Get Adobe Flash player

ค่าวเรื่อง..ส่งใจถึงคนฮัก

PDFพิมพ์อีเมล


ค่าวหม่าเก่า แต่งโดยพ่อหนานบัณฑิต ไชยวุฒิ บ้านต้นแหลง ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน
เขียนที่พัก สำนักเคหัง
บ่แพงว่าแพง บ่รักว่ารัก
พี่จักขอถาม ที่นายน้องเหน้า
จักได้มอบอั้บ เปนวิวาหา
แสดงเถิงกัน ฅวามชังฅวามรัก
เปนผัวเปนเมีย บ่หันเมฆฝ้า
เท่าว่าพี่ไธ้ ได้เปนฅนจน
เพราะเปนฅนจน ทารณว่าร้าย
แต่ใจประสงค์ ทะนงเก่งกล้า
ใคร่มาร่วมรัก แม่อินท์ลงเหลา
มันค็บ่ตาย กลัวนายเปล่าว้าง
ถามพ่อแม่ตน สองฅนเกี่ยวข้อง
ชาติก่อนชาติแล้ว ขาดความต้องการ
เมื่อปะพบไหน บ่ไขปากทัก
พรองเอาตัว แม่เข้าสูนแป้ง
คันพี่ได้น้อง แม่ปล้องแขนกลม
เถิงว่าตัวยิง เพาพิงบ่รัก
แต๋มน้องอยู่ไกล หนตกออกใต้
บ่ได้รอรั้ง บ่หันค็ถาม
ไหว้วอนขอ มือยอกราบนบ
อย่าช้าเนานาน รายการขีดขั้น
ถ้านานเนิ่นช้า จักห่างเหินไกล
อิทธิสอน พี่ได้นึกแล้ว
สัตว์โลกสงสาร สันดานเสี้ยงถ้าน
มาขอยอมตัว บ่รอรั้งไว้
วันหัวเรียงหมอน ม่วนวอนเสี้ยงถ้าน
พี่ขอบอกน้อง แม่ดวงไกสอร
อวสาน ยิงชายร่วมรัก
ขอวจนัง ฝากน้องสักหน้อย
มันยาวยืดกว้างไพนาน
จักตกลงเอาแน่ครัก
ขันหมากจักมา หานายน้องเหน้า
หื้อใสส่องแจ้งวัยยา
จักมาปิดบังห่อไว้
ค็ยังมืดมน บ่ใสสว่างหน้า
บ่มีผืนแผ่นผ้าครัวใบ
มีใจมายาม่ายชู้
ลวดกวังเมา บ่เอาไหนได้
มีคู่ข้างเทียมนอน
จักสมคำพรองพี่ไธ้
หันสาวงามงาม รักแล้วบ่ได้
บ่เหลียวเหงี่ยงหน้าหูฟัง
หวังจักเพาแพง ร่วมซ้อน
จักสีสูบชม ฅวามสมใฝ่อ้าง
จักท้นรากข้าทุกฅาย
จักตามทวยไพสอดเซาะ
จักตามทวยไพ ไฅว่เมืองไฅว่บ้าน
นึกเถิงท่านเจ้าอินทา
รีบเร็วพลันมากนัก
รือจักบรรลัย ชีวิตขาดขว้ำ
เชิญจีดอกแก้วดาฟัง
บ่มีสุขบานมาดมื้อ
รีบหาด่วนได้วันดี
หื้อตัวยิงนางทราบไว้
แม่พวงขะยอม น้องรักถี่ถ้อย
ก็หมดเท่าอี้พอดี
สองเราฟู่กัน บ่หันเปล่งป้อย
พี่ขอฝากรัก ไพตามรายการ
ปีเดือนใด วันใดแม่นทัด
ขอโชคอวยพร สังวอรแก่เถ้า
เพราะพี่รักน้อง เหมือนอองแก่นตา
พ่อแม่ปิตตา แห่งข้าพี่ไธ้
กลัวน้องหมองใจ ต่อไพวันหน้า
มันบ่เรียบร้อย บ่สว่างใส
บ่ได้ขีดเขียน ร่ำเรียนเล่ารู้
ทางเวียกทางการ บ่เอามาใกล้
พี่ขอร่วมห้อง เปนขื่อเปนกลอน
รือบ่สมหวัง เปนกัมม์ถ่อยไร้
เจ้ายอดนารี หันดีฅว่างไสร้
พี่เมารักน้อง ใผผ่อบ่หัน
คันบ่ได้ ฅิงผายร่างค้อม
พี่ทึงเตมใจ แม่ใบหน้ากว้าง
พี่ทึงบ่ละ มานะจนตาย
อตสะอตสาห์ ไพหาเลียบเลาะ
แข้งชายบ่หัก ขาชายบ่ห้าน
เทพารักษ์ มเหสิกขา
พวงขะยอม ไกสรที่รัก
อนิจฺจํ บ่หนิมเที่ยงหมั้น
คนเรามนุสส์ รักกันแพงกัน
คันฟู่ไพหลาย ว่าชายขี้อู้
เปนวันอาทิตย์ ไชยาติถี
อิทธิสอน วิงวอนค้อนไค้
หื้อได้เปน แม่เด็กอ่อนหน้อย
ก่อนแหล่นายเหยฯ
บ่มีแนวรอยแน่ครัก
น้องจักชื่นบาน รือจักหม่นเศร้า
จักเข้าสู่ห้องฆราวาส์
เมื่อสองเราราร่วมรัก
ว่าเมื่อใดนา จักได้หันหน้า
ใผบ่ห่วงห้ามสักฅน
กลัวจักนินทาว่าร้าย
เครื่องนุ่งครัวใบ ปุดหลังขาดหน้า
บ่ใช่ว่าอู้แปลงเอา
ใคร่ตายบรรลัยม้วยม้าง
เปนหอเรือนนอน กับนางร่วมห้อง
บ่ได้ร่วมส้างบุญทาน
บ่หนาอาลัยทอดซัด
ทุกเมื่อฅืนวัน อึดตันหนีบแหน้น
มาเปนคู่อ้อนพิงชม
มาเปนเมียนางร่วมรัก
บ่หนบ่มาย หมายเอาจนได้
จนปะจวบเจ้าฅนงาม
บ่หล้างพอนานจวบพบ
ติดตามเอามา เร็วลาด่วนดั้น
น้องจักว่าอั้นฉันใด
ช่างหุมเพพังคลาดแคล้ว
มีตามโบรัง ศีลธัมม์บ่ห้าม
จงพออินดูพี่ไธ้
ออกฅ่ำแฅวนดี มีชัยโชคกว้าง
หื้อพลันรีบได้หลับนอน
ยือยาวไพยิ่งนัก
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)