Get Adobe Flash player

ภาพบรรยากาศภายในหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ชุดที่ 2

 

ติดตามรับชมภาพและกิจกรรมต่างของหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ของเราผ่านเฟรชบุ๊ค Facebook กดได้ที่นี่เลยครับ

009
ป้ายชื่อหมู่บ้าน อยู่ตรงทางเข้าหมู่บ้าน
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
  ประวัติความเป็นมาของ บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ
จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110 เป็น หมู่บ้านที่ได้ตั้งชื่อขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยทางการได้ทำการแยกหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ออกมาจากบ้านโจ้โก้ หมู่ที่ 4 ก่อนมีตั้งชื่อหมู่บ้านนั้น บ้านกษตรสมบูรณ์ ได้มีชื่อเก่าว่า “บ้านโจ้โก้ใหม่” ซึ่งก็สืบเนืองมาจาก เป็นหมู่บ้านที่ขยายตัวและเริ่มมีประชากรเพิ่มจำนวนมากขึ้น แต่ยังคงอยู่ในการปกครองของบ้านโจ้โก้ ทำให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความลำยากบาก ทำให้หน่วยงานราชการ อำเภอเชียงคำ มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะตั้งเป็นหมู่บ้านแห่งใหม่ขึ้นมา โดยให้ชาวบ้านได้มีการประชุม เลือกตั้งผู้นำหมู่บ้าน และตั้งชื่อหมู่บ้าน ซึ่งในที่ประชุมของชาวบ้าน ก็มีมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ว่า “จะตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 “
010
ทางเข้าหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

ประวัติความเป็นมา บ้านเกษตรสมบูรณ์ สำหรับ ประวัติความเป็นมา ก่อนที่จะกลายมาเป็นบ้านเกษตรสมบูรณ์ ในปัจจุบันนี้ ก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้รู้ พ่ออุ้ยแม่อุ้ย พ่อหน้อย พ่อหนาน และปราชญ์ชาวบ้าน ได้เล่าให้ฟังถึง เรื่องราวความเป็นมาในอดีตของผู้คนชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ของเรา ซึ่งมีที่ไปที่มาต่างที่ต่างทางกัน เพราะในสมัยอดีตนั้น มีการอพยพย้ายที่ทำกินกันไปตามที่ต่างๆ ที่อุดมสมบูรณ์ มีที่ทำกิน โดยเฉพาะบริเวณไหนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ก็มักจะมีหมู่บ้านไปรวมตัวกันอยู่ ณ บริเวณจุดนั้น การเดินทางในสมัยอดีตนั้น ใช้วิธีการเดินทางโดยล้อเกวียน การเดินทางไปเป็นครอบครัวเดี่ยว หรือไปเป็นกลุ่มเป็นคณะบ้าง โดยได้เดินทางมาจากทางตำบลเจดีย์คำ เช่น บ้านร่องค้อม บ้านอัมพร บ้านปัว บ้านปีน บ้านกว๊าน บ้านปุ๊ บ้านบุญยืน บ้านดอนลาว เป็นต้น ที่มาจากตำบลเวียง ก็มีเช่น บ้านปี้ บ้านทราย บ้านกอม บ้านดอนแก้ว เป็นต้น และก็มาจากตำบลอื่นๆ เช่น ตำบลแม่ลาว ตำบลหย่วน ตำบลเชียงบาน ตำบลทุ่งกล้วย ก็มีอยู่บ้าง ฯลฯ เป็นต้น แต่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นเขยหรือเป็นสะใภ้เสียมากกว่า เพราะราษฎรส่วนใหญ่แล้ว จะสืบเชื้อสายมาจากทางตำบลร่มเย็นมากกว่ามากกว่าการสืบเชื้อสายมาจากตำบล อื่น โดยบางครอบครัวก็ได้อพยพย้ายมาจาก บ้านร้องเก่า บ้านร้องใหม่ บ้านใหม่เจริญสุข บ้านห้วยสา บ้านคุ้ม บ้านสบสา บ้านหนองร่มเย็น บ้านโจ้โก้ บ้านปางถ้ำ ฯลฯ เป็นต้น
011
สตบ.ประจำหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ (ชรบ. และ อฟปร.)
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

ชุมชน เหล่านี้ สันนิษฐานว่า ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2361 โดยราษฎรกลุ่มแรกนั้น เป็นคนพี้นเมืองในท้องถิ่นดั้งเดิมอยู่แล้ว และประมาณ ปี พ.ศ. 2441 ได้มีราษฎรจากจังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดอื่นๆ ได้อพยพเข้ามาอยู่เพิ่มเติมมากขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้คนบ้านเกษตรสมบูรณ์ของเรา ดั้งเดิมนั้นสืบเชื้อสายมาจากผู้คนพื้นเมือง ได้อาศัยกันอยู่ที่่บ้านก๊อด บ้านบน บ้านแขม บ้านร่องดินแดง บ้านโจ้โก้ “ปัจจุบันหมู่บ้านเหล่านี้ ไม่ปรากฎรูปร่างหรือสภาพหมู่บ้านให้เห็นเป็นหมู่บ้านแล้ว เพราะพื้นที่บางส่วนกลายเป็นทุ่งนา ที่ไร่ที่สวน เป็นที่ทำการเกษตรของหมู่บ้านไปหมดแล้ว มีเพียงแต่บ้านโจ้โก้เท่านั้น ที่ยังคงสภาพให้เห็นหมู่บ้านอยู่อยู่มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้

012
เส้นทางลัดจากบ้านน้ำเกาะ เข้าสู่บ้านยอด ที่เห็นไกลๆโน่นคือดอยผาช้าง เมื่อข้ามไปก็จะถึงบ้างปางส้าน  ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน
ผู้คนในสมัยอดีตเดินลัดเลาะไปจนถึง ห้วยลึก บ้านหนองห้า (โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในปัจจุบัน) บ้านต้นผึ้ง ในเขตตำบลร่มเย็น
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

ในสมัยอดีต นั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่จะพากันอพยพย้ายถิ่นทำมาหากินมาจากจังหวัดน่าน ด้วยการเดินลัดเลาะตามห้วยและผ่านหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆมา ในปัจจุบันนี้ เส้นทางที่พ่ออุ้ยแม่ได้พากันเดินทางอพยพมาแทบจะไม่หลงเหลือร่องรอยให้เห็น เพราะเส้นทางบางช่วงได้ถูกตัดขาดและบดบังด้วยต้นไม้ใบหญ้าไปหมดแล้ว จากคำบอกเล่าของพ่ออุ้ยแม่อุ้ย ท่านได้เล่าให้ฟังอีกว่า “เส้นทางที่พวกเขาได้พากันเดินมาจากจังหวัดน่านนั้น เป็นเส้นทางที่แสนจะลำบากมาก ต้องพากันเดินเท้ารอนแรมนอนกลางดินกินกลางป่า ผ่านหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ ซึ่งก็เป็นหนทางเดินป่าที่ ชาวบ้านเหล่านั้นใช้สำหรับสัญจรในการไปทำไร่ข้าว หรือไร่ฝิ่นบ้าง ผ่านมาทางอำเภอปัว เข้าอำเภอเชียงกลาง ผ่านอำเภอสองแคว ของจังหวัดน่าน เข้าสู่ที่บ้าน ผาหลัก บ้านยอด บ้านห้วยเหาะ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น  บ้านผาสิงห์ ซึ่งหมู่บ้านเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นพี่น้องชาวไทลื้อ อยู่ในพื้นที่เขต เทศบาล  ต.ยอด อ.สองแคว จ.หวัดน่าน เข้าสู่บ้านปางส้านซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีทุ่งนา และเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ ดังนั้นจึงมีชาวบ้านหลายครอบครัว พากันตั้งรกรากปักฐานกันที่นี่ก็เยอะ และหลายๆครอบครัวก็พากันเดินทางต่อเพื่อมุ่งหน้าสู่อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย (หลังวันที่ 28 สิงหาคม 2520 ก็ได้รับการแบ่งการปกครองเป็นจังหวัดพะเยา) สืบไป

013
ดอยผาช้าง ถ่ายจากบ้านผาสิงห์ (บ้านห้วยเหาะ ) ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
014
ภาพผู้คนที่อพยพส่วนหนึ่งที่ตั้งรกรากปักฐานอยู่ที่บ้านห้วยเหาะ (บ้านผาสิงห์) บ้านปางส้าน บ้านยอด ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน
ปัจจุบันก็กลายเป็นส่วนหนึ่ง ที่เป็นหลักฐานยืนยันแสดงให้เห็นได้ว่า มีการอพยพกันจริงๆ ในสมัยนั้น
เพราะบรรดาผู้คนที่เห็นเหล่านี้ ก็เป็นญาติพี่น้องของผู้เขียนเอง และได้เล่าให้ฟังถึงการเดินทางในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
015
เส้นทางคดเคี้ยวเลี้ยวลดไปตามไหล่เขา แห่งเทือกเขาดอยจี๋ ที่เมืองเห็นไกลๆ ก็คือดอยผาช้าง
ข้างล่างเทือกเขานี้ก็เป็นบ้านยอด ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

ผู้คนที่ ได้อพยพถิ่นฐานเหล่านี้  ได้เดินทางลัดเลาะผ่านไปตามลำห้วยต่างๆ ผ่านดอยกู้ ดอยจี๋ ซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงมาก แม้ในปัจจุบันจะมีทางลาดยางที่สะดวกสบายแล้ว ก็ถือว่าเป็นทางที่ค่อนข้างจะอันตรายอยู่พอสมควร ส่วนใหญ่หากผู้คนที่สัญจรจากอำเภอเชียงคำ เพื่อเดินทางไปสู่จังหวัดน่าน จะต้องผ่านเส้นทางนี้ และส่วนใหญ่ก็จะต้องพากันแวะพักดื่มน้ำเย็นธรรมชาติที่ไหลออกมากลางหุบเขา ดอยจี๋ และแวะไหว้ศาลเจ้าพ่อดอยจี๋แห่งนี้เสียก่อนออกเดินทางต่อไป เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการแวะพักร่างกายที่เมื่อยล้าจากการเดินทาง เป็นการเดินทางอย่างมีสติและไม่ประมาทด้วย เนื่องด้วยเส้นทางเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีแต่หุบเขาและเหวลึกมาก อีกทั้งเป็นเส้นทางที่รถต้องวิ่งสวนทางกัน ดังนั้น ควรที่จะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง เพื่อความปลอดภัย

016
ปัจจุบันเส้นทางจากอำเภอเชียงคำไปจังหวัดน่าน เป็นทางลาดยางสะดวกสบายแล้ว ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงจังหวัดน่าน
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

ผู้เดินทาง เหล่านั้นได้เดินทางรอนแรมจนกระทั่งเดินทางมาถึงห้วยลึก และส่วนใหญ่ก็จะมานอนพักแรมกันที่นี่จำนวนหนึ่งคืน ” บางครั้งบางคราวถ้ามีแรงเดินมากหน่อยก็จะเดินต่อไปเพื่อพักที่บ้านปางถ้ำ” พวกท่านได้เล่าให้ฟังว่า “บริเวณที่แห่งนี้ พบรอยเท้าคล้ายรอยเท้ามนุษย์ปรากฎอยู่บนก้อนหิน เป็นสถานที่สงบร่มเย็น ร่มรื่นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลหมากรากไม้ อีกทั้งยังมีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดที่ได้อาศัยอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพร ที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ ซึ่งต่อมาในปัจจุบันผู้คนต่างก็ได้ขึ้นไปเยี่ยมชม และเชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาท”

017
รอยพระบาท สันนิษฐานว่า เป็นรอยพระบาทพระอรหันต์หรือพระอริยะ ที่ห้วยลึกเลยบ้านต้นผึ้งไปเล็กน้อย
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
018
พระพุทธรูปในถ้ำผาแดง ที่บ้านปางถ้ำ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
019
ดอยผาข่าม หรือ ดอยผาขาม ที่มีประวัติและตำนานมากมาย อีกทั้งเคยเป็นที่หลบภัยทางการเมืองในสมัยก่อนด้วย
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

จากนั้นก็ ผ่านบ้านต้นผึ้ง ผ่านบ้านผาแดงล่าง เป็นบ้านชาวเขาเผ่าเย้า หรือ เมี่ยน เข้าสู่บ้านปางถ้ำ ผ่านบ้านปางปอบ “ปัจจุบันเรียกบ้านน้ำญวนพัฒนา” ได้มาตั้งรกรากปักฐาน ณ บ้านก๊อด บ้านบน บ้านแขม บ้านโจ้โก้ บ้านร่องดินแดง ส่วนหนึ่งก็ลงไปทางบ้านคุ้ม บ้านหนอง เข้าสู่ตำบลเจดีย์คำก็มี เพราะเหตุแห่งความยากจน จึงได้พากันออกรอนแรมเดินทาง เพื่อที่จะหาที่ทำกินแห่งใหม่” จากคำบอกเล่าของพ่ออุ้ยเม่อุ้ย ได้เล่าให้ฟังว่า ในครั้งอดีตนั้น บริเวณหมู่บ้านดังกล่าว เป็นสถานที่อุดมสมบูรณ์ พืชผักธัญญาหาร สัตว์ป่า สัตว์น้ำ มีอยู่ชุกชุมจำนวนเยอะมาก ทำให้ผู้คนได้พากันอพยพครอบครัวมาอยู่รวมกลุ่มกันนั้นบริเวณแห่งนี้ บ้านเกษตรสมบูรณ์แห่งนี้ เดิมทียังไม่เป็นหมู่บ้าน สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป เป็นป่าไม้เล็กๆ พืชพันธุ์และไม้ต่างๆ ไม่ใหญ่โตมากนัก ส่วนมากเป็นไม้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้ตองตึง ไม้เหียง และเป็นป่าหญ้าคา หรือที่เรียกว่า ป่าแพะ เป็นต้น ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน เคยมีชาวเขามาอาศัยอยู่ด้วย สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ทำมาหากินของชาวบ้านบ้านก๊อด บ้านบน และบ้านโจ้โก้ของชาวบ้านในสมัยนั้น

020
แผนที่การเดินทางจากอำเภอเชียงไปสู่บ้านเกษตรสมบูรณ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
021
แผนที่การเดินทางจากอำเภอเชียงไปสู่บ้านเกษตรสมบูรณ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
022
พ่ออุ้ยแก้ว แม่อุ้ยสุ มาสุข ผู้ก่อตั้งบ้านเกษตรสมบูรณ์
มาอยู่เป็นครอบครัวแรกเมื่อปี พ.ศ. 2507

คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

ต่อมา เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2507 ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน 8 เหนือ ได้มี ครอบครัวของนายแก้ว มาสุข และ ครอบครัวของ นายเงิน รุ่งเรือง ได้พากันย้ายจากบ้านก๊อดและบ้านทุ่งบน มาอยู่ยังสถานที่แห่งนี้ โดยได้ปลูกบ้านอยู่ใกล้กันที่ 4 แยก ทางไปบ้านโจ้โก้ในปัจจุบัน และต่อมาก็เริ่มมีชาวบ้านครอบครัวอื่นๆ ได้ทยอยกันย้ายตามมาจนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ ในครั้งตอนที่ย้ายครอบครัวกันมาครั้งแรกนั้น บ้านเกษตรสมบูรณ์แห่งนี้ ยังคงใช้ชื่อหมู่บ้านตามหมู่บ้านเดิมอยู่ มีผู้ใหญ่บ้านปกครอง 1 คน ในสมัยนั้นคือ นายเป็ง ฐานะราช ชื่อหมู่บ้านคือ บ้านโจ้โก้ มีวัดแห่งหนึ่งชื่อวัดดอนมูลหรือวัดโจ้โก้เก่า และเรียกหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่ว่าบ้านโจ้โก้ใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย ต่อมา นายเป็ง ฐานะราช ได้เสียชีวิตลง ทางราชการได้เลือกและแต่งตั้งให้ นายทอง หายทุกข์ เป็นผู้ใหญ่บ้านสืบต่อมาอีก 10 กว่าปี และเมื่อ นายทอง หายทุกข์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง ทางราชการได้เลือกและแต่งตั้งให้ นายมานพ ฐานะราช สืบต่อมา จากนั้นไม่นาน ทางราชการได้แบ่งการปกครองใหม่ คือ ได้แยกตำบลเจดีย์คำ ออกเป็น ตำบลร่มเย็น จากหมู่ที่ 15 ให้เป็นหมู่ที่ 4 และเปลี่ยนการปกครองจากจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2520

023
วัดพระธาตุดอยคำ ตั้งตระหง่านตรงข้ามกับบ้านเกษตรสมบูรณ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

สำหรับ หมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ของเรา ทางองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการวางเสาไฟ และปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ชาวบ้านใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีพุทธศักราช 2527 เมื่อมีไฟฟ้าเข้าหมู่บ้าน เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆก็เริ่มเข้ามาสู่หมู่บ้านของเรา และมีผู้คนพากันอพยพครอบครัวมาอยู่ยังหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์แห่งนี้เพิ่มมาก ขึ้น และประชากรก็เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ทางชาวบ้าน จึงมีการประชุมตกลงกัน เพื่อที่จะขออนุญาตทางการ ที่จะทำให้ชุมชนของตนเองตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านแห่งใหม่ โดยที่จะเลือกผู้นำขึ้นมาเพื่อปกครองหมู่บ้านของตนเอง เมื่อทางมติที่ประชุมได้เห็นสมควรแล้ว จึงได้แจ้งให้ทางราชการทราบ และตั้งชื่อชุมชนหรือหมู่บ้านของตนเองว่า บ้านเกษตรสมบูรณ์ เนื่องจากเห็นว่าสภาพของหมู่บ้าน เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งด้านข้าวปลาอาหาร ที่ทำกิน มีแม่น้ำและลำเหมืองไหลผ่าน สามารถที่จะทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

024   025
นายอินแสวง มาสุข
ผู้ใหญ่บ้านคนแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2533- พ.ศ. 2535
นายเหลา รุ่งเรือง
ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2 พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2546
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

เมื่อได้ ชื่อหมู่บ้านแล้ว ชาวบ้านได้พากันเลือกผู้ใหญ่ใหม่ โดยได้เปิดรับสมัครผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน มีผู้เข้าร่วมสมัครจำนวน 2 คน คือ นายเหลา รุ่งเรือง และ นายอินแสวง มาสุข ปรากฏว่า หลังจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยที่ทางการมาดำเนินการในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ให้ ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่ได้เลือกให้ นายอินแสวง มาสุข เป็นผู้ใหญ่บ้าน ปกครองบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110 เมื่อปี พ.ศ. 2533 เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ท่านก็ได้ปกครองหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นเวลา 2 ปี และได้ลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 เมื่อ นายอินแสวง มาสุข ได้ลาออก ทางราชการจึงได้ให้ชาวบ้านเลือกตั้งผู้นำหมู่บ้านคนใหม่ เพื่อขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนผู้ใหญ่บ้านคนเก่าที่ลาออก และจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้น ในการลือกตั้งครั้งนี้ มีชาวบ้านมาสมัคร เพื่อที่จะให้ชาวบ้านเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่หลายคน หนึ่งในนั้นคือ นายเหลา รุ่งเรือง และเมื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ก็ปรากฎว่า นายเหลา รุ่งเรือง ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้นำในชุมชนของตนเองสืบมา และทางการก็ได้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2535 และท่านได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระถึง 2 สมัย และหมดวาระสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546

026
นายเหลี่ยม รุ่งเรือง
ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน

คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

มื่อ นายเหลา รุ่งเรือง ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเกษตรสมบูรณ์ สมัยที่ 2 ท่านก็ไม่ได้สมัครต่อในสมัยที่ 3 แต่ท่านได้ไปทำงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็นแทน โดยท่านได้ดำรงตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น และได้เปิดโอกาสให้แก่น้องชายของตนเอง เข้ามาเพื่อสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเกษตรสมบูรณ์ แทนตำแหนงที่ว่างลง ทางราชการก็ได้ทำการเปิดรับสมัครผู้ที่จะมาดำรงเป็นผู้ใหญ่บ้านเกษตรสมบูรณ์ คนใหม่ ก็ได้มีชาวบ้านมาสมัครกันหลายคน แต่เมื่อชาวบ้านได้ทำการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้ง ปรากฎว่า นายเหลี่ยม รุ่งเรือง ก็ชนะผลการเลือกตั้งอย่างเป็นเอกฉันท์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ และทางราชการก็ได้แต่งตั้งท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 และได้ปกครองหมู่บ้านจนครบวาระสมัยที่ 1 เมื่อหมดวาระในสมัยแรก ก็ไม่มีใครสมัครอีก เนืองจากชาวบ้านมีมติ เห็นว่าท่านได้ทำงานช่วยเหลือหมู่บ้านอย่างจริงจัง และนำพาหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้า จนกลายเป็นหมู่บ้านนำร่อง หมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง ชนะเลิศได้ที่ 1 ในการประกวดหมู่บ้านประจำอำเภอถึง 2 สมัยซ้อน เนื่องจากท่านเป็นผู้นำหนุ่มไฟแรง และรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน เป็นประชาธิปไตย ไม่มีอคติลำเอียง ไม่เลือกญาติพี่น้อง ทำงานอย่างจริงจัง ทำให้ได้รับความไว้วางใจ เป็นที่รักและเคารพของชาวบ้าน แม้ในสมัยที่สอง ท่านจะไม่อยากจะรับตำแหน่ง แต่ชาวบ้านก็ยังให้การสนับสนุน เนื่องจากในสมัยที่ 2 ท่านมีสิทธิ์ที่จะชิงตำแหน่งกำนันตำบลร่มเย็น ที่หมดวาระลง แต่เมื่อท่านสมัครเข้าชิงปรากฎว่า การเลือกตั้งกำนันตำบลร่มเย็นในครั้งนี้ ไม่ได้เหมือนครั้งก่อนๆ คือ ในสมัยนี้ (พ.ศ. 2552) การรับสมัครและการเลือกตั้ง ให้เลือกกันที่ประชุมของอำเภอ และผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไม่ใช่ชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆในตำบลอีกต่อไปแล้ว แต่ให้อำนาจผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมุ่บ้านเป็นคนเลือกกันเอง เพราะฉะนั้นผู้นำหมู่บ้านทั้งตำบลร่มเย็น ที่มีเพียง 21 หมู่บ้านก็ได้ใช้ดุลพินิจและความคิดเห็นของลูกบ้านของตนเอง เลือกกำนันคนใหม่ ปรากฏว่า ท่านกำนันคนเก่า คือ นายเจริญ ก็สมัครเข้าชิงตำแหน่งในสมัยที่ 2 เหมือนกัน ปรากฏว่าผลการเลือกตั้งกำนันเจริญ ชนะไปด้วยคะแนนเสียง 11 ต่อ 8 คะแนน ท่านเพ้ไปเพียง 3 คะแนน ทำให้ท่านไม่ได้เป็นกำนันตำบลร่มเย็น เนื่องจากชาวบ้านคาดว่า หากท่านได้ดำรงตำแหน่ง คงจะทำให้หมู่บ้านและตำบลร่มเย็น พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเห็นผลงานของท่านที่ทำไว้กับหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ของเรา อย่างไรก็แล้วตาม ท่านก็ยังคงดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเกษตรสมบูรณ์ของเรา มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยได้แต่งตั้งให้ นายธงชัย มาสุข และนายกวด แจ้งสว่าง เป็นผู้ช่วย ในสมัยแรก และในสมัยที่สอง พ.ศ. 2552 ได้ตั้งนาย ธงชัย มาสุข และ นายติด วงศ์แก้ว เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อช่วยกันทำงานและพัฒนาหมู่บ้าเกษตรสมบูรณ์ของเราสืบไป

027
บรรยากาศท้องทุ่งนา มีลำเหมืองไหลผ่านหมู่บ้าน เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรมเป็นอย่างดี
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

2.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน :

พื้นที่โดย ทั่วไปของหมู่บ้าน เป็นที่ราบพื้นที่ใกล้เชิงเขา เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์ ใกล้ภูเขา และติดทุ่งนา ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งน้ำ พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถทำเทือกสวน ไร่นา ได้ตลอดปี ทุ่งนา ไม่เคยว่างจากการทำการเกษตร ทั้งการปลูกหอมแดง กระเทียม ข้าวโพด ถั่วลิสง ยาสูบ ทำสวนลำไย ลิ้นจี่ สวนขิง สวนยางพารา เป็นต้น

028
บริเวณสวนลำไยของชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ ถ่ายจากดอยหัวนาเตอะ
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
029
ผลิตผลการเกษตรการปลูกยางพาราของหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
030
บริเวณหมู่บ้านของเรามีลำเหมืองผ่านทำให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี ถ่ายจากหน้าบ้านผู้เขียน
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
031
สภาพถนนหนทางในบริเวณหมู่บ้านของเรา ชาวบ้านจะช่วยกันดูแลรักษาและร่วมกันพัฒนาตลอดเวลา
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
032
บริเวณท้องทุ่งนาของชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ ยามข้าวนาเริ่มออกรวงเหลืองอร่ามกลางท้องทุ่ง
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
033
กิจกรรมตักบาตรถวายอาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
034
บรรยากาศในบริเวณหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม


3. อาณาเขตติดต่อ :

บ้าน เกษตรสมบูรณ์ เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ไม่ใหญ่และเล็กเกินไป มีชัยภูมิที่ดี และมีอาณาเขตติดต่อ ทั้งภูเขา ทุ่งนา แม่น้ำ และพื้นที่ทางการเกษตร อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี จึงได้ชื่อว่า บ้านเกษตรสมบูรณ์ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทุ่งนา บ้านโจ้โก้ หมู่ ๔ ต.ร่มเย็น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ภูเขา และสวนลำไย สวนยางพารา ของชาวบ้าน และอ่างเก็บน้ำญวน
ทิศใต้ ติดต่อกับ สวนมะขามและสวนลำไยของชาวบ้าน และห่างออกไป 1 กิโลเมตร ติดกับบ้านห้วยสา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สวนลำไย ของชาวบ้าน และบ้านใหม่เจริญสุข


4.จำนวนประชากรของหมู่บ้าน :

บ้าน เกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง มีประชากรอยู่ทั้งหมด 138 ครัวเรือน จำนวนประชากร 489 คน เป็นเพศชาย 244 คน เป็นเพศหญิง 245 (พ.ศ. 2551)

4.1 คณะกรรมการบริหารหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์

ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง มีประชากรอยู่ทั้งหมด 138 ครัวเรือน จำนวนประชากร 489 คน เป็นเพศชาย 244 คน เป็นเพศหญิง 245 มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครอง นับตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านมาเมื่อปีพุทธศักราช 2533 มีผู้ใหญ่บ้านปกครองมาแล้วจำนวน 3 คน ดังนี้

ที่ ชื่อ – นามสกุล ดำรงตำแหน่ง
     
1. นายอินแสวง มาสุข เป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อ พ.ศ. 2533 – 2535
2. นายเหลา รุ่งเรือง เป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2535 –  วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546  ( 2 สมัย)
3. นายเหลี่ยม รุ่งเรือง เป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546 -ปัจจุบัน  (สมัยที่ 2)

 

แผนผังคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน
035 036
ส.อบต. ก้าน กลิ่นหอม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
ส.อบต. เพลิน มาสุข
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
037
นายเหลี่ยม รุ่งเรือง
ผู้ใหญ่บ้าน
038 039
นายธงชัย มาสุข
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คนที่ 1
นายติด วงศ์แก้ว
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คนที่ 2

 

040
ป้ายแผนผังการบริหารหมู่บ้าน
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม


คณะกรรมการหมู่บ้าน :

เพื่อให้การ ทำงานของหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ต. ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุข สงบ สามัคคี จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมเข้ามาบริหาร เพื่อช่วยเหลืองานของผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้

1. นายเหลี่ยม  รุ่งเรือง   ผู้ใหญ่บ้าน
2. นายธงชัย  มาสุข   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คนที่ 1
3. นายติด  วงศ์แก้ว   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2
4. นายก้าน  กลิ่นหอม   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
5. นางนันทิกานต์ คิดหา   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
6. นายหมาย  ฐานะราช   คณะกรรมการหมู่บ้าน
7. นายสิทธิ์  แจ้งสว่าง   คณะกรรมการหมู่บ้าน
8. นายวาสน์  มาสุข   คณะกรรมการหมู่บ้าน
9. นายเพชร  ฉลาดแหลม   คณะกรรมการหมู่บ้าน
10. นายดวล  แจ้งสว่าง   คณะกรรมการหมู่บ้าน
11. นายบุญทา  มาสุข   คณะกรรมการหมู่บ้าน
12. นายค่าย  มาสุข   คณะกรรมการหมู่บ้าน
13. นายเพลิน  มาสุข   คณะกรรมการหมู่บ้าน
14. นายบุญธรรม  มาสุข   คณะกรรมการหมู่บ้าน
15. นายจันทร์  ใจใหญ่   คณะกรรมการหมู่บ้าน
16. นายสมฤทธิ์  ฐานะราช   คณะกรรมการหมู่บ้าน
17. นายกวด  แจ้งสว่าง   คณะกรรมการหมู่บ้าน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน

1. นายศรีวรรณ  ทองสุข 6. นายเจริญ  มาสุข
2. นายเสริฐ  แจ้งสว่าง 7. นายสิทธิ์  กันทะสอน
3. นายอินทร์  ฉลาดแหลม 8. นายฝาย  ทะนันไชย
4. นายเป็ง  อินแสนสืบ 9. นายรัตน์  แจ้งสว่าง
5. นายเหลา  รุ่งเรือง 10. นายหมาย  ฐานะราช

คณะกรรมการ อสม. ประจำหมู่บ้าน

1. นายก้าน  กลิ่นหอม   ประธาน
2. นายสมอาด  รุ่งเรือง   รองประธาน
3. นายสุวัจน์  รุ่งเรือง   เลขานุการ
4. นางสมบูรณ์  หมื่นศรี   เหรัญญิก
5. นางเหรียญ  ไทวน   กรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ  รุ่งเรือง   กรรมการ
7. นางสุทัศน์  สุทธสม   กรรมการ
8. นายเมืองดี  ใจหมั้น   กรรมการ
9. นายสมาน  เบ็ญจะญาติ   กรรมการ
10. นางศรีเรือน  แจ้งสว่าง   กรรมการ
11. นางสมคิด  มาสุข   กรรมการ
12. นางนันทิกานต์  มาสุข   กรรมการ
13. นางแสงหล้า  ย้ายถิ่น   กรรมการ
14. นางห่วง  แจ้งสว่าง   กรรมการ

 

041
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

คณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี

  1. นางปราณี  สมบูรณ์   ประธาน
  2. นางสมบูรณ์  หมื่นศรี   รองประธาน
  3. นางกรณิกา  มาสุข   เลขานุการ
  4. นางเพ็ญ  พิศมร   เหรัญญิก
  5. นางพิศมัย มะโนศรี   ประชาสัมพันธ์
  6. นางเหนี่ยม  มาสุข   ปฏิคม
  7. นางพี  รุ่งเรือง   กรรมการ
  8. นางจ๋อน  กลิ่นหอม   กรรมการ
  9. นางสุพัฒน์  ชิดสนิท   กรรมการ

 

042
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

คณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ

1. นายศรีวรรณ  ทองสุข   ประธาน
2. นายเสริฐ  แจ้งสว่าง   รองประธาน
3. นายหมาย  ฐานะราช   เลขานุการ
4. นายฝาย  ทะนันไชย   เหรัญญิก
043
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

 

คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนา

1. นายธงชัย  มาสุข   ผู้อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง ชะล้อ ซอ ซึง
2. นายติด  วงศ์แก้ว   ผู้อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง ชะล้อ ซอ ซึง

ปราชญ์ท้องถิ่น กลุ่มผู้รู้ประจำหมู่บ้าน

1. พ่ออุ้ยหลง  ชิดสนิท   เป็นหมอยาเมือง เป่ารักษาโรคตาแดง, เป่างูสวัด, สารพัดโรค เสียชีวิตแล้ว
2. พ่อน้อยเป็ง  อินแสนสืบ   เป็นหมอบายศรีสู่ขวัญ, ปัดเคราะห์
3. พ่อหนานศรีวรรณ  ทองสุข   เป็นหมอบายศรีสู่ขวัญ, ปัดเคราะห์
4. พ่อหนานจู  สมประเสริฐ   เป็นหมอบายศรีสู่ขวัญ, ปัดเคราะห์
5. พ่อหนานคำ   เป็นหมอบายศรีสู่ขวัญ, ปัดเคราะห์
6. แม่อุ้ยสุ  มาสุข
  เป็นหมอดูยาม (หาเมื่อ) เสียชีวิตแล้ว

5.ข้อมูลอาชีพของหมู่บ้าน

บ้านเกษตรสมบูรณ์ของเรา มีการทำการเกษตรหลากหลายประเภทตลอดทั้งปี เช่น

ที่่ ชื่ออาชีพ ที่ ชื่ออาชีพ
1. ทำนา 9. ปลูกมะนาว
2. ทำไร่ข้าวโพด 10. ปลูกมะบวบ, มะนอย
3. ทำสวนหอมแดง 11. ทำสวนถั่วแดง
4. ทำสวนกระเทียม 12. ทำสวนลำไย
5. ทำสวนมันเทศ มันฝรั่ง 13. ทำสวนลิ้นจี่
6. ทำสวนถั่วลิสง 14. ทำสวนยาสูบ
7. ปลูกแตงกวา 15. ทำสวนยางพารา
8. ปลูกถั่วฝักยาว 16. อาชีพอื่นๆ เช่น หาของป่า  เป็นต้น

 

044
ไร่ข้าวโพด ที่ชาวบ้านทำอยู่ตามเชิงเขาแถวหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
045
สวนข้าวโพด ที่ชาวบ้านทำอยู่ตามท้องทุ่งนาหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
046
สวนยางพารา ที่ชาวบ้านทำอยู่ตามเชิงเขาแถวหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
047
สวนลำไย ที่ชาวบ้านทำอยู่ตามเชิงเขาและพื้นที่ราบ แถวหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
048
วนหอมแดง และสวนกระเทียม ที่ชาวบ้านทำอยู่ตามท้องทุ่งนาหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

6.ข้อมูลสถานที่ และสิ่งสำคัญของหมู่บ้าน :

ที่ สถานที่และสิ่งสำคัญ ที่ สถานที่และสิ่งสำคัญ
       
1. วัดเกษตรสมบูรณ์  คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม 6. ศาลาเอนกประสงค์ SML คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม
2. อ่างเก็บน้ำญวน คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม 7. โรงกลั่นน้ำมันดีเซลล์ คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม
3. ประปาภูเขาประจำหมู่บ้าน คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม 8. โรงบ่มใบยาสูบ คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม
4. ป่าชุมชนประจำหมู่บ้าน คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม 9. โรงอบลำไย คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม
5. อ่างเก็บน้ำห้วยดินดำ คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม 10. ศาลเจ้าพ่อกาบคำ คลิ๊กชมวีดีโอเพิ่มเติม

 

049
อ่างเก็บน้ำห้วยดินดำ
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
050
อ่างเก็บน้ำญวน
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

7. แหล่งน้ำธรรมชาติประจำหมู่บ้าน :

ที่ ชื่อแม่น้ำ/ลำน้ำ ที่ ชื่อแม่น้ำ/ลำน้ำ
1. แม่น้ำญวน คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม 4. ลำน้ำห้วยโยนฟัน คลิ๊กวีดีโอเพิ่มเติม
2. ลำน้ำห้วยเฮี้ย คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม 5. ลำน้ำห้วยปู่โท้ คลิ๊กดูวีดีโอเพิ่มเติม
3. ลำน้ำห้วยเขียด คลิ๊กดูวีดีโอเพิ่มเติม 6. ลำน้ำห้วยดินดำ คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม

 

051
แม่น้ำญวน
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูวีดี รายการกินอยู่คือมาถ่ายทำรายการที่หมู่บ้านของเรา

 

กฎระเบียบในหมู่บ้านบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ประชุมประจำเดือนครั้งที่3 /2553 มีนาคม 2553
คณะ กรรมการในหมู่บ้านได้ร่วมกันพิจารณาออกกฎระเบียบเพื่อให้ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในหมู่บ้าน
และได้มีมติเห็นชอบจากที่ประชุมราษฎร ในหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วดังนี้

 

ข้อ
กฏระเบียบปฏิบัติ
1. บ้านหลังคาเรือนใดไม่ไปร่วมประชุม โดยไม่มีเหตุอันควรจะถูกปรับครั้งละ 20 บาท
2. บ้านหลังคาเรือนใดไม่ไปร่วมพัฒนา ซึ่งเป็นกิจกรรมรวมของหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันสมควรปรับครั้งละไม่เกิน 100 บาท
3. บ้านหลังคาเรือนใดในเขตรับผิดชอบของหัวหน้าเขตไม่ร่วมอยู่เวรเฝ้างานศพโดยไม่มีเหตุอันสมควรปรับครั้งละไม่เกิน 50 บาท
4. ผู้ ใดลักขโมยน้อยในหมู่บ้านถูก จับได้ต้องปรับครั้งละไม่เกิน 10 เท่า ของทรัพย์สินที่ถูกขโมยและปรับเข้ากองกลางหมู่บ้าน500 บาท หรือส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
5. ผู้ ใดบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าต้นน้ำและลักลอบตัดไม้ทำร้ายป่าซึ่งเป็นเหตุหวงห้าม ถ้าจับได้ปรับรายละ 500-2,000 บาท หรือส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย ยกเว้นป่าที่เสื่อมโทรมทำกินมาเป็นเวลา10ปี
6. ผู้ ใดดื่มเมาสุราทำให้ก่อกวนก่อเกิดความไม่ สงบหรือเปิดเครื่องเสียงดังในยามวิกาล เกินเวลา 23:00 น. ถูกปรับครั้งละไม่เกิน 500 บาท เข้ากองกลางหมู่บ้าน(ยกเว้นเป็นงานประเพณี)
7. ผู้ ใดก่อเหตุทะเลาะวิวาทในหมู่บ้านหรืองาน ประเพณีต่างๆในหมู่บ้าน ผู้ลงมือก่อเหตุก่อนมีโทษปรับครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท คู่กรณีปรับครั้งละไม่เกิน 1000 บาท เข้ากองกลางหมู่บ้านแต่ละคณะกรรมการจะพิจารณาคู่กรณีที่ถูกชกต่อยว่าจะมี ความผิดหรือไม่
8. ผู้ใดลักน้ำประปาในหมูบ้านโดยที่ไม่ได้ผ่านมาตรน้ำ ถ้าจับได้จะถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท
9. ผู้ ใดใช้ยิงปืนจุดประทัดหรือทำให้เสียงดังใน หมู่บ้าน(ยกเว้นเป็นประเพณี)ผู้ใดฝ่าฝืนถูกปรับครั้งละไม่เกิน 100 บาท  คณะกรรมการปรับครั้งละไม่เกิน 1000 บาท สอบต.. ,ผช. ปรับครั้งละเกิน 1500 บาท ผญบ. ปรับครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท
10. ผู้ใดนำขยะไปทิ้งในสาธารณะประโยชน์ เช่น แม่น้ำหรือสถานที่ซึ่งมีเจ้าของแล้วถูกจับได้ปรับครั้งละไม่เกิน 200 บาท
11. ผู้ ใดใช้กระแสไฟฟ้าจี้ปลา สูบปลา  ใช้ยาฆ่าแมลงหรือวัตถุระเบิด ตาข่าย อวน แห จับปลาในเขตห้ามของหมู่บ้านถูกจับได้ปรับครั้งละไม่เกิน 4,000 บาท
12. ผู้ใดขับขี่รถเสียงดังบนท้องถนนหรือในซอยหมู่บ้าน ในยามวิกาลจับได้ปรับครั้งละไม่เกิน 500 บาท
13. ผู้ ใดมียาเสพย์ติดไว้ครอบครอง เพื่อเสพย์หรือใช้ในสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านของตนเองเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพย์ ติด จับได้ปรับครั้งละไม่เกิน 1000 บาท และส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
14. ราษฎรในหมู่บ้านทุกคนต้องเคารพกฎระเบียบของหมู่บ้าน หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตัดออกจากการเป็นสมาชิกด้านสังคมต่างๆของหมู่บ้าน ดังนี้
 
 
14.1 ต้องออกจากการเป็นสมาชิกฌาปนกิจของหมูบ้าน ห้ามยืมเครื่องใช้ในสิ่งของในวัดเกษตรสมบูรณ์ทุกอย่าง
14.2 งานประเพณีต่างๆในหมู่บ้านไม่มีสิทธิ์และไม่มีส่วนเข้าร่วมงานนั้นๆเช่น ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน งานศพ ฯลฯ
14.3 สวัสดิการต่างๆจะถูกตัดออกทั้งหมดทั้งสวัสดิการภายในหมู่บ้านและสวัสดิการทางราชการ
14.4 กฎระเบียบของหมู่บ้านมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2553
นายธงชัย  มาสุข นายเหลี่ยม  รุ่งเรือง นายติด  วงศ์แก้ว
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15
นายก้าน  กลิ่นหอม นายสมหมาย ฐานะราช นางนันทิกานต์ คิดหา
สมาชิก อบต. ที่ปรึกษา สมาชิก อบต.

 

052
ในบางปี ก็มีไฟป่าเกิดขึ้น ชาวบ้านก็ได้ช่วยกันดับด้วยความสามัคคี
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
053
อาหารการกินท้องถิ่นที่หากินได้บนภูเขาใกล้หมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น หน่อไม้ เห็ดต่างๆ
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
054
สวนยางพาราของชาวบ้าน ที่ปลูกกันมาหลายปีแล้ว ซึ่งขณะนี้ก็สามารถกรีดขายได้แล้ว
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
055
บรรยากาศท้องทุ่งนาบ้านเกษตรสมบูรณ์ ที่ชาวบ้านทำการเกษตรกรรมตลอดปี
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูวีดีโอเพิ่มเติม
056
ชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ ช่วยกันนำน้ำประปาภูเขาจากขุนห้วยเฮี้ยมาใช้ในหมู่บ้าน 14-17 พ.ค. 2553
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
057
ชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ ช่วยกันนำน้ำประปาภูเขาจากขุนห้วยเฮี้ยมาใช้ในหมู่บ้าน 14-17 พ.ค. 2553
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
058
ชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ ช่วยกันนำน้ำประปาภูเขาจากขุนห้วยเฮี้ยมาใช้ในหมู่บ้าน 14-17 พ.ค. 2553
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
059
บรรยากาศท้องทุ่งนามนต์ ถ่ายลงมาจากที่กรองน้ำประปาภูเขาบ้านเกษตรสมบูรณ์ ดอยหัวนาเตอะ
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
060
ที่กรองน้ำประปาภูเขาให้สะอาด จากน้ำขุนห้วยเฮี้ยที่นำมาใช้ในหมู่บ้าน บนดอยหัวนาเตอะ
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
061
ที่กรองน้ำประปาภูเขาให้สะอาด จากน้ำขุนห้วยเฮี้ยที่นำมาใช้ในหมู่บ้าน บนดอยหัวนาเตอะ
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
062
ที่กรองน้ำประปาภูเขาให้สะอาด จากน้ำขุนห้วยเฮี้ยที่นำมาใช้ในหมู่บ้าน บนดอยหัวนาเตอะ
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม
063
ชาวบ้านได้ใช้น้ำประปาภูเขา สำหรับใช้อุปโภคบริโภคและทำแปลงผักสวนครัวด้วย
คลิ๊กที่ภาพข้างบน เพื่อดูข้อมูลและภาพเพิ่มเติม

 

คงพอไว้เท่านี้ก่อนสำหรับประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านเกษตรสมบูรณ์ของเรานะครับรวบรวมและเรียบเรียงโดย
นายสงกรานต์ มาสุข “หนานแดน”
ท.ทิวเทือกเขา
หากมีข้อ ผิดพลาดประการใด ที่เกี่ยวกับข้อมูลและรูปภาพ กระผมขอน้อมรับคำแนะนำติชมได้ตลอดเวลา ภาพและข้อมูลต่างๆ หากใครมีเพิ่มเติมก็ส่งให้ผมได้นะครับ ผมก็รวบรวมได้ตามที่พอจะหาได้ ซึ่งก็มีให้ชมมากมายในเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org นะครับ ท่านสามารถรับชมภาพและข้อมูลต่างๆของทางเว็ปไซต์ของได้โดยคลิ๊กไปที่หัวข้อ หรือ เรื่องราวต่างๆในหน้าเว็ปไซต์ของเราได้เลยครับ หรือจะเลือกรับชมวีดีโอต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์และวัดของ เรา ก็ขอเพียงท่านพิมพ์คำว่า วัดเกษตรสมบูรณ์ ในเว็ปไซต์ http://www.youtube.com ท่านก็จะสามารถรับชมวีดีโอต่างๆได้ ซึ่งมีอยู่จำนวนเยอะแยะมากมายหลายร้อยหลายพันวีดีโอ หรือ หากท่านจะเข้ารับชมในเว็ปไซต์ผ่านทางเฟรชบุ๊คที่ เว็บไซต์ รวมพลคนเกษตรสมบูรณ์ หรือของ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา ขอบกราบขอบพระคุณครับ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)