Get Adobe Flash player

ทำความเข้าใจเกียวกับเว็ปไซต์

PDFพิมพ์อีเมล

สืบเนื่องจากการที่ผู้จัดทำเว็ปไซต์ http://www.kasetsomboon.org โดยได้ใช้นามปากกาและนามแฝงว่า “ท.ทิวเทือกเขา” เพื่อใช้ในการนำเสนอวีดีโอ ข้อมูล และ ความรู้ด้านต่างๆ ไปแล้วนั้น เป็นเหตุทำให้ผู้เข้ารับชมข้อมูลต่างๆทั้งจากเว็ปไซต์ของหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์เองและจากเว็ปไซต์ htp://www.youtube.com  หลายท่านเข้าใจผิด ต่างพากันสอบถามไปยังผู้นำของหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ทั้งผู้ใหญ่บ้าน และ สมาชิก อบต.ร่มเย็น ว่า ผู้จัดทำคือใคร ดังนั้นแล้ว ทางผู้จัดทำ ขอทำความเข้าใจ และขอชี้แจงให้ท่านทราบว่าหากท่านต้องการทราบว่าผู้จัดทำเว็ปไซต์คือใครก็ขอให้ไปติดตามได้ที่ http://www.kasetsomboon.org โดยคลิ๊กไปที่หน้าแรก Home โดยคลิ๊กต่อไปที่ ผู้จัดทำหรือคลิ๊กตรงนี้เลยครับ ท่านก็จะทราบว่าผู้จัดทำเว็ปไซต์คือ ใคร และอีกอย่างที่อยากให้ท่านคลิ๊กเข้าไปอ่าน คือ

1. เกี่ยวกับผู้จัดทำเว็ปไซต์
2. บทนำ
3. ข้อตกลงก่อนเข้ารับชมเว็ปไซต์
4. ผู้จัดทำเว็ปไซต์ สถานะปัจจุบัน ลาสิกขาแล้ว ติดต่อทาง facebook ได้โดยกดที่ลิงค์นี้เลยครับ
5. Facebook กลุ่มรวมพลคนฮักเจียงคำ

ประเด็นต่อมาที่อยากทำความเข้าใจคือ สืบเนื่องมาจาก ผู้จัดทำเว็ปไซต์ดังกล่าว ได้รับการร้องเรียนจากผู้นำหมู่บ้าน และสมาชิก อบต. ร่มเย็น ของหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ว่า ได้มีประชาชน และกลุ่มบุคคลทั่วไป รวมทั้งสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ได้โทรศัพท์ ไปปรึกษาและสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่ผู้จัดทำได้ได้นำเสนอผ่านเว็ปไซต์ ซึ่งบางคณะได้ นำคณะรวมถึงกลุ่มบุคคลจำนวนมาก เพื่อเดินทางไปศึกษาข้อมูลที่หมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ของพวกเรา โดยไม่ได้โทรศัพท์ไปแจ้งล่วงหน้า ซึ่ง ก็มีหลายคณะ ก็ต้องพากันผิดหวังกลับมา ซึ่งผู้จัดทำเว็ปไซต์ ขออธิบายทำความเข้าใจ โดยแยกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้

ก่อนอื่น ผู้จัดทำเว็ปไซต์ ก็ต้องขอขอบพระคุณจากใจจริงๆ มายังทุกๆท่าน ที่ให้ความสนใจเข้ารับชมข้อมูลต่างๆ ทั้งจากเว็ปไซต์หมู่บ้านของพวกเรา และจากทางเว็ปไซต์ยูทูป ในความเป็นจริงแล้ว หมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 ของพวกเรา ก็เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่ง ของตำบลร่มเย็น ซึ่งมีทั้งหมดกว่า 22 หมู่บ้าน มีประชากร ประมาณ 500 กว่าคน แต่หมู่บ้านของเรา เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ติดกับป่าสงวนอุทยานแห่งชาติภูซาง ซึ่งมีพื้นที่อาณาบริเวณกว้างครอบคลุมทั้งอำเภอเชียงคำ และ อำเภอภูซาง ดังนั้น ธรรมชาติต่างๆ รอบบริเวณหมู่บ้าน ก็ยังคงอุดมสมบูรณ์ มีทั้งสัตว์ป่า อาหารจากป่าเขา ทั้งเห็ด ทั้งหน่อไม้ รวมทั้ง อาหารจากแหล่งน้ำ ก็ยังถือว่า อุดมสมบูรณ์ ในขั้นที่พอใช้ได้ ผู้จัดทำเว็ปไซต์ เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ได้เกิดและเจริญเติบโตที่นี่ พอโตขึ้นได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมยังกรุงเทพมหานคร และได้ไปหาประสบการณ์ยังประเทศอเมริกา มีความสำนึกรักบ้านเกิดของตนเองอยู่เสมอ อยากให้ บ้านเกิดของตนเอง มีการพัฒนาไปตามแนวทาง พระราชดำริ เศรษฐกิจแบบพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  อีกทั้ง ผู้จัดทำเว็ปไซต์เอง ก็มีความสนใจใน เรื่องของเทคโนโลยี ทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์ ดังนั้น เมื่อได้ศึกษาเรียนรู้ และได้พบข้อมูล วีดีโอ เอกสารต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ และอยากให้หมู่บ้านของผู้จัดทำ และผู้สนใจ ได้นำไปเป็นข้อมูล เป็นตัวอย่าง ในการนำไป ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง จึงได้นำข้อมูลเหล่านั้นไปเผยแพร่ต่อ ยังเว็ปไซต์ของหมู่บ้าน และ ผ่านทางเว็ปไซต์ยูทูป

และเหตุแห่งการนำ ข้อมูลและวีดีโอ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย จากจังหวัด และหมู่บ้านต่างๆนั้น นำไปเสนอและเผยแพร่ต่อนั่นเอง เป็นเหตุให้ผู้ที่ ติดตามรับชมข้อมูลต่างๆ ไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และ บางครั้งดูไม่จบตอน ไม่ได้ดูแหล่งที่มาของข้อมูลที่แท้จริง จึงทำให้คิดและตัดสินใจเอาเองว่า ข้อมูล วีดีโอ ต่างๆ เหล่านั้น ได้จัดทำ และเป็นโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ของพวกเรา ซึ่งโดยแท้ที่จริงแล้ว ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า หมู่บ้านของพวกเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ยังไม่มีโครงการใดๆ ตามที่วีดีโอหรือ มีข้อมูลที่นำเสนอไปแล้วนั้น เนื่องด้วยผู้จัดทำ ได้บอกที่มาของแหล่งข้อมูลไปหมดแล้ว ว่ามาจากแหล่งข้อมูลใด มีเพียงบางข้อมูลหรือวีดีโอบางอันเท่านั้น ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาจริงๆ จึงนำเสนอ เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทาน เป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจสืบไป ดังนั้น ขอให้ท่านใช่วิจารณญาณในการรับชม สิ่งใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ และนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ผู้จัดทำ ก็ขออนุโมทนาด้วย สิ่งใดที่รับชมแล้วเห็นว่าไม่เข้าท่า ไม่มีประโยชน์ ท่านก็อย่าได้ตำหนิ หรือว่ากล่าวผู้จัดทำเลย ผู้จัดทำเว็ปไซต์ ไม่มีวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงในการนำเสนอข้อมูลเหล่านั้น ดังที่ได้บอกว่า เพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้น


หมู่บ้านของพวกเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ยังไม่มีโครงการต่างๆ ดังที่ได้นำเสนอไปในเว็ปไซต์ เป็นแต่เพียงโครงการแห่งความคาดหวังที่อยากให้เกิดขึ้นของผู้จัดทำเว็ปไซต์ เนื่องด้วยผู้จัดทำเว็ปไซต์ มีความสำนึกรักบ้านเกิดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ก็ได้แต่หวัง ได้แต่ฝันไว้ว่า สักวัน จะไปทำเป็นแบบอย่างให้ชาวบ้าน หันมาดำเนินชีวิต ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งอาจจะไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็มีความตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้น แต่ติดอยู่ที่ว่า ณ ขณะนี้ ยังไม่มีผู้นำ และยังขาดองค์กรที่ให้การสนับสนุน อีกทั้ง ยังขาดทุนทรัพย์ในการดำเนินโครงการ ก็คงได้แต่เป็นเพียงโครงการที่คาดหวังไว้ แต่ผู้จัดทำเอง ก็มีความตั้งใจอยากจะให้เป็น ดังนั้น ทุกวันนี้ จึงตั้งใจทำงานเก็บเงินสักก้อน เพื่อเป็นทุนในการเริ่มต้น แต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ อาจจะสักสิบปี แต่หากท่านผู้มีจิตศรัทธา หรือ องค์กรใด ที่ต้องการสนับสนุนจริงๆ ทางผู้จัดทำ ก็จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ก็จะเป็นการย่นระเวลาแห่งการรอคอย เพื่อเริ่มต้นทำโครงการตามรอยพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนมนุษย์ชาติ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะผู้จัดทำเอง สำนึกอยู่เสมอว่า ไม่มีอะไรแน่นอน บนความแน่นอน ความไม่แน่นอน คือความแน่นอน ดังนั้น ก็อยากจะเร่งทำ ในตอนที่ตนเองยังพอมีแรง มีสติปัญญาที่พอจะทำเพื่อหมู่บ้านของตนเองได้ ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบารมีก็แล้วหล่ะครับ หากท่านหรือองค์กรใดต้องการสนับสนุน ก็ขอเชิญติดต่อได้ที่ songkran999@hotmail.com หรือจะติดต่อที่ผู้นำหมู่บ้าน เพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ นายเหลี่ยม รุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะยา 56110 โทร. 089-266-9397 ได้ตลอดเวลา

สุดท้ายทางผู้จัดทำ เว็ปไซต์ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้ง สำหรับทุกท่าน ที่เข้ารับชมเว็ปไซต์ของเรา ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็ปไซต์หมู่บ้านของเรา จะเป็นสื่อกลาง ในการนำเสนอ ความรู้ในด้านต่างๆ ต่อมวลมนุษย์ชาติและเพื่อนร่วมโลก ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์ของเรา จะให้ทั้งความรู้ สาระ ความสุข  ความบันเทิงต่อตัวท่านเองและสังคมไม่มากก็น้อย  ขอขอบคุณ น้องตูน ผู้ที่ออกแบบเว็บไซต์และให้ความรู้มากมาย บางครั้งก็พากันอดหลับอดนอนกันหลายคืน เพราะช่วยกันทำคนละที่ น้องตูนอยู่ที่เมืองไทย ผมอยู่อเมริกา เวลาไม่ตรงกันสลับกลางวันกลางคืน แต่น้องเขา ก็ยังเสียสละเวลา มาให้ความรู้แก่ข้าพเจ้า ทั้งที่ ข้าพเจ้าก็ไม่เคยเห็นหน้าตา แต่รู้ถึงความมีน้ำใจที่มีต่อข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าก็ต้องขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้ด้วย ตลอดถึงขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ ทั้งจากลูกศิษย์ที่เคยสอนเคยอบรมมา จากงานค่ายพุทธบุตรและตามโรงเรียนต่างๆ ขอมอบทุกตัวอักษร ทุกภาพ และทุกๆอย่าง เพื่อเป็นวิทยาทาน ช่วยส่งผลให้ผู้จัดทำ มีสติปัญญาล้ำเลิศ สุขภาพร่างกายแข็งแรงและขออานิสงส์เหล่านี้แผ่ไปถึงบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนให้ความรู้ และสุดท้าย ขอให้โลกใบนี้มีความสงบสุขร่มเย็นตลอดไป เทอญ

 

ท.ทิวเทือกเขา
14  ต.ค. 2554
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)