Get Adobe Flash player

ซอพม่า โดยพ่อครูคำผาย นุปิง

PDFพิมพ์อีเมล


ซอพม่า (ตะโตงเตง)
โดย พ่อครูคำผาย นุปิง ศิลปินแห่งชาติ
ถอดเทป โดย สลุงเงิน

ช – หลอนว่าตะโตงเตง จิ่งดาฟังคนนักเลง อ้ายจะออกซอเพลงเป๋นระบำพม่า
ญ – หลอนพี่เหน็บแล้วยังดอกข่า อี่น้องจะวาง ดอกขิง มาขดตัวไหลเข้าคิง น้องหมายเอาคิง เอาคิงซ้อนข้าง
ช – หลอนมาฮักแม่ใบหน้ากว้าง อี่น้องจะเอา บ่เอา หัวใจ๋อ้ายตึงเมา กับแม่ยิงเลา ยิงเลาแก้มเกลี้ยง
ญ – หัวใจ๋น้องแล้วยังบ่เสี้ยง กับป้อเนื้ออ่อน ทองแดง จะหลอนพอฮัก พอแปง กับตั๋วน้องนี้นิดหน้อยนึ่งเต๊อะ
ช – หลอนว่าเนอ นายเนอ อ้ายจะใส่นัมเบอร์น้องเป๋นที่หนึ่ง
ญ – หลอนน้ำแล้วยังบ่ยึ่ง ขอนมันก็ตึ้ง บ่ลอย มาฮักสีปัง ดำมอย จาติเจื้อมะฟัก มะน้ำแก้วหนุ่ม
ช – หลอนมาฮักตั๋วแม่สีจุ่ม ก็จาติมะตาลคอยดี กันหลอนหน้าบุญอ้ายมี หล้างจะได้เจ้า ได้เจ้าวันนึง
ญ – หลอนน้ำแล้วยังบ่ยึ่ง ขอนมันก็ทึง บ่ฟู หลอนว่าจับใจ๋งู น้องกลัวว่าบ่จู ละบ่จูใจ๋เขียด
ช – หลอนว่าจับใจ๋เฮียด อ้ายกลั๋วมันเกี๊ยด ใจ๋ยุง จะหลอนจับใจ๋ป้อลุง อ้ายกลั๋วยังบ่เปิง ยังใจ๋แม่ป้า
ญ – กันว่าจับ ใจข้า กลั๋วบ่สมเปิงจาย ตั๋วน้องนี้ฮับเป๋นอ้อยท่อน ตังปล๋าย บ่สมเปิงจายป้อเขี้ยวลายแก่นเต้า
อี่น้องเป๋นคน ชราแก่เถ้า ละอย่าได้ใจ๋อ่อน นาจาย เถ้าอย่างน้องนี้ เถ้ามะเขือแจ้ ก้นลาย จะเอาเมื่อคืน ก็ตัน จะเอาเมื่อวัน เมื่อวันก็ได้
ช – หลอนอี่น้องขดมานั่งใกล้ อ้ายตึงจะไหล คิงจู จะขอสูบหมากสูบปลู นะมายื่นหื้อปี้ หื้อปี้พม่า
ญ – กันปี้น้อยยังบ่ต๋ายฮ่า วันหน้าจะไป เอาคืน สิบเอ็ดกับสอง สลึง อันนั้นเป๋นทืน เป๋นทืนเท่าอั้น
ช – หลอนอี่น้องตั๊ดตี้หื้อข้า ก็จะซื้อม้าโก้ง ม้าลาย ขี่ไปกวดศาลเจียงฮาย ผดละคอน ละคอนเจียงใหม่
ญ – อี่น้องจะซื้อแล้วยังครัวใส่ จะเอาอย่างดี อย่างงาม จะแขวนมะหุมะซาง เสียงมันดังอะลิ้งฅิ้งฅ้อง
ช – อ้ายจะขอก่อยยังผ้าต่อง มาพบสูบหมากสูบรี เอยแม่กิ๋นนารี นะปอปันหื้อปี้ นิดหน้อยนึ่งเต๊อะ
ญ – อี่น้องจะขอผ้าต๋ากำเบ้อ เอาไว้ตุ้ม ยามหนาว ถ้าได้ผัวบ่าว เมียสาว จะเอาไว้ตุ้ม ไว้ตุ้มเคิบไหล่
ช – อ้ายจะพาน้องไปฟันไร่ อ้ายจะใส่ ปลูกบ่าแตงลาย จะติว่ายอดยิงนาย หล้างสบาย สบายใจพ่อง
จะหลอนอ้ายเถ้าบ่หยุด อ้ายเถ้าบ่หย่อน เพิ่นว่าเถ้าไม้ท่อน ปล้องเดียว เถ้าพม่าเพิ่นว่าเถ้าจักก่า หัวเขียว มันช่างลดเลี้ยว ยะกะหง็อกหัวใส่
ญ – เปิ้นหื้อป้อจาย นอนนอก เปิ้นห้ามป้อจาย นอนใน เวลาเป๋นเฮียดเป๋นไฮ บ่มีไผต๋ามไฟส่อง
ช – อ้ายก็กลัวจักเข็บแมงป่อง มันจะมาหยื้อหย่อง ขบนาย หล้างจะสมเปิงนาย ตัวป้อจายอ้ายว่าไว้ก่อน
อ้ายใคร่ได้ยังแม่ละอ่อน จะเอามานอนกล่อม สักคน มายะเหมือนต๋า มน มน คล้ายเหมือนดั่งก้น ดั่งก้นซ้าหวด
ญ – น้องบ่ได้ปี้ น้องจะหนีไปบวช ไปอยู่ตามวัด ตามวา ขอเป๋นสีลภาวนา อยู่ตามเล้าเป็ด เล้าเป็ดเล้าไก่…
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)