Get Adobe Flash player

เรียนฟรี 15 ปี มีจริงหรือ

PDFพิมพ์อีเมลนโบายการศึกษาฟรี 15 ปี  เป็นการเริ่มต้นที่ดี  แต่ก็ยังมีปัญหาค้างคา  อยู่ในระบบการศึกษาอีกมาก เช่น

ปัญหา เด็ก  อ่านหนังสือไ่ม่ออก  บวกเลขไม่เป็น ซึ่งไม่ใช่ปัญหาเล็ก ๆ เลย เพราะถ้า  เด็กอ่านหนังสือไ่ม่ออก  บวกเลขไม่เป็น แล้ว การเริ่มต้นทางการศึกษา  สดุดลงทันที

ปัญหาการเรียนการสอน…
เรา มุ่งแต่ผลิต  ครูผู้สอน  แต่เราไม่สนใจ  ผลิต  ครูฝึกเลย… เราต้องย้อนไปดูปัญหาของเด็ก ว่าเขาต้องการ  ครูผู้สอน  หรือว่า  ครูฝึก

 


ใน พระไตรปิฏก  กล่าวไว้ว่า “บัณฑิต  คือ  ผู้ฝึกตน” ฉายาของ  พระพุทธเจ้า  นั้นคือ  “ผู้ฝึกบุรุษ” นั่นหมายความว่า  การศึกษา  มาแต่โบราณนั้น  เน้นการฝึกฝนตนเองและในพระไตรปิฏก  จะเน้นการพูดถึง  ปัญญา  เป็นหลัก

ความรู้  ที่เราเรียนรู้กัน  ในปัจจุบัน  ต่างกับคำว่า  ปัญญา  ในพุทธศาสนา  อย่างไร..?

Albert  Einstein เคยพูดไว้ว่า

” Imagination is more important than knowledge.” เคยได้ยินมาว่า  ” คนที่ฉลาด  จะมีความสามารถ  คิดเป็นภาพได้ “แล้วคนที่ฉลาดกว่านั้นอีก  มีมั๊ย..? คนที่ฉลาดกว่านั้น  อาจมีความสามารถ  “คิดเป็นภาพเคลื่อนไหวได้” ในศาสนาพุทธ  เรียกว่า  “ความสามารถในการมองห็น” การทำความเข้าใจ  ความแตกต่าง  ระหว่าง  ความรู้  และ  ปัญญา  นั้น  อาจต้องดูที่  พัฒนาการอาจเป็นไปได้ว่า  ความรู้  ต้องมีพัฒนาการหลายขั้นตอน  กว่าจะเป็น  ปัญญา


พัฒนาการขั้นที่ 1 ความรู้ เกิดจากการจดจำด้วย  ภาพนิ่ง เช่น  เด็กเห็น ข้าว  แล้วเราบอกเด็กว่า  นั่นคือ  ข้าว  เด็กจะจดจำเป็น  ภาพนิ่ง

พัฒนาการขั้นที่ 2 ความเข้าใจ เกิดจากการจดจำเป็น  ภาพเคลื่อนไหว เช่น  เราสอนให้เด็กมีความรู้ว่า  การหุงข้าว  ต้องทำอย่างไร  เด็กต้องจดจำ  เป็นภาพนิ่งหลายภาพ  ทำให้การจดจำทำได้ยาก  และจะลืมง่าย แต่ถ้าเด็กลองปฎิบัติ  โดยทำการหุงข้าวด้วยตัวเอง  เด็กจะจดจำเป็นภาพเคลื่อนไหว ซึ่งก็คือ  ความเข้าใจนั่นเอง  พูดได้ว่า  ความเข้าใจ  เกิดจากการปฎิบัติ  หรือ  การฝึกฝนตนเอง

พัฒนาการขั้นที่ 3 ความชำนาญ เกิดจาก  ประสบการณ์  จะทำให้  การจดจำ ภาพเคลื่อนไหวมี  ระเบียบวินัย เช่น  การที่เด็กเคยหุงข้าว  เพียงครั้งเดียว  เด็กอาจมีความเข้าใจ แต่ข้าว  ต่างชนิด  ต้องหุงแตกต่างกัน  การใช้ไฟร้อนมากร้อนน้อย  จะมีผลอย่างไรประสบการณ์  จะช่วยจัดระเบียบวินัย  ของการจดจำ  ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว

พัฒนาการขั้นที่ 4 ความเป็นครู เกิดจากแยกแยะรายละเอียด  ในภาพนิ่งและ  การเรียงขั้นตอน  ในภาพเคลื่อนไหวการที่เด็ก  มีความรู้  ความเข้าใจ  และมีความชำนาญแล้ว  จะสอนคนอื่น  ให้มีความรู้  ความเข้าใจได้นั้น  จะต้องสามารถแยกแยะรายละเอียด  ของข้าวที่ต่างชนิดกัน  วิธีการสังเกตุจะต้องสามารถแยกแยะรายละเอียด  ของไฟที่ใช้แตกต่างกัน  ก็จะใช้เวลาต่างกัน
การเรียงขั้นตอนที่ดี  จึงจะสามารถ  ถ่ายทอดความรู้  และฝึกฝนคนอื่นได้

พัฒนาการขั้นที่ 5 ปัญญา เกิดจากพัฒนาการของ  ความรู้  ความเข้าใจ  ประสบการณ์  และความเป็นครูถ่ายทอดผ่านกาลเวลา  จากคนรุ่นหนึ่ง  ไปยังอีกรุ่นต่อ ๆ ไปได้  หลายร้อย  หลายพันปี เป็นความรู้  ความเข้าใจ  ที่ไม่ขึ้นกับกาลเวลา (อกาลิโก)  เช่น  ปรัชญา  สุภาษิต  นิทาน  ประเพณี  และวัฒนธรรม

นั่นหมายความว่า  ความรู้ที่เกิดจาการท่องจำนั้น  ยังไม่มีพัฒนาการ แล้วเรายังจะสอนเด็ก  ให้ท่องจำอีกหรือ..?

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)