Get Adobe Flash player

จีเอ็มโอกับข้าวไทย

PDFพิมพ์อีเมล

โดย วันเพ็ญ

วิทยา ฉายสุวรรณ รองอธิบดีกรมการข้าว หาคำตอบ…จีเอ็มโอ กับข้าวไทย

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวให้ได้ผลผลิตสูง ต้านทานโรค แมลง และสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดี เพื่อเป็นทางเลือกของชาวนาในการใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อ เพิ่มผลผลิตและรายได้

ในยุคสมัยที่โลกมีการพัฒนาเทคโนโลยีไปอย่างไม่ หยุดยั้ง เพื่อให้ผลผลิตต่อไร่สูงมากขึ้น เพียงพอกับความต้องการอุปโภคและบริโภค เทคโนโลยีต่างๆ จึงถูกนำมาใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ ให้สามารถมีผลผลิตที่มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค

การ ตัดแต่งพันธุกรรม หรือ จีเอ็มโอ ถือเป็นอีกเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในกว่า 20 ประเทศ ตามความจำเป็น ขณะที่ประเทศไทยนั้นยังไม่มีการอนุญาตให้มีการทดลองปลูกพืช จีเอ็มโอ ในระดับไร่นา รวมถึงการศึกษาวิจัยในศูนย์วิจัยของนักวิจัยก็ยังไม่ได้รับการยอมรับ และถูกต่อต้านจากองค์กรพัฒนาเอกชนอย่างรุนแรง

“ข้าว” ถือเป็นพืชที่มีความสำคัญกับประเทศไทย ไม่เพียงเป็นสินค้าส่งออกสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละกว่า 100,000 ล้านบาท แต่ยังเป็นอาหารหลักของคนไทย เป็นพืชที่สร้างอาชีพเก่าแก่ที่สุดของคนไทยอาชีพหนึ่งนั่นคือ “ชาวนา” หรือกระดูกสันหลังของชาติ

ดังนั้น การหยิบยกประเด็นการใช้ จีเอ็มโอ เข้ามาศึกษาวิจัยในประเทศนั้น จึงเป็นเรื่องท้าทายการตัดสินใจของผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจอย่างยิ่ง ซึ่งในเรื่องดังกล่าว คุณวิทยา ฉายสุวรรณ รองอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ “เทคโนโลยีชาวบ้าน” ว่า

“กรมการ ข้าว ยืนยันว่าไม่มีนโยบายและไม่เห็นด้วยกับการนำเทคโนโลยีการตัดแต่งพันธุกรรม หรือ จีเอ็มโอ มาใช้กับการผลิตข้าวของประเทศไทย”

“เพราะการทดลองข้าว ที่ผ่านของไทย 40-50 ปี นั้นเราใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวผสมกันเอง เช่น ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานโรคบางอย่างไปผสมกับข้าวอีกพันธุ์หนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเรามีพันธุ์ข้าวมากถึง 17,000 พันธุ์ รวมถึงพันธุ์ข้าวจากอีรี่ด้วย ซึ่งขอยืนยันได้ว่าข้าวไทยนั้นไม่มี จีเอ็มโอ อย่างแน่นอน และไม่มีความจำเป็นต้องทำอย่างนั้น และเรื่องข้าวนั้นสามารถตรวจสอบเรื่อง จีเอ็มโอ ได้ง่ายมากเพราะเรามีนักวิชาการจากกรมวิชาการเกษตรที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบว่า มีการปลอมปนหรือไม่” รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าว

แต่อย่างไรก็ตาม รองอธิบดีกรมการข้าวได้ให้มุมมองเกี่ยวการทดลองพืช จีเอ็มโอ ว่า

“ใน ความเห็นส่วนตัวของผมนั้น เห็นด้วยหากจะมีการทดลองพืช จีเอ็มโอ ในพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่ข้าว เพราะเราต้องยอมรับว่าหลายประเทศนั้นได้มีความคืบหน้าในเรื่องนี้ก้าวหน้าไป กว่าไทยมาก เช่น จีน อินเดีย เวียดนาม แต่ก็ต้องตรวจสอบว่ามีผลกระทบอะไรกับพืชชนิดอื่นหรือไม่ แต่เท่าที่มีการนำเข้าพืช จีเอ็มโอ จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย ผมก็ว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะมีการนำเข้ามาเป็นสิบปี”

ส่วน ประเทศไทยหากจะมีการทดลองจริงก็ต้องมีการออกกฎหมายควบคุมการเล็ดลอดออกมาของ พืช จีเอ็มโอ ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนจะมีการให้ทดลองพืช จีเอ็มโอ กับพืชชนิดอื่น เพราะหากเราไม่ทำก็เท่ากับว่าเราจะล้าหลังประเทศอื่นๆ เขาได้ดำเนินการไปแล้วก่อนเรา โดยเฉพาะมะละกอหากไม่เร่งทำ ผมมั่นใจว่าอีกไม่เกิน 5-10 ปี เราต้องสั่งซื้อมะละกอเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เพราะขณะนี้โรคจุดวงแหวนนั้นมีการระบาดอย่างมาก จนทำให้ต้นมะละกอไม่สามารถออกดอกออกผลได้ และมะละกอก็เป็นอาหารหลักของคนไทยที่บริโภคกันทั่วไป

“หากวันหนึ่งประเทศไทยต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าอายนะ”

ดังนั้น กรมวิชาการเกษตรจะต้องเร่งดำเนินการศึกษาวิจัยดังกล่าว เพราะหากไม่เร่งดำเนินการจะประสบปัญหามะละกอขาดตลาด และต้องใช้ยาฆ่าแมลงเป็นจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาโรคจุดวงแหวน และแน่นอนว่ายาฆ่าแมลงนั้นมีผลกระทบกับสุขภาพของมนุษย์อย่างแน่นอน ขณะที่ผลกระทบจากพืช จีเอ็มโอ ที่มีต่อมนุษย์นั้น ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่ามีผลกระทบอย่างไร หรือไม่ ดังนั้น ผมจึงเห็นว่าการปลูกพืช จีเอ็มโอ ในพืชบางชนิดที่มีการต้านทานโรคมาก ผมว่าจะทำให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยมากกว่า เพราะเป็นการลดการใช้ยาฆ่าแมลงไปในตัวด้วย

“ที่ผ่านมาประเทศไทยเคย เป็นที่หนึ่ง เวียดนาม อินเดีย มาดูงาน แต่ปัจจุบันประเทศพวกนี้มีการวิจัยเรื่องพืช จีเอ็มโอ ที่ก้าวหน้าไปกว่าไทยมากแล้ว เพราะไทยจะทำอะไรทีก็มีกรอบและถูกต่อต้านอย่างมากจากบางองค์กร ซึ่งผมว่าเกิดจากความไม่เข้าใจกันทั้งนั้น และข้าวไทยไม่มีการทำวิจัยเรื่อง จีเอ็มโอ อย่างแน่นอนเพราะไม่มีความจำเป็น เรามีนักวิชาการที่คิดค้นวิจัยพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติต้านทานโรคและเหมาะสมกับการนำไปเพาะปลูกกับสภาพดินชนิดต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมอยู่แล้ว” รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าว

นอกจากนี้ คุณวิทยายังกล่าวถึงสถานการณ์ข้าวไทยในขณะนี้ว่า ปัจจุบันเราถือว่าได้เปรียบหลายประเทศที่เป็นคู่แข่งส่งออกข้าวกับไทย เพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เหมาะสมแม้จะมีภัยธรรมชาติน้ำท่วม เกิดขึ้นบ้างแต่ก็ไม่รุนแรงเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนามที่ประสบปัญหามรสุมจนทำให้งดการส่งออกข้าว เหมือนกับจีน อินเดีย อินโดนีเซีย ที่ประสบกับภัยธรรมชาติเหมือนกัน

ดังนั้น ขณะนี้ประเทศไทยจึงถือว่าเป็นประเทศที่ได้เปรียบที่สุดและขึ้นอยู่กับความ สามารถของกระทรวงพาณิชย์ในการระบายข้าวที่มีอยู่ในโกดัง 4 ล้านตัน เพราะถือว่าตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีข้าวในโกดังมากที่สุด ต้องระบายข้าวโดยที่ไม่ให้ราคาข้าวในประเทศตกลงและขายได้ราคาดี และรัฐบาลจะต้องหันมาให้ความสนใจกับการดำเนินนโยบายเรื่องข้าวให้มาก

“ในอนาคตนั้นการรับจำนำข้าวจะต้องลดน้อยลงและปล่อยให้เป็นไปตามกลไกราคาที่แท้ จริง เพราะที่ผ่านมามีการตั้งราคารับจำนำให้สูงกว่าที่เป็นจริงทำให้พ่อค้าตัว จริงขายข้าวได้ลำบาก และรัฐบาลก็จะดูแลในเรื่องของระบบ และหากยุทธศาสตร์ข้าวเป็นไปตามระบบก็จะทำให้ทุกอย่างดำเนินการไปได้อย่างราบ รื่น ครบวงจร และไทยจะกลับมาเป็นมหาอำนาจเรื่องข้าวได้อีก และเวียดนามก็ไม่มีโอกาสก้าวทันเรา”

“เพราะในยุทธศาสตร์กำหนดให้เห็น ความสำคัญของการศึกษาวิจัย การดึงคนสมัยใหม่เข้าสู่ท้องไร่ท้องนา ทั้งยุวเกษตรกร คนงานที่ถูกเลิกจ้างจากภาคอุตสาหกรรม เพราะปัจจุบันชาวนาส่วนใหญ่จะมีอายุมาก เฉลี่ย 60 ปีขึ้นไป ซึ่งวิธีการสร้างแรงจูงใจก็คือต้องทำให้ชาวนามีคุณภาพชีวิต และรายได้ที่ดีขึ้น” คุณวิทยา กล่าวในที่สุด

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)