Get Adobe Flash player

เทคนิคการปลูกข้าว 2

PDFพิมพ์อีเมล


พันธุ์ข้าวเหนียว

UBN92110-NKI-B5-30-1 – เหนียวหนองคาย 1
ข้าวสายพันธุ์นี้ได้ผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์หางยี 71 และ กข 6 คัดเลือกได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เป็นข้าวเหนียวนาน้ำฝนอายุปานกลาง ต้นข้าวสูงประมาณ 135 เซนติเมตร มีอายุการ เก็บเกี่ยวพอ ๆ กับพันธุ์ กข 15 เก็บเกี่ยวเร็วกว่าพันธุ์ กข 6 ประมาณ 10 วัน จากการทดสอบผลผลิตที่ศูนย์ฯ และนาข้าวเกษตรกร ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวสายพันธุ์นี้ ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์หางยี 71 ร้อยละ 11-20 เมล็ดข้าวเปลือกมีสีน้ำตาล ข้าวสารเมล็ดยาวเรียว ข้าวนึ่งสุกอ่อนนุ่ม และจากการทดสอบการยอมรับในโครงการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการพัฒนาข้าวพันธุ์ ข้าวนาน้ำฝนที่บ้านโสกบง ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย พบว่าเกษตรกรให้การยอมรับเป็นอย่างดี จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่ปลูกข้าว เหนียว ซึ่งข้าวพันธุ์นี้ใช้ชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า “เหนียวหนองคาย 1” โดยทางกรมการข้าวจะเร่งรับรองพันธุ์ต่อไป

ข้าวพันธุ์ กข.6
เป็น พันธุ์ข้าวเหนียวหอมพันธุ์แรกที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา พันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรให้ใช้เป็นพันธุ์รัฐบาล เพื่อขยายพันธุ์ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี พ.ศ. 2520 กข6 ได้มาจากการฉายรังสีแกมมาในปริมาณ 10 กิโลแรด กับข้าวหอมมะลิ 105 ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในปี พ.ศ. 2508 ใช้เวลาปรับปรุงเป็นเวลา 22 ปี กข6 ได้ปลูกและคัดเลือกครั้งแรกที่สถานีทดลองข้าวบางเขน และ พิมาย กข6 ให้ผลผลิตสูงและทนสภาพแห้งแล้งได้ดีกว่าข้าวเหนียวสันป่าตองซึ่งเป็นพันธุ์ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข6 มีความต้านทานต่อโรคไหม้และโรคใบจุดสีน้ำตาลได้ดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตอง และข้าวพันธุ์ กข6 เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีกลิ่นหอม

ข้าวเหนียวพันธุ์อุบล 2
ลักษณะดีเด่น
1. ให้ผลผลิตสูง และตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดี ตั้งแต่ 6 กิโลกรัมไนโตรเจน (N) ต่อไร่ จนถึง 12 กิโลกรัมไนโตรเจน (N)
2. ต้านทานโรคไหม้
3. ทนทานดินเค็ม
4. อายุการเก็บเกี่ยวเบากว่าพันธุ์ข้าว กข 6 เหมาะสำหรับพื้นที่นาดอนฝนหยุดเร็ว และสามารถใช้ร่วมระบบการปลูกพืชหมุนเวียนได้

ข้าวเหนียวพันธุ์สกลนคร

ลักษณะดีเด่น
1. เป็นข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุสั้นกว่าพันธุ์ กข 10 (130 วัน)
2. มีคุณภาพการหุงต้มดี ข้าวสุกนุ่ม และมีกลิ่นหอม ใกล้เคียงกับพันธุ์ กข 6
3. ปรับตัวได้หลายสภาพทั้งในสภพนาดอน นาชลประทาน และสภาพไร่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อควรระวัง
ไม่ต้านทานต่อโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ข้าวนาน้ำฝน 2. แนะนำภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

________________________________________
ชื่อพันธุ์ข้าว     ชนิดข้าว     อายุ /
วันสุก เก็บเกี่ยว     ผลผลิต (กก./ไร่)     ลักษณะดีเด่น
เหนียวสันป่าตอง
เหนียว     26 พ.ย.     526     ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล โรคไหม้ ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล และแมลงบั่ว ทนดินเค็ม และนวดง่าย
เหนียว     4 พ.ย.     506     ทนแล้ง ปลูกเป็นข้าวไร่ได้ อายุเบา เหมาะกับนาดอนที่ฝนหมดเร็ว ต้านทานโรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว
กข 6
เหนียว     21 พ.ย.     666     ทนแล้ง และมีคุณภาพหุงต้มดี มีกลิ่นหอม ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล โรคไหม้ ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงบั่ว
เหนียว     23 พ.ย.     585     ทนแล้ง คุณภาพการหุงต้มและรสชาติดี ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงบั่ว
เหนียวอุบล 1
เหนียว     20 พ.ย.     660     ต้านทานโรคใบสีส้มในสภาพธรรมชาติปานกลาง แต่ถ้ามีโรคหรือ แมลงระบาดรุนแรงอาจเกิดความเสียหายได้ ไม่ต้านทานโรคไหม้ ในระยะออกรวง
เหนียวอุบล 2
เหนียว     15 พ.ย.     463     ผลผลิตสูงตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยได้ดี ต้านทานโรคไหม้ ทนทานดิน สามารถปลูกร่วมระบบการปลูกพืชหมุนเวียน
เหลืองประทิว 123
เจ้า     19 ธ.ค.     414     ต้านทานโรคชอบใบแห้งและโรคจู๋ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคใบสีส้มโรคใบเขียว และหนอนกอ ปลูกได้ดีในดินเปรี้ยว ฟางแข็ง แตกกอดี
น้ำสะกุย 19
เจ้า     4 พ.ย.     499     เป็นข้าวเบาที่ทนแล้งและทนน้ำท่วมได้ดี เหมาะสำหรับปลูกแถบน้ำฝน หมดเร็ว ไม่ต้านทานแมลงบั่ว โรคไหม้ โรคใบสีส้ม โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคขอบใบแห้ง
พิษณุโลก 60-1
เจ้า     10 ธ.ค.     550     ต้านทานโรคขอบใบแห้งโรคกาบใบแห้ง และโรคจู๋ดีกว่าขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานแมลงบั่ว ไม่ต้านทานโรคไหม้และโรคใบสีส้ม ต้นแข็ง แต่ถ้าใส่ปุ๋ย ไนโตรเจนมากจะล้ม
ชุมแพ 60
เจ้า     13 ก.พ.     564     ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียวและเพลี้ยกระโดดหลังขาว ในสภาพเรือนทดลอง ทนทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในสภาพนา ไม่ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง เป็นข้าวไวต่อช่วงแสงที่ตอบสนอง ต่อการใช้ปุ๋ย ทนดินเค็มปานกลาง เหมาะกับที่นาลุ่ม
พิษณุโลก 1
เจ้า     25 พ.ย.     579     ได้ผลผลิตสูง ต้านทานปานกลางต่อโรคไหม้ คุณภาพเมล็ดดี สามารถสีเป็นข้าวสาร 100 % คุณภาพหุงต้มรับประทานดี
พิษณุโลก 3
เจ้า     1-10 ธ.ค.     604     ผลผลิตสูง ข้าวหุงสุกค่อนข้างอ่อนนุ่มเหมือนขาวตาแห้ง 9 ต้านทานโรคไหม้ภาคกลางได้ดีกว่า กข 27 และขาวตาแห้ง 17
กข 15
เจ้า     10 พ.ย.     560     ทนแล้งได้พอสมควร คุณภาพหุงต้มมีกลิ่นหอมและอ่อนนุ่ม คุณภาพใกล้เคียงขาวดอกมะลิ 105 นวดง่าย ปลูกเป็นข้าวไร่ก็ได้ ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)