Get Adobe Flash player

ค่าวเรื่อง…ร่ำคำรัก

PDFพิมพ์อีเมล

เฒ่าค่าว บ่าวกะโลง

ค่าว ความแตกต่างระหว่างยุค เปิ้นยกสภาพสังคมมาเป๋นกำค่าวกำซอ
ได้เก่งแต๊ๆน้อ เต้าที่สังเกตุดูสังคมบ้านเฮาก่อยังบ่เลวร้ายถึงขนาดที่เปิ้น
ยกมาว่าในค่าวแต่บางส่วนก่อมีส่วนจริงอยู่นักเหมือนกั๋น ผมว่าก๋านจัด
ตั้งชมรมรักษ์บ้านเกิดและจัดทำเวบไซต์นี้ขึ้นมา มีส่วนจ้วยเชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่างครอบครัว พี่นั้อง ชุมชนหื้อเข้มแข็งขึ้นและเจื่อว่าสมาชิก
ชมรมรักษ์บ้านเกิดของเฮาจะมีความสมัครสมานสามัคคีและได้รับก๋าน
สานต่อจากรุ่นน้องๆต่อไปภายหน้าสืบไป ขอบคุณอ้ายเฒ่าค่าว บ่าวกะโลง
จ๊าดนักครับที่หาสำนวนค่าวดีๆมาฝากจาวนาเบี้ย แล้วแวะมาแอ่วแหมเน้อครับ

ค่าวร่ำคำรัก

เจ๋ตะนา คำจ๋านี้เล้า ค่อยฟังเต๊อะเจ้า รอมแปงขวัญต๋า
ปี้เขียนคำรัก สลักภาษา ต๋างดอกมาลา ฝากหื้อน้องหน้อย
เขียนจากหัวใจ๋ หทัยเปล่งปล้อย หนักแน่นอย่างดอย เตียมฟ้า

สร้อยแห่งวาตี บ่มีตี้จ๊า ขอนายน้องหล้า กอยแยง
แป๋งซั้งก๊างไว้ หวังได้กิ๋นแต๋ง สำนวนแสดง แตนคำฟู่ข้า
ประสงค์ฝากใจ๋ อิงในห่มผ้า ร่วมตี๋นจายคา บ้านน้อง

ไร้แสงเดือนดาว คืนคราวฟ้าร้อง มืดไปทั่วห้อง ธานี
กันกึ๊ดรอดน้อง บัวตองสาวจี๋ นึกถึงนารี คำจายร้องให้
เพราะว่าอยู่ไกล๋ บ่ใช่ของใกล้ จักมีวันได ก่นี้

ได้อยู่เคียงก๋าย บ่หายห่างลี้ สองเราดั่งอี้ สู่ชม
ไฝ่ฝั้นฟักเฟื้อ แนบเนื้อคิงกล๋ม ออดอ้อนผารมณ์ ปากอ่อนจนแก้ม
ฉิมพลีสวรรค์ เสกสรรแต่งแต้ม เมฆบดจั๋นทร์แรม ม่วนนัก

ยอดดวงสีเนห์ ปี้เทความรัก ไฝ่มักแต่เจ้า นางเดียว
หวังเตียมคู่ซ้อน แม่มอนต๋าเขียว เหมือนดั่งเหล็กเคียว จ่องจั๊กเกี่ยวหญ้า
ผ่านวันเดือนปี๋ ขอคนดีถ้า บ่เมินนั้นจา ว่าไว้

จักยอมมอบตั๋ว หัวใจ๋พี่ไท้ เป๋นแสงแคร่ใต้ ไฟโคม
ได้เชยนงนุช ส่วนสุดประสม สุขแม้นเมืองพรหม จั๊นฟ้าตังเก้า
เจ้าร่างอินทร์แปล๋ง แม่แสงคำเบ้า บ่จุพรางเอา สุ่ยย้อม

ปิยะวาจ๋า นำมาขีดก๊อม เป๋นกล๋อนค่าวก้อม คำซอ
ขอยั้งก่อนนอ สุดก๋อมอกอี้ เท่านี้ลวดวางลง ก่อนแลนายเหย…….

เฒ่า…………. เช่นเก่าก่อนไท้ บอกมา
ค่าว…………. ร่ำแต่งภาษา เล่าอ้าง
บ่าว…………. สาวลูกล้านนา สืบไว้
กะ…………. ว่าก่อแล้วสร้าง ต่อให้อนุชน
โลง…………. รักษาเอ่ยอู้ คำเมือง
เขียน…………. แต่งงามรุ่งเรือง ม่วนล้ำ
ประ…………. ดุจหนึ่งคำเหลือง สมค่า…………. ควรชม
พันธ์ …………. ชาติบ่เสี้ยงซ้ำ แห่งเชื้อคนล้านนา

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)