Get Adobe Flash player

ค่าวเรื่อง…ฮ่ำบอกไฟขึ้น

PDFพิมพ์อีเมล


ฮ่ำบอกไฟขึ้น จากป้ออุ้ยศรีก๋อง
อิคิกลุยหัง
เป๋นโกลาหล
พ่องหอบลูกหลาน
หูดับตับไหล
วาระกิ๋นตาน
ผ่อฝูงประชา
ตกน้ำบ่ไหล
เป๋นบุญต๋ามหลัง
ได้มาฮ่วมก๋าน
ยังญาติก๋า
ผู้คนหลวงหลาย
ตึงหนุ่มตึงสาว
จ๊าดขี้ปู๋มหลาม
มานุ่งซิ่นปั๋ง
คนเฒ่าบ่งาม
ผ่อเทิ้มนั่นกา
หนุ่มสาวนั่นกา
ไปเป๋นหนุ่มสาว
เจิญมาผ่อกั๋น
ยั้งเวียกยั้งก๋าน
ความม่วนมาต๋ำ
งานใหญ่งานโต๋
ขอจบวางป๋ง
สัททังค้ำฟ้า
ปายบนโต้งห้อง
เป๋นปุ๊กเป๋นคู้
ผ่อบอกไฟขึ้น
หลองวัดแก้วเจ้า
ศรัทธาแก้วกว้าง
ตกไฟบ่ไหม้
ไปยังจ๊าดหน้า
มางานตี้นี้
วงศาถ้วนหน้า
หลั่งไหลมาจ้อม
ไค่หัวเหิดสู้
อกแง้นแป้แล้
เสือกไค่ก๋ำจอง
นั่งหดอยู่ใต้
จุ๋มปลวกว่าอั้น
ม่วนงันแต้ใบ้
ฟ้อนรำต๋ำเต้น
ผ่อบอกไฟขึ้น
จ๋านชามแลถ้วย
ละไว้ก่อนเจ้า
มาเน้อน้องหล้า
ลงไว้เต้าอี้
เสียงสนั่นกล้า
เหมือนเสียงฟ้าฮ้อง
ไปกั๋นลู้ลู้
เป๋นดีใจ๋จื้น
ตกแต่งแป๋งเก๊า
บ่ได้ละว่าง
บุญตานขานไค้
จ๊าดนี้บ่ต้า
ขอไขกล่าวจี้
มาเน้อน้องหล้า
แห่แหนแวดล้อม
คึกคักแต้ลู้
ผ่อดูถี่แต้
มานุ่งซิ่นย้อม
ฮ่มปื้นเก๊าไม้
เป๋นหลืบเป๋นจั้น
หากปิ๊กไปได้
บ่มีหลบเว้น
หื้อมันใจ๋จื้น
บ้านเฮือนแหมด้วย
วันพูกเมื่อเจ๊า
คนเฒ่าย่างจ้า
ก่อนแลนายเหย …..
ต๊องฟ้าปายบน
แผดก้องกังวาน
ไปผ่อบอกไฟ
ท่าน้าวมีงาน
ต่อศาสนา
ขว้างหื้อหายไป
ไผยะไผทำ
มาฮ่วมกิ๋นตาน
ปี้น้องอาวอา
มาผ่อบอกไฟ
ป้าดก๊องก๋องยาว
ยอดจู้คนงาม
เป๋นต๋าดีจัง
น้ำแหล้ลงคราม
ต๋ามเหมืองคันนา
หลั่งไหลกั๋นมา
ไค่ลดลงซาว
ตึงม่วนตึงงัน
สนุกเจยบาน
วันพูกค่อยทำ
ค่อยล้างค่อยโท
ขอรวดลาลง..
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)