Get Adobe Flash player

ค่าวฮ่ำฮำเสียงเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต

PDFพิมพ์อีเมล

รวมค่าวฮ่ำฮำเสียงเพลงขอขอบคุณ จาก www.cm77.com
1. อายจัง ฝน ธนสุนทร
อายอ้ายอ๊าย น้องอายแต๊หนา อายแต๊ๆ นา บ่ไจ้ว่าเล่น
ตะก่อนนั้นหนอ บ่เกยเข้าเส้น ขี้แต่งทำเอ็น เต้านั้น
แต่วันนี้หนา ตั๋วข้าม่อนจั๊น มีใจ๋แล้วหั้น นอนาย
ปะกั๋นวันนี้ ยินดีจ้าดหลาย แต่ว่าน้องอาย กลั๋วจายหน่ายหน้าๆ

2. อิ่มอุ่น — ศุ บุญเลี้ยง
อิ่มไหนๆ ตี้ในโลกนี้ บ่อิ่มเต้าอี้ นอนาย
อิ่มอุ่นแต๊ล้ำ ขอย้ำความหมาย เหมือนเพลงบรรยาย ขานไขบอกเจ้า
ฮักแม่นั้นหนา โนจาน้องเหน้า มีหื้อลูกเต้า คนดี
ฮักของแม่นั้น มั่นคงดีหลี ฮักไหนบ่มี ตี้จักเผียบได้ๆ

3. ทหารใหม่ไปกอง
ลาปิตต๋า มารดาพี่น้อง ลูกจ๋ำเป๋นต้อง ไปเป๋นทหาร
ลาอี่น้อง สายทองต๋าหวาน ลาจี๋บัวบาน ลากั๋นก่อนเจ้า
สองปี๋นี้หนา จั๋นตาอย่าเศร้า จ๋ำจากนงเลา สาวน้อย
พอเฝิ้กทหาร ผ่านไปเรียบร้อย จะมาเกี่ยวก้อย ตวยนา
รับใช้ชาติแล้ว แม่แก้วแก่นต๋า พี่ขอสัญญา จักมาหาเจ้า

4. อเวจีใจ ยอดรัก
จ๊ำใจ๋อย่างนี้ ก่อดีเหมือนกั๋น คนบ่สำคัญ จ้างมันเต๊อะเจ้า
บ่เปิงกับตั๋ว บัวคำน้องเหน้า ย้อนว่าตั๋วเฮา ยากไร้
น้องแต่งกับเขา ลืมเฮาละไว้ โศก๋านั่งไห้ คนเดียว
มาละพี่ไว้ ลาไปบ่เหลียว บ่หันบัวเรียว พี่เหี่ยวใจ๋เศร้าๆ

5. hi5 โก๋วิท
พี่ความฮู้น้อย ด้อยก๋ารเศิกษา บ่มีวิชา เฮียนมาก่อหน้อย
บ่ฮู้แต๊หนา ปั๋ญญาต่ำต้อย บ่เหมือนบัวลอย น้องจั๊น
พี่ยังสงสัย เรื่อง hi5 นั้น นึกว่าก๋ารบ้าน นอนาย
มาหันวันนี้ พี่ปอใจ๋หาย น้ำต๋าของจาย ไหลลงอาบแก้มๆ

6. ขอจองเป็นแรงใจ
ขอจองเอาไว้ จะได้ก่อหา ขอจองจั๋นตา มาเป๋นคู่ถ้อง
อยากจวนขวัญต๋า มาอยู่ฮ่วมห้อง ขอหมายขอจอง เอาไว้
จะได้ก่อหา โนจาน้องไท้ อยากมาอยู่ใกล้ นงราม
ง่อมในใจ๋นี้ พี่จึ่งขอถาม หวังว่าคนงาม จักหันใจ๋อ้าย

7. ขอทานน้อย มาลีฮวนน่า /เด็กหญิงปรางค์ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
เป๋นขอทานน้อย ต้ำต้อยกว่าไผ จะไปตางใด ใจ๋ก่อหม่นเศร้า
แบกหน้ามาขอ ปอเป๋นค่าข้าว ย้อนว่าตั๋วเฮา ยากไร้
บ่มีไผสน ต้องทนเอาไว้ อดกิ๋นอิ่มได้ วันวัน
ตุ๊กข์ยากอย่างนี้ บ่มีไผหัน ตึงง่อมตึงงัน ใจ๋มันหม่นเศร้าๆ

8. ต้องมีสักวัน –ก็อต จักรพันธ์
อดเอาพี่น้อง บ่ต้องโศกศัลย์ ต้องมีสักวัน ฝันเป๋นแต๊ได้
วันนี้ตุ๊กข์จ๋น เป๋นคนต่ำใต้ อดสาทนไป สักน้อย
สักวันนึ่งหนา บ่าตกต่ำก๊อย บ่ตุ๊กข์ต่ำต้อย แลนา
สู้ไปพี่น้อง บ่ต้องโศก๋า อย่าเสียเวลา มาหมองหม่นเศร้า

9. รักนี้มีกรรม สันติ ดวงสว่าง

ฮักของเฮานี้ คงมีบาปก๋รรม กุศลบ่นำ จึ่งจ๊ำอย่างอี้
เจ็บปวดใจ๋ ทรวงในอย่างหนี้ ทั้งที่ก่อมี ใจ๋ฮัก
โด๋นกีดกั๋น สัมพันธ์แต๊ตั๊ก ปวดหนักใจ๋หนี้ นอนาย
ฮักของเฮานี้ บ่มีความหมาย ใจ๋พี่จะวาย ต๋ายเพราะความเศร้า

10. สาว ตจว รอรัก – ปราง

สาว ตจวนี้ ยังบ่มีไผ จะมีคนใด สนใจ๋พ่องเจ้า
ง่อมในหัวใจ ทรวงในหม่นเศร้า น้องหมองซึมเซา ใจ๋แต๊
แบกความง่อมเหงา เอาไว้บ่แป๊ บ่ฮู้จะแก้ จะได
บ่ฮู้แถวนี้ จะปอมีไผ ดูแลดวงทัย หัวใจ๋คะเจ้า

11. ไม่ใช่แฟน ทำแทนไม่ได้ / ตั๊กแตน ชลดา
อันตั๋วเฮานั้น ตึงวันสับสน มีเปื้อนอยู่คน สับสนแต๊ใบ้
ญะก๋ารโตยกั๋น จุ้วันอยู่ใกล้ ดูแลกั๋นไป ใจ๋ตั๊ด
ได้แต่อาสา บ่กล้าผูกมัด ฮัดเอาตั๋วอั้น เป๋นแฟน
หัวอกกั้งกั๊ด อึดอัดเหลือแสน เฮาบ่ใจ้แฟน ทำแตนบ่ได้.

12. ฟันเหล็กเด็กแนว (ม.ทีน)
บนรถเมย์ไซร้ นั่งไปโตยกั๋น ไปเฮียนจุ้วัน ก็หันจ้ะอั้น
บ่ได้สนใจ๋ สาวไหนนั่งหั้น ธรรมดามัน นั่งเก๊ก
แต่วันนี้หนา เตะต๋าสะเป๊ก แว่นใสฟันเหล็ก จมปู
โดนใจยิ่งแล้ว บ่องแบ๊วสวยหรู เป๋นน่าเอ็นดู อยากอยู่ใกล้ใกล้.

13. ขอนไม้กับเรือ (บ่าววี)

อ้ายเป๋นขอนไม้ ลอยไร้ทิศา อี่น้องเกาะมา ปาลอยล่องข้าม
สักวันจักผุ พัวะหลุสุดห้าม ห่อนข้ามเถิงยัง ฝั่งป๊น
หันเฮือล่องมา ข้าดีใจ๋ล้น ส่งป๊นข้ามได้ แน่นอน
ไปกับเฮือเต๊อะ เนอสายสมร บ่ต้องอาวรณ์ ไม้ขอนอย่างข้า.

14. หิ่งห้อยกับตะวัน (ไชโย ธนาวัฒน์)

ฮู้เสี้ยงฮู้ ว่าสู้บ่ไหว บ่มีอันใด เปียงจายเปิ้นหื้อ
ด้อยวาสนา ปั๋ญญาก็ตื้อ สุดตี้จะญือ ไขว่คว้า
หิ่งห้อยด้อยแสง จักหาญแข่งฟ้า แข่งตะวันกล้า ได้ใด
เถิงฮู้เสี้ยงจั๊น ยังฝันในใจ๋ วันลับวันใด นายหันแสงข้า.

15. ตั๊กแตนผูกโบว์ (พุ่มพวง)

จั๊กแต๋นยงโย้ ผูกโบว์งามต๋า เหน็บดอกจำปา แต่ว่าขี้เหล้า
ยามใดบ่เซ บ่เหวมาเฝ้า ยังหาว่าเฮา ขี้เฮอะ
แต่ยามได้เมา นั่งเฝ้านั่งเมอะ สะเหล้อสลบ ซบมา
จั๊กแต๋นยงโย้ ผูกโบว์งามต๋า บ่เมาบ่มา ญะว่าอย่างอั้น.

16. มันต้องถอน (ปอยฝ้าย มาลัยพร)
ลุกมาเมื่อเจ๊า ฤทธิ์เหล้าเมาขำ กิ๋นสังบ่ลำ น้ำต๋ายวาเบ้า
น้ำลายปอขม เหมือนลมจักเข้า ใจ๋หวิวเนอเฮา ปี้น้อง
ปั่นป่วนปายใน ลมไหลในต๊อง นอนงอหล้องหง้อง ตี้นอน
อาก๋ารจ้ะนี้ จั้งซี่ต้องถอน ลุกจากตี้นอน ถอนเหียสักหน้อย.

17. สายเกินไป (ริบบิ้น&ใหม่)

สองเฮาก่อนนั้น เธอฉันเพื่อนศรี เข้ากั๋นได้ดี ไมตรีใฝ่อ้าง
จู่จู่เฮาสอง ต้องหนีจากข้าง เหินห่างกั๋นไป ไกล๋นัก
วันหนึ่งมาเจอ เธอมีคนฮัก เป๋นเงาแอบข้าง เตียมคิง
มาฮู้ว่าฮัก สายเกินเป๋นจริ๋ง กว่าจะฮู้คิง น้ำปิงปอแห้ง.

18. (เดือนเพ็ญ—คาราบาว)

เดือนเป็งเป่งฟ้า ใจ๋ข้าง่อมเหงา แหงนผ่อแสงดาว แวววาวเจิดจ้า
ลมปั๊ดหวน จวนหื้อใจ๋ข้า ง่อมหาบ้านนา พี่น้อง
มาอยู่ไกล๋ เมืองไทยเต้สต๊อง หัวอกจ๋ำต้อง เดียวดาย
พ่อแม่พี่น้อง เปื้อนป๊องตังหลาย อยู่ดีสบาย เหมือนกั๋นก่อเจ้าๆ

19. (หนุ่มหาดใหญ่..สาวเเชียงใหม่—ยิว)
จะอยู่ใต้ฟ้า โลกหล้าเดียวกั๋น ใต้ดวงตะวัน ฮักมั่นบ่เศร้า
บ่าวใต้สาวเหนือ เจื้อใจ๋เต๊อะเจ้า ว่าฮักสองเฮา แน่แล้
บ่าวสงขลา ว่าแต๊อู้แต๊ แน่ใจ๋เต๊อะเจ้า สาวเฮย
สาวเจียงใหม่นี้ ดีใจ๋แต๊เหย ฮักแล้วฮักเลย บ่เกยว่าเหล้นๆ

20. (หัวใจมักง่าย—แช่ม แช่มรัม)
ฮักง่ายล้ำ จึ่งจ๊ำกว่าไผ มักง่ายล้ำไป หัวใจ๋ของข้า
เขาอยู่ของเขา เฮาเสนอหน้า หอบหัวใจ๋มา มอบไว้
ขอขอบคุณตั๋ว บัวคำน้องไท้ ที่สอนหื้อได้ ฮู้กำ
ใจ๋พี่นี้ไซร้ จักได้หลาบจ๋ำ จักบ่กะตำ จ๊ำใจ๋อย่างอี้ๆ

21. (ฝากแฟนผมด้วย—เดวิด เฮนทรี่)
ฝากแฟนผมนี้ ตี้ฮักนักหนา ฝากหื้อพี่ยา ดูแลเน้อเจ้า
ย้อนว่าตั๋ว บัวคำน้องเหน้า เปิ้นฮักเปิ้นเมา พี่นี้
ผมยอมห่างไกล๋ ยอมไปหลีกลี้ บ่ขอจู้จี้ ขวางตาง
จ้วยดูแลน้อง อย่าข้องหมองหมาง จ้วยฮักอี่นาง อย่างข้าม่อนหน้อยๆ
ก้อยอู้ก้อยจ๋ากั๋นไป ก่อนแลนายเฮย….

22. (ดาวในฝัน—หนูมิเตอร์)
งามแต๊เล้า เหมือนดาวในฝัน ง่อมหากุ๊วัน ใคร่หันหน้าเจ้า
ปอเปี้ยปอผอม บ่ยอมกิ๋นเข้า ง่อมหานงเลา นาฏน้อง
บ่ฮู้ว่าสาว เจ้ามีเปื้อนป๊อง ในห้องใจ๋หั้น กายัง
หลอนว่าพี่นี้ ปอมีความหวัง ไปนั่งอยู่ใน หัวใจ๋ของเจ้าๆ

23. (รักเก่าที่บ้านเกิด–ยิว)
ได้ข่าวว่าน้อง แม่ทองใสศรี ไปบวชเป๋นชี หนีจากความเศร้า
ใคร่ไปแอ่วหา อู้จ๋ากับเจ้า สหรี๋นงเลา นาฏน้อง
แต่ก่อกลั๋วใจ๋ จะไปไห้ฮ้อง น้ำต๋านองหน้า อวดนาง
เป๋นสุขเต๊อะน้อง อย่าข้องหมองหมาง ไปต๋ามหนตาง ใสสว่างบ่เศร้าๆ

24. (ทนเหงาทำไม—เดวิด)
ย้ายมาเต๊อะน้อง บ่ต้องง่อมเหงา จักจ้วยแบ่งเบา ก้าเช่าเฮาได้
มาอยู่ตวยกั๋น มันดีแต๊ไบ้ เป๋นเปื้อนกั๋นไป เมื่อล้า
จุ่งตัดสินใจ๋ เร็วไวอย่าจ๊า พี่ยังอยู่ถ้า กอยนาง
กำฮักพี่นี้ บ่มีจืดจ๋าง บ่ล่อลวงพลาง หื้อหมางหม่นไหม้ๆ

25. (สัญญาณห่วงใย –เบิร์ด ปากน้ำโพธิ์)

มือถือพี่นี้ บ่มีปั๋ญหา แต่พี่โทรมา หาน้องบ่ได้
ย้อนว่าอัตร๋า ก้าโทรมันใกล้ จะหมดเสี้ยงไป เหียแล้ว
อยากจะมาหา จั๋นตาฮ่างแค้ว มาจ๋ากับแก้ว คนดี
โชว์เบอร์บอกน้อง แม่ทองใสศรี ตังค์พี่บ่มี ใจ๋พี่หม่นเศร้าๆ

26. (บ้านกลางไพร—อ้น ธวัชชัย ชูเหมือน)
ความสุขเล็กน้อย กล๋างดอยป่าเขา เรียบง่ายงามเลา หมู่เฮาเจ้าข้า
ม่วนอกเย็นใจ๋ หมู่ไม้ใบหญ้า กล๋างพงพนา ตั้วต๊อง
ฟังเสียงนกก๋า บินมาฮ่ำฮ้อง เสียงไก่ขันก้อง เรไร
ความสุขอย่างนี้ จักมีตี้ไหน เต้าบ้านกล๋างไพร ในดงป่ากว้างๆ

27. (นึกเสียว่าสงสาร—อ้อย กะท้อน)
ถามว่าฮักแต๊ ฮักแน่แค่ไหน ฮักเต้าเม็ดทราย ในทะเลกว้าง
ถามว่าเสียใจ๋ เต้าใดเอ่ยอ้าง หากพี่แยกตาง ห่างน้อง
ตอบว่าเม็ดฝน หล่นลงตั้วต๊อง เหมือนน้องฮ่ำไห้ หานาย
บ่มีพี่แล้ว น้องแก้วใจ๋หาย หัวใจ๋คงวาย เนอจายพี่เจ้าๆ

28. นักเรียนหลังห้อง

นักเรียนคนนี้ บ่มีดีหยัง บ่ตั้งใจ๋ฟัง อยู่ตังหลังห้อง
ปากก๋าบ่ถือ หนังสือบ่ต้อง กระดานบ่มอง แน่แล้ว
ก๋ารบ้านนั้นหนา บ่กาก๊าดแก๊ว ขอหื้อน้องแก้ว จ้วยทำ
จ๋ำได้ก่อน้อง สายทองงามขำ เปื้อนเก่าเลาคำ ประจ๋ำหลังห้องๆ

29. สามคำจากใจ—ก็อต

กำสามกำนี้ มีอยู่ในใจ๋ ซ่อนไว้ตังใน บ่ได้บอกเจ้า
อยากจักเผยใจ๋ กับนายน้องเหน้า หื้อหายซึมเซา ใจ๋นี้
ก่อกลั๋วว่าสาว เจ้าลาหลีกลี้ เพราะสามกำหนี้ เนอนาย
จะเก็บซ่อนไว้ ก่อไร้ความหมาย จะบอกก่ออาย กลั๋วนายหน่ายหน้าๆ

30. อยากมีใครให้คิดถึง—ดวงจันทร์ สุวรรณี
มีเพื่อนแต๊ คือแค่ความเหงา เป๋นคนบ่เลา เขาบ่ผ่อหน้า
ง่อมเวลาไหน หัวใจ๋ของข้า ผ่อรูปดารา ติดไว้
นั่งอู้จ๋า กับมวลดอกไม้ หลายปี๋ได้ เมินมา
อยากมีกู้ซ้อน นอนกึ้ดเติงหา แตนรูปดารา ตี้ตรงฝาห้องๆ

31. รอง้อ –น้องจ้า ชาลิณี
รอหื้อเปิ้นง้อ รอแล้วรอแหม น้องสาวแก้มแดง นั่งแป๋งหน้าเศร้า
รอเปิ้นมาหา อู้จ๋ากับเจ้า แม่จี๋นงเยาว์ สาวน้อย
เปิ้นหายไปไหน หัวใจ๋ต่ำก๊อย บ่จ๋าสั่งถ้อย เลยนา
สาวเอยสาวน้อย กอยเปิ้นมาหา รอหื้อเปิ้นมา อู้จ๋าง้อเจ้าๆ

32. ลูกไก่ในใจเธอ—เจี๊ยบ กนกพร
เป๋นเหมือนไก่น้อย แฮงหน้อยถอยหน ในมือของคน อับจนใจ๋เศร้า
บ่อาจขัดขืน ฝืนใจ๋ของเจ้า ตี้หลงลักเมา เขาแล้ว
ฮักเปิ้นแล้วหนา บ่กาก้าดแก๊ว เหมือนลูกไก่แก้ว ในมือ
ยอมยกใจ๋นี้ หื้อพี่ยึดถือ บ่หือบ่อือ บ่ยื้อบ่ห้ามๆ

33. เขียนด้วยใจลบด้วยน้ำตา– – หญิง ธิติกานต์
กำฮักกำนี้ ตี้เปิ้นจ๋าไข สลักไว้ใน หัวใจ๋ของข้า
มันทำร้ายใจ๋ ทรวงในดั่งบ้า เมื่อหันเขามา แทรกซ้อน
เสียอกเสียใจ๋ ตังในโศกฮ้อน ย้อนกำฮักมั่น สัญญา
ขอล้างใจ๋จ๊ำ ด้วยน้ำในต๋า ลบกำสัญญา ว่าฮักแม่นมั่นๆ

34. โชว์เบอร์ไม่โชว์ใจ
หันเบอร์พี่นี้ โชว์ตี้มือถือ ข้อความก่อคือ พี่มาบ่ได้
ตั๋วน้องนี้หนา โศก๋านั่งไห้ พี่หายหน้าไป ใจ๋จ๊ำ
พี่หายไปไหน หัวใจ๋ง่อมล้ำ ฟังกำพี่อ้าย โทรมา
ลืมกั๋นแล้ว กาแก้วพี่จ๋า เป๋นสันใดจา หายหน้าเสียจ้อยๆ

35. ใจสารภาพ – – ก็อต
หากพี่แลน้อง เฮาต้องห่างไกล๋ สมมติบ่ดาย ใจ๋ก่อหม่นเศร้า
ยอมฮับแต๊หนา ถ้าพี่ขาดเจ้า คงหมองคงเซา ใจ๋แต๊
คงข่มหัวใจ๋ เอาไว้บ่แป๊ ยากเกินจะแก้ ใจ๋เฮย
ฮักน้องแล้ว แก้วต๋าพี่เหย ขาดบ่ได้เลย จึ่งเผยบอกเจ้าๆ

36. วันที่อกหัก – การะเกด
วันนี้วันนี้ วันตี้ปวดใจ๋ หัวอกตังใน หัวใจ๋แตกบ้าง
อกหักแล้วหนอ อ้ายบ่เกียงข้าง มาขอแยกตาง น้องนี้
พี่บอกลากั๋น มาผันหลักลี้ หัวใจ๋น้องหนี้ ซึมเซา
น้องแสนอ้างว้าง ย่างไปใจ๋เหงา ปวดใจ๋แต๊เฮา เขาลาจากห้องๆ

37. ขอใจกันหนาว – – ต่าย อรทัย
เลิกงานวันนี้ มีใจ๋ง่อมเหงา เดินกู้กับเงา เข้าซอยปิ๊กบ้าน
สาวบ้านไกล ง่อมใจ๋เสี้ยงถ้าน บ่จื้นเจยบาน ใจ๋น้อง
หวังในใจ๋ อยากได้เปื้อนป๊อง มาจ้วยปกป้อง ดูแล
อยากมีพี่เลี้ยง เกียงกู้แยแส กั๋นคนรังแก แก้ไขเรื่องยุ่งๆ

38. กลับมาทำไม – เอกราช สุวรรณภูมิ
อ้ายลืมน้องแล้ว แม่แก้วแก่นต๋า จะใดปิ๊กมา หากั๋นแถมเจ้า
ลืมแล้วความหลัง ตี้เกยนั่งเศร้า เกยหมองซึมเซา ก่อนนั้น
จะใดขวัญต๋า โนจาน้องจั๊น ปิ๊กมาแหมหั้น แลนาย
หัวใจ๋พี่นี้ บ่ใจ้มีหลาย น้องจะทำลาย อย่างใดแถมเจ้าๆ

39. มุมเหงาสาวอกหัก – นก พรพนา

มุมนี้มุมนี้ ตี้บ่มีเขา น้องหมองซึมเซา นั่งเหงาเศร้าสร้อย
เป๋นมุมเหงาๆ ในห้องเช่าหน้อย ใจ๋น้องเลื่อนลอย แต๊ล้ำ
บ่มีไผจ๋า โศก๋าโศกจ๊ำ น้ำต๋าอาบแก้ม ลงกาง
บ่มีเปิ้นแล้ว น้องแก้วหมองหมาง เขาเดินแยกตาง ใจ๋นางหม่นเศร้าๆ

40. กลับมาแล้ว – ยิว

พี่ปิ๊กมาแล้ว แม่แก้วแก่นต๋า มาทวงสัญญา กำว่าฮักมั่น
หนตางห่างไกล๋ บ่ได้ขวางกั้น ตัดความสัมพันธ์ เฮานี้
พี่กึ๊ดเติงหา บ่ลาหลีกลี้ จึ่งปิ๊กมาหนี้ เนอนาย
มาหาฮักแต๊ แม่แก้วคิงผาย กึ๊ดเติงหาจาย ก่อนายน้องเหน้าๆ

41. รอรัก (ออย) – แคนลำโขง

ตะวันเคลื่อนคล้อย เลื่อนลอยหลีกไกล๋ ลับเหลี่ยมโลกไป หายแส็บเสียจ้อย
เจ้าปักษา สกุณาหน้อย หลงหมู่บินลอย เปลี่ยวว้าง
เหมือนพี่นี้หนา ต้องมาเคว้งคว้าง บ่มีกู้ข้าง นอนเคียง
กึ้ดเติงหาน้อง มาฮ้องส่งเสียง สัททะส่ำเนียง เป๋นเพลงเศร้าๆ
ไปอยู่ไหนหา ขวัญต๋าพี่เจ้า พี่หมองซึมเซา ใจ๋แต๊
หมดกำลังใจ๋ ไปไหนบ่แป๊ หนักเกิ๋นจะแก้ เนอนาย
ถ้าหันน้องนี้ พี่คงจะหาย คงบ่เดียวดาย ต๋ายเพราะความเศร้าๆ

42. ตั๋วให้คึดฮอด – – ต่าย อรทัย
จุหื้อใจ๋จ๊ำ ทำหื้อปวดใจ๋ จุกั๋นบ่ดาย บ่ใจ้ฮักมั่น
มาฝากกำจ๋า ว่าอี้ว่าอั้น มาสานสัมพันธ์ กั๋นไว้
มาหว่านความหวัง หื้อนางน้องไท้ กึ้ดฮอดอยู่ได้ ตึงวัน
แล้วก่อหลบลี้ หนีไปจากกั๋น จุหื้อง่อมงัน ใคร่หันหน้าอ้ายๆ

43. ลืมเจียมหัวใจ – ก็อต จักรพรรณ
ลืมลื่มลื้ม ลืมเจียมหัวใจ๋ ลืมแต๊ลืมไป บ่ไจ้กู้เจ้า
บ่ไจ้กู้ขวัญ จะฝันใฝ่เฝ้า สหรี๋นงเลา นาฏน้อง
เป๋นคนตุ๊กข์จน บ่กวรเรียกร้อง ไปหมายจับจ้อง ดวงดาว
เป๋นคนยากไร้ อย่าได้สามหาว หมายเด็ดเดือนพราว สิดาวจากต้นๆ

44 สาวกระโปรงเหี่ยน – -พี สะเดิด
สาวน้อยสาวน้อย แม่พลอยใสสี แต่งตั๋วจ้าดดี จะไปไหนเจ้า
หนังสือบ่เขียน โฮงเฮียนบ่เข้า ไปหลงไปเมา บ่าวจั๊น
ป้อแม่ของตั๋ว บัวคำน้องนั้น อิดก๋ารอยู่หั้น เนอนาย
หวังหื้อลูกน้อย ก้อยเฮียนขวนขวาย หื้อสูสบาย ในวันตังหน้า
บ่กึ้ดบ่ฝัน บัวบานน้องหล้า จะกลับเป๋นมา อย่างนี้
กลับตั๋วเต๊อะหนา อย่าลาหลบลี้ ปิ๊กมาตี้หนี้ โฮงเฮียน
มาค้นมาคว้า มาอ่านมาเขียน มาพากมาเพียร ฮ่ำเฮียนเต๊อะเจ้าๆ

45. ฝากเพลงหอมแก้ม — หลวงไก่

ฝากเพลงนี้ ตี้กลั่นจากใจ๋ ล่องต๋ามลมไป ไกล๋เถิงบ้านเจ้า
พี่กึ๊ดเติงหา ใคร่มาอยู่เฝ้า สรี๋นงเลา น้องนี้
ห่างไกล๋กั๋น หลายพันหมื่นลี้ จึ่งฝากเพลงหนี้ ลอยไป
มาหอมแก้มน้อง สายทองขวั๋ญใจ๋ แตนความห่วงใย ยามไกล๋ห่างเจ้าๆ

46. ลูกหิน /คาราบาว
อดเอาลูกฮัก ตุ๊กข์หนักอ่อนใจ๋ จุ่งลุยต่อไป อดใจ๋ไว้เจ้า
อย่าได้โศก๋า น้ำต๋าหล่อเบ้า ตี้ฐานะเฮา ยากไร้
เฮียนไปเต๊อะหนา เสิ้กษาเอาไว้ เฮียนไหนก็ได้ เนอนาย
อยู่โฮงเฮียนวัด เฝิ้กหัดขวนขวาย จักสุขสบาย ในวันตังหน้าๆ

47. หยุดท้อ – เคียส
ม่อนเกยท้อแท้ อ่อนแอหัวใจ๋ บ่กึ๊ดจะไป ตางใดแล้วเจ้า
จะอยู่ตี้ไหน ใจ๋ก่อหม่นเศร้า บ่อยากจะเอา หยังแล้ว
แต่วันนี้หนา บ่กาก้าดแก๊ว เปลี่ยนใจ๋แล้วแก้ว คนดี
จักบ่ท้อแท้ อ่อนแอถอยหนี ลาแล้วจีวี ตี้เกยหม่นเศร้าๆ

48. กระต่ายหมายจันทร์—พิทักษ์
เปิ้นแมวคู่ลี้ ฮู้ดีกว่าไผ บ่สมกวรไป ปั๋นใจ๋ใฝ่เฝ้า
กระต่ายหมายจั๋นทร์ ใจ๋มันหม่นเศร้า เพราะหลงฮักเมา ดอกฟ้า
เจ็บปวดใจ๋ ดวงทัยอ่อนล้า บ่กึ๊ดใจ๋กล้า แข่งดาว
เป๋นคนยากไร้ อย่าได้สามหาว หมายเด็ดเดือนพราว หื้อเขาว่าได้ๆ

49. นางฟ้า – ฤทธิพร อินสว่าง

น้องเป็นนางฟ้า มาจากสว๋รรค์ มาแป๋งคืนวัน หื้อมันเจิดจ้า
มาทำหื้อใจ๋ ดวงทัยของข้า จื้นใจ๋แต๊นา เน่อไท้
แต่ว่าสว๋รรค์ ท่านลิขิตไว้ หื้อสองเฮาได้ เลิกลา
น้องจากไปแล้ว แม่แก้วแก่นต๋า แต่พี่นี้นา ยังบ่ลืมเจ้าๆ

50. สาวรามยามเย็น – บิว กัลยาณี

ง่อมแต๊เล้า ง่อมเหงาแต๊หนา จากบ้านจากนา มาเฮียนตี้หนี้
ป้อแม่เหย บ่เกยเป๋นอี้ สาวรามคนดี บอกไว้
กึ๊ดเติงหา อาวอาแม่ไท้ พี่น้องบ้านใกล้ เฮือนเฮา
อยากมาจ๋าตั๊ก ฝากฮักยามเหงา ก่ออดใจ๋เอา ซึมเซาบ่หน้อย
ป้อแม่จ๋า ลูกมาฝากถ้อย ขอจุ่งรอกอย ลูกนี้
จักหมั่นเสิ้กสา บ่ลาหลบลี้ อดใจ๋อยู่หนี้ เฮียนไป
สักวันนึ่งนั้น ฝันคงสดใส ง่อมเหงาเต้าใด ใจ๋สาวจะสู้ๆ

51. เบอร์โทรนี้มีแฟนหรือยัง –ไผ่ พงศธร
เจ้าของเบอร์นี้ มีแฟนก่อหา ใคร่ถามแต๊นา จั๋นตาน้องเจ้า
น้องมีคู่จ๋า มากอยอยู่เฝ้า หรือยังนงเยาว์ สาวน้อย
จักทุ่มเทใจ๋ ลงไปเต๋มร้อย ก่อเสี่ยงบ่หน้อย เนอนาย
หลอนว่าน้องนี้ เปิ้นมีกู้หมาย ใจ๋พี่คงวาย เสียหายบ่หน้อย
จึ่งใคร่ขอถาม สักกำสักถ้อย ถามจี๋บัวลอย น้องจั๊น
ว่าในหัวใจ๋ ของนายน้องนั้น มีกู้หมายหมั้น กายัง
หลอนว่าพี่นี้ พอมีความหวัง บอกหื้อพี่ฟัง เต๊อะนางน้องเหน้าๆ

52. ยามท้อขอโทรหา—มนต์แคน แก่นคูน
ยามเมื่อท้อ พี่ขอโทรหา พี่ขอโทรมา อู้จ๋ากับเจ้า
พี่ขอฟังเสียง สำเนียงน้องเหน้า หื้อหายซึมเซา ใจ๋นี้
ย้อนกึ๊ดเติงหา บ่ลาหลีกลี้ อย่าว่าจู้จี้ เลยนา
ยามเมื่อท้อ พี่ขอโทรหา ขอน้องจั๋นตา ฮับสายสักหน้อยๆ

53. รักเขาทำไม –ยิว

เปิ้นมีกู้แล้ว แม่แก้วแก่นต๋า ตัดใจ๋เต๊อะนา โนจาน้องเจ้า
อย่าลู่ของไผ หื้อใจ๋หม่นเศร้า เนอจี๋นนงเลา นาฏน้อง
อย่าทำหื้อไผ นอนไห้ฮ่ำฮ้อง ขอร้องเต๊อะเจ้า คนดี
เปิ้นมีลูกแล้ว แม่แก้วใสสี แฟนเปิ้นก่อมี รออยู่ตี้บ้าน

54. นั่งเฝ้าเขาจีบ – เอกพล มนต์ตระการ
มือถือเครื่องนี้ พี่ซื้อหื้อหนา เก็บสะตังค์มา เซาะหาหื้อเจ้า
เอาไว้อู้สาย กับนายน้องเหน้า ระหว่างสองเฮา เต้านั้น
แต่วันนี้หนา โนจาน้องจั๊น ฟู่กับไผหั้น นอนาย
หยังมาหวานล้ำ พี่จ๊ำใจ๋หาย น้องฟู่กับจาย ไผไหนนอเจ้าๆ

55. ฝนรินในเมืองหลวง – ไผ่ พงศธร
ฝนรินหล่นฟ้า โลกหล้าสาก๋ล อ่อยตั้วมณฑล หนตางใหญ่หน้อย
กึ๊ดฮอดหา บ้านนาของข้อย ป้อแม่คงคอย ง่อมล้ำ
จากอีสาน เมินนานแถมซ้ำ อดฝืนกลืนกล้ำ ทำงาน
บ้านเฮาต๋อนนี้ ตี้แดนอีสาน คงสุขส่ำราญ ยะก๋ารปลูกเข้า
แต่เฮานี้หนา มาแป๋งหน้าเศร้า ง่อมใจ๋ซึมเซา เจ้นล้ำ
นอนฟังเสียงฝน หล่นลงซ้ำๆ ผ่อน้ำไหลหลู้ ลงดิน
จิตใจ๋อ่อนล้า เซาะว่าหากิ๋น ฝนตกรินๆ ในถิ่นเมืองกว้างๆ

56. คิดฮอดตลอดเวลา…จินตหรา
น้องอยู่ตางนี้ ห่างพี่แสนไกล๋ พี่กึ๊ดอย่างใด ยามไกล๋จากข้า
กึ้ดเติงหากั๋น ยามบ่หันหน้า รือสันใดจา อยากฮู้
ยามง่อมยามเหงา ใจ๋เจ้ายอดจู๊ กึ้ดเติงหาผู้ ใดจา
น้องอยู่ตังนี้ น้องกึ๊ดเติงหา ตลอดเวลา อยากหันหน้าอ้ายๆ

57. สุดท้ายคืออ้ายเจ็บ – ไผ่ พงศธร
สุดท้ายวันนี้ พี่ก่อปวดใจ๋ หัวอกตังใน ดวงทัยแตกบ้าง
อกหักแล้วหนอ น้องบ่เกียงข้าง มาขอแยกตาง พี่นี้
มาบอกลากั๋น มาผันหลีกลี้ หัวใจ๋พี่หนี้ ซึมเซา
สุดแสนอ้างว้าง ย่างไปใจ๋เหงา ปวดใจ๋แต๊เฮา เขาลาจากห้องๆ

58. ฝากใจไปกับนก – น่านฟ้า กาฬสินธ์

หัวใจ๋พี่นี้ ตี้มันห่วงหา ฝากสกุณา ส่งมาหื้อเจ้า
อยู่ห่างกั๋นไกล๋ หัวใจ๋พี่เศร้า ง่อมหานงเลา แต๊ตั๊ก
ฝากนกนี้หนา มาจ๋าบอกฮัก มาพักบอกเจ้า คนดี
นกจ้วยบอกน้อง แม่ทองใสศรี จ้วยบอกสักที ว่าพี่ฮักเจ้าๆ

59. แอบรักแอบคิดถึง-ต่าย อรทัย
แอบฮักเปิ้นแล้ว แม่แก้วแก่นต๋า เป๋นสันใดจา สังมาจะอี้
แอบกึ๊ดเติงหา แต๊นาใจ๋หนี้ แปลกใจ๋คนดี เจ้นล้ำ
บ่ได้หันเขา ก่อเมาหม่นจ๊ำ ตอกย้ำใจ๋เจ้า ตึงวัน
ฮักเปิ้นแต๊เล้า แอบเอาไปฝัน จิตใจ๋ง่อมงัน อยากหันแต่อ้ายๆ

60. คิดฮอดอยู่เด้อ-พี สะเดิด
กึ๊ดฮอดอยู่เด้อ เนอแก้วแก่นต๋า เดิ้กมาแล้วนา อยากหันหน้าเจ้า
หยิบฮูปใต้หมอน ตี้นอนหนุนเฝ้า ผ่อแตนนงเลา น้องไท้
อยากหันหน้าสาว นงเยาว์แต๊ไซร้ อยากมาอยู่ใกล้ คนดี
ฝากเดือนฝากฟ้า ดาราใสสี ฝากดอกราตรี ตี้ซุ้มหน้าบ้าน
ส่งกลิ่นหอมไกล๋ ฟุ้งไปตั้วด้าน หอมจื้นเจยบาน ใจ๋นี้
ไปหอมขวัญต๋า บ่ลาหลีกลี้ แตนหอมพี่หนี้ เนอนา
บ่เมินเน่อน้อง บ่ต้องโสก๋า พี่ขอสัญญา จักมาหาเจ้าๆ

61. ยังคอยที่ซอยเดิม — มนต์แคน แก่นคูน
รออยู่ซอยนี้ บ่หนีไปไหน รอจ๋นดวงทัย หัวใจ๋บิ่นบ้าง
หวังน้องขวัญต๋า มาอยู่ข้างๆ มาเตียวฮ่วมตาง พี่นี้
หลอนน้องห่างไกล๋ ไปหลายหมื่นลี้ เมินนานจากหนี้ เต้าใด
พี่จะรอน้อง บ่หนีไปไหน จะรอต่อไป ซอยไหน ซอยหั้นๆ

62. คิดฮอดบ่จริง – จักจั่น วันวิสา
กึ๊ดฮอดบ่แต๊ แค่กำฟู่จ๋า จุกั๋นแต๊นา แค่มาหลอกเล่น
แค่จุหื้อใจ๋ หลงใหลตื่นเต้น เป๋นวรรคเป๋นเวร เต้านั้น
จุหื้อหัวใจ๋ ของนายน้องจั๊น เคลิ้มไปเต้าอั้น บ่ดาย
กำฟู่พี่นี้ บ่มีความหมาย กำฟู่ป้อจาย เจื้อหลายบ่ได้ๆ

63. คาถาขอใจ – อาจารียา / คาถาหาแฟน – จักจั่น
บะลึ้กกึ้กกึ๊ย บะลึ้กกึ้กกึ๋ย สลึงตึงตึย จึ๋ยๆ แจ้วๆ
ตลิ๊ดติ๊ดต๋ษ บ่ะตาบ่ะแก้ว ถลึงตึงแตว แจ่วฮ้อน
โอมมิดติดต๋า น้ำป๋าป้ากจ๊อน คาถาออดอ้อน หาแฟน
หมานเน้อหมานล้ำ จ๋ำไว้บ่แก๋น คนฮักตั้วแดน มีแฟนตั้วบ้านๆ

64. เพียงสองเรา —บิว กัลยาณี
พี่เป๋นขอนไม้ ยิ่งใหญ่แต๊หนา ตี้จ้วยจีวา ม่อนข้าสาวหน้อย
บ่อาจจักจ๋า ว่าพี่ต่ำต้อย แค่ไม้ล่องลอย ต๋ามน้ำ
อย่าได้หมองใจ๋ ดวงทัยหม่นจ๊ำ ตอกย้ำใจ๋อ้าย คนดี
น้องยังจะฮัก จักบ่ลาหนี ฮักแล้วบ่มี หลีกลี้หนีอ้ายๆ

65. ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ — ตั๊กแตน ชลดา
หน้าที่นี้ ตี้ในอ้อมแขน คนบ่ไจ้แฟน ทำแตนบ่ได้
บ่อาจจักหวัง มานั่งเคียงใกล้ ดูแลดวงทัย ใจ๋นี้
งานอื่นนั้นหนา บ่ลาหลีกลี้ นอกเหนือจากหนี้ นอนาย
จ้วยได้เน่อไท้ บ่ไจ้เสียหาย งานนี้บ่ดาย จ้วยอ้ายบ่ได้ๆ

66. หัวใจผมว่าง – สุรพล สมบัติเจริญ
หัวใจ๋พี่นี้ ยังบ่มีไผ มานั่งอยู่ใน ห้องใจ๋กว้างกว้าง
บ่มีสาวไหน คนใดแนบข้าง มาเตียวฮ่วมตาง ฮ่วมซ้อน
อยากจะเจิญตั๋ว สายบัวยอดม้อน มาเป๋นกู้อ้อน นอนอิง
จะฮักน้องแต๊ แน่ในใจ๋จริ๋ง บ่จุหลอกญิง หื้อหมองหม่นเศร้าๆ

67. สันติ ดวงสว่าง – เพ็ญจ๋าลาก่อน
หากเพ็ญน้องฮัก จักไปกับเขา พี่คนบ่เลา คงเหงาหม่นไหม้
หลอนว่าเพ็ญจัง บ่หวังอยู่ใกล้ พี่จักจากไป ไกล๋น้อง
จักบ่มาหา บ่มาปากป๊อง น้องเพ็ญบ่ต้อง กั๋งวล
ขอลาก่อนแล้ว แก้วต๋าคนจ๋น ลาน้องหน้ามน สู่หนตางเศร้าๆ

68. ฝากลมห่มใจ – น่านฟ้ากาฬสิน
ฝากฮักพี่ไว้ จะได้ก่อหา ฝากลมปั๊ดปา ผ่านฟ้าใหญ่กว้าง
ฮักแต๊ๆ หนา ใจ้มาเอ่ยอ้าง ฟู่ไปพลางๆ เต้านั้น
ฮักเต๋มหัวใจ๋ ทรวงในพี่จั๊น เกิ๋นอดใจ๋กลั้น เนอนาย
ฮับฮักพี่นี้ เนอจี๋บัวผาย ฮับฮักของจาย เอาไว้สักหน้อยๆ

69. คนนี้ละแม่น- ศิริพร อำไพพงษ์
หล่อแต๊หล่อตั๊ก น่าฮักนักหนา เหมือนเทวดา ลงมาจากห้อง
เป๋นบุญแก่ต๋า ตี้ได้มาจ้อง มาผ่อมามอง พี่นี้
บ่กึ้ดบ่ฝัน สวรรค์จ้วยจี๊ หื้อเป๋นอย่างอี้ เนอนาย
แม่นแล้วคนนี้ ตี้กึ๊ดใจ๋หมาย อู้อย่างบ่อาย แม่นเลยคนหนี้ๆ

70. เมื่อไหร่ใจก็รอ—จักจั่น วันวิสา

รออยู่ตรงนี้ บ่หนีไปไหน รอเรื่อยๆไป แม้ใจ๋บิ่นบ้าง
หวังพี่มาหา มาอยู่ข้างๆ มาเตียวฮ่วมตาง น้องนี้
หลอนว่าห่างไกล๋ ไปหลายหมื่นลี้ เมินนานจากหนี้ เต้าใด
จะรอตรงนี้ บ่หนีไปไหน จะรอต่อไป เนอจายพี่เหน้าๆ

71. รอยไถแปร
รอยไถแปรแล้ว แม่แก้วต๋าใส รอยไถแปรไป ใจ๋หมองหมิ่นเหมี้ยง
พี่ยกหัวใจ๋ หื้อไปหมดเสี้ยง กลับเหลือแต่เพียง ใจ๋จ๊ำ
เปลี่ยนไปฮักเขา ลืมเฮาง่ายล้ำ พี่ฝืนกลืนกล้ำ ทนไป
ลืมฮักเฮานี้ เปลี่ยนไปมีไผ คนงามจะได ใจ๋ดำแต๊เจ้าๆ

72. หนุ่มเหนือคอยนาง-หวานเปรี้ยวเดี่ยวออน
บ่าวเหนือคนนี้ บ่หนีไปไหน จะรอต่อไป แม้ใจ๋บิ่นบ้าง
หวังน้องขวัญต๋า มาอยู่ข้างๆ มาเตียวฮ่วมตาง พี่นี้นี้
หลอนน้องห่างไกล๋ ไปหลายหมื่นลี้ เมินนานจากหนี้ เต้าใด
จะรอน้องนี้ บ่หนีไปไหน จะรอต่อไป เนอนายน้องเหน้าๆ

73. ไม่มีเปลี่ยนแปลง – ปีเตอร์ โฟดีฟาย
ฮักแต๊ๆ บ่แปรเปลี่ยนผัน กี่คืนกี่วัน มันก่ออย่างอี้
เถิงต้องห่างไกล๋ ไปเมินปูนหนี้ พี่ก่อยังมี ใจ๋ฮัก
ง่อมหัวใจ๋ ดวงทัยยิ่งนัก เกินหักใจ๋ห้าม แลนา
กึ๊ดเติงหาแต๊ แม่แก้วแก่นต๋า ตลอดเรื่อยมา ถามหาแต่เจ้าๆ

74. อยู่ในใจเสมอ ต่าย อรทัย
อยู่ในใจ๋นี้ บ่มีเปลี่ยนผัน กี่คืนกี่วัน มันก่ออย่างอี้
เถิงต้องห่างไกล๋ ไปเมินปูนหนี้ น้องก่อยังมี ใจ๋ฮัก
ง่อมหัวใจ๋ ดวงทัยยิ่งนัก เกินหักใจ๋ห้าม แลนา
ง่อมใจ๋แต๊แล้ว แม่แก้วแก่นต๋า ตลอดเรื่อยมา ถามหาแต่เจ้าๆ

75. หนาวใจไร้เจ้า – เสถียร ทำมือ
หนาวลมห่มฟ้า ห่มผ้าบ่หาย หัวอกของจาย เดียวดายหม่นเศร้า
อยากจักมาหา โนจาน้องเจ้า สรี๋นงเลา สาวน้อย
แต่ต้องหนาวใจ๋ ดวงทัยต่ำก๊อย บ่หันสาวหน้อย แม้เงา
หน้าหนาวปี๋นี้ ใจ๋พี่เปลี่ยวเหงา บ่หันนงเยาว์ ซึมเซาเศร้าสร้อย

76. กอดหมอนนอนหนาว – อรวี สัจจานนท์

หนาวในใจ๋นี้ บ่มีไฟผิง กอดหมอนนอนอิง ใจ๋ญิงหม่นเศร้า
บ่มีไผจ๋า มาเป๋นคู่เฝ้า ใจ๋น้องซึมเซา เหงาแต๊
ได้แต่กอดหมอน นอนหนาวนั้นแล้ บ่ฮู้จะแก้ สันใด
จะหาคู่ซ้อน คู่นอนตี้ไหน กอดหมอนนอนไป ใจ๋นางหม่นเศร้าๆ

77. คนบ่มีแฟน – บุญตา เมืองใหม่

หัวใจ๋น้องนี้ ยังบ่มีไผ มานั่งอยู่ใน ห้องใจ๋กว้างกว้าง
บ่มีบ่าวไหน คนใดแนบข้าง มาเตียวฮ่วมตาง ฮ่วมซ้อน
ง่อมใจ๋แต๊หนา พี่ยายอดม้อน บ่มีกู้อ้อน นอนอิง
เซาะหาฮักแต๊ แน่ในใจ๋จริ๋ง ฮักษาใจ๋ญิง หื้อหายหม่นเศร้าๆ

78.ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ –ตั๊กแตน ชลดา

อยู่ใกล้กั๋น จุวันเอื้อเฟื้อ แบ่งปั๋นกุณเกื้อ ช่วยเหลือต่อกั๋น
สุขเจ้นล้ำ อันเธอและฉัน หันกั๋นตึงวัน ยิ้มกั๋นผ่อหน้า
ช่วยหยะก๋าร แลงานน้องหล้า เหมือนกับบุญพา แต่งไว้
ปอฮู้เหมือนกั๋น หลายอันเนอไซร้ หยะหื้อบ่ได้ เหมือนแฟน
เจ้าของเปิ้นนั้น แม่นมั่นหวงแหน เฮาบ่ใจ้แฟน ทำแตนบ่ได้ ทำแตนบ่ได้.

79. ขอคนรู้ใจ – – ไมค์ ภิรมย์พร
เลิกงานวันนี้ มีใจ๋ง่อมเหงา เดินกู้กับเงา เข้าซอยปิ๊กบ้าน
บ่าวบ้านไกล ง่อมใจ๋เสี้ยงถ้าน บ่จื้นเจยบาน เน่อน้อง
หวังในใจ๋ อยากได้เปื้อนป๊อง มาอยู่ฮ่วมห้อง นอนอิง
จะฮักน้องแต๊ แน่ในใจ๋จริ๋ง บ่จุหลอกญิง หื้อหมองหม่นไหม้

80. แรงใจพี่หลวง –หลวงไก่
ง่อมใจ๋แต๊เล้า ง่อมเหงาแต๊หนา จากบ้านจากนา มาอยู่อย่างอี้
ง่อมใจ๋แสน ชายแดนตี้หนี้ ง่อมหาคนดี แต๊ไซร้
กึ๊ดเติงหา โนจาน้องไท้ บ่มีหว่างได้ ลืมลา
เสร็จหน้าตี้แล้ว แม่แก้วแก่นต๋า ในวันนึ่งนา จักมาหาเจ้า

81. อยู่ที่ไหนก็เหงาได้ – เสถียร ทำมือ
ง่อมในใจ๋ นี้ บ่มีไผจ๋า บ่มีไผมา ฟู่จ๋ากล่าวถ้อย
บ่ว่าอยู่ไหน จิตใจ๋หละห้อย ใจ๋พี่ล่องลอย เจ้นล้ำ
กึ๊ดเติงหา โศก๋าหม่นจ๊ำ อดฝืนกลืนกล้ำ นอนาย
บ่มีน้องแล้ว แม่แก้วคิงผาย ง่อมในใจ๋จาย เดียวดายหม่นเศร้า

82. ทหารพิการรัก – ศรเพชร
พี่พิก๋ารแล้ว แม่แก้วต๋าใส น้องจะจากไป ก่อต๋ามใจ๋เจ้า
ก่อแล้วแต่ตั๋ว บัวคำน้องเหน้า ตัดสินใจ๋เอา เต๊อะน้อง
ทหารคนจ๋น บ่กวรเรียกร้อง หื้อน้องอยู่หนี้ บ่ไป
พี่ยอมเจ็บจ๊ำ นั่งน้ำต๋าไหล หัวอกตังใน ยอมได้เพื่อเจ้าๆ

83. ขอโทษที่คิดถึง — ก็อต
พี่ขอโทษน้อง ที่ข้องขุ่นใจ๋ รบก๋วนน้องไป ใช่หวังกลั่นแกล้ง
พี่กึ๊ดเติงหา ใช่มาเสแสร้ง เนอสาวคำแปง น้องไท้
กึ๊ดเติงหา แต๊นาแต๊ไซร้ บ่มีหว่างได้ ลืมลา
วันเสาร์วันติตย์ ก่อคิดง่อมหา กึ๊ดเติงแต๊นา จั๋นตาน้องเหน้า
จึ่งโทรมาหา โนจาน้องเจ้า หื้อสมกำเมา ใจ๋นี้
ขอโทษแต๊หนา จึ่งมาจ๋าจี๊ บอกน้องอย่างอี้ ต๋ามลาย
ขอโทษแต๊ๆ แค่ง่อมใจ๋หลาย ฝากเพลงบรรยาย บอกนายน้องเหน้าๆ

84. กุหลาบแดง

กุหลาบแดงนี้ พี่เลือกจากใจ๋ ปั๋นหื้อน้องไป ขวัญใจ๋พี่เจ้า
แตนฮักพี่หนา โนจาน้องเหน้า สรี๋นงเลา น้องนี้
ห่างไกล๋กั๋น หลายพันหมื่นลี้ จึ่งฝากเพลงหนี้ ลอยไป
กุหลาบแดงนี้ พี่เลือกจากใจ๋ แตนความห่วงใย ยามไกล๋ห่างเจ้าๆ

85. โทรหาแหน่เด้อ – ต่าย อรทัย

โทรหาหน่อยเน้อ ตี้เบอร์นี้หนา จำได้ก่อจา เบอร์ข้าม่อนหน้อย
อยากจักฟังเสียง สำเนียงฟู่ถ้อย ได้แค่รอคอย พี่นั้น
ว่างเวลาไหน นอจายพี่จั๊น เบอร์น้องอยู่หั้น เนอนาย
น้องอยู่ตรงนี้ รอพี่ต่อสาย อยากฟังเสียงจาย หื้อหายหม่นเศร้าๆ

86. คำคนลวง-บั๊ม ณรงกลต
กำฟู่ของน้อง แม่ปล้องแขนกล๋ม จุพี่เมาลม ขื่นขมใจ๋เศร้า
มาจุหลอกกั๋น หื้อฝันใฝ่เฝ้า จุกั๋นหื้อเมา เต้านั้น
ทั้งตี้ในใจ๋ บัวใบน้องจั๊น มีเขาอยู่หั้น ตึงคน
ฟังกำฟู่น้อง พี่ต้องสับสน กำฟู่หน้ามน คนลวงหลอกเล่นๆ

87. เจ็บนี้ไม่มีวันจาง ยุ้ย ปัทมวรรณ

เจ็บในใจ๋นี้ บ่มีวันจ๋าง เจ็บในใจนาง หมองหมางหม่นไหม้
ตุ๊กข์แต๊ๆ หนา โศก๋านั่งไห้ จะเยียะสันใด ใจ๋นี้
ย้อนพี่นั้นหนา มาลาหลีกลี้ มาละน้องหนี้ หมองดาย
ฮักเฮาก่อนนั้น มันหมดความหมาย บ่ได้หันจาย ใจ๋หายหม่นเศร้าๆ

88. ไอ้หนุ่มโลโซ – ร็อคแสลง

ไอ่หนุ่มคนนี้ ตี้กึ๊ดฝันไกล๋ บ่อาจจักไป อยู่ในใจ๋เจ้า
เป๋นแค่จิ๊กโก๋ โลโซหม่นเศร้า เปิ้นบ่สนเฮา สักน้อย
แอบฮักแอบหลง คงบ่จื้นจ๊อย แค่คนต่ำต้อย เตียวดิน
เป็นคนยากไร้ ใจ้รวยทรัพย์สิน น้องบ่ยลยิน อิ่นดูสักหน้อยๆ

89. บังเอิญมีหัวใจ — ไผ่ พงศธร

บังเอิญพี่นี้ มันมีหัวใจ๋ บ่อาจลืมไป หื้อหายหม่นเศร้า
ยังเป๋นห่วงตั๋ว สายบัวน้องเจ้า สหรี๋นงเลา น้องนั้น
ไปอยู่กับเขา นงเยาว์น้องจั๊น เป๋นสันไดหั้น แลนา
เป๋นห่วงแต๊แล้ว แม่แก้วแก่นต๋า อยู่ดีก่อจา ห่วงหาแต่เจ้าๆ

90. โทรหาครั้งสุดท้าย – เอิร์น เดอะสตาร์
จะโทรแหมครั้ง แล้วยั้งโทรหา จักบ่โทรมา ฟู่จ๋ากับเจ้า
บ่โทรมาก๋วน หื้อหม่นใจ๋เศร้า เนอหนอจายเลา พี่น้อย
น้องยอมปวดใจ๋ ดวงทัยต่ำก๊อย จักบ่จ๋าถ้อย โทรมา
ขอโทรแถมครั้ง แล้วยั้งโทรหา แล้วน้องจะลา บ่จ๋าสั่งถ้อยๆ

91. คิดถึง
กึ๊ดเติงหาน้อง ใจ๋ฮ้องฮ่ำหา อยากเหาะบินมา ฟู่จ๋ากับเจ้า
อยากมาสบต๋า จั๋นตาน้องเหน้า สรี๋นงเลา นาฏน้อง
จะอยู่ตี้ไหน ใจ๋มันฮ่ำฮ้อง เสียงสนั่นก้อง ดวงทัย
บ่หันน้องนี้ พี่คงขาดใจ๋ จะเยียะสันใด หื้อหายหม่นเศร้าๆ

92. คนอกหักพักบ้านนี้
บ้านหลังนี้ มีคนปวดใจ๋ หัวอกตังใน ดวงทัยแตกบ้าง
อกหักแล้วหนอ น้องบ่เกียงข้าง มาขอแยกตาง พี่นี้
มาบอกลากั๋น มาผันหลีกลี้ หัวใจ๋พี่หนี้ ซึมเซา
สุดแสนอ้างว้าง ย่างไปใจ๋เหงา ปวดใจ๋แต๊เฮา เขาลาจากห้องๆ

93. ศร- บอกรักฝากใจ
ฝากฮักพี่นี้ ไว้ตี้น้องหนา ฝากไว้หน่อยนา จั๋นตาน้องเจ้า
บ่ฮักไผไหน เต้านายน้องเหน้า พี่หลงพี่เมา ใจ๋แต๊
แบกฮักในใจ๋ เอาไว้บ่แป๊ หนักเกิ๋นจะแก้ นอนาย
ฮับฮักพี่นี้ เนอจี๋บัวผาย ฮับฮักของจาย เอาไว้หน่อยเจ้าๆ

94. สิบหกปีแห่งความหลัง – สุรพล
เวลาล่วงป๊น ผ่านป้นหลายปี๋ สิบหกปอดี ตี้ฮักกับเจ้า
เกยอยู่ตวยกั๋น เมินนานบ่เศร้า นึกว่าฮักเฮา แน่ล้ำ
พอสิบหกปี๋ ก่อมีเรื่องจ๊ำ ตอกย้ำใจ๋หื้อ เปปัง
สิบหกปี๋นั้น มันคือความหลัง เมื่อฮักเฮาพัง น้องจังหน่ายหน้า

95. ไร่อ้อยคอยรัก –หนู มิเตอร์
รออยู่ตรงนี้ บ่หนีไปไหน รอเรื่อยๆไป ตี้ในไฮ่อ้อย
หวังน้องขวัญต๋า มาเตียวเกี่ยวก้อย จะยังรอคอย ตี้นี้
เถิงน้องอยู่ไกล๋ หลายพันหมื่นลี้ เมินนานจากหนี้ เต้าใด
พี่จะรอน้อง บ่หนีไปไหน จะรอต่อไป ตี้ในไฮ่อ้อย

96. รอสายใจสั่งมา — ไมค์
ง่อมในใจนี้ บ่มีไผจ๋า อยากมีน้องมา ฟู่จ๋ากล่าวถ้อย
อยากหื้อโทรหา โทรมาสักหน้อย ง่อมใจ๋เลื่อนลอย แต๊ล้ำ
ถ้าได้ฮับสาย คงหายหม่นจ๊ำ บ่ฝืนกลืนกล้ำ ดวงทัย
ฟังเสียงน้องแล้ว พี่แก้วสดใส ฟู่กั๋นยามใด ใจ๋พี่เป่งป้อย

97. รักคนโทรมาจังเลย — พี สะเดิด

ฮักคนเบอร์นี้ ตี้โทรมาหา ดีใจ๋แต๊นา ตี้โทรมาอู้
จ้วยเติมแฮงใจ๋ หื้อได้ชื่นสู้ อดอยู่ทนไป บ่ท้อ
โทรมาฟู่จ๋า มาแซวมาล้อ หื้อปอจื้นได้ อยู่ดี
ได้ฟู่กับน้อง แม่ทองใสสี ชื่นใจ๋จีวี สุขีบ่เศร้าๆ

98. ฟ้าหม่นคนหมอง –ไชโย ธนาวัฒน์
แหงนผ่อฟ้า สังมาหม่นหมอง นั่งน้ำต๋านอง ฮ่ำฮ้องโศกไห้
ง่อมแต๊เหย คนเกยอยู่ใกล้ กลับหายหน้าไป ไกล๋แต๊
ข่มหัวใจ๋ เอาไว้บ่แป๊ ยากเกิ๋นจะแก้ นอนาย
ตุ๊กข์ใจ๋เจ้นล้ำ น้ำต๋าเป๋นสาย หัวอกของจาย เดียวดายหม่นเศร้า

99. กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง – เอกราช สุวรรณภูมิ
ยามเมื่อกระเป๋า ของเฮาม่อนนี้ มันแบนอย่างอี้ นอนาย
แฟนข้าม่อนนั้น ก่อหันห่างหาย ปล่อยละคำจาย เดียวดายหม่นเศร้า
เป็นสังใดหา โนจาน้องเหน้า ลืมฮักของเฮา ง่ายล้ำ
ปล่อยพี่นี้หนา มาหมองหม่นจ๊ำ น้ำต๋าอาบแก้ม ลงกาง
กระเป๋าแบนแล้ว น้องแก้วใจ๋จ๋าง มาเตียวแยกตาง ถอยห่างจากอ้ายๆ

100. หนอนผีเสื้อ – หนูมิเตอร์
แมงบ้งตั๋วน้อย ต่ำต้อยแต๊หนา บ่ควรคู่นา กับดอกฟ้าหนั้น
เตือนหัวใจ๋ เอาไว้แม่นหมั้น หื้อหันสำคัญ แต๊ตั๊ก
ห้ามใจ๋ไว้หนา ว่าอย่าไปฮัก จุ่งหักใจ๋หื้อ ลืมลา
อย่าทำดอกไม้ หื้อได้โศก๋า ตัดใจ๋เต๊อะนา อย่าหมายใฝ่เฝ้า

101. อกหักซ้ำบ่อยๆ

พี่คนยากไร้ ไผบ่แลเหลียว บ่มีคู่เตียว จู๋งมือแอ่วเล่น
ฐานะยากจ๋น คนบ่มีเส้น สุดแสนลำเค็ญ เจ้นล้ำ
กึ๊ดจะฮักไผ หัวใจ๋ก่อจ๊ำ น้ำต๋านองหน้า นอนาย
อกหักหลายครั้ง เจ็บยังบ่หาย หัวอกของจาย เดียวดายหม่นเศร้า

102. ขวัญใจพี่หลวง
คนงามน้องจั๊น ขวัญใจ๋พี่หนาน จากกั๋นเมินนาน บ่หันหน้าเจ้า
พี่รออยู่หนา จั๋นตาน้องเหน้า รออย่างซึมเซา ใจ๋นี้
น้องไปอยู่ไกล๋ ลาไปหลีกลี้ สังเมินปู๋นอี้ นอนาย
สัญญาก่อนนั้น มันหมดความหมาย น้องลืมพี่จาย หายแส็บเสียจ้อย

103. ซมซาน –ศร รักปักอก
ซมซานอย่างนี้ หลายปี๋แล้วหนา บ่มีไผมา ฟู่จ๋าเกี่ยวก้อย
บ่มีสาวไหน คนไดสักหน้อย มาผ่อมากอย ม่อนนี้
ง่อมใจ๋แต๊หนา บ่ลาหลีกลี้ ง่อมอยู่อย่างอี้ เมินมา
อยากขอหื้อน้อง เนื้อทองขวัญต๋า หันใจ๋พี่ยา หน่อยนาน้องเจ้า

104. โทรศัพท์สายเศร้า — ของขวัญ รสสรา
เสียงโทรศัพท์ จ้วยฮับสักน้อย สายจากสาวหน้อย ง่อมหงอยใจ๋เหงา
ตุ๊กข์ใจ๋เจ้นล้ำ จ๊ำในใจ๋สาว น้ำต๋าไหลยาว ซึมเซาบ่หน้อย
อยากขอฟังเสียง สำเนียงกล่าวถ้อย ล่องต๋ามสายลอย ผ่านฟ้า
จ้วยเติมแฮงใจ๋ ทรวงในอ่อนล้า หื้อมันแกร่งกล้า สักวัน
หื้อข้าม่อนนี้ มีแฮงไต่ฝัน หื้อหายง่อมงัน สักวันเน่อเจ้า

105. จอมอ ป.6 ไมค์ ภิรมย์พร
พี่ความฮู้น้อย ด้อยก๋ารเศิกษา เขียนจดหมายมา หาน้องตี้บ้าน
ข้อความนั้นหนา เขียนมาด้านๆ อาจบ่จื้นบาน ใจ๋น้อง
พี่กึ๊ดจ๋าไข ตามใจ๋ฮ่ำฮ้อง อาจบ่ถูกต้อง ต๋ามลาย
เขียนกำว่าฮัก สลักเป๋นสาย หวังจักบรรยาย บอกนายน้องเหน้า
ก้อยอ่านเต๊อะหนา โนจาน้องเจ้า ก้อยแกะอ่านเอา เต๊อะไท้
อาจฟังบ่หวาน เหมือนสารค่าวไจ๊ ตี้คนอื่นได้ เขียนมา
แค่จดหมายน้อย ด้อยก๋ารเศิ้กษา จากบ่าวบ้านนา บ้านป่าดงกว้างๆ

106. เธออยู่ไหนหนอ – แช่ม

กึ้ดเติงหาน้อง ใจ๋ฮ้องฮ่ำหา ตั๋วพี่นี้นา โศก๋าหม่นเศร้า
ไปอยู่ไหนหา ขวัญต๋าพี่เจ้า พี่หมองซึมเซา ใจ๋แต๊
หมดกำลังใจ๋ ไปไหนบ่แป๊ หนักเกิ๋นจะแก้ เนอนาย
ถ้าหันน้องนี้ พี่คงจะหาย คงบ่เดียวดาย ต๋ายเพราะความเศร้าๆ

107. สู้เพื่อคนอยู่หลัง — ของขวัญ รสสรา , ยังสู้อยู่ โก๋วิด

จะสู้อย่างนี้ สู้บ่มีถอย พ่อแม่จุ่งคอย ลูกน้อยอยู่บ้าน
ง่อมในใจ๋ ดวงทัยเสี้ยงถ้าน บ่จื้นเจยบาน ใจ๋นี้
แต่ลูกนั้นหนา บ่ลาหลีกลี้ จะสู้อย่างอี้ ต่อไป
ป้อแม่ปี้น้อง อย่าข้องหมองใจ๋ บ่เมินเต้าใด คงได้หันหน้า

108. ทำบุญด้วยอะไร — ก็อต

คงทำบุญไว้ ในชาติก่อนหนา ชาตินี้เกิดมา หน้าต๋าเป่งป้อย
งามแต๊ๆ หนา จั๋นตาสาวหน้อย แม่จี๋บัวลอย น้องจั๊น
ชาติก่อนนั้นหนา โนจาน้องนั้น ทำบุญไว้หั้น สันใด
เกิดมาชาตินี้ ดูดีสดใส ผิวผ่องยองใย ไผก่ออวดอ้างๆ

109. ขวัญใจ๋พี่หลวง หลวงไก่
ไปอยู่ไหนแล้ว แก้วต๋าพี่หนาน แม่จี๋บัวบาน ขวัญใจ๋พี่เจ้า
ปล่อยพี่นี้หนา โศก๋าหม่นเศร้า หมองใจ๋ซึมเซา เจ้าล้ำ
น้ำในต๋า ไหลมาซ้ำๆ จ๊ำใจ๋พี่หนี้ แลนา
บ่มีน้องแล้ว พี่แก้วโศก๋า ลืมกั๋นแล้วกา จันตาน้องเจ้าๆ

110. วอนพ่อขุน ชัย สานุวัตร
ยอหัตถา วันตาท่านไท้ ลูกมาขาบไหว้ ในรามคำแหง
ตุ๊กใจ๋เจ้นล้ำ จ๊ำใจ๋กิ๋นแหนง มาหาคำแปง แก้มแดงสาวหน้อย
เกยเป๋นแฟนกั๋น สัมพันธ์เกี่ยวก้อย ต๋อนอยู่บ้านดอย ป่านั้น
แต่วันนี้หนา โนจาน้องจั๊น มีคู่ใหม่หั้น แหมคน
ปล่อยละลูกไว้ หื้อใจ๋สับสน ปวดใจ๋ยอมทน หมองหม่อนใจ๋ไหม้

111. รักสาวเสื้อลาย
งามแต๊งามตั๊ก งามนักหนาหนำ ขอจิสักกำ ขอก๋ำสักหน้อย
ซื้อมาจากไหน สีลายอ้อยหล้อย เสื้อของเนื้อกรอย ตั๋วนี้
เป๋นลายอะหยัง สังมาพี้ลี้ สังงามปู๋นอี้ แลนา
งามแต๊งามตั๊ก งามหนักงามหนา มีแฟนแล้วกา โนจาน้องเจ้า

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)