Get Adobe Flash player

โครงการสร้างห้องอบสมุนไพรไทย

PDFพิมพ์อีเมล


samunpai1

โครงการสร้างห้องอบสมุนไพรไทย

อโรคยา ปรมา ลาภา.
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

การอบสมุนไพรไทยการอบสมุนไพร ด้วยความร้อนและไอน้ำทำให้สมุนไพรแทรกซึมได้ดีและยังผ่อนคลายอาการปวดกล้าม เนื้อรวมถึงเร่งกระบวนการเผาไหม้สารพิษออกจากร่างกาย การอบไอน้ำด้วยสมุนไพรไทย การอบ สมุนไพรมีประโยชน์ต่อผู้ที่อบอย่างมากเพราะช่วยบำรุงโลหิต บรรเทาอาการเจ็บป่วย ปวดตามร่างกายและยังมีส่วนช่วยในการบำรุงผิวพรรณ บำรุงเส้นผม ลดน้ำหนัก ในทฤษฎีอายุรเวทของอินเดีย ถือว่า การอบสมุนไพรเป็นหนึ่งในกรรมวิธีที่เรียกว่า สเวทนะ (SWEDANA) แปลว่า “เหงื่อ” กรรมวิธีนี้ก็คือการทำให้เหงื่อออก   โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ช่อง (สโรทะ: SROTA) ต่าง ๆ ในร่างกายขยายตัว ทำให้การไหลเวียนของของเหลว และกระแสประสาทไหลเวียนได้คล่องตัว ไม่ติดขัด หรือ เลือดลมเดินได้สะดวกนั่นเอง สมุนไพร ที่นำมาใช้อบนั้น มีมากมายหลายชนิด แล้วแต่วัตถุประสงค์ของการอบ เช่น การอบไอน้ำเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ล้างพิษที่ผิวหนังเพื่อลดอาการคัน หรือล้างพิษของสารเคมีที่อยู่ในร่างกายออกทางผิวหนัง หรือเพื่อต้องการให้ ผิวพรรณผ่องใส
ทางวัดเกษตรสมบูรณ์ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้เล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์ของสมุนไพรไทย และต้องการอยากเห็นสุขภาพร่างกายของพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศโรคภัยไข้เจ็บ มีหน้าตาผ่องใส จึงมีโครงการที่จะทำห้องอบสมุนไพรไทย เพื่อเป็นกุศลบริการ โดยไม่คิดค่าบริการ ไว้ประจำตำบลร่มเย็นของเรา จึงได้มาบอกบุญกุศล ให้ญาติโยมร่วมอนุโมทนาบุญ หรือ จะร่วมบริจาคสร้างห้องอบสมุนไพรไทย อันเป็นการทำบุญที่เห็นผล ดังที่พระพุทธพจน์ได้ตรัสไว้ ” อโรคยา ปรมา ลาภา” ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ การที่ญาติโยมได้ร่วมสร้างห้องอบสมุนไพร ถือว่าเป็นการบริจาคที่ได้ทั้งบุญทั้งกุศลที่แรงกล้า ด้วยผลานิสงส์และผลแห่งบุญกุศลนี้ จะส่งผลให้ญาติโยมสาธุชนที่ร่วมบริจาคมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วย อายุยืน ตราบสิ้นอายุขัย
ทางวัดเกษตรสมบูรณ์ของเรา มีโครงการที่จะสร้างห้องอบสมุนไพรไว้บริการ แก่ประชาชนทั่วไปดังนี้
1. ห้องอบสมุนไพรสำหรับพระสงฆ์ จำนวน 1 ห้อง
2. ห้องอบสมุนไพรสำหรับผู้ชาย จำนวน
2
ห้อง
3. ห้องอบสมุนไพรสำหรับผู้หญิง
จำนวน 2 ห้อง
4. ห้องอบสมุนไพรสำหรับเด็ก จำนวน 1 ห้อง
5. ห้องอาบน้ำรวมชาย
จำนวน 1 ห้อง
6. ห้องอาบน้ำรวมหญิง จำนวน 1 ห้อง
7. ตู้รับฝากของและเสื้อผ้าผู้ชาย
จำนวน 1 ชุด
8. ตู้รับฝากของและเสื้อผ้าผู้หญิง
จำนวน 1 ชุด
9. ตู้น้ำดื่มและหม้อต้มยาสมุนไพรไว้บริการ จำนวน 1 ชุด
โดย คาดว่าจะใช้งบประมาณในการทำโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญสามารถร่วมสมทบทุนสร้างตามจิตกำลังศรัทธา หรือ จะร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพดังรายการต่อไปนี้

  1. เป็นเจ้าภาพอิฐบอล็ค ให้บูชาก้อนละ
5 บาท
  2. เป็นเจ้าภาพกระเบื้องปูพื้น ให้บูชาแผ่นละ 20
บาท
  3. ป็นเจ้าภาพปูน ให้บูชาถุงละ 100 บาท
  4. เป็นเจ้าภาพหม้อต้มยาสมุนไพรจำนวน 6 หม้อ ให้บูชาใบละ 1,000 บาท
  5. เป็นเจ้าภาพเครื่องทำน้ำเย็น
ให้บูชาตู้ละ 1,000 บาท
  6. เป็นเจ้าภาพหม้อต้มยาสมุนไพรไว้บริการ “ยาดื่ม”
ให้บูชาตู้ละ 1,000 บาท
  7. เป็นเจ้าภาพตู้เก็บสัมภาระ จำนวน 2 ตู้
ให้บูชาตู้ละ 1,000 บาท
หรือ ญาติโยมสาธุชน จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพตามจิตตามกำลังศรัทธาก็ได้ ซึ่งรายชื่อญาติโยม จะได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรติดไว้ที่ห้องอบสมุนไพร ที่วัดเกษตรสมบูรณ์ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดี ที่ญาติโยมสาธุชนได้ร่วมสร้างบุญกุศลไว้ในบวรพระพุทธศาสนา ญาติโยมสาธุชน สามารถร่วมทำบุญได้ที่ วัดเกษตรสมบูรณ์ ต. ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ผ่านท่านเจ้าอาวาส พระอธิการจเร กิตฺติวณฺโณ โทร. 087-184-6208 หรือ ที่ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเกษตรสมบูรณ์ นายเหลี่ยม รุ่งเรือง ที่เบอร์ 089-266-9397 หรือ ท่านใดที่อยู่ต่างประเทศ สามารถติดต่อขอร่วมทำบุญที่ สงกรานต์ มาสุข  เมืองนอร์ท ฮอลลี่วูด แคลิฟอร์เนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โทร. 818-571-4314
ประเภทของสมุนไพรที่นำมาใช้ในการอบไอน้ำ  แบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 ประเภท
1. สมุนไพร ทีมีน้ำมันหอมระเหย เมื่อได้รับความร้อน น้ำมันหอมระเหยจะออกมามีกลิ่นหอม เช่น ไพล ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย ข่า กระชาย ว่านน้ำ ขิง ตระไคร้ ใบกระเพา ใบส้มโอ ใบมะนาว ดอกมะลิ ดอกกระดังงา สมุนไพรกลุ่มนี้มีสรรพคุณ ทำให้โล่งจมูก ขยายหลอดลม ฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้ และคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็น ทำให้หายปวดเมื่อย และรักษาผดผื่น คัน และอาการแพ้ทางผิวหนังได้ดี
2 สมุนไพร ที่มีรสเปรี้ยว ทำให้น้ำที่ต้มออกมามีกรดอ่อนๆ ได้แก่ ใบมะขาม ใบส้มป่อย ผลมะกรูด ผลมะนาว มีสรรพคุณและมีฤทธิ์ช่วยชำระสิ่งสกปรกออกจากผิวหนัง ทำให้ผิวหนังสะอาด เป็นการล้างพิษ (Detox) ที่ผิวหนังได้ดีมาก นอกจากนี้ยังทำให้ผิวเรียบเนียน รูขุมขนละเอียด
3 สมุนไพร ที่มีสารหอมระเหย เมื่อถูกความร้อนจะระเหยออกมามีกลิ่นหอม ได้แก่ การบูร พิมเสน มีสรรพคุณ ช่วยบำรุงหัวใจ และรักษาโรคผิวหนังได้ เพราะพิมเสนมีฤทธิ์ค่าเชื้อได้
4 สมุนไพร ที่รักษาเฉพาะโรค รักษาโรคหวัด โรคแพ้อากาศ: ใช้เปราะหอม มะกรูด หนุมานประสานกาย สะระแหน่ ขิง หัวหอม ผักบุ้ง รักษาโรคผิวหนัง: ใช้ทองพันชั่ง ชุมเห็ดเทศ ดอกมะนาว เหงือกปลาหมอ ขี้เหล็กป่า รักษาโรคปวดเมื่อย: ใช้ไพล เถาโคคลาน เถาวัลย์เปรียง ตะไคร้หอม ผักเสี้ยนผี เถาเอ็นอ่อน หนุมานประสานกาย
สมุนไพรที่ใช้ในการอบสมุนไพร มีอยู่  2  ชนิด   ดังนี้  คือ สมุนไพรสด และ สมุนไพรแห้ง
1. ไพร
สรรพคุณ แก้ปวดเมื่อย  ครั่นเนื้อครั่นตัว
2. ขมิ้นชัน สรรพคุณ แก้โรคผิวหนังสมานแผล
3. ใบ – ผิวมะกรูด สรรพคุณ แก้ลมวิงเวียน
4. ตะไคร้ สรรพคุณ ดับกลิ่นคาว  บำรุงธาตุไฟ
5. ใบหนาด สรรพคุณ แก้โรคผิวหนัง  พุพองน้ำเหลืองเสีย
6. ว่านน้ำ
สรรพคุณ ช่วยขับเหงื่อ  แก้ไข้
7. ใบส้มป่อย สรรพคุณ แก้หวัด  แก้ปวดเมื่อย
8. กระชาย สรรพคุณ แก้ปวดเมื่อย  ปากแตก  เป็นแผล  ใจสั่น
9. ใบเปล้าใหญ่ สรรพคุณ ช่วยถอนพิษ  ผิดสำแดง  บำรุงผิว
10. เหงือกปลาหมอ สรรพคุณ แก้โรคผิวหนัง  พุพอง
11. ชะลูด สรรพคุณ แก้ร้อนใน  กระสับกระส่าย  ดีพิการ
12. กระวาน สรรพคุณ แก้เจ็บตา  ตาแฉะ  ตามัว
13. เกษรทั้งห้า สรรพคุณ แต่งกลิ่น  บำรุงหัวใจ
14. สมุนแว้ง สรรพคุณ แต่งกลิ่น
ข้อห้ามในการอบสมุนไพร
1. มีไข้สูง
2. โรคติดต่อร้ายแรง
3. โรคประจำตัว  เช่น  โรคหัวใจ  หอบหืดระยะรุนแรง  ลมชัก
4. สตรีขณะมีประจำเดือน
5. มีการอักเสบจากบาดแผลเปิดและแผลปิด
6. อ่อนเพลีย อดอาหาร อดนอน หลังรับประทานอาหารใหม่
7. ปวดศีรษะ  ชนิดวิงเวียนศีรษะ  และคลื่นไส้
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)