Get Adobe Flash player

เศรษฐกิจพอเพียง โรคของปลา

PDFพิมพ์อีเมล


โรคของปลาดุก

โรคของปลาดุกมักเกิดจากปัญหาคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงไม่ดี ซึ่งอาจเกิดจากการให้อาหารมากเกินไปจนอาหารเหลือเน่าเสีย เพราะปลาดุกมีนิสัยกินอาหารที่ให้ใหม่แล้วสำรอกอาหารเก่าทิ้งควรมีการ เปลี่ยนถ่ายน้ำจากระดับก้นบ่ออย่างสม่ำเสมอในปริมาณ 20 -30 % ของน้ำในบ่อแล้วนำน้ำที่พักไว้เติมลงไปให้ได้ระดับเดิมเมื่อปลาเป็นโรค แล้วจะรักษาให้หายได้ยากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดจึงควรป้องกันไม่ให้เกิดโรค โดยวิธีต่างๆดังนี้
1. ควรเตรียมบ่อและน้ำตามวิธีที่เหมาะสมก่อนการปล่อยลูกปลา
2. ซื้อพันธุ์ปลาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ลูกปลาแข็งแรงปราศจากโรค
3. ไม่ควรปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงหนาแน่นเกินไป
4. ควรหมั่นตรวจอาการของปลาอย่างสม่ำเสมอ ถ้าเห็นผิดปกติต้องรีบหาสาเหตุและแก้ไขโดยเร็ว
5. เปลี่ยนถ่ายน้ำจากระดับก้นบ่ออย่างสม่ำเสมอ โดยเปลี่ยนถ่ายน้ำเก่าออกปริมาณ 20 – 30 % ของน้ำในบ่อ และนำน้ำที่พักไว้เติมลงไปให้ได้ระดับเดิม
6. อย่าให้อาหารจนเหลือ ให้ปริมาณพอดีในแต่ละมื้อ และระวังอย่าให้อาหารตกค้างในบ่อ

โรคที่เกิดกับปลาดุกมีอาการจากสาเหตุใหญ่ๆ 4 ประการ คือ
1. อาการติดเชื้อแบคทีเรีย อาการที่พบคือปลาจะตกเลือด มีแผลตามตัว ครีบกร่อน ตาขุ่น หนวดหงิก กกหูบวม ท้องบวม กินอาหารน้อย ลอยตัว
2. อาการจากปรสิตเข้าเกาะตัวปลา อาการที่พบคือ จะมีเมือกออกมาก มีแผลตามตัว ตกเลือด ครีบเปื่อย มีจุดขาวตามตัว ตัวซีด หรือเข้มผิดปกติ ทุรนทุราย ว่ายน้ำไม่ตรง หรอควงสว่าน
3. อาการจากอาหารมีคุณภาพไม่เหมาะสม การขาดวิตามินซีจะทำให้ปลามีอาการกะโหลกร้าวตกเลือดใต้คาง ลำตัวคด กินอาหารน้อย หากขาดวิตามินบี จะทำให้ปลาว่ายน้ำตัวเกร็งและชักกระตุก
4. อาการจากคุณภาพน้ำในบ่อไม่ดี ปลามักจะว่านน้ำขึ้นลงเร็วผิดปกติ ลอยหัว ครีบกร่อยเปื่อย หนวดหงิก เหงือกซีดและบวม ลำตัวซีด ไม่กินอาหาร

โรคเห็บระฆัง เกิดจากเชื้อโปรโตซัว Trichodina sp.
เป็น ปรสิตเซลเดียวรูปร่างกลมๆคล้ายระฆังคว่ำ ปลาที่ถูกเห็บชนิดนี้เกาะอยู่จำนวนมากจะทำให้ผิวหนังเกิดบาดแผล ปลาจึงขับเมือกสีขาวขุ่นออกมามากคลุมตัวอยู่ การป้องกัน คือตรวจปลาก่อนที่จะนำมาเลี้ยงว่ามีปรสิตชนิดนี้ติดมาด้วยหรือไม่ ควรขังไว้ประมาณ 2 -3 วัน จนแน่ใจจึงปล่อยลงเลี้ยง

โรคตัวด่าง เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Flexibacter colmnaris
อาการ จะมีรอยด่างขาวตามลำตัวโรคนี้มักเกิดหลังจากการลำเลียงขนลังปลา หรือ ช่วงที่อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลงจากสูงไปต่ำ ปลาดุกที่เป็นโรคนี้จะตายเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
วิธีป้องกัน โดยปรับปรุงสภาพบ่อให้เหมาะสม เช่น เพิ่มปริมาณออกซิเจน และลดอินทรีย์สารในบ่อลง

โรคท้องบวม เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas sp.
อาการ ของโรคนี้ท้องจะบวมมาก และผิวหนังมีรอยช้ำตกเลือด
วิธีป้องกัน ไม่ควรปล่อยปลาปริมาณหนาแน่นเกินไป และควรให้อาหารอย่างเหมาะสม

โรคโมไทล์แอโรโมแนส เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila
อาการ ปลาที่เป็นโรคนี้จะว่ายน้ำเชื่องช้าลง ว่ายมาออกันตรงผิวน้ำ การทรงตัวไม่ดี มีแผลตามตัว มีเลือดซึมออกมาจากแผล ครีบกร่อน
วิธีป้องกันโรค เช่นเดียวกับที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นๆ

โรคพยาธิปลิงใส เกิดจากพยาธิตัวแบน Gyrodactylus sp.
อาการ ปลาที่มีพยาธิชนิดนี้มาเกาะจะทำให้ปลามีอาการว่ายน้ำทุรนทุราย ลอยตัวผิวน้ำ กระพุ้งแก้มปิดเปิดเร็วกว่าปกติ มีแผลขนาดเล็กกระจายทั่วตัว ถ้าเป็นรุนแรงจะมองเห็นเหมือนกับว่าปลามีขนสีขาวสั้นๆอยู่ตามลำตัว

โรคของปลานิล
1. โรคที่เกิดจากปรสิต
อาการ
 พบตามลำตัว ครีบ หรือเงือก
 ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อปลาบริเวณที่ปรสิตเกาะ
 ถ้าพบที่เหงือก จะขัดขวางการแลกเปลี่ยนออกซิเจนของเหงือก
 ปลามีการขับเมือกเพิ่มมากขึ้น

การรักษา
 ปรสิตภายนอก ใช้ฟอร์มาลีน 25-50 ซีซี ต่อ น้ำ 1 ตัน สาดให้ทั่วบ่อ
 ปรสิตภายใน ใช้ยาถ่ายพยาธิผสมให้กินติดต่อกันนาน

2. โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย
อาการ
 ไม่กินอาหาร
 ท้องบวม ภายในมีของเหลวจำนวนมาก
 ว่ายน้ำเชื่องช้า เป็นวงกลม หรือว่ายอยู่บริเวณผิวน้ำ
 เป็นแผลที่ผิวหนัง และกล้ามเนื้อ
 ตาโปน ขุ่นขาว
การรักษา
 โรคติดเชื้อแบคทีเรีย ใช้ยาต้านจุลชีพผสมในอาหารให้กินติดต่อกันนาน 5-7 วัน

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)