Get Adobe Flash player

ค่าวเรื่อง…ส่งถึงคนฮัก

PDFพิมพ์อีเมล

จากหนังสือค่าวของหนุ่มไก่แก้ว แต่งโดยหนานบุญส่วน นาอิ่น 20 หมู่ 3 อ.แม่จริม จ.น่าน
ศรีโสภา สายต๋าน้องไท้
สลิดดวงหอม บานป๋อมดอกหญ้า
ฝูงเผิ้งและมิ้น เข้าออกอาศัย
เพื่อบ่หื้อใผ คนใดทราบฮู้
ปี้ไปเสาะหา หลายเมืองหลายบ้าน
กันได้นายน้อง เปื้อน ป๊องสมสาย
แก้มกางหูต๋า ตี๋นมือก็ก๊ด
ผ่อดูแสงต๋า ใสไวส่องแจ้ง
กันได้นาทน้อง แม่บัวแสนสี
พยาธิเหลือหมอ แอวหักขะยัด
ปี้หมายเอานาย แม่แพรปันจั้น
กันเปิ้นจับใจ๋ ตั้งหนุ่มตั้งเฒ่า
ว่าปี้ขี้ค้าน เปิ้นบ่เปิงใจ๋
ปี้น้องว่าดี ใจ๋เต้ามะป้าว
สองมือเข้าสวม งมใปจ้องๆ
แม่แก้วสมสาย ตั้งญิงและจาย
เห่าห้อมสิงหา ตั๋วกล้ามีปิ๊ด
ปี๋ใดฟู่นาย บ่มายขาดบั้ง
ตกโขงเขตคล้าย ต้องพ่ายเมืองไกล๋
เต๋มถูกสะงวน โซ่เหล็กเจือกจ๊าง
ลี้อยู่ในขุม บ่มอยู่ในเบ้า
แต๋มเจ้าน้องไท้ อยู่ใบ้มันขม
ตกโขงเขตไกล๋ เขตฮ้อเมืองว้อง
ไปตวยเสาะหา แม่บัวกาบอ้า
ดอกสบานงา เท่ามาบานหลามป๋ายใบหล้อ
เจ้าสร้อยดอกไม้
สลิดเจยมา แวดเก๊า
ขะปวงมาลัย บานเผยกลีบอ้า
ปี้จักพูดอู้คนเดียว
บ่เหมือนเตียมนายอี่น้อง
ได้อยู่กับนาย ใจ๋ดีส้วนเสี้ยง
เหมือนอินทร์หล่อเบ้าลงปีม
เหมือนแสงเดือนดาวอยู่ฟ้า
เตียวมัดกะวี เหมือนหมูหุ๊บเสี้ยง
ก็หายขาดเสี้ยงเมามัว
ไว้เป๋นมิ่งแก้วชายา
หื้อตั๋วนายเลาบอกเต๊อะ
กลั๋วยอดนงเลา ใจ๋ในสะดุ้ง
มาสุดส่วนเสี้ยงดีนา
เหี่ยไหลไคปังละลั้ง
บ่หลอนเคิ้นเฒ่า
ยังมีกู้ข้างแปงปัน
บ่ยอมตัดมันขว้างละ
เยระมันไทย อาลัยอยู่เฝ้า
จักหาคู่ข้างมนต์คง
จักเสียมขุดเอาจ๋นตึ๊ก
ฝนขวานคม แอ้นแง้นเข้าเน๊อ
จัดหากู้ได้ตวยเอา
เจ้าจี๋บัวตองเปี้ยนน้ำ
หลอนอี่นายให้อยู่ป๋าสาดทอง
เจ้าล่างอินหลง
สะแล่งขาวพร บานซอนรสเล้า
จ๊ารสดูหอม ปู๋นวอนใจ๋ข้า
จักเหนาะหน่องน้าว ใฝ่ฟั่นเป๋นเกลี๋ยว
ฮิมปากก็หู เสียงใยก้องๆ
สีเนื้อขาวใส มังสังเลื่อนเกี้ยง
กิ้วก็โก่งก๊อม หางต๋าวงสิงห์
ย่างเตียวไปไหน คิงก๋วยวาทว้า
ปี้ได้หันนาย แม่ใบหน้าเกี้ยง
ปี้หมายเอาน้อง อย่าเสียใจ๋และตกสะลั้ง
หื้อเจ้าถามเต๊อะ ป้อแม่ปิต๋า
กลั๋วเปิ้นติเตี๋ยน ปี้คนเล๊อะเทอะ
ป้อแม่จับใจ๋ บ่ทำหยาบยุ้ง
ก๋รรมเวรปี้จั้น หน่องแน่นหนักหนา
บ่ห่อนจักเต๋ม ข้องหลวงหน่วยนั้น
เต้าอยู่เหงาหมอง ตั้งสองข้าเจ้า
เปรียบเหมือนดั่งนก ตกอยู่ในขัง
พุทโธมีเอยจาย ใจ๋ยังอาละ
จัดเอาแหลมหลาว ทวนลาวิ่งเข้า
หื้อเจือกเหล็กจ๊าง หักย่อยเป๋นผง
อยู่ปื้นน้ำหลวง ทะเลใหญ่ลึก
พร้ามีดเสียมขวาน กั้นคมมันเป้อ
แต๋มเจ้าน้องไท้ อยู่ดอยปูเขา
เจ้นปี้บ่ต๋าย ขาดบั้นขะยั้น
ยองป๋าสาดล้อ
ฟังสานนิยม บังคมแห่งข้า
ฝูงสัตว์ต่องเต้าเตียวใจ
ปี้ได้มาดมกลิ่นกู้
กับจี๋บัวเรียว นายมอนกู้ต้าน
หากจับถูกต้องใจ๋จาย
เหมือนอินทร์ลงเตียมเปลี่ยนซด
ต๋าก็ดำนิล เหมือนอินทร์ขีดแต้ม
เหมือนนางเตพแก้วนาลี
ก็หายมลตินเป่งวะ
กลั๋วปี้จืมจังอย่างนั้น
ปู่ลุงอาวอา ชายาของเจ้า
บ่จบจ๊างอั้นก๋านใด
ใจ๋ปี้บานจื่นย้าว
เมื่อใดจา ปล๋าจักเต๋มข้อง
บ่มีหิงข้อง เหตุนั้นแล
เหมือนกิ๋นต๋ำเตาจ๋างพริก
ร้อยปี๋เดือนวัน ยังขังอยู่หั้น
ฮักเอาตั๋วเจ้านายไป
เตฟันเอาหลู่ม้าง
แต๋มเหล็กจำคง จักวงแวดเข้า
จักแหต๊อดเข้าดำลง
สิ่วต้องเอาเนออี่น้อง
ขี่หงส์ตวยเอา ลอยบนเมฆผ้า
บ่ป๋งปล่อยหื้อนายลาก่อนแหล
ก็ปอสัดถาผ่อลูกป้อจายจิ่ม….
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)