Get Adobe Flash player

เวลาคืออะไร ?

เวลาคืออะไร? นักวิทยาศาสตร์จะมีความคิดกันว่า เวลาจะสิ้นสุดเมื่อไร? รวมทั้งยังคิดว่าเราสามารถจะย้อนเวลากลับไปหาอดีตกันได้ด้วยการใช้เครื่องจักร ซึ่งตามหลักพุทธศาสนาแล้ว เวลาก็คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ(อนิจจัง) ถ้าสิ่งใดไม่มีการเปลี่ยนแปลง สิ่งนั้นก็อยู่เหนืออำนาจเวลา แต่ถ้าจะถามว่า “เวลาจะสิ้นสุดเมื่อใด?” ซึ่งผู้ที่ถามเช่นนี้แสดงว่าไม่มีความรู้จริง เพราะเวลาไม่ใช่วัตถุหรือมีลักษณะใดๆ จึงไม่สามารถที่จะสิ้นสุดได้ แต่เมื่อเรามาสมมติเอาการที่ พระอาทิตย์ขึ้นและลงจนกลับขึ้นมาใหม่เป็นเวลา ๒๔ ชั่งโมง และ ๓๐ วันเป็นหนึ่งเดือนอีกทั้ง ๑๒ เดือนเป็นหนึ่งปีจึงทำให้เกิดความรู้สึกว่าเวลามันมีมิติให้กำหนดได้ จึงคิดว่าเวลามันน่าจะหมดลงได้เหมือนสิ่งต่างๆที่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดับหายไป ไม่ช้าก็เร็ว 

ตามหลักพุทธศาสนาแล้ว เวลามีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ เวลาภายนอกและเวลาภายใน ซึ่งเวลาภายนอกก็คือการที่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา(ไม่หยุดนิ่ง) ซึ่งก็เท่ากับมันกำลังเดินทางไปสู่ความดับสลายหายไป อย่างแน่นอนนั่นเอง เมื่อมองดังนี้แล้วจะเห็นได้ว่าเวลานั้นมันไม่ได้มีเวลาที่เป็นส่วนกลางอย่างที่เราสมมติกันขึ้นมา สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีเวลาเป็นของมันเอง ไม่ได้รวมหรือเกี่ยวข้องกับเวลาของสิ่งอื่น อย่างเช่นตามธรรมดเวลาของไม้เนื้ออ่อนจะสั้น กว่าเวลาของไม้เนื้อแข็ง เป็นต้น อีกอย่างการจะย้อนเวลานั้นมันเป็นไปไม่ได้ เพราะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้ แม้บางทีเราอาจจะทำให้วัตถุที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วย้อนกลับมามีลักษณะเหมือนเดิมได้ แต่นั่นก็คือการที่มันเปลี่ยนแปลง ในลักษณะต่างๆของวัตถุนั้น คือเราไม่สามารถทำวัตถุให้กลับมาเหมือนเดิมได้จริง(เพราะอะตอมเดิมภายในถูกเปลี่ยนแปลงที่ตั้งไปแล้ว) 

ส่วนเวลาภายในนั้นก็คือการที่เรามีความรู้สึกต่อเวลา อย่างเช่นขณะเมื่อเรารู้สึกมีความสุขมาก เราจะรู้สึกว่าเวลามันสั้นหรือหมดไปเร็วจริงๆ แต่ขณะเมื่อเรากำลังมีความทุกข์มากนั้นเราจะรู้สึกว่าเวลามันยาวนานมาก หรือผ่านไปช้าจริงๆ ทั้งๆที่เวลาภายนอกมันก็ผ่านไปตามปกติของมัน เป็นต้น ซึ่งนี่แสดงว่าเวลาภายในจิตใจของเรานี้มันขึ้นอยู่กับการปรุงแต่งภายในของจิตเอง ซึ่งทางศาสนาเรียกว่า “ความยึดมั่นถือมั่น” (อุปาทาน) คือเมื่อเรายึดถือว่ามีเรากำลังมีความสุข ก็จะเกิดความรู้สึกว่าเวลามันสั้น แต่เมื่อเรายึดถือว่ามีเรากำลังมีความทุกข์ ก็จะเกิดความรู้สึกว่าเวลามันยาว และถ้าเราไม่มีความยึดถือว่ามีตัวเรา(จิตบริสุทธิ์จากกิเลส) ก็จะไม่มีความรู้สึกว่ามีเวลาเลย (จิตหลุดพ้น) 

พุทธศาสนาจะสอนให้เราไม่ประมาท เพราะเวลามันกลืนกินสรรพสิ่งพร้อมทั้งตัวของมันเอง และเมื่อกาลเวลากำลังผ่านไปๆ เราควรพิจารณาตนเองว่าบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่? เพื่อให้เรามีสติไม่หลงใหลในสิ่งต่างๆของโลกจนลืมความตายหรือ ความพลัดพราก หรือมัวแต่ทำความชั่วอยู่แล้วก็จมลงๆจนไม่สามารถกลับคืนมาทำความดีได้ แล้วความทุกข์อย่างมหันต์ก็รออยู่ 

กาลเวลาจึงเป็นเครื่องเตือนสติให้เราไม่ประมาท ไม่ทำชั่ว หมั่นทำแต่ความดีให้พร้อม และถ่ายถอนความยึดติดในสิ่งต่างๆ เพราะทุกสิ่งไม่เที่ยงแท้ ยึดถือให้เที่ยงแท้ไม่ได้เลยแม้สักนิด ถ้ามัวแต่ยึดถือหรือยึดติด สุดท้ายก็จะสายไปที่จะคลาย เพราะเมื่อความพลัดพรากหรือความตายก็จะมาถึง ก็จะต้องจากทุกสิ่งไปอย่างแน่นอน ซึ่งนั่นหมายถึงความทุกข์อันมหันต์นั่นเอง.

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)