Get Adobe Flash player

ค่าวเรื่อง…ความแตกต่างระหว่างยุค

PDFพิมพ์อีเมล

ค่าวเรื่องความแตกต่างระหว่างยุค

สังคมไทย เปลี่ยนไปนักล้ำ จากหงายเป๋นคว้ำ ทำใจยากหนา
ทุกครอบครัวนี้ ต่างมีปัญหา แทบจ๋นปัญญา จะตวยตันเจ้า
แต่ก่อนออนหลัง ฟังจากคนเฒ่า อุ้ยหม่อนของเฮา เล่าไว้
เปิ้นเลี้ยงลูกหลาน กั๋นเอาไว้ไจ๊ ฝากผีฝากไข้ ทีลูน
พ่อแม่แก่ค๊าว ลูกเต้าอุดหนุน ทดแทนบุญคุณ ผู้บังเกิดเกล้า
ครอบครัวหนึ่งมี ลูกเป๋นแปดเก้า เปิ้นบ่เกยเอา ขว้างละ
เลี้ยงใหญ่กู่คน อดทนมานะ ค่อยยะค่อยสร้าง ฝ่าฟัน
ข้าวบดข้าวโอ๊ด บ่ฮู้จักกั๋น ใหญ่ได้ตึงวัน ย้อนข้าวกับกล้วย
ผ่าตากหลังคา มาม่ามใส่ถ้วย ป้อนลูกไปตวย ค่ำเจ๊า
นมผงนมหมี บ่มีแต๊เล่า เลี้ยงนมจากเต้า มารดา
ลูกก็อ้วนท้วน บ่มีปัญหา ได้สักขวบกา ก็ปิดนมได้
ข้าวน้ำพริกเกลื๋อ ตังเหนือตังไต้ หาเลี้ยงกั๋นไป อิ่มท้อง

ถ้าปี้มันมี หื้อปี้เลี้ยงน้อง อยู่ต๋ามหอห้อง เฮือนจาน
กั๋นใหญ่มาแล้ว จ่วยกั๋นเยียะก๋าร ต๋ามความชำนาญ ไผมันและเจ้า
อย่างลูกแม่ญิง ตักน้ำต๋ำข้าว เยียะก๋ารเบาเบา บ่ฮ้อน
ส่วนลูกป้อจาย ก๋ำไถแบกง้อน ไถดินเป๋นก้อน ตวยควาย
คนแต่ก่อนนั้น ไผมีลูกหลาย ก็จะสบาย ยามแก่ยามเฒ่า
เยียะก๋านบ่ไหว ก็ได้ลูกเต้า มาจ่วยแบ่งเบา ภาระ
ถึงลูกแต่งงาน ลงสร้างฐานะ ยังจะอยู่ใกล้ ตึงวัน
โดยแป๋งบ้านไว้ ในฮั้วเดียวกั๋น บ้านไผบ้านมัน ติดกั๋นเป็นถ้อย
บ้านลุ่มบ้านบน หลังใหญ่หลังน้อย จ่วยกั๋นผ่อกอย ข่วงคุ้ม
มีลูกมีหลาน เล่นกั๋นลุ้มลุ้ม จ่วยกั๋นหอบอุ้ม เลี้ยงดู
ญา-ติปี้น้อง บ่เป๋นศัตรู๋ พริกเกลื๋อหมากปู ขอกั๋นปั๋นหื้อ
เฮือนใหนมีก๋าน บ่ดักด้านดื้อ จ่วยกั๋นฮ่วมมือ พร้อมพรัก
ซึ่งต่างกั๋นไกล๋ กับสมัยนี้นัก จักสังเกตุได้ เลยนาย
ป่อแม่ยุคนี้ ฮักลูกเหลือหลาย เลี้ยงหื้อสบาย อย่างนายอย่างเจ้า
บ่จ่างเยียะหยัง ดังไฟหนึ้งข้าว ก๋านหนักก๋านเบา บ่ไจ๊
กับข้าวกับปล๋า แม่หาเตรียมไว้ ลูกตื่นก็ได้ กิ๋นเลย
เวียกก๋านบ่ฮู้ นั่งอยู่เฉยเฉย ขนมนมเนย อยากหยังก็ได้
ฮ้องกิ๋นเอาเลย บ่มีก็ไห้ แม่ก็ล่นไป เซาะซื้อ
ป่อแม่เยียะก๋าน กู่วันกู่มื้อ หาเงินส่งหื้อ ลูกเฮียน
เงินบ่ปอซื้อ เครื่องมือวาดเขียน กู้เขาหมุนเวียน มาหื้อลูกเต้า
ลูกจบปริญญา สบายอย่างเจ้า ได้ทำงานเบา แต๊ตั๊ก
ก็ปลีกตั๋วไป อยู่กับคนฮัก สร้างหลักใหม่กล้า หน้าบาน
ซื้อบ้านซื้อรถ สมบัติหลักฐาน ได้คู่แต่งงาน มีลูกมีเต้า
ป้อแม่ก็ยัง เยียะก๋ารเต๊าเฒ่า เพื่อจะบรรเทา ยากไร้
หวังลูกจะปั๋น เงินเดือนหื้อไจ๊ กลับหวังบ่ได้ มืดมัว
เพราะว่าลูกนั้น มันต่างสร้างตั๋ว และเลี้ยงครอบครัว ต่อไปวันหน้า
หันป้อแม่เป๋น ดังเช่นขี้ข้า เกิดหลานออกมา หื้อเลี้ยง
อย่าได้ไปหวัง เงินคำบาทเพี้ยง เป๋นค่ากล่อมเกลี้ยง เลี้ยงดู
สังคมยุคนี้ เป๋นดีอดสู ลูกบ่ก๊ำจู ป่อแม่แก่เฒ่า
กลับไปเทิดทูน ลูกไว้เหนือเกล้า ตวยใจ๋ลูกเอา เป๋นแป๊
ตี้อู้มา ไผว่าบ่แต๊ ลองเขียนมาแก้ กำลอ
ค่าวจ๊อยซอ ลูกศิษย์พระเจ้าองค์คำ ขอวางตำ เต่านี้ก่อน แลนายเฮย

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)