให้แสงสว่างตลอดทั้งวัน..ทั้งคืน บ้างก็ให้ความอบอุ่น บ้างก็ให้ความร้อนระอุ แล้วแต่ช่วงฤดูกาลและวันเวลาของสถานที่ที่แตกต่าง แต่ก็ได้ชื่อว่า…ให้แสงสว่างแก่พื้นโลก..หากแม้ว่า…โลกใบนี้ ปราศจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ โลกแห่งความมืดมน โลกก็จะถูกปกคลุมด้วยความมืดมิด การดำเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติ…ก็เกิดความยากลำบาก
หากแม้ว่า…โลกนี้ปราศจากซึ่งความจริงใจต่อกัน.. จิตใจของเรา…ก็คงมืดมน..ยากแก่การดำเนินชีวิตได้ เพราะมวลมนุษยชาติ ต่างก็พึ่งพาอาศัยกัน…ช่วยเหลือ..แบ่งปันกัน.
2. ความ จริงใจเปรียบเสมือนกับสายน้ำและสายลมที่ให้ความชุ่มชื่นชุ่มเย็นแก่มวล มนุษยชาติที่ไม่เลือกชนชั้นวรรณะเผ่าพันธุ์ สายน้ำ…ให้ความชุ่มชื่น…แก่ธรรมชาติ สายลม…ให้ความชุ่มเย็น..แก่ธรรมชาติ..ฉันใด.. ความจริงใจ ก็ทำให้เกิดความชุ่มชื่นแก่ผู้รับและทำให้หัวใจของผู้กระทำ…เกิดความชื่น เย็น..ฉันนั้น…
3. ความจริงใจเปรียบเสมือนกับพื้นดินและท้องฟ้า สิ่งที่อยู่สูงที่สุดก็คือ…ฟ้า สิ่งที่อยู่ต่ำสุดก็คือ…ดิน

คนเรา… ถ้ารู้จักที่จะให้ความจริงใจต่อกัน.. โดยไม่แบ่งชนชั้น..วรรณะเผ่าพันธุ์…ศาสนา.. หรือต่างเชื้อชาติ… และให้ความจริงใจ… โดยไม่มีประมาณ..ไม่มีที่สิ้นสุด… ก็เหมือนกับแผ่นดิน…ที่ให้ความมั่นคง..หนักแน่น..เหมือนกับท้องฟ้า…ที่ ให้ความงดงาม..ที่ยิ่งใหญ่…ไพศาล..

หากเราได้ทำจิตใจของเรา..ปรับใจของเราให้เหมือนกับธรรมชาติได้เช่นนี้แล้ว.. ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้หนึ่งที่พร้อมจะแบ่งปัน..ความจริงใจ..หว่านเมล็ดพันธุ์ แห่งความบริสุทธิ์ใจ… ลงในหัวใจแห่งความปรารถนาดี…ที่จะบังเกิดผล..เป็นความจริงใจ..

ถ้าเราทุกคน… มอบความรัก..ความจริงใจที่แสดงออกด้วยความบริสุทธิ์ใจ เราก็ได้ชื่อว่า เป็นผู้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น มีมาตรฐานแห่งความงดงามทางจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมขั้นสูง..ต่อไป..

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)