Get Adobe Flash player

ค่าวฮ่ำฮำเสียงเพลงคำเมือง

PDFพิมพ์อีเมล


รวมค่าวฮ่ำฮำเสียงเพลงกำเมือง จาก www. cm77.com โดย..อ้ายจี้กุ่ง
1. (ลืมอ้ายแล้วกา—จรัล)
ลืมกั๋นแล้ว กาแก้วแก่นต๋า ลืมกั๋นแต๊กา จั๋นตาน้องเหน้า
ลืมกำจ๋า ตี้ข้ากับเจ้า เฮาเกยสัญญา ก่อนนั้น
ลืมความหลัง ตี้นางน้องจั๊น เกยฝากฮักหมั้น สัญญา
มาละอ้ายไว้ นั่งไห้โสก๋า ลืมกั๋นแต๊กา จั๋นตาน้องเหน้าๆ

2. (ส่งฮักฝากใจ๋—ปฏิญญา)
เดิ้กแล้วเดิ้กแล้ว แม่แก้วแก่นต๋า ฝันดีเต๊อะนา จั๋นตาน้องเหน้า
หลับเต๊อะหนา อย่าหมองหม่นเศร้า สหรี๋นงเลา นาฏน้อง
ฝากหัวใจ๋ ไปต๋ามเสียงฮ้อง ไปเถิงตี้ห้อง นางนอน
ฝากฮักพี่ไว้ วางใกล้ๆ หมอน เป๋นเปื้อนงามงอน ตอนเดิ้กจ๋นแจ้งๆ

3. (นิทานแม่—ปฏิญญา)
ยามเมื่อน้อย ก่อนม่อยหลับฝัน แม่เล่านิทาน เสียงหวานจ๊อยๆ
กึ้ดเติงหา เวลาเมื่อหน้อย แสงโกมเมียงมอย ส่องฟ้า
ตักแม่หนุน อุ่นใจ๋บ่ล้า แม่สอนหื้อข้า ทำดี
แม่เล่าไว้ ม่วนใจ๋ดีหลี แม่สอนหื้อมี จิตใจ๋ใฝ่เอื้อๆ

4. (สาวเจียงใหม่—สุนทรี เวชานนท์)
สาวเจียงใหม่นี้ ยังบ่มีไผ ก้าหาเปลี่ยนวัย ได้เป๋นสาวหน้อย
บ่าวมาแอ่วหา มาจ๋าฝากถ้อย หวังจักฮ่วมฮอย ฮ่วมซ้อน
อ้ายแก้วอ้ายก๋อง อ้ายทองยอดม้อน ก่อมาออดอ้อน ตึงวัน
บอกว่าฮัก จักบ่เปลี่ยนผัน บอกว่าสักวัน จะมาขอเจ้า
ข้าเจ้าก่อรอ จ๋นปอจะเถ้า ปอหมองปอเซา ใจ๋แล้ว
จะตัดสินใจ๋ ไปแต่งกับแม้ว ขายแหวนขายแก้ว ปล๋ายดอย
ป้อจายใจ๋ฮ้าย หายแส็บหายสอย บ่ขอรอคอย หื้อใจ๋หม่นเศร้าๆ

5. (สาวมอเตอร์ไซด์—จรัล)

พี่คนยากไร้ บ่มีไผสน จ๋ำต้องยอมทน ปั่นรถถีบหน้อย
เกิดมาตุ๊กข์จ๋น เป๋นคนต่ำต้อย บ่สูงเลิศลอย เต้าฟ้า
หอบเอาหัวใจ๋ ก้อยไปจ๊าๆ ใคร่มาหันหน้า นงราม
พอเถิงบ้านน้อง บ่ตันถ้องถาม อี่น้องคนงาม หับประตู๋บ้านๆ

6. (หมะเมียะ—สุนทรี เวชานนท์)
เป็นสาวแม่ก๊า หน้าต๋าสดใส บ่ใช่คนไทย เจียงใหม่เมืองกว้าง
คนเล่าจ๋า กั๋นมาเอกอ้าง ว่าเป๋นนางงาม ม่านเจื๊อ
ฮักแปงกั๋น กับเจ้าหน่อเนื้อ เจื๊อเจียงใหม่หั้น เนอนาย
แต่ต้องหมองจ๊ำ จ๋ำต้องห่างหาย ฮักกั๋นบ่ดาย บ่ได้ฮ่วมห้องๆ

7. (วอนครูบา—แจ็ค แมงเวา)

ยอมือสิบนิ้ว หว่างกิ๊วเกสา ขอขาบวันตา ครูบาท่านเจ้า
ตุ๊กข์อกตุ๊กข์ใจ๋ ดวงทัยโศกเศร้า สุดแสนซึมเซา ยิ่งล้ำ
เนตรนองน้ำต๋า มาเจ็บปวดจ๊ำ ย้อนกำฮักมั่น จั๋นตา
เขาลืมลูกแล้ว แม่แก้วแก่นต๋า ลืมกำสัญญา เกยมาขาบไหว้ๆ

8. (แต๊กา—น้องตูน กนกวรรณ)
แต๊บ่แต๊ แน่ในใจ๋จริ๋ง อย่าจุหลอกญิง หื้อใจ๋หม่นเศร้า
แต๊ๆ หนา แน่นาพี่เจ้า อย่าแป๋งกำเอา ล่ายลี้
จุหลอกกั๋น อย่างนั้นอย่างนี้ อย่าทำอย่างอี้ เนอนาย
กำล่ายลี้ บ่มีความหมาย กำฟู่ป้อจาย เชื่อหลายบ่ได้ๆ

9. กลับบ้านเฮาเต๊อะ – ณัฏฐ์ กิตติสาร (เดอะสะล้อ)

ปิ๊กมาเต๊อะน้อง แม่ปล้องแขนขาว ปิ๊กมาบ้านเฮา เหมือนเก่าก่อนกี้
พี่รอฮับขวัญ จั๋นตาตี้หนี้ ยังรอคนดี เน้อน้อง
ไปอยู่ตี้ไหน แดนใดเต้สต๊อง ขอร้องจุ่งได้ คืนมา
ปิ๊กมาเต๊อะน้อง ปิ๊กมาเต๊อะหนา ปิ๊กมาบ้านนา บ้านป่าดงกว้างๆ

10. แมงปอปีกบาง – ไม้เมือง
ก๋ำบี้ตั๋วน้อย ล่องลอยเวหน ผ่านตุ๊กข์ผจญ ฝ่าฝนเมฆฝ้า
ปีกยังบ่แข็ง แฮงยังบ่กล้า อิดอ่อนโรยรา เมื่อยล้ำ
ขอตี้พักใจ๋ หื้อได้หายจ๊ำ ซักค่ำคืนได้ เอาแฮง
แล้ววันพูกนี้ วันตี้ปีกแข็ง จักขอลาแปง สู่แดนโลกกว้างๆ

11. ไว้ใจได้กา – ลานนา คัมมินท์

ไว้ใจ๋ได้แต๊ กาแม่ขวัญต๋า ไว้ใจ๋ได้กา ฟู่จ๋าอย่างอี้
ช่างอู้ช่างจ๋า หน้าต๋าผี้หลี้ แต่งตั๋วก่อดี แต๊ตั๊ก
ตี้จุหลอกกั๋น ก่อหันมานัก จุกั๋นหื้อฮัก บ่ดาย
ไว้ใจ๋ได้แต๊ กาแม่บัวผาย อย่าจุหลอกจาย หื้อใจ๋หม่นเศร้าๆ

12. บะหล้างคั้งเค้ง — ป้อต่อน(นิพนธ์ ทองคำ) ลูกตูน(กนกวรรณ)
จู๋งรถถีบน้อย ก้อยไต่เตียวหน ไปปะหลายคน บนหนตางกว้าง
บ่ะหล้างคั้งเค้ง บ่ะเหล้งเค้งคั้ง ขอเจิญท่านฟัง กั๋นเต๊อะ
ม่วนดีแต๊หนา ใจ้ว่าเลอะเทอะ ม่วนดีแต๊เนอะ บัวบาน
น้องตูนตั๋วน้อย เสียงหน้อยเสียงหวาน เสนอผลงาน หื้อท่านฟังเล่นๆ

13. เท่ห์ – หนุ่มเชียงใหม่

ตั๋วพี่นี้ เกิดตี้หนี้หนา เป๋นคนล้านนา เจียงใหม่เมืองกว้าง
ยังบ่มีไผ มาเป๋นกู้ข้าง มาเตียวฮ่วมตาง ฮ่วมซ้อน
อยากจะเจิญตั๋ว สายบัวยอดม้อน มาเป๋นกู้อ้อน นอนอิง
จะฮักน้องแต๊ หื้อแน่ใจ๋จริ๋ง บ่จุหลอกญิง หื้อหมองหม่นเศร้าๆ

14. ปฏิญญา ตั้งตระกูล– บ่าวหละปูน

ตั๋วพี่นี้แต๊ ลูกเจ้าแม่จ๋ามฯ หละปูนเมืองงาม นามดีเกริกก้อง
บ่มีไผจ๋า มาเป๋นกู้ป้อง มาหมายมาจอง ฮ่วมจั๊น
อยากจะขอถาม คนงามน้องนั้น จักขอหมายหมั้น คนดี
บ่ไจ้กึ๊ดฮ้าย ใจ๋ง่ายหน่ายหนี ฮักแล้วบ่มี หลีกลี้หนีหน้าๆ

15. ปฏิญญา ตั้งตระกูล—ปิ๊กเต๊อะสาวน้อย
สาวเอยสาวน้อย จากดอยป่าเขา จากบ้านนาเฮา เข้าสู่เมืองกว้าง
ยังบ่เดียงสา เข้ามาฮับจ้าง เซาะหาสะตังค์ เลี้ยงต๊อง
ลำบากแต๊หนา จั๋นตานาฏน้อง เขาจับหมายจ้อง รังแก
ปิ๊กมาเต๊อะน้อง บัวตองดวงแข ปิ๊กมาดูแล ป้อแม่แก่เฒ่าๆ

16. จุหมาน้อยขึ้นดอย – อบเชย เวียงพิงค์
จุแต๊จุตั๊ก จุนักจุหนา จุกั๋นแต๊นา จุหมาตั๋วหน้อย
เปิ้นคงจะหัน ว่ามันต่ำต้อย จุกั๋นขึ้นดอย เต้านั้น
บ่ไจ้ฮักจริ๋ง แน่จริงแต๊จั๊น จุกั๋นเต้าอั้น บ่ดาย
พอก้ายเบื่อแล้ว ก่อแจวจ๋างหาย ปล่อยละอี่นาย บ่หมายเกี่ยวข้องๆ

17. วิฑูรย์ ข้าวใหม่ปลามัน
ยามเมื่อแรกเก๊า คนเฮาฮักกั๋น เข้าใหม่ปล๋ามัน ม่วนงันบ่หน้อย
ยามมีปัญหา ก่อจ๋าฝากถ้อย ก่อยอู้กั๋นไป ม่วนล้ำ
แต่มาต๋อนหลัง หยังมาจ้อกจ๊ำ เหมือนน้ำไหลขึ้น ไหลลง
ฟังเต๊อะพี่น้อง บ่ต้องไหลหลง ก้อยปล๋งปล่อยวาง อย่างคนฮู้แจ้งๆ

18. สาวหน้อยบ้านดอย –น้ำมิ้น เชียงดาว
น้องเป๋นสาวน้อย บ้านดอยป่าเขา จากเวียงเจียงดาว แวววาวเจิดจ้า
ภูมิอกภูมิใจ๋ ตี้ใส่เสื้อผ้า ต๋ามแบบล้านนา เฮานี้
ไผจักว่าหยัง มาจังจ่มยี้ ดูถูกเฮาหนี้ จ้างมัน
มีคนมาเย้ย ว่าเชยเหมือนกั๋น น้องก่อยืนยัน มั่นใจ๋ในเจ้า
บ่เอาอย่างไผ หื้อใจ๋หม่นเศร้า บ่ลืมฮีตเฮา เก่านั้น
ของามอย่างสาว จาวดอยหลืบจั๊น บ่ขอนุ่งสั้น แอวลอย
ไผงามล้นฟ้า ม่อนข้าบ่ขอย ของามตามฮอย จาวดอยป่ากว้างๆ

19. สาวโรงบ่ม –จรัล มโนเพ็ชร
สาวเอยสาวน้อย ก้อยไปเต๊อะหนา โฮงบ่มใบยา เซาะหารายได้
หมั่นเวียกหมั่นก๋าร ทำงานใจ้ๆ หาสะตังค์ไป เลี้ยงต๊อง
งามแต๊ๆ หนา จั๋นตานาฏน้อง พี่มาแอบจ้อง ตึงวัน
พี่ว่าน้องนี้ มีความขยัน หวังจักผูกพัน สานฝันกับเจ้า
เป็นลูกสาวไผ หน้าใสบ่เศร้า พี่หันปอเมา แน่แล้ว
หมั่นก๋ารแต๊หนา โสภาฮ่างแคล้ว ถูกใจ๋พี่แก้ว แต๊นา
งามแต๊ๆ แม่แก้วแก่นต๋า เหมือนเตวดา ลงมาจากห้อง
ถูกใจ๋แต๊หนา อยากมานั่งจ้อง มาหมายมาจอง น้องจั้น
หมั่นเวียกหมั่นก๋าร ทำงานอย่างนั้น อยู่โฮงบ่มหั้น แลนา
งามแต๊งามตั๊ก งามนักงามหนา สาวโฮงบ่มยา หน้าต๋าเป่งป้อยๆ

20. บ่าวเฒ่าเกิดเมิน—หนุ่ม มงคล ยองเพ็ชร
เกิดเมินไปน้อย สาวหน้อยบ่สน น้องสาวหน้ามน จังคนต่ำต้อย
บ่อยากสบต๋า ฟู่จ๋าฝากถ้อย ใจ๋อ้ายเลื่อนลอย แต๊ล้ำ
เกิดเป๋นคนจ๋น ต้องทนหมองจ๊ำ น้องเอินน้องอ้ำ บ่มอง
บ่าวเฒ่าคนนี้ มีแต่หม่นหมอง บ่มีไผจอง ไปเป๋นกู้ข้าง

21. สาวป่าบง – คิงแอนด์ฮา
งามแต๊แล้ว แม่แก้วก๋าหลง สาวน้อยป่าบง อนงค์น้องเหน้า
ใคร่มาฟู่จ๋า สบต๋ากับเจ้า สรี๋นงเลา สาวน้อย
แต่ว่าพี่จ๋น เป๋นคนต่ำก๊อย อี่น้องสาวหน้อย บ่แล
เป๋นคนยากไร้ ไผบ่แยแส สาวน้อยบ่แคร์ แม่ฮ้างบ่ข้องๆ

22. บ่าวเคิ้น – ป๊อป ทศรรห์

เป๋นบ่าวเคิ้นจ๊อก มันม๊อกเจ็บใจ๋ เหลียวไปตังใด ไผบ่ผ่อหน้า
บ่หล่อบ่เหลา บ่เลาอย่างข้า ไผไหนจะมา ฮ่วมซ้อน
มันง่อมในใจ๋ ดวงทัยสะต๊อน บ่มีกู้อ้อน นอนอิง
หนาวในใจ๋นี้ บ่มีไฟผิง บ่มีเปื้อนปิง แม่ญิงบ่ข้อง
ได้หันสาวๆ แค่เมาแอบจ้อง แต่เปิ้นบ่มอง เฮานี้
เป๋นคนตุ๊กจ๋น คนปากันยี้ เมินมาปู๋นอี้ เนอเฮา
อ้ายเป๋นบ่าวเคิ้น ปอเมิน..ใจ๋เหงา ขอน้องนงเยาว์ เข้ามาจ้วยแก้ๆ

23. น้องก่อดาย — ปฏิญญา ตั้งตระกูล

ลืมอ้ายแล้ว กาแก้วแก่นต๋า หลายปี๋เมินมา บ่หันหน้าเจ้า
ตั๋วพี่นี้หนา เกยมาอยู่เฝ้า แอ่วหานงเลา ก่อนนั้น
แต่วันนี้หนา โนจาน้องจั๊น ลืมกั๋นแล้วหั้น นอนาย
ลืมกั๋นแต๊แล้ว พี่แก้วใจ๋หาย อี่น้องก่อดาย ลืมอ้ายเสียจ้อย

24. ใจ๋ดำแต๊ๆ –ปฏิญญา ตั้งตระกูล

ใจ๋ดำแต๊ๆ แม่แก้มขาวใส ผิวผ่องยองไย ใจ๋ดำหมิ่นเหมี้ยง
พี่ยกหัวใจ๋ หื้อไปหมดเสี้ยง กลับเหลือแต่เพียง ใจ๋จ๊ำ
เปลี่ยนไปฮักเขา ลืมเฮาง่ายล้ำ พี่ฝืนกลืนกล้ำ ทนไป
ลืมฮักเฮานี้ เปลี่ยนไปมีไผ คนงามจะได ใจ๋ดำแต๊เจ้าๆ

25. เมียให้มา – หนุ่ม มงคล ยองเพ็ชร
จักขอบอกไว้ บ่ไจ้ถูกหวย แต่เมียปี้รวย โอ้ยจ้วยบ่ได้
สร้อยนาฬิก๋า ซื้อมาไจ้ๆ อะสังอันได ก่อแล้ว
ได้จากขวัญต๋า โนจาฮ่างแคล้ว จากเมียมิ่งแก้ว แลนา
ตึงบ้านตึงรถ ตึงหมดนี้หนา เมียปี้หื้อมา บ่ไจ้ว่าเหล้นๆ

26. หนุ่มเหนือคอยนาง-หวานเปรี้ยวเดี่ยวออน

บ่าวเหนือคนนี้ บ่หนีไปไหน จะรอต่อไป แม้ใจ๋บิ่นบ้าง
หวังน้องขวัญต๋า มาอยู่ข้างๆ มาเตียวฮ่วมตาง พี่นี้
หลอนน้องห่างไกล๋ ไปหลายหมื่นลี้ เมินนานจากหนี้ เต้าใด
จะรอน้องนี้ บ่หนีไปไหน จะรอต่อไป เนอนายน้องเหน้าๆ

27. ลมหนาวสาวเหนือ–แคท รัตติการ

แหงนผ่อฟ้า เวลาใจ๋หนาว แหงนผ่อดาว ง่อมเหงาแต๊ไบ้
กึ๊ดเติงหา ใคร่มาอยู่ใกล้ ได้ก้ากึ้ดไป อย่างนั้น
ข้างๆ ก๋าย ของนายพี่จั๊น มีไผอยู่หั้น ก่อจา
ข้างๆ น้องนี้ บ่มีไผจ๋า ง่อมใจ๋แต๊นา กึ้ดเติงหาอ้ายๆ

28. ช่างซอรอเธอ—ป๊อป ทศรรห์

ช่างซอคนนี้ บ่หนีไปไหน จะรอต่อไป แม้ใจ๋บิ่นบ้าง
หวังน้องขวัญต๋า มาอยู่ข้างๆ มาเตียวฮ่วมตาง พี่นี้
หลอนว่าห่างไกล๋ ไปหลายหมื่นลี้ เมินนานจากหนี้ เต้าใด
ช่างซอคนนี้ บ่หนีไปไหน จะรอต่อไป เนอนายน้องเหน้าๆ

29. ผีบ้าสวนปรุง – ประเสริฐ คาร์เนชั่น
ผีบ้าคนนี้ บ่มีอะสัง แค่อยากหื้อฟัง อะหยังสักหน้อย
อ้ายคนตุ๊กข์จ๋น เป๋นคนต่ำต้อย บ่สูงเลิศลอย ล้นฟ้า
น้องแต่งกับเขา อ้ายเมาอ่อนล้า กล๋ายเป๋นผีบ้า สวนปรุง
อยู่โฮงยานี้ อ้ายมีเปื้อนฝูง ปู่ป้าน้าลุง จูงแขนกั๋นเล่น
ม่วนอกม่วนใจ๋ ดวงทัยตื่นเต้น กิ๋นไอติมเย็น อิ่มต๊อง
ช่างมันเต๊อะหนา จั๋นตา นาฏน้อง อี่นายบ่ต้อง กังวล
ฮักของพี่นี้ บ่ดีมาสน แค่ฮักของคน ตุ๊กข์จ๋นต่ำต้อยๆ

30. ขวัญใจพี่หนาน ปฏิญญา ตังตระกูล

คนงามน้องจั๊น ขวัญใจ๋พี่หนาน จากกั๋นเมินนาน บ่หันหน้าเจ้า
พี่รออยู่หนา จั๋นตาน้องเหน้า รออย่างซึมเซา ใจ๋นี้
น้องไปอยู่ไกล๋ ลาไปหลีกลี้ สังเมินปู๋นอี้ นอนาย
สัญญาก่อนนั้น มันหมดความหมาย น้องลืมพี่จาย หายแส็บเสียจ้อย

31. ป้าอดผ่อบ่อได้ — ย่าบาป
อดใจ๋ไว้ บ่ได้เลยหนา อดบ่ได้นา ป้าอดบ่ได้
อยากจะมาหา มาจ๋าใกล้ๆ มาผ่อบ่านาย บ่าวน้อย
ตึงวันนี้หนา ใจ๋บ่ะจื้นจ๊อย ง่อมหาบ่าวหน้อย ตึงวัน
ใจ๋ป้าอ่อนล้า ได้ก้ากึ๊ดฝัน มันง่อมมันงัน อยากหันบ่าวหน้อย ๆ

32. ฮักล้ำเหมือนน้ำท่วม – น้ำพริกฮ้า
ฮักล้ำๆ เหมือนน้ำท่วมไหล ฮักนักล้ำไป ใจ๋จักหม่นเศร้า
ฮู้จักแป๋งใจ๋ เอาไว้หน่อยเจ้า ฮักษาใจ๋เฮา เอาไว้
วันนึ่งนั้นหนา ฝันข้าม่อนไซร้ คงเป๋นจริงได้ สักวัน
วันตี้มีน้อง มาครองฮักกั๋น คงม่วนคงงัน สุขสันต์บ่เศร้า

33. หนุ่มลำปางตามเมีย
น้องหายไปแล้ว แม่แก้วต๋าใส ไปอยู่ตางใด หายแส็บเสียจ้อย
บ่าวลำปางหนา แป๋งหน้าละห้อย จิตใจ๋ล่องลอย เปลี่ยวว้าง
ง่อมใจ๋แต๊หนา ต้องมาเคว้งคว้าง บ่มีกู้ข้าง นอนเคียง
กึ้ดเติงหาน้อง มาฮ้องส่งเสียง สัททะส่ำเนียง เป๋นเพลงเศร้าๆ
ไปอยู่ไหนหา ขวัญต๋าพี่เจ้า พี่หมองซึมเซา ใจ๋แต๊
หมดกำลังใจ๋ ไปไหนบ่แป๊ หนักเกิ๋นจะแก้ เนอนาย
ถ้าหันน้องนี้ พี่คงจะหาย คงบ่เดียวดาย ต๋ายเพราะความเศร้าๆ

34. ป้อจายขี้จุ
ขี้จุแต๊ๆ บ่แน่ใจ๋จริ๋ง ชอบจุหลอกญิง หื้อใจ๋หม่นเศร้า
จุกั๋นแต๊หนา แต๊นาพี่เจ้า มาแป๋งกำเอา ล่ายลี้
จุหลอกกั๋น อย่างนั้นอย่างนี้ มาทำอย่างอี้ นอนาย
กำล่ายลี้ บ่มีความหมาย กำฟู่ป้อจาย เชื่อหลายบ่ได้ๆ

35. แอ่วเจียงใหม่ — น้ำพริกฮ้า
เจียงใหม่เฮานี้ มีดีจ้าดหลาย อยู่สุขสบาย เนอนายน้องเหน้า
จุ้มอกเย็นใจ๋ ไปไหนบ่เศร้า แอ่วเจียงใหม่เฮา จื้นจ๊อย
ของกิ๋นก่อลำ คนงามบ่น้อย ตี้แอ่วบ่หน้อย นอนาย
ขอเจิญพี่น้อง เพื่อนพ้องตังหลาย แอ่วม่วนสบาย เจียงใหม่เมืองกว้างๆ

36. บอกมาเต๊อะ – เดอะสะล้อ, สองใจ ปีเตอร์
บอกมาเต๊อะน้อง บ่ต้องเกร๋งใจ๋ จะเลือกคนใด คนไหนนอเจ้า
อย่าได้สองใจ๋ เนอนายน้องเหน้า ตัดสินใจเอา หน่อยน้อง
อ้ายกับเขา ใจ๋เจ้าเรียกร้อง กึ๊ดหมายจับจ้อง คนใด
จะเลือกอ้ายนี้ บ่หนีไปไหน กาว่าจะไป กับไผคนหนั้น

37. ฮักแต๊ๆ วิฑูรย์ ใจพรหม
ฮักแต๊ๆ แน่ในใจ๋จริ๋ง บ่จุหลอกญิง หื้อหมองหม่นเศร้า
จะฮักแต่ตั๋ว สายบัวน้องเหน้า บ่จ๋างจืดเบา จากฮัก
ฮักแต๊ๆ หนา แต๊นาแต๊นัก เกิ๋นหักใจห้าม ดวงทัย
จะฮักแต่น้อง บ่ข้องเกี่ยวไผ ฮักตลอดไป บ่ไหวหวั่นเสิ้ง

38. ของกิ๋นคนเมือง จรัล

ของกิ๋นเมืองนี้ มีลำจ้าดหลาย เลือกเอาเต๊อะนาย ต๋ามใจ๋เต๊อะเจ้า
ลำแต๊ๆ หนา โนจาน้องเหน้า เลือกกิ๋นกั๋นเอา เต๊อะไท้
อ้ายจรัล ท่านแนะนำไว้ นับหลายอย่างได้ แลนา
มาจิมเต๊อะน้อง ลองดูเต๊อะหนา เป๋นภูมิปั๋ญญา ล้านนาแห่งห้อง

39. เจ้าดวงดอกไม้ จรัล
บ่คู่ควรน้อง จึ่งต้องโสก๋า ม่อนสีคำมา ค่ามันต่ำต้อย
แม่ดวงบุปผา มาลาดอกสร้อย ค่าสูงเลิศลอย ล้นฟ้า
พี่ยอมปวดใจ๋ ดวงทัยอ่อนล้า ต๋ามแบบขี้ข้า เตียวดิน
สีคำมานี้ บ่มีทรัพย์สิน บ่หวังจักบิน ไปกิ๋นดาวจ้า

40. ถนนคนเดิน (เชียงใหม่) น้องตูน กนกวรรณ
เตียวแอ่วตี้นี้ ม่วนดีม่วนใจ๋ จ้อกแจ่งมุมใด ม่วนหลายเน่อเจ้า
ถนนคนเตียว บ่เหี่ยวใจ๋เศร้า บ่หมองซึมเซา แน่แล้
ของกิ๋นของขาย เรียงยายหลายแต๊ บ่แป๊จะอู้ นอนาย
ขอเจิญพี่น้อง เพื่อนพ้องสหาย แอ่วต๋ามสบาย ของหลายแต๊เจ้าๆ

41. ชอบมองมอง – ดรีม ศุภกานต์

ปะอ้ายวันนี้ สีหน้าหม่นหมอง ฮึซอบมองมอง น้องสมน้ำหน้า
โดนสาวหน้าใส ในเมืองเจิดจ้า เปิ้นหักอกมา แน่ล้ำ
จึ่งต้องเสียใจ๋ นอนไห้นั่งจ๊ำ อดฝืนกลืนกล้ำ ดวงทัย
สาวล้านนานี้ พี่บ่สนไผ มองข้ามกั๋นไป ได้จะไดเจ้าๆ

42. แอบรักน้องส้ม

ฮักแต๊ๆ แม่ส้มเขียวหวาน ลักเมามานาน ฝันหันแต่เจ้า
งามแต๊ๆ หนา โนจาน้องเจ้า หยังมางามเลา น่อน้อง
ฮักส้มเขียวหวาน ใจ๋มันฮ่ำฮ้อง เสียงสนั่นก้อง ดวงทัย
หลอนน้องส้มนี้ ยังบ่มีไผ ฮับฮักพี่ไป ไว้หน่อยเน่อเจ้า

43. พบฮักตี้ห้วยตึงเฒ่า — ฝ้าย ปวีณา
ได้มาพบฮัก แต๊นักแต๊หนา ตี้ห้วยนี้นา เปิ้นว่าตึงเฒ่า
อ้ายมาแอ่วหา ฟู่จ๋ากับเจ้า ว่าเปิ้นฮักเฮา น้องจั๊น
บ่เกยฮักไผ คนใดแต๊นั้น ฮักเฮาเต้าอั้น แลนา
ห้วยตึงเฒ่านี้ วิวดีแต๊หนา น้องเกยแอ่วมา หากิ๋นกุ้งเต้น

44. ขอจองสี่ห้องใจ๋ – ร้องโดย หนุ่ม มงคล แต่งโดย เดอะจิ๊กุ่ง
สวัสดีน้อง สายทองหน้าใส จะไปตางได ทรามวัยสาวหน้อย
งามแต๊ๆ หนา หน้าต๋าอ้อยหล้อย งามเหมือนกับพลอย เพชรแต๊
พี่หักห้ามใจ๋ เอาไว้บ่แป๊ บ่ฮู้จะแก้ สันได
ขอเป๋นแฟนน้อง จองสี่ห้องใจ๋ ของน้องทรามวัย จะได้ก่อเจ้า

45. รถถีบฟ้าใส – ศราวุธ ศรีทา
พี่คนยากไร้ บ่มีไผสน จ๋ำต้องยอมทน ปั่นรถถีบหน้อย
เกิดมาตุ๊กข์จ๋น เป๋นคนต่ำต้อย บ่สูงเลิศลอย เต้าฟ้า
หอบเอาหัวใจ๋ ก้อยไปจ๊าๆ ใคร่มาหันหน้า นงรี
อยากจะจวนน้อง แม่ทองใสสี ไปแอ่วม่วนดี ตี้ไหนก่อได้

46. พี่สาวครับ — จรัล
พี่สาวคนนี้ ดูดีแต๊หนา จ๋ำได้ก่อจา ม่อนข้าบ่าวหน้อย
ก่อนเกยมาหา ฟู่จ๋ากล่าวถ้อย กับจี๋บัวลอย พี่จั๊น
กึ๊ดเป๋นพี่สาว ของเฮาแต๊นั้น บ่กึ๊ดหมายหมั้น เป๋นแฟน
วันนี้บ่ต๊า อยากมาหวงแหน ปาแอ่วตั้วแดน จู๋งแขนเตียวเล่น

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)