Get Adobe Flash player

ค่าวเรื่อง…อกม้าง

PDFพิมพ์อีเมล

ค่าวเรื่องอกม้าง

รอมถนัด อึดอัดอกม้าง ดวงจิตบิ่นบ้าง แหลวแหลกใจ๋ต๋น
หัวอกกีดกั๊บ แน่นทับสับสน กึ๊ดเติงหน้ามน แม่ปั๊บคำไต้
นึกถึงคนดี อ้ายนี้นั่งให้ โศรกเศร้าอาลัย หาน้อง

สูดลมหายใจ๋ บ่ได้ไคว่ต๊อง แม่คอตกปล้อง กล่าวลา
เป๋นก๋รรมไดนี้ มาตี๋จ๊ะต๋า จั๊กนำป๊บปา แล้วไยเสแสร้ง
กุศลบ่หนุน ดวงบุญบ่แถ้ง หื้อคู่คำแปง มิ่งมิตร

เรือนหอสถาน วิมานที่คิด มันปิดแล้วหั้น ปังลง
เกยหวังวาดไว้ ตั้งในเจตจ๋ง อยู่กับอนงค์ ร่วมสมสู่สร้าง
หวังจักเคียงหมอน แนบนอนแอมข้าง ขับกล่อมนวลนาง คู่ซ้อน

เป๋นไข้เมื่อยหนาว ผะผ่าวตุ๊กข์ร้อน บ่หื้อหลิ่งข้อน นารี
มาวันนี้นั้น เป๋นอันโศกี๋ย์ เอื้อนเอ่ยวาที น้ำต๋าย้อยหน้า
ระเวเหหน กั๋งวลเป้ศบ้า เอาเหล้าสุรา จ้วยย้อม

บ่มีของแกม กับแกล้มเคียงพร้อม มีแต่ขามป้อม แก่นมน
เกิดมาต่ำก๊อย ตกถ่อยอับจ๋น จ๋ำต้องอดทน ยอมรับความเศร้า
ตกต่ำนักแก แม้แต่กิ๋นเหล้า ของแกล้มจูเอา หน่วยไม้

ด้อยวาสนา อั๋ตต๋าตุ๊กข์ไร้ เมื่อตกต่ำไต้ ติดดิน
ไม้ใหญ่โค่นก๊าง เกิ๊ดขวางตางติ๋น มนุษย์บ่ยิน มีแต่ย่ำข้าม
ย่ำไปแล้วหนา ยังมาจ่มส้าม ว่าไม้พงราม เติกนั้น

ยามดวงจ๊ะต๋า ตกมาต่ำจั๊น มันเป๋นดั่งอั้น เนอนาย
ปะผ้าต๊วบนี้ ปอดียามขวาย จุจวบยามงาย เยี๊ยะหยังบ่ได้
กึ๊ดแล้วใจ๋หาย เสียดายแต๊ไบ้ ผละลุกหนีไป แต๊ตั๊ก

แม่ดวงจ๋อมขวัญ แก้มนวลไฝ่มัก ที่รักตั๋วอ้าย รอมแปง
ใจ๋จายนี้ไท้ บ่ใช่หินแข็ง ดั่งศิลาแลง ก๋ำแปงแก้วเจ้า
ฮู้จักหม่นหมอง โศรกต้องความเศร้า หัวอกจายเลา แตกม้าง

หยื้อไหนก่หวิด ติดไหนก่ว้าง เหมือนกั๋นค่างเถ้า หวิดเฟย
มีก้าตั๋วร้อง บ่มีตั๋วเหย เหมือนนกป้อเฮย จับเฟยไม้แห้ง
ตั๋วก๋รรมใดจา เข้ามาเสแสร้ง หนีบเก๊นเหลือแรง จายรับ

รือว่าราหู เข้าจูข่มทับ บังคับแม่นมั่น เป๋นไป
หื้อได้พรากน้อง แม่ห้องสายใจ๋ น้ำต๋าตกใน กั๊ดคั่งถั่งข้อน
บ่ได้กึ๊ดถึง คำนึงแต่งต้อน ว่าต้องอาวรณ์ ปู๋นนี้

บ่ช่างจักถอย กล๊าดกล๊อยหลีกลี้ หลบไปดั่งอี้ ตางได
บ่รู้จักเว้น เตียวเส้นตางไหน บ่มีที่ไป จุกเหงานั่งให้
เป๋นแก้วเป๋นแสง เงินแปงบาทไต้ บ่มีก้าได เท่าน้อง

ตั๋วอ้ายนี้นา ได้ก้านั่งร้อง ขอแม่คำหย้อง ปิ๊กคืน
อุปสรรคนี้ ยากตี้จักฝืน หมดสิ้นแรงยืน ขัดขืนต่อสู้
เกยได้จ๋ากั๋น วาดฝันกำอู้ กับศรีจุมปู น้องไท้

หื้อน้องพากเพียร เร่งเรียนเอาไว้ จ๋นน้องจบได้ ปริญญา
แล้วสองเฮานั้น ผูกหมั้นกั๋นหนา หาวันเวลา วิวาห์ร่วมห้อง
สุดแสนดีใจ๋ จักได้เกี่ยวข้อง ร่วมซ้อนบัวตอง น้องนี้

แต่แล้วตั๋วก๋รรม จั๊กนำบ่งจี๊ เหมือนมีดปาดจี้ ถูกเอ็น
เมื่อไก่เจ้าเล้า บ่เป๋นใจ๋เหน บ่ใช่ก๋รรมเวร กิ๋นชิ้นไก้ต้ม
น้ำอ้อยน้ำหวาน บ่มนานเป๋นส้ม พลาดหวังเจยจม ร่วมซ้อน

หลั่งเต๊อะน้ำต๋า โศก๋าสะต๊อน บ่ถ้าอืดอ้อน จ๊ำใน
ออกมาเต๊อะนี้ น้ำดีเนตรไส หื้อไหลออกไป อย่างสายน้ำกว้าง
เมื่อตั๋วกุศล บ่ดลจ้วยสร้าง ได้แต่วอนคราง ร่ำร้อง

ขอเอาน้ำต๋า ปู๋จาเต๊สต๊อง บนบานแห่งห้อง บุญปิง
ขอองค์เตปไท้ ต๋นใหญ่อสิง จ้วยนำอวนญิง มาอยู่ร่วมข้า
หากบ่ได้เคียง บุญเปียงน้องหล้า ขอองค์เตวา ส่งยู้

หื้อยอดคิงบาง ตั๋วนางรับรู้ ยังบทค่าวอู้ คำคม
เมื่อไดตั๋วน้อง แม่ปล้องแขนกล๋ม มาผ่อมาจม ยังเวบค่าวห้อง
ขอดลหัวใจ๋ คำใบลั่นปล้อง เปิดอ่านทำนอง ค่าวจ๊อย

อันว่าตั๋วจาย ได้หมายเรียงร้อย แต่งบทค่าวสร้อย ถึงนาง
รักนางแต๊นี้ บ่มีวันจ๋าง บ่มีเลือนลาง จากตั๋วน้องหน้อย
ถึงจักเกิดมา จ๊ะต๋าต่ำต้อย จะเฝ้ารอคอย น้องจั๊น

แม้นเวลาไหล เลื่อนไปแต๊นั้น คืนวันดั่งอั้น ล่องลอย
บ่ขอหลีกลี้ หลบหนีหนถอย จะมั่นดั่งดอย คู่กับดอกหญ้า
ผ่านไปกี่ปี๋ อ้ายนี้ก่ถ้า จ๋นบุพเพปา ไคว่ครบ

เมื่อไดยอดบุญ ก๊ำหนุนสมทบ จักพบร่วมสร้าง บัวออน
โศก๋าแต๊ตั๊ก อยากนักจักถอน ขอไหว้ขอวอน ธรณีเจ้า
จ้วยซับน้ำต๋า ของข้าหน่อเหน้า หื้อมันได้เบา จากตุ๊กข์

จายขอหลบตั๋ว เอาหัวมุ้นซุก เมามุกกับเหล้า สุรา
เอาเหล้าล้างเช็ด คราบเกล็ดน้ำต๋า ตี้ไหลออกมา บ่หยุดยั้งหั้น
ขอข้าระบาย ผ่อนคลายอัดอั้น แล้วเอาคืนวัน จ้วยก๊ำ

หวังว่าจักหาย สร่างมายจากจ๊ำ หื้อความเจ็บข้าม ผ่านไป
จักเอาค่าวนี้ กล่าวจี๊จากใจ๋ เขียนค่าวซอไย แตนกำเอ่ยอู้
เพราะว่าหัวใจ๋ หวั่นไหวหลิ่งหลู้ ตั๋วน้องบุญจู หลีกลี้

ขอจบกำจ๋า น้ำต๋าจายนี้ ไหลมาดั่งอี้ เนอนาย
จักขอลาไป สุดปล๋ายเท่าอี้ เท่านี้วาดวางลง ก่อนแลนายเหย…………………

โดย เฒ่าค่าว บ่าวกะโลง
สุขใดไหนเท่า การเข้าใจตัวเอง

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)