Get Adobe Flash player

“โรงเรียนชาวนา” ต้นแบบการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาชาวนาและสุขภาพ

การมีสุขภาพดี ใครๆ ก็ทำได้ แต่จะดีไหมหากเราจะช่วยกันส่งเสริมสุขภาพดีๆ ร่วมกันให้เป็นเครือข่ายสุขภาพ ผู้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ย่อมมีเทคนิคและวิธีการที่ทำให้ตัวเองมีความสุขทั้งกายและใจแตกต่างกันออกไป เทคนิคและวิธีการเหล่านี้เราเรียกว่า “ความรู้ฝังลึก” ซึ่งมักหาไม่ได้ในตำรา เพราะเป็นความรู้อันเกิดจากการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นประสบการณ์ตรงเฉพาะของเจ้าของเทคนิคนั้นๆ หากเราเก็บความรู้ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะตัวนี้ไว้กับตัว ก็คงไม่เกิดประโยชน์กับคนรอบข้าง แต่หากเรามีโอกาสนำความรู้เหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กับคนรอบข้าง คงดีไม่น้อย

ดัง เช่น ชาวนาในจังหวัดนครสวรรค์ ที่นอกจากจะต้องต่อสู้กับราคาข้าวตกต่ำ ต้นทุนสูง เพราะพึ่งพาปุ๋ยและสารเคมีในการทำนาจนเป็นหนี้สินเต็มตัวแล้ว พวกเขายังต้องต่อสู้กับ “โรคร้าย” ที่รุมเร้าเพราะพิษสารเคมีอีก

ด้วยปัญหาที่รุมเร้าชาวนานครสวรรค์เช่นนี้เอง เป็นที่มาของการรวมตัวกัน “ปฏิวัติ” รูปแบบการทำนา เพื่อ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ในการลดต้นทุนและเพื่อสุขภาวะที่ดีภายใต้เครือข่าย “โรงเรียนชาวนา” ที่มีการออกแบบการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ “การจัดการความรู้” เป็นอุบายให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ในการทำนา แบบไม่พึ่งพาสารเคมี และใช้สมุนไพรธรรมชาติทดแทน

เมื่อชาวนารวมกลุ่มกันเรียนรู้จึงเกิด การปรับเปลี่ยนระบบคิดที่เป็นเหตุเป็น ผล ไม่หลงเชื่อคำเชิญชวนโฆษณาง่ายๆ กระบวนการเรียนรู้เน้นการทดลองให้ประจักษ์ด้วยตัวเองว่า การทำนาชีวภาพดีกว่าการใช้สารเคมี ช่วยให้พี่น้องชาวนาเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง หันกลับมาพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนวิถีคิดในตัวเอง หันมารวมกลุ่มกันเรียนรู้และเห็นความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ เกิดความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการทำนาแบบดั้งเดิม ถูกฟื้นคืนมาพึ่งพาธรรมชาติมาอีกครั้ง

คุณสุเทพ แหยบพับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลเกยชัย อำเภอชุมแสง กล่าวในฐานะประธานกลุ่มโรงเรียนชาวนาบ้านเกยชัยใต้ บอกว่า นักเรียนชาวนานครสวรรค์ ได้เรียนรู้การทำนาวิธีใหม่ๆ จากโรงเรียนชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันเรารวมตัวกันเรียนรู้เรื่องการคัดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง ไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากพ่อค้า ได้เรียนรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ต้นทุนการทำนาลดลงกว่าครึ่งและสุขภาพกายและใจก็ดีขึ้น เพราะไม่ต้องซื้อสารเคมีมาใช้

คุณไพรัตน์ จงแก้ว รองประธานกลุ่มโรงเรียนชาวนาบ้านบางแก้ว เล่าว่า ตนรู้สึกภาคภูมิใจที่ชาวนาสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ ยกระดับความรู้ของตนเอง จากการได้แลกเปลี่ยนความรู้กันทั้งในและนอกพื้นที่ ได้นำความรู้ดีๆ มาพัฒนาการทำนา พัฒนาชีวิตให้มีความสุขกาย สุขใจ มากขึ้น

โรงเรียน ชาวนานครสวรรค์ เป็น 1 ใน 30 หน่วยงาน ที่ได้คัดเลือกให้เข้ามาเป็นต้นแบบ เครือข่ายการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ “การจัดการความรู้” ที่จะมาเล่าประสบการณ์ในการปฏิวัติการทำนาเพื่อสุขภาวะที่ดี ในงาน “มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4″ ,”เปลี่ยนกระบวนทัศน์ พัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้”

ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2550 นี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ โทร. (02) 298-0664-8

โดย…เทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับวันที่ 15 ต.ค. 50

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ www.kasetsomboon.org
ข้อตกลงก่อนชมเว็ปไซต์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน
  ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2 12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3 13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4 14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5 15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6 16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7 17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8 18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
21. นิยายรักน้ำเน่า เรื่องล่าสุด
22. บันทึกรักน่าอ่าน
23. รักเดียวใจเดียว
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 1
บทนำ
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำญวน 2 ตอนที่ 2
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 6. เสียงน้อยๆที่คอยติดตามอ่างเก็บน้ำญวน จากผู้เขียน
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) โดยคลิ๊กอ่านที่นี่ได้ครับ
ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
3. ตำนานพระสนธนมโนราห์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
4. ตำนานนกหัสดิลงค์ ตำนาน 10. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
5. ยอดวิวดอยผาขาม ภาพประกอบ 11. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
6. ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม บทความภาพ 12. บ้านปางถ้ำ – ถ้ำผาแดง – ถ้ำน้ำลอด ภาพ
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความ ท่านสามารถร่วมเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลานะครับ
 ท่านสามารถคลิ๊กอ่านเรื่องราวต่างๆได้ในแต่ละหัวข้อเลยครับ

ที่ ขื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง ที่ ชื่อเรื่อง
1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ 26. ตำนานดอยผาขาม 1 51. ในหลวงเสด็จเชียงคำ
2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ 27. ตำนานดอยผาขาม 2 52. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ
3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน 28. ตำนานดอยผาขาม 3 53. พระยาดัสกรปลาส
4. วัดเวียงพระแก้ว 29. ตำนานดอยผาขาม 4 54. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
5. พญาคำฟูกับเชียงคำ 30. ตำนานดอยผาขาม 5 55. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง
6. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด 31. ตำนานดอยผาขาม 6 56. รวมข้อมูลหมู่บ้านต่างๆในเชียงคำ
7. ตำนานเมืองคุ้ม 32. ตำนานดอยผาขาม 7 57.  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
8. ตำนานดงเปื๋อยเปียง 33. ตำนานดอยผาขาม 8 58.
9. ตำนานดงป่าแดง 34. ตำนานดอยผาขาม 9 59.
10. ตำนานกู่ผาแดง 35. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา 60.
11. ตำนานขุนหาญดงโก้ง 36. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ 61.
12. ตำนานทุ่งทัพ 37. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน 62.
13. ตำนานดอยปู่ง่าว 38. ภาพบรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ 63.
14. ตำนานเจ้าหมวกคำ 39. สาวงามไทลื้อ 64.
15. ตำนานพระธาตุดอยคำ 40. ภาพวิวยอดดอยผาขาม 65.
16. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน 41. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ 66.
17. พระเจ้าแสนแซ่ 42. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 67.
18. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ 43. สถานีวิทยุปวงผญา 68.
19. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ 44. โรงหนังประสพสุขรามา 69.
20. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล 45. สืบชะตาแม่น้ำญวน 70.
21. ผางลาง 46. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ ทุ่งมอก 71.
22. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น 47. พาเที่ยวบ้านฮวกชายแดนไทยลาว 72.
23. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ 48. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา 73.
24. งานไทยลื้อเจียงคำ แข่งขันไก่ตั้ง 49. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา 74.
25. เสน่ห์บ้านเฮาธรรมชาติโอบล้อม 50. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง 75.
รวมภาพต่างๆ (1)
รวมรูปภาพต่างๆ (3)
รวมภาพต่างๆ (5)