Get Adobe Flash player

palungjitประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์

flower1_div_md_wht

     
ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้ เพื่ออ่านเป็นไฟล์ pdf คลิ๊กตรงหัวข้อได้เลยครับ
1. รวมประวัติอำเภอเชียงคำ ดาวน์โหลด 4. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
2. หน้าปกหนังสือ ดาวน์โหลด 5. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
3. คำนำสารบัญ ดาวน์โหลด 6. คำสอนสุภาษิตล้านนา ดาวน์โหลด

1. ประวัติความเป็นมา :

bar

000d

วัดดอนมูล (หรือวัดบ้านโจ้โก้เก่า) ที่ชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ ใช้เป็นสถานที่ทำบุญก่อนการสร้างวัดขึ้นมาใหม่
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม

แต่แรกเริ่มเดิมทีนั้น การทำบุญงานประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธาสนา คณะศรัทธาชาวบ้านบ้านเกษตรสมบูรณ์ ที่มีจิตเลื่อมใสเคารพศรัทธา และประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติตามกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั้น ก็ยังคงได้ไปทำบุญกันที่วัดดอนมูล หรือบ้านโจ้โก้เก่า แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป มีผู้คนพากันอพยพครอบครัวมาอยู่ยังหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์แห่งนี้เพิ่มมากขึ้น และประชากรก็เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ทางชาวบ้าน จึงมีการประชุมตกลงกันเพื่อที่จะขออนุญาตทางการ ที่จะทำให้ชุมชนของตนเองตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านแห่งใหม่ โดยที่จะเลือกผู้นำขึ้นมาเพื่อปกครองหมู่บ้านของตนเอง เมื่อทางมติที่ประชุมได้เห็นสมควรแล้ว จึงได้แจ้งให้ทางราชการทราบและตั้งชื่อชุมชนหรือหมู่แห่งบ้านนี้ว่า บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110 เนื่องจากเห็นว่าสภาพของหมู่บ้านเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งด้านข้าวปลาอาหาร ที่ทำกิน และมีแม่น้ำไหลผ่าน สามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี เมื่อได้ชื่อหมู่บ้านแล้ว ชาวบ้านได้พากันเลือกผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจะมาทำหน้าที่ปกครอง โดยได้เปิดรับสมัครผู้ที่จะอาสาเข้ามาชิงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน และมีผู้เข้าร่วมสมัครจำนวน 2 คน คือ นายเหลา รุ่งเรือง และ นายอินแสวง มาสุข ปรากฏว่า หลังการลงคะแนนเลือกตั้งโดยที่ทางการมาดำเนินการในการเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน ให้ ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่ได้เลือกให้ นายอินแสวง มาสุข เป็นผู้ใหญ่บ้าน ปกครองบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นคนแรก เมื่อปี พ.ศ. 2533เมื่อ ได้รับการตั้งให้เป็นหมู่บ้านที่ถูกต้องสมบูรณ์ ตามที่ทางราชการกำหนดแล้ว ประกอบกับหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ของเรา ก็มีประชากรมากพอสมควร อีกทั้งการเดินทางไปทำบุญและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัดดอนมูลก็มีระยะทาง ค่อนข้างไกล ผู้สูงอายุ ก็ไม่ต้องการที่จะเดินทางไกล เพราะไปลำบาก อีกทั้งถนนหนทางในสมัยนั้น โดยเฉพาะฤดูฝนก็เดินทางลำบากมากมีแต่ฝุ่นและขี้โคลน เพราะต้องผ่านหน้าป่าช้าอีกประมาณ เกือบ 1 กิโลเมตร ชาวบ้านจึงได้มีการประชุมและตกลงกันว่าจะสร้างวัดใหม่ขึ้นมา เพื่อที่จะใช้เป็นวัดประจำหมู่บ้านของตนเอง เมื่อมีมติที่จะสร้างวัดขึ้นมา จึงได้พากันปรึกษาว่าจะสร้างที่ไหนกันดี ทางมติที่ประชุมจึงได้ตกลงที่จะเลือกที่ดิน ซึ่งเป็นที่ว่างเปล่า ไม่มีโฉนดที่ดิน แต่เป็นที่จับจองทำกินของชาวบ้าน ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน เพื่อที่จะทำการก่อสร้างเป็นวัดกัน

001
ชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ ต่างร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสำนักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2534
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อหาสถานที่ได้แล้ว จึงได้ช่วยกันรวบรวมและหาปัจจัย เพื่อที่จะทำการซื้อที่ดินดังกล่าว จากเจ้าของที่ดินที่ได้จับจองกันไว้แต่เดิม จึงได้ตกลงกันที่จะจัดให้มีผ้าป่าสามัคคีกันขึ้น จากการนำโดยกลุ่มหนุ่มสาวที่ไปทำงานที่ กรุงเทพมหานครและที่อื่นๆ ในช่วงระยะเวลานั้น เมื่อได้ปัจจัยมาพอสมควร จึงได้มีการตกลงขอซื้อ ที่ดินดังกล่าวมาเป็นสมบัติของหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ จะสร้างขึ้นให้เป็นวัด และเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาสืบไป

เมื่อความพร้อมเพรียงทั้งทางด้านสถานที่ และพลังศรัทธาแห่งความสมัครสมานสามัคคี ของบรรดาคณะศรัทธาพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ทุกท่านพร้อมแล้ว จึงได้พร้อมใจกันเริ่มก่อสร้างวัดเมื่อปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะสร้างวัดด้วยวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยคงทน ถาวร ชาวบ้านจึงสร้างด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา ด้วยการช่วยกันลงทุนลงแรง ไปหาวัสดุอุปกรณ์ที่พอจะหาได้จากธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หญ้าคา ใบไม้ (ใบตองตึง) ไม้รวก ต้นไม้ ไม้บง เป็นต้น ฯลฯ ที่พอจะหาได้จากภูเขาใกล้ๆหมู่บ้าน มาช่วยกันก่อสร้างวัด โดยช่วยกันลงมือไม่มีค่าจ้างกันแต่อย่างใด ทั้งเด็กเล็ก คนหนุ่มสาว พ่อบ้านแม่เรือน ผู้เฒ่าผู้แก่ ต่างก็ช่วยกันด้วยจิตศรัทธาที่มั่นคงต่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง*

002
สำนักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์หลังแรก ที่สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของชาวบ้านเกษตรสมบูร์ ปี พ.ศ. 2534
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม

คณะศรัทธาชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสำนักสงฆ์แห่งนี้ ขึ้นมา จำนวน 2 หลังด้วยกัน หลังแรกทำเป็นศาลาวิหารมุงด้วยใบหญ้าคา มีลักษณะโครงสร้างคล้ายอุโบสถ ล้อมรอบด้วยไม้ไผ่ที่นำมาสับ ๆ (ทางภาคเหนือเรียก ว่า “ฟาก”) และหลังที่สอง ได้สร้างเป็นกุฏิที่พักสงฆ์ มีลักษณ์คล้ายๆบ้านติดพื้นดิน มีจำนวน 4 ห้องนอน มุงด้วยใบหญ้าคาและล้อมด้วยไม้ฟากเช่นกัน เมื่อสร้างเป็นรูปเป็นร่าง พอที่จะเป็นสำนักสงฆ์แล้ว * พระประธานในสำนักสงฆ์ในตอนแรก ได้มีคณะผ้าป่านำโดย พระครูพิพิธธรรมภาณ (สมมิตร) วัดประยูร และ มีพระอาจารย์ ดร. พระมหาวิเชียร วชิรเมธี (ตุ๊ปี้ตุ๋ย) วัดบ้านเวียง ต.เวียง ได้นำคณะศรัทธาจากกรุงเทพนำมาถวายประมาณปี พ.ศ. 2535)

003
สำนักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์หลังแรก ที่สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของชาวบ้านเกษตรสมบูร์ ปี พ.ศ. 2534
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม

ในช่วงแรกๆ ก็ได้มีสามเณรที่เป็นชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์และเพื่อนๆของท่านที่ไปศึกษาอยู่ ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน ก็ได้แวะมาเยี่ยมเยือนบ้างนั่นก็คือ สามเณรชารี สุทธอาษา หลังจากนั้น ชาวบ้านก็ได้พากันไปอาราธนา หลวงพ่อคำปัน ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้วด้วยโรคประจำตัว เดิมท่านเป็นคนบ้านแวนโค้ง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดน่าน โดยได้อาราธนาให้มาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ พร้อมทั้งได้อาราธนาสามเณรมาพร้อมท่านอีก 1 รูป คือสามเณรตาล (ปัจจุบันไม่ทราบท่านลาสิกขาหรืออยู่ที่แห่งหนใด) เมื่อท่านมาอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ ท่านก็ได้ปฏิบัติศาสนกิจตามหน้าที่ของ สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด ได้เทศนาสั่งสอนญาติโยมและลูกหลานของชาวบ้าน ให้ดำเนินรอยตามคำสอนของพระศาสดา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เป็นที่เคารพรักศรัทธาต่อชาวบ้านเป็นอย่างมาก และได้มีลูกหลานของชาวบ้าน ได้เข้ามาอยู่กับท่านโดยมาเป็นเด็กวัด “ขะโยม” เพื่อคอยดูแล ปรนนิบัติท่าน ท่านก็ได้เมตตาสอนให้ท่องบทสวดมนต์ และ ให้ท่องคำการขอบรรพชาเป็นสามเณร ให้ได้จนคล่อง ท่านปฏิบัติศาสนกิจอยู่จำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์แห่งนี้เป็นเวลา 1 พรรษา ท่านก็ได้ขอลาพระประธาน และชาวบ้านที่เคารพศรัทธาในตัวท่าน กลับไปจำพรรษาที่วัดแวนโค้ง อ.เชียงคำ ซี่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน จนกระทั่งท่านได้มรณภาพลงด้วยโรคประจำตัว ของท่าน**

004
พระครูขันติวชิรธรรม (ตุ๊ลุงเพชร) เจ้าคณะตำบลร่มเย็นในสมัยนั้นปัจจุบัน เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเชียงคำได้แวะเวียนมาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะศรัทธาชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
005
พระประธานองค์แรกของวัด ปางมารวิชัย (ปางชนะมาร) มีขนาดหน้าตักกว้า ๙ นิ้วชาวบ้านเรียกว่า พระพุทธเมตตามหาลาภ บริจาคโดย พ่ออุ้ยคำ เมืองพรหม
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
006
ภาพกุฏิหลังเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2534 เพื่อเป็นที่พักสงฆ์ชั่วคราว มุงด้วยหญ้าคา
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม

หลัง จากที่หลวงพ่อคำปัน ท่านได้ขอลาชาวบ้านที่เคารพศรัทธาและนับถือท่านกลับไป บ้านเกิดของท่าน และสามเณรที่ติดตามท่านมาจากจังวัดน่าน พร้อมเด็กวัด 2 คน “ขะโยม” ก็ได้เดินทางไปพร้อมกับท่านด้วย ทำให้สำนักสงฆ์ว่างลง ไม่มีใครอาศัยอยู่ มีเพียงผู้เฒ่าผู้แก่ ได้ผลัดไปนอนเฝ้าสำนักสงฆ์อยู่หลายคืน ดังนั้น ชาวบ้านจึงมีความคิดที่จะนำลูกหลานของชาวบ้านเอง เข้ามาบรรพชาให้เป็นสามเณรประจำอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ เมื่อที่ประชุมตกลงกันแล้ว ก็ได้พากันนำขบวนไปติดตามหาเด็กวัด 2 คน ที่ติดตามหลวงพ่อคำปันไปด้วย

007
พิธีกรรมบรรพชาสามเณรรุ่นแรกของสำนักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2536
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม

ท่าน ได้พาเด็กวัดทั้งสอง และสามเณรไปฝากไว้ยังวัดต่างๆอยู่หลายที่ด้วยกัน ทั้งที่ วัดผาหลัก ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน วัดห้วยไคร้ จังหวัดเชียงราย ที่วัดพระอาจารย์เมืองใจ และที่วัดดงสุวรรณ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา และสุดท้าย หลวงพ่อคำปัน ท่านก็ได้พากลับมาบ้านเกิดของท่านที่บ้านแวนโค้ง โดยได้ พักอยู่ที่วัดแวนโค้ง ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยที่ขบวนรถกลุ่มของชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ได้มาเจอเด็กวัดทั้งสองที่วัดบ้าน แวนโค้งแห่งนี้ และได้พูดคุยกับหลวงพ่อคำปัน เพื่อขอตัวเด็กวัดทั้งสองกลับไปยังสำนักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์ เพื่อที่จะให้บรรพชาเป็นสามเณร และช่วยดูแลรักษาสำนักสงฆ์แห่งนี้สืบต่อมา

008
สามเณรสงกรานต์ มาสุข “หนานแดน” และ สามเณรวุฒิพงษ์ หอมนาน “น้อยโรง” สามเณรรุ่นแรกของสำนักสงฆ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ ที่บรรพชาเป็นสามเณรรุ่นแรกของสำนักสงฆ์แห่งนี้คือ สามเณรวุฒิพงศ์ หอมนาน “น้อยโรง” และสามเณรสงกรานต์ มาสุข “หนานแดน” และได้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำการบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 โดยพระเถรานุเถระมาร่วมพิธีกรรมทางศาสนา งานบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ ดังนี้

 

 

๑.

พระครูสุวรรณเจติยารักษ์

ตุ๊อุ้ยพรหม

เจ้าอาวาสวัดบ้านปุ

ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ปัจจุบันมรณภาพแล้ว

 

๒.

พระครูโอภาสบุญเขต

ตุ๊ลุงข่อง

เจ้าอาวาสวัดโจ้โก้

ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ปัจจุบันมรณภาพแล้ว

 

๓.

พระอาจาร์ปอน จิตฺตสุโข

ตุ๊อุ้ยปอน

เจ้าอาวาสวัดสบสา

ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ปัจจุบันมรณภาพแล้ว

 

๔.

พระอาจารย์บุญมา

ตุ๊ลุงมา

เจ้าอาวาสวัดห้วยสา

ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ปัจจุบันมรณภาพแล้ว

 

๕.

พระอาจารย์วิชัย ปิยธมฺโม

ตุ๊ลุงปื้อ

เจ้าอาวาสวัดร้องเก่า

ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ปัจจุบันมรณภาพแล้ว

 

๖.

พระอธิการจเร กิตฺติวณฺโณ

ตุ๊ปี้พล

เจ้าอาวาสวัดร้องใหม่

ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาส

 

๗.

พระมหานำพล เมธาวชิโร

ตุ๊ปี้นง

วัดพระบาทตากผ้า

ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 1 ปัจจุบันลาสิกขาแล้ว อยู่ที่รัฐยูท่าห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อมีสามเณรมาอยู่จำพรรษา ณ สำนักสงฆ์แห่งนี้แล้ว ประกอบกับ พ.ศ. 2536 นี้ทางวัดคุ้ม ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้ทำการอุปสมบทพระภิกษุจำนวนหลายรูปด้วยกัน ทางหลวงพ่อ พระครูขันติวชิรธรรม เจ้าอาวาสวัดหนองร่มเย็น เจ้าคณะตำบลร่มเย็นในสมัยนั้น ปัจจุบัน ดำรงตำหน่งรองเจ้าคณะอำเภอเชียงคำ ได้มีเมตตาส่ง พระสมพร อัคคปัญโญ (เข็มทอง) ซึ่งเป็นชาวบ้านคุ้ม ให้มาดูแลและจำพรรษายังสำนักสงฆ์แห่งนี้ และในปีต่อๆ มาก็มีสามเณรบรรพชาต่อเนื่องตามมาทุกๆปี จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

009
กุฏิที่พักสงฆ์หลังใหม่ที่สร้างขึ้นแทนกุฏิหลังเก่าที่มุงด้วยหญ้าคา
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2539 หลังจากที่ พระสมพร อัคคปัญโญ ได้มาอยู่ยังสำนักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์แล้ว ท่านเป็นพระหนุ่มที่ขยันขันแข็ง ได้ทำหน้าที่เจ้าสำนักสงฆ์เป็นอย่างดี ได้ปฏิบัติศาสนกิจมิได้ขาด เป็นที่รักของชาวบ้าน นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้นำคณะสามเณรและเด็กวัด ร่วมกันทำความสะอาดในทุกๆเช้าและทุกวัน ทั้งการ ตัดหญ้า ต้นไม้ ขุดตอต้นยูคาลิปตัสที่ชาวบ้านได้ตัดลำต้นออก เพื่อไม่ให้เกิดเป็นตอค้างอยู่อย่างนั้น โดยได้นำดินมาถมแล้วทำการเกลี่ยให้พื้นที่ราบเสมอกัน ทำให้วัดสะอาดสะอ้านน่าอยู่ และบรรยากาศวัดขณะนั้น เต็มได้ด้วยต้นดอกเฟื่องฟ้าที่ออกดอกสวยงามตลอดเวลา
010
กุฏิที่พักสงฆ์หลังใหม่ที่สร้างขึ้นแทนกุฏิหลังเก่าที่มุงด้วยหญ้าคา ด้านข้าง
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม

ต่อมาท่านก็ได้รวบรวมญาติโยม และได้บอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธา และได้ทั้งศรัทธาในหมู่บ้านและคณะผู้มีจิตศรัทธาจากทางเมืองหลวง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในกรุงเทพ รวมถึง พระอาจารย์ พระมหาจารึก วัดราชคฤห์ แขวงตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพฯ พร้อมทั้งกลุ่มหนุ่มสาว ชาวบ้านที่มาทำงานในเมืองกรุง ได้ช่วยกันหาเจ้าภาพ เพื่อจัดทำเป็นผ้าป่าสามัคคีขึ้น โดยได้รวบรวมปัจจัย ทั้งจากผู้ที่มีจิตศรัทธา และการบริจาคของชาวบ้าน ได้นำคณะศรัทธาชาวบ้าน สร้างกุฏิที่พักสงฆ์ขึ้นมาหลังหนึ่ง ทดแทนกุฏิที่พักสงฆ์หลังที่สร้างด้วยไม้ไผ่มุงหญ้าคาที่ชำรุดทรุดโทรมลงไป ตามกาลเวลา

 

011
ศาลาการเปรียญ สำหรับประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาพระสมพร อัคคปัญโญ นำญาติโยมสร้าง
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อสร้างกุฏิที่พักสงฆ์เสร็จก็ได้พิธีฉลองสืบไป เมื่อมีกุฏิที่พักสงฆ์ พอที่จะอาศัยเพื่อปฏิบัติศาสนกิจเรียบร้อยแล้ว ต่อมาท่านก็ได้รวบรวมชาวบ้านและคณะผู้มีจิตศรัทธาจากที่ต่างๆ ได้ทำการก่อสร้างศาลาการเปรียญขึ้นมาอีกหลังหนึ่ง ทดแทนอุโบสถศาลาหญ้าคา ซึ่งชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเช่นกัน ซึ่งคณะศรัทธาชาวบ้านก็ได้ช่วยกันด้วยความรักความสมัครสมานสามัคคี ต่อมาเมื่อสร้างศาลาการเปรียญเสร็จเรียบ ร้อย ท่านก็ได้ลาสิกขา***

012
ภาพบรรยากาศภายในศาลาการเปรียญ
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
พ.ศ. 2540 เมื่อพระสมพร อัคคปัญโญ ได้ลาสิกขาไปใช้ชีวิตฆราวาส ก็คงเหลือแต่สามเณรและเด็กวัด ที่ได้ช่วยกันดูแลรักษาวัด ในยามที่ไม่มีเจ้าอาวาสดูแลปกครอง ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2539 ไปจนกระทั่งก่อนเข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2540 ได้มีพระภิกษุมาพักอาศัยบ้าง แต่มาอยู่ไม่นานแค่ระเวลาเดือนสองเดือนแล้วก็จากไป จวบจนกระทั่งก่อนเข้าพรรษาได้มี ลูกหลานของชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปหนึ่ง เพื่ออยู่จำพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ คือ พระชัด แจ้งสว่าง และได้ดูแลสำนักสงฆ์แห่งนี้ จนกระทั่งต้นปี พ.ศ. 2541 ท่านก็ได้ลาสิกขาบทออกไปประกอบอาชีพของตนเอง
013
พระอธิการจเร กิตติวัณโณ เจ้าวาสวัดเกษตรสมบูรณ์ รูปปัจจุบัน พ.ศ. 2541- ปัจจุบัน
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน เมื่อพระชัด แจ้งสว่าง ได้ลาสิกขาออกไปใช้ชีวิตฆราวาสแล้ว ทางสำนักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์ของเรา ก็ว่างเว้นจากการมีพระภิกษุอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่ง ในช่วงระยะเวลานี้ ก็มีสามเณรที่ไปเรียนหนังสืออยู่ทางต่างจังหวัด และที่กรุงเทพมหานคร ได้แวะเวียนมาจำพรรษาบ้าง มีพระสงฆ์จากอาคันตุกะจากต่างถิ่นเข้ามาพักอาศัยบ้าง แต่ท่านเหล่านั้น ก็ได้พักอยู่แค่ไม่กี่เดือนท่านก็ได้ลาจากชาวบ้านไป เมื่อชาวบ้านได้มีความเห็นร่วมกันว่า ควรจะมีการไปหาอาราธนาพระสงฆ์ เพื่อที่จะมาจำพรรษาและช่วยพัฒนาวัด เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน และเป็นผู้นำในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
014
อุโบสถหลังใหม่ สร้างขึ้นแทนอุโบสถหญ้าคาหลังเก่าพระอธิการจเร กิตติวัณโณ ได้เป็นผู้นำในการก่อสร้าง
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม

คณะศรัทธาชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ จึงได้ประชุมตกลงกันที่จะไปอาราธนาพระสงฆ์ให้มาอยู่จำพรรษา ณ อารามแห่งนี้ และเป็นความโชคดีของชาวบ้าน ที่ได้ทราบข่าวว่า ทางวัดร้องใหม่ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้มีพระภิกษุจำนวน 2 รูป และมีสามเณรอยู่ด้วยกันอยู่หลายรูป ชาวบ้านได้ตกลงที่จะไปอาราธนา พระอธิการจเร กิตติวัณโณ “ตุ๊พล” นามสกุล แว่นไหว ซึ่งเดิมทีท่านเป็นคน บ้านห้วยอ้อ ต.ปาน อ.ลอง จ.แพร่ บิดาชื่อนายศรีนวล แว่นไหว มารดาชื่อนางแก้ว แว่นไหว ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดร้องใหม่ โดยได้อาราธนาให้มาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์ของพวกเรา ท่านก็ได้รับอาราธนาด้วยความเต็มใจ และได้มาพร้อมกับสามเณรอีกสองรูป และท่านก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า จะขออยู่พัฒนาสำนักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์แห่งนี้ ณ ที่นี้จวบจนสิ้นลมหายใจ” และได้เดินทางมาอยู่ยังสำนักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

015
อุโบสถหลังใหม่ สร้างขึ้นแทนอุโบสถหญ้าคาหลังเก่า ด้านหน้า
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อ พระอธิการจเร กิตติวัณโณ ได้ย้ายมาจำพรรษายังวัดเกษตรสมบูรณ์แห่งนี้ ท่านก็ได้ตั้งใจพัฒนาดูแลรักษาวัดเป็นอย่างดี ได้นำคณะศรัทธาชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ และท่านผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป สร้างอุโบสถขึ้นมาหลังหนึ่ง เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางคณะสงฆ์ และใช้ประกอบพิธีกรรมทางพระ พุทธศาสนา โดยได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2548 ก็สำเร็จเสร็จสิ้น และได้ทำพิธีฉลองสมโภชไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถที่จะผูกพัทธสีมาได้ เนื่องจากกำลัง อยู่ในขั้นตอนของพระราชทานวิสุงคามสีมาอยู่
049
ผู้ใหญ่บ้าน นายเหลี่ยม รุ่งเรือง ได้เดินทางไปอัญเชิญพระประธานที่วัดชิโนรสารามวรวิหาร ด้วยตนเอง เมื่อปี พ.ศ. 2549
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
050
บรรยากาศการอัญเชิญพระประธานจากกรุงเทพมีรถนำขบวนำไปยังสนามบินของกองทัพอากาศดอนเมือง
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อสร้างอุโบสถศาลาเสร็จแล้ว พระอธิการจเร กิตติวัณโณ ก็ได้นำคณะศรัทธาญาติโยม นำโดย นายเหลี่ยม รุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกษตรสมบูรณ์ ได้ไปอัญเชิญพระประธาน ซึ่งพระเดชพระคุณ พระราชพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัด ชิโนรสารามวรวิหาร แขวบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ท่านได้จัดสร้างโดยได้เชิญเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ” ได้เสด็จมาทรงเป็นพระธานในพิธีเททองหล่อ ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร เมื่อเสร็จแล้วได้พระราชทานตามวัดต่างๆ ทางวัดเกษตรสมบูรณ์เราก็ถือว่าโชคดีและเป็นวัดที่มีบุญ ที่ได้รับพระราชทานพระประธานมาไว้ที่วิหารวัดของเรา

051
บรรยากาศการอัญเชิญพระประธานพร้อมลูกนิมิต จากกรุงเทพโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ ปี พ.ศ. 2549
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
052
บรรยากาศการอัญเชิญพระประธานพร้อมลูกนิมิต จากกรุงเทพโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ ปี พ.ศ. 2549
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
016
บรรยากาศในอุโบสถศาลา เดิมทีฐานชุกชี มีพื้นที่แคบสามารถประดิษฐานพระประธานได้องค์เดียว
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
018
ต่อมาที่ประชุมของชาวบ้านมีมติให้ขยายออกเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานเพิ่ม
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
017
ฐานชุกชีของในพระวิหารปัจจุบัน พ.ศ. 2555 สร้างขึ้นถวายโดยคณะผ้าป่าคุณแม่เฮียง แซ่เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ คณะผ้าป่า-จุลกฐิน ของ คุณแม่เฮียง แซ่เจียคุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์ที่นำมาถวายให้กับวัดเกษตรสมบูรณ์ของเรา
 
jull555
ใน นามคณะศรัทธาชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ คณะศรัทธา คุณแม่เฮียง แซ่เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์ และคณะเป็นอย่างสูงยิ่ง ที่ได้นำคณะผู้แสวงบุญมาร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านของเรามาโดยตลอดหลายปี และในปีนี้ก็ยังได้นำคณะศรัทธา และได้รวบรวมปัจจัย มาทำบุญถวายผ้าจุลกฐิน ณ วัดเกษตรสมบูรณ์ของเราด้วย ทางชาวบ้านมีความปิติเป็นอย่างยิ่งและยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง หวังว่า จะได้ต้อนรับคณะของพวกท่านอีกในครั้งต่อๆ ไปนะครับ สำหรับยอดเงินทำบุญจุลกฐิน ถวายวัดเกษตรสมบูรณ์ ปี 2555 ได้ยอดรวมทั้งสิ้น 1,031,999 บาท ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมในงานดังกล่าวโดยคลิ๊กที่ภาพข้างบนครับ
 
001dan
พ.ศ. 2548 ลูกน้อง (คุณสิน มาสุข คนบ้านเกษตรสมบูรณ์)มาบอกบุญ จนกลายจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตที่มีความหมายต่อตนเองและผู้อื่น พ.ศ. 2548 คณะผ้าป่าร่วมสร้างพระอุโบสถ วัดเกษตรสมบูรณ์ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยายอดเงินทำบุญ 410,999 บาท

(พระอุโบสถ สร้างมาก่อน 8 ปี ไม่แล้วเสร็จ)คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม002danพ.ศ. 2549คณะผ้าป่าร่วมสร้างห้องสุขา และห้องอาบน้ำยอดเงินทำบุญ 217,989 บาทห้องขวาเป็นห้องน้ำแบบเดิม ปัจจุบันเป็นห้องสุขา

และห้องอาบน้ำตามแบบซ้ายมือ

พ.ศ. 2549คณะผ้าป่ามอบทุนอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโจ้โก้ และจัดซื้อคอมพิวเตอร์ยอดเงินทำบุญ 88,000 บาท

โดยมี ท่านผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบ

และมี ผู้ใหญ่บ้าน นายเหลี่ยม รุ่งเรือง เป็นสักขีพยาน

คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม003danพ.ศ. 2550คณะผ้าป่า สร้างศาลาหอฉันยอดเงินทำบุญ 361,129 บาทเดิมเป็นศาลาการเปรียญที่ผุพังมาก

ห้องครัวอยู่ด้านหลังศาลาหอฉัน

พ.ศ. 2550คณะผ้าป่ามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโจ้โก้  ยอดเงินทำบุญ 70,000 บาทแบ่งเป็นทุนเรียนดี 6 ชั้นๆละ 3 ทุน = 18 ทุน

ที่เหลือเป็นทุนซื้อคอมพิวเตอร์ ซึ่งขาดแคลนมาก

โรงเรียนแห่งนี้รองรับนักเรียน 5 หมู่บ้าน

คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม004danพ.ศ. 2551คณะผ้าป่า ถวายซื้อที่ดินเพิ่มให้ครบ 6 ไร่เพื่อสามารถจดทะเบียนเป็นวัดได้ยอดเงินทำบุญ 181,129 บาท

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีจริยธรรม

ความประพฤติดี 18 ทุน

พ.ศ. 2551คณะผ้าป่า มอบทุนการศึกษา 18 ทุนมอบทุนให้นักเรียนที่มีจริยธรรมความประพฤติดี จำนวน 18 ทุน รวม 36 ทุน

ยอดทำบุญ 80,000 บาท

เป็นทุนข้างต้นและจัดซื้อคอมพิวเตอร์

(เดิม 1 เครื่อง 3 คน ปัจจุบัน 2 คนต่อ 1 เครือง

ที่เหลือเป็นทุนห้องสมุด

คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม005danพ.ศ. 2552คณะผ้าป่า ถวายองค์พระประธาน ฐานชุกชียอดเงินทำบุญ 361,219 บาทในปีนี้ เกิดเหตุอัศจรรย์ กล่าวคือ เมื่อตั้งองค์พระเสร็จ ปรากฏว่ามีผึ้งหลวงจำนวนหนึ่งบินวนอยู่หน้าพระอุโบสถ

จำนวน 3 รอบ แล้วบินจากไป

พ.ศ. 2552คณะผ้าป่า มอบทุนการศึกษา และทุนจริยธรรมรวม 36 ทุน ที่เหลือเป็นทุนห้องสมุด (ซื้อหนังสือ)ยอดเงินทำบุญ 70,000 บาท

ปีนี้ มีผู้บริจาคอุปกรณ์เพื่อการศึกษาหลายท่าน

เช่น Vista มอบเกมเพื่อการศึกษา เถ้าแก่น้อย

คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม006danพ.ศ. 2553คณะจุลกฐิน สร้างกุฏิ 2 ชั้นยอดเงินทำบุญ 474,539 บาทมอบทุนการศึกษาและทุนจริยธรรม รวม 36 ทุน ทุนพัฒนาห้องสมุด

ทุนพัฒนาสถานที่เรียน สำหรับเด็กก่อนปฐมวัย

ยอดเงินทำบุญ 81,527 บาท

พ.ศ. 2554คณะผ้าป่า สร้างหอระฆัง และถวายระฆังยอดเงินทำบุญ 583,649 บาทคลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม007danพ.ศ. 2554คณะผ้าป่า มอบทุนการศึกษา และทุนจริยธรรมรวม 36 ทุน ยอดเงินทำบุญ 89,240 บาทห้องสมุดโรงเรียนบ้านโจ้โก้ ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น

ประจำเขตการศึกษาที่ 2 ของจังหวัดพะเยา

คณะผ้าป่า คุณแม่เฮียง แซ่เจียคุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐและ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์ คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม008danคลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม009danคลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม010danคลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม011danคลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม012danคลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม013danคลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม014danคลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม015dan
คณะผ้าป่า คุณแม่เฮียง แซ่เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐและ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม

019
ศาลา หอฉัน สร้างถวายโดยคณะผ้าป่า คุณแม่เฮียง แซ่เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
020
ศาลา หอฉัน สร้างถวายโดยคณะผ้าป่า คุณแม่เฮียง แซ่เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
042
ภาพหมู่ คณะผ้าป่า คุณแม่เฮียง แซ่เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
043
ภาพหมู่ คณะผ้าป่า คุณแม่เฮียง แซ่เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
044
ภาพ คณะผ้าป่า คุณแม่เฮียง แซ่เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
045
ภาพคณะผ้าป่า คุณแม่เฮียง แซ่เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์ทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
046
ภาพคณะผ้าป่า คุณแม่เฮียง แซ่เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์ทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
047
ภาพคณะผ้าป่า คุณแม่เฮียง แซ่เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์ทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
022
คณะผ้าป่า คุณแม่เฮียง แซ่เจีย คุณสุภชัย วิวัฒนะประเสริฐ และ คุณธนพร พิชญาจิตติพงษ์ร่วมกันสร้างห้องสุขาถวายวัด
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
023
โครงสร้างกุฏิที่พักสงฆ์หลังใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2552
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
031
กุฏิที่พักสงฆ์หลังใหม่ ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2555
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
029
กุฏิที่พักสงฆ์หลังใหม่ ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2555
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
024
พระอาจารย์พระครูปลัดวีรานนท์ และ พระอาจารย์ส่งเสริมได้นำญาติโยม นำพระพุทธรูปมาถวาย ณ วัดเกษตรสมบูรณ์ของเรา
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
048
หอกลองและหอระฆังชั่วคราว ขณะนี้กำลังก่อสร้าง หอระฆังและหอกลองถาวร
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
053
คณะสงฆ์และชาวบ้านร่วมกันทำพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อนสร้างหอกลองและหอระฆัง
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
030
หอกลองและหอระฆัง ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างก่อสร้างถ่ายภาพเมื่อ เดือนกันยายน พ.ศ. 2555
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
025
วัดเกษตรสมบูรณ์ใช้เป็นสถานที่อบรมเยาวชนให้เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
026
วัดเกษตรสมบูรณ์ใช้เป็นสถานที่อบรมเยาวชนให้เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
035
วัดได้เป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งของพระพุทธศาสนาและของชุมชน
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
036
วัดได้เป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งของพระพุทธศาสนาและของชุมชน
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
041
วัดได้เป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งของพระพุทธศาสนาและของชุมชน
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
054
ภาพบรรยากาศวัดเกษตรสมบูรณ์ มุมสูง ถ่ายจากบนที่เก็บน้ำประปาภูเขาประจำหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2555
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
038
ภาพบรรยากาศวัดเกษตรสมบูรณ์ยามเช้า ถ่ายจากที่เก็บน้ำประปาภูเขาประจำหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2552
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
034
ภาพบรรยากาศวัดเกษตรสมบูรณ์ยามเช้า ถ่ายเมื่อเช้าวันพญาวัน ปี พ.ศ. 2552
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
037
ภาพบรรยากาศวัดเกษตรสมบูรณ์ยามเช้า ถ่ายเมื่อเช้าวันพญาวัน ปี พ.ศ. 2552
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม
032
ภาพบรรยากาศวัดเกษตรสมบูรณ์ยามเช้า ถ่ายเมื่อเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2552
คลิ๊กที่ภาพข้างบนเพื่อชมภาพและข้อมูลเพิ่มเติม

 

2. สภาพทั่วไปของหมู่วัดเกษตร สมบูรณ์ :

เป็นสำนักสงฆ์ที่ความสงบร่มรื่น มีวิวทิวทัศน์สวยงามใกล้ภูเขา เป็นสถานที่สัปปายะเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดียิ่ง

3. อาณาเขตติดต่อ :

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่บ้าน และติดที่ดิน น.ส. ๔ จ. ของ นายเป็ง สุทธะอาษา
  ทิศใต้ ติดต่อกับ สวนมะขาม ที่ดิน น.ส. ๓ ของ ส.อบจ..ต่วน ใจสุข
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทางสาธารณะประโยชน์ ทางหลวงชนบท
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่บ้าน และสวนลำไย ที่ดิน น.ส. ๔ จ. ของนางสาวแสงดาว กิตติวงศ์
4. มีเนื้อที่โดยประมาณ 7 ไร่ ๒ งาน

ขณะ นี้ทางสำนักสงฆ์ของเรา ก็มีที่ดินครบกำหนดตาม พระราชบัญญัติแห่งการสร้างวัดครบแล้ว ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน นำโดย เจ้าอาวาสและผู้ใหญ่บ้าน ก็ได้ทำหนังสือส่งไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพะเยา เพื่อขออนุญาตสร้างวัด และขอพระราชทานผูกพัทธสีมา ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพะเยาได้ ทำหนังสือส่งต่อไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงมติจากมหาเถรสมาคมที่จะอนุมัตสืบไป

 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย
นายสงกรานต์ มาสุข “หนานแดน”
ท.ทิวเทือกเขา
 
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเกี่ยวกับข้อมูลและรูปภาพกระผมขอน้อมรับคำแนะนำติชมได้ตลอดเวลาครับ
ภาพและข้อมูลต่างๆ หากใครมีเพิ่มเติมก็ส่งให้ผมได้นะครับผมก็รวบรวมได้ตามที่พอจะหาได้ ซึ่งก็มีให้ชมมากมายในเว็ปนี้นะครับ
 
ท่านสามารถรับชมภาพและข้อมูลต่างๆของทางเว็ปไซต์ของได้โดยคลิ๊กไปที่หัวข้อหรือ เรื่องราวต่างๆในหน้าเว็ปไซต์ได้เลยครับ
หรือจะรับชมวีดีโอต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบ้านเกษตรสมบูรณ์และวัดของเรา เพียงแต่พิมพ์คำว่าวัดเกษตรสมบูรณ์ ในเว็ปไซต์ http://www.youtube.com
ท่านก็จะสามารถรับชมวีดีโอต่างๆได้ ซึ่งมีอยู่จำนวนเยอะแยะมากมายหลายร้อยวีดีโอหรือ หากท่านจะเข้ารับชมในเว็ปไซต์ผ่านทางเฟรชบุ๊คที่
เว็บไซต์ รวมพลคนเกษตรสมบูรณ์ หรือ ของ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา คลิ๊กตรงนี้ได้เลยครับ

หมายเหตุ *

* มี กลุ่มคนบางกลุ่มที่ไม่อยากจะให้สร้างสำนักสงฆ์แห่งนี้ขึ้นมา เนื่องจากเกรงว่า เมื่อมีการสร้างแล้ว จะต้องมีการบังคับให้มีการบริจาคเงิน เพื่อที่จะสร้างอาราม ดังกล่าว แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ได้มีการบังคับหรือเรี่ยไรอะไรจากชาวบ้านเลย มีแต่การบริจาคด้วยจิตศรัทธาจริงๆ ส่วนชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างวัด ก็ได้พากันย้ายครอบครัวกลับไปรวมอยู่กับบ้านโจ้โก้ และไปทำบุญที่วัดดอลมูล “วัดโจ้โก้” ตามเดิม ประมาณ 30-40 ครอบครัว บางครอบครัวก็ได้ย้ายบ้านออกจากหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์เลยก็มี คงเหลือแต่ชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาต่อการสร้างวัดเกษตรสมบูรณ์จริงๆ ในปัจจุบัน ชาวบ้านอยู่กันด้วยความสามัครสมานกลมเกลียวกันเป็นอย่างดี ช่วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ร่วมทำบุญบริจาค จนสามารถสร้างวิหาร กุฏิ ศาลา และหอฉัน ให้เสร็จด้วยเวลาอันรวดเร็ว

** เนื่อง มาจากเกิดความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการสร้างสำนักสงฆ์ ซึ่งมี ชาวบ้านบางกลุ่มไม่เห็นด้วยที่จะให้สร้างวัด เพราะกลัวต้องมีการบังคับให้ เสียเงินเสียทองในการสร้างวัด จึงได้พากันขับไล่ท่าน ในความเป็นจริงท่านก็ไม่ได้อยากจะกลับ เพราะท่านตั้งใจและอธิษฐานไว้ ว่า จะอยู่ร่วมสร้างร่วมพัฒนาสำนักสงฆ์แห่งนี้ให้มีความเจริญสืบต่อไปให้เป็นวัด โดยสมบูรณ์ในภายภาคหน้า ในวันก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับ ท่านถึงกลับน้ำตาซึม และตั้งจิตอธิฐาน อยู่ในอุโบสถหลังเดิมตลอดคืน และจดจำเหตุการณ์พร้อมจารึกชื่อคนที่ขับไล่ ท่านใส่ในจีวร แล้วฝังลงไปในพื้นดิน ตรงใจกลางอุโบสถ และตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้สร้างอุโบสถสร้างหลังใหม่ทับอุโบสถหลังเดิมให้เสร็จในเร็วพลัน และในวันรุ่งขึ้นท่านก็ได้ลาญาติโยมที่รักและเคารพศรัทธาในตัวท่าน กลับไปจำพรรษาที่บ้านเกิดของท่าน คือ บ้านแวนโค้ง อ.เชียงคำ จนกระทั่งท่านมรณภาพด้วยโรคประจำตัวของท่าน ที่บ้านเกิดของท่านเอง

***ใน ขณะที่ พระสมพร อคฺคปญฺโญ ซึ่งเป็นพระภิกษุหนุ่มที่ได้อุปสมบทมาจากสามเณร เป็นชาวบ้านคุ้ม ต.ร่มเย็น และได้มาเป็นเจ้าสำนักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์แห่งนี้ ความขัดแย้งในเรื่องการสร้างวัด ในตอนแรกดูเหมือนว่า จะผ่านไปได้ด้วยดี ดูชาวบ้านมีความสุขเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังมีชาว บ้านกลุ่มหนึ่งไม่ค่อยเห็นด้วย ก็ได้มีการขัดขวางบ้าง แล้วไม่ค่อยยอมรับพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ยังอารามแห่งนี้ มีชาวบ้านบางคนถึงกับห้ามไม่ให้พระสงฆ์สามเณรไม่ให้มาบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านตน เอง มีกรณีที่ร้ายแรงถึงขนาดมีการวางเพลิงสำนักสงฆ์แห่งนี้ โดยการใช้หมอนที่ใช้หนุนศีรษะจุดไฟแล้วยัดไว้ที่มุมของหลังคาอุโบสถหลังเก่า ที่เป็นหญ้าคา ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ไปประมาณ 3 วา แต่โชคดีที่มีชาวบ้านมาพบเห็นแล้วเรียกกันมาช่วยกันดับไว้ทัน โดยที่ พระสมพร อัคคปัญโญ เป็นผู้ที่ขึ้นไปดับเอาไว้ทัน ก่อนที่ไฟจะลุกไหม้ทั้งหลัง ถือเป็นความโชคดี ถ้าหากเกิดไฟไหมไปหมด อาจจะไม่มีวัดเกษตรสมบูรณ์อย่างที่เป็นอย่างปัจจุบันนี้ก็เป็นได้ ก็อย่างที่พูดกันไว้ว่า “มารไม่มี บารมีไม่เกิด” ปัจจุบัน ก็ยังไม่มีใครทราบว่าใครเป็นคนก่อเหตุ แต่ชาวบ้านก็ได้พากันสาปแช่งต่างๆนานา หลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นมา ก็ได้มีศรัทธาหลั่งไหลมาช่วยกันทำบุญกันอย่างต่อ เนื่องทำให้วัดสร้างเสร็จด้วยเวลาอันรวดเร็ว ด้วยบารมีของหลวงพ่อพระพุทธเมตตา หลวงพ่อพระประธานองค์เแรกของวัดเกษตร สมบูรณ์”

โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของวัดเกษตรสมบูรณ์

วัดเกษตร สมบูรณ์  หมู่ที่ 15 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2534 ขณะนี้ยังเป็นเพียงสำนักสงฆ์ สำหรับการปฏิบัติธรรม ยังไม่ได้เป็นวัดที่ต้องตามระเบียบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปัจจุบันทางคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน และคณะกรรมวัด กำลังเร่งทำเรื่องจดทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อที่จะได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมาสืบต่อไป  สำหรับโครงการที่วัดทำ ณ ปัจจุบัน คือ
  1. โครงการก่อสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ ขนาด 2 ชั้น
  2. โครงการทำห้องอบสมุนไพร
  3. โครงการสร้างห้องสุขา
  4. โครงการก่อสร้างพระประธานปางลีลา ด้านหน้าวัด
  5. โครงการก่อสร้างกำแพง
  6. โครงการจดทะเบียนสำนักสงฆ์ ให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎระเบียนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  7. โครงการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา
  8. โครงการก่อสร้างหอระฆัง
  9. โครงการก่อศาลาเอนกประสงค์ (หอประชุมใหญ่ สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ)
  10. โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร
  11. โครงการปฏิบัติธรรม
  12. โครงการอื่นๆ

 

 

เพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็ปไซต์ให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอร้องให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมเว็ปไซต์ของเรา ทำตามกฏระเบียบข้อตกลงของเว็ปเราด้วยนะครับ ใครที่ไม่เข้าใจกฎของเรา คลิ๊กไปอ่านที่นี่ได้นะครับ ข้อตกลงในการรับชมเว็ปไซต์ของเรา หรือ อ่านบทนำและวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็ปไซต์ ก่อนนะครับ
จากใจ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา

 

 

* หมายเหตุ

วันเวลาเปลี่ยนแปลงไป เหตุการณ์ต่าง ๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ขอร้องคนบ้านเฮาใส่ใจ๋ ช่วยกั๋นดูแลฮักษาไว้ หื้อลูกหื้อหลาน ได้สืบสานตำนานฮีตฮอยบะเก่ามะเกื้อ (ใครมีข้อมูลที่ดีกว่านี้ ช่วยส่งเมล์ ไปบอกกันหน่อยนะครับ ที่ kasetsomboon999@hotmail.com หรือที่ songkran999@hotmail.com ยินดีตอบ และให้คำปรึกษาครับ ….ท.ทิวเทือกเขา

 

001birdsnow001
linethai
Copyright © 2009 www.kasetsomboon.org  All rights reserved.

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)