Get Adobe Flash player

ค่าวเรื่อง…หัวอกแตกม้าง

PDFพิมพ์อีเมล


ค่าวหม่าเก่า ไม่ปรากฏผู้แต่ง คุณสลุงเงินเก็บมาฮอม
แสนวิตก หัวอกแตกหม้าง
มันเป๋นไผไหน ตัดกั๋มม์เวรข้า
บัดเดียวเดี่ยวนี้ ปี้บ่ได้หัน
มึดฅ่ำจ๋นตา ดาวอยู่ยังฟ้า
คอยดูหมอกเหมย ตกลงแกมผ้า
ผ่อดูดาวจ้าง ล่องใต้เป็นสาย
ปี้กึ๊ดเถิงนาย ปอต๋าเป็นแล้ง
จับใส่ลางวัน เยียะเหมือนจักไข้
ก๋าบ้าร่ำร้อง ปี้มาต๊กใจ๋
ผ่อดาวตังหลาย ยังยายออกพร้อม
ผ่อดาวจ้างหลวง ปกงวงต่องเต้า
ปี้กึ๊ดต๋ามกึ๊ด อยู่ไหนบ่เป๋น
มาง่อมงันใจ๋ พระทัยคั่งแค้น
ดอกงิ้วดอกกวาว บานแดงอ้อมต้อม
จี๋จ้อแม่นก ซ้ำมาสังหรณ์
ผ่อนกตังหลาย จับยายกิ่งไม้
นกเอี้ยงนกเขา ตัวเลาอ้อมต้อม
ฝูงหมู่นกเค้า แขกเต้าก๋าแก๋
ตังคมก็ฟัน ตังสันก็เงื้อ
สะบันงาเครือ หอมเจือแผ่กว้าง
ยามหอมดอกไม้ กึ๊ดไคว่ฮอดหลัง
มโนนึกเถิง เติงยามห่างราง
กำฮักปี้นี้
จักเอาไว้กล๋างวังข่วงคุ้ม
ยามปี้สะดุ้งตื่นเววา
ผ่อดูดาวจ้าง เข้าผ้าปลอมเหมย
ได้เวทะนา ต่ำคล้อย
สะหรีคิงปัน ไปไหนนอเจ้า
ก็ไหลเมฆผ้า งำเดือน
ไก่ขันเลยมา ซั้นซ้าว
กึ๊ดเถิงเติงนาย อยู่แต้ใจ้ใจ้
ลวดใจ๋บ่ตั้ง สักคืน
มาหนาวเย็นใน นอกฮ้อน
มันตี๋เหล็กไฟ ตังตังม่วนก้อง
ง้อนไถไก่หน้อย ดาววี
ดาวสะเปาคำ ออกโป้น
ใจ๋ตระเวน เปสคนเมาบ้า
หนักหนีบแหน้น คอยถอย
ผืนแผ่นแดงฮอม กิ่งไม้
เถิงเวลาตอน ฮ้องว่าจี๋จ้อ
มาวิดวิ่งเต้น ปาวเฟย
มาแป๋งฮังนอน กิ่งไม้
กับฝูงนกแล ก๋าดำปากเส้า
ปี้หันยิ่งอั้น ไกล๋ซง
ดอกซอมพอแดง ก็นัก
หอมกลิ่นคันธัง รือเต้ากลิ่นแก้ม
เหลือตี้จักอ้าง จานาย
จักเอาไว้ในน้ำก็กลั๋วหนาว
ก็กลั๋วเจ้ามาปะใส่ แลลู่เอาไป
สายตี้แปงเอย
ปี้กึ๊ดเติงหา น้ำต๋าปอย้อย
กั้นต๋าวันแลง ก็เตียวออกเข้า
ปี้กึ๊ดต๋ามกึ๊ด ปอใจ๋เสลือน
ผ่อดาวประก๋าย ขึ้นมามะม้าว
เหมือนเอาหินผา ตอกยัดเข้าใส้
เอาผ้าห่มตุ๊ม ปอจุ้มตึ้งผืน
ฝูงนกเค้าเหมย ก็แค้งมาฮ้อง
นกเอิดเถิดเหย ร่ำเลยจ้องจ้อง
ผ่อดาวจ้าง ยองห้อยมายสี
เดิ๊กมาแล้วเหย เหมยตกซะซั้น
หลอนเถือนดู เดือนสามสี่ห้า
แหงนผ่อปล๋ายไม้ หล่นใบสอยสอย
ปี้หนีไกล๋ซง เข้าโขงป่าไม้
ปี้มาหมองใจ๋ พระทัยหลายข้อ
ตระเหว่าแม่นก เป๋นเปื่อนเก้าเหมย
ยามต๋าวันแลง บินมาสอดไซ้
หมองใจ๋แต้นา ยามกึ๊ดฮอดเจ้า
แม่จี๋ดอกป้าน เปื่อนบ้านเต๋มโขง
จาติดอกเกี๋ยงเหมย หอมเลยแต้ตั๊ก
ซะลาบดวงทัย อุ่นไอฮ่างแอ้ม
ยามเนตรนองน้ำ อาบแก้มเป็นสาย
จักเอาไว้ปื้นอากาศกล๋างหาว
จึ่งเก็บเอาไว้ในอกในใจ๋ปี้นี้
ปี้บ่หันหน้า
บ่มีหว่างแห้ง สักวัน
ผ่อหาโนชา วาดว้า
ปี้ผ่อดูเดือน กึ๊ดเติงน้องหล้า
หันผีปุ้งส้าว เป๋นลาย
จักกลืนลงไป ก็แก้น
ต๋ายตึ้งบ่ลืม กันปี้บ่ได้
เสียงสนั่นก้อง ครางใน
ใจ๋ปี้มัวเมา เอ่าฮ้อน
ดั่งปรหัสสดี ใสงามบ่เส้า
หนาวใจ่หน้อย คิงเย็น
เถือนดูมา เมื่อแล้ง
ผ่อม่อนปูดอย เป๋นควันแวดอ้อม
เมื่อสายแดดไหม้ เติงตอน
ย้อนใจ๋อาลัย น้องไธ้
ชู่คนป้อเฮย บินเสยร่ำถ้อง
เซาะกิ๋นเหยื่อหย้า ซอแซ
กึ๊ดเถิงนายเลา น้องเจื้อ
มะลิลาดง หอมผายทั่วบ้าน
จักไขบอกหื้อ นายฟัง
เดิ๊กมาคืนแฮม น้ำค้าง
จุ่งกึ๊ดฮอดจาย ตี้หมายอยู่ถ้า
ก็กลั๋วเหมยซ้อนดาวลงมาคลุม
เอาไว้หื้อมันไห้อะฮิ อะฮี้

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)