Get Adobe Flash player

003

ความในใจ

     บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2507 โดยพ่ออุ้ยแก้ว มาสุข ซึ่งเป็นปู่ของข้าพเจ้า โดยในตอนแรกได้รวมกับบ้านโจ้โก้ หมู่ที่ 4 และได้แยกตัวเองออกมาจากบ้านโจ้โก้ มาตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 เมื่อ พ.ศ. 2534 ณ บ้านแห่งนี้ เป็นถิ่นดินแดนที่ให้กำเนิดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความรักบ้านเกิดเมืองนอน และไม่เคยมีความคิดที่จะลืมแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน ถึงเม้ว่าชีวิตการเดินทางของข้าพเจ้าจะต้องเดินแรมสัญจร จะว่าไปทั่วโลกก็ว่าได้ สิ่งหนึ่งที่คิดอยู่เสมอ และหากมีโอกาสได้ตอบแทนแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนข้าพเจ้าก็จะไม่รอช้า ในความคิดก็ต้องการให้บ้านเกิดเมืองนอนข้าพเจ้า มีการพัฒนาและควบคู่ไปกับการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของพื้นบ้านล้านนา ไม่อยากให้ชาวบ้าน ลูกหลานหลงลืมถิ่นกำเนิดบ้านเกิดตัวเอง เมื่อมีการศึกษาพัฒนาตนเองแล้ว ก็อยากให้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ให้เจริญทัดเทียมกับสังคมทั่วไป แต่ไม่ลืมวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ทั้งในด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อให้คงอยู่สืบไปตราบนานเท่านาน

     ด้วยแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งที่ อยากทำเว็บไซต์ขึ้น ก็เพราะผู้จัด ทำเอง ชอบที่จะหาความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้จัดทำเว็บไซต์ มีความคิดเห็นว่า การศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้น ให้ความรู้อย่างมากมายมหาศาลประเมินค่ามิได้ ถึงแม้ว่า ปัจจุบันยุคอินเตอร์เน็ต จะเจริญก้าวหน้าไปมาก แต่ก็มีอยู่เฉพาะในสังคมกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาจจะยังไม่ครอบคลุม ถึงชาวนนา ชาวไร่ คนชนบท หลายคนเคยทักท้วงข้าพเจ้า จะทำไปเพื่อเหตุผลอันใด ข้าพเจ้า ก็บอกเขาไปว่า ทำเผื่อไว้ อนาคตข้างหน้า หากอินเตอร์เน็ต ได้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ถึงบ้านเกิดของข้าพเจ้า ชาวบ้าน หรือ เด็กรุ่นใหม่ อาจจะมีแนวคิดอย่างข้าพเจ้าบ้าง เพื่อช่วยกันพัฒนา ดำเนินชีวิต บนวิีถีทางเดิม ที่บรรพบุรุษ ปู่ย่าตายาย โดยการใช้ชีวิตแบบผสมผสาน ระหว่างวัฒนธรรมพื้นเมือง กับความเจริญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกันให้ได้ ข้าพเจ้าได้เดินทางไปหลายหนหลายแห่ง หลายประเทศ ก็เห็นความเจริญมามากมาย และเข้าใจเหตการณ์และสังคมของแต่ละที่ ได้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าไม่ได้หวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นการตอบแทน จากการทำเว็บไซต์นี้ อาจจะหมดปัจจัยเงินทองไปด้วยช้ำ สำหรับการจัดทำเว็บไซต์ ทั้งค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่าโดเมน และอะไรอีกหลายอย่าง แต่มันก็เป็นความภาคภูมิใจเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้น ระหว่างการทำงาน และการเดินทางที่ยังไม่สิ้นสุด ไม่รู้จะไปหยุด ณ ตรงจุดไหนของชีวิต ก็ได้แต่หวังไว้ว่า มันคงมีประโยชน์บ้าง และเพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อย ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ดังนั้นผู้จัดทำจึงขอขอบคุณ เจ้าของผลงานผ่านทางเว็บลิงค์ทั้งที่ได้ขอนุญาตหรือมิได้ขออนุญาตก็ตาม หากวันใดวันหนึ่ง ท่านได้แวะเวียนผ่านเข้ามาพบเจอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล,บทเพลง,วีดีทัศน์,และรูปภาพต่างๆ ที่ให้ทั้งสาระและความรู้มากมาย หากนำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น บนเว็บไซต์นี้ ทางผู้จัดทำก็ต้องขออนุโมทนาสาธุด้วย เนื่องด้วยผู้จัดทำเอง ก็มิได้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ที่จะขออนุญาตได้ทั้งหมด กับเจ้าของลิงค์ทั้งหลายเหล่านั้น หากผลประโยชน์ใดที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ของท่าน ทางผู้จัดทำ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยใจจริง เพราะทางผู้จัดทำสำนึกอยู่เสมอว่า การสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมา ก็เพื่อสังคมที่สงบสุขและไม่ขัดต่อศีลธรรมที่ดีงาม มิได้หวังผลกำไรหรือมีอะไรแอบแฝงทั้งสิ้น เว็บไซต์นี้ จึงมิได้มีนโยบาย ให้ท่านดาวน์โหลดในสิ่งที่ผิดกฏหมาย แต่หากเว็บลิงค์ใด ที่ถูกนำไปใช้ในทางที่มิได้เป็นประโยชน์ แต่กลับให้โทษกับบุคคลอื่น เป็นการผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย ทั้งด้วยคำพูด รูปภาพ วีดีโอ การแสดงความคิเห็น หรืออะไรก็แล้วแต่ อันเป็นไปในทางที่ขัดต่อศีลธรรมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแล้วไซร้ ทางผู้จัดทำเอง ก็มิขอรับผิดชอบต่อกรณีใดๆทั้งสิ้น

     ผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์ของเรา จะให้ทั้งความรู้ สาระ ความสุข ความบันเทิงต่อตัวท่านเองและสังคมไม่มากก็น้อย น้องตูน และ คุณท็อป ผู้ที่ออกแบบเว็บไซต์และให้ความรู้มากมาย บางครั้งก็พากันอดหลับอดนอนกันหลายคืน เพราะช่วยกันทำคนละที่ น้องตูนและคุณท็อปอยู่ที่เมืองไทย ผมอยู่อเมริกา เวลาไม่ตรงกันสลับกลางวันกลางคืน แต่น้องเขา ก็ยังเสียสละเวลา มาให้ความรู้แก่ข้าพเจ้า ทั้งที่ ข้าพเจ้าก็ไม่เคยเห็นหน้าตา แต่รู้ถึงความมีน้ำใจที่มีต่อข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าก็ต้องขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้ด้วย ตลอดถึงขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ ทั้งจากลูกศิษย์ที่เคยสอนเคยอบรมมา จากงานค่ายพุทธบุตรและตามโรงเรียนต่างๆ ขอมอบทุกตัวอักษร ทุกภาพ และทุกๆอย่าง เพื่อเป็นวิทยาทาน ช่วยส่งผลให้ผู้จัดทำ มีสติปัญญาล้ำเลิศ สุขภาพร่างกายแข็งแรงและขออานิสงส์เหล่านี้แผ่ไปถึงบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนให้ความรู้ และสุดท้าย ขอให้โลกใบนี้มีความสงบสุขร่มเย็นตลอดไป เทอญ

ขอให้ท่านได้รับความสุขจากการรับชมเว็บไซต์ของเรา

ท.ทิวเทือกเขา

“แดน”

24 พ.ค. 2552
01.30 น.

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)