Error
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21

บทนำ

PDFPrintE-mail

There are no translations available.


003

ความในใจ

บ้าน เกษตรสมบูรณ์ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2507 โดยพ่ออุ้ยแก้ว มาสุข ซึ่งเป็นปู่ของข้าพเจ้า โดยในตอนแรกได้รวมกับบ้านโจ้โก้ หมู่ที่ 4 และได้แยกตัวเองออกมาจากบ้านโจ้โก้ มาตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า "บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 เมื่อ  พ.ศ. 2534  ณ บ้านแห่งนี้ เป็นถิ่นดินแดนที่ให้กำเนิดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความรักบ้านเกิดเมืองนอน และไม่เคยมีความคิดที่จะลืมแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน ถึงเม้ว่าชีวิตการเดินทางของข้าพเจ้าจะต้องเดินแรมสัญจร จะว่าไปทั่วโลกก็ว่าได้ สิ่งหนึ่งที่คิดอยู่เสมอ และหากมีโอกาสได้ตอบแทนแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนข้าพเจ้าก็จะไม่รอช้า ในความคิดก็ต้องการให้บ้านเกิดเมืองนอนข้าพเจ้า มีการพัฒนาและควบคู่ไปกับการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของพื้นบ้านล้านนา ไม่อยากให้ชาวบ้าน ลูกหลานหลงลืมถิ่นกำเนิดบ้านเกิดตัวเอง เมื่อมีการศึกษาพัฒนาตนเองแล้ว ก็อยากให้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ให้เจริญทัดเทียมกับสังคมทั่วไป แต่ไม่ลืมวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ทั้งในด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อให้คงอยู่สืบไปตราบนานเท่านาน

ด้วย แรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งที่ อยากทำเว็บไซต์ขึ้น ก็เพราะผู้จัด ทำเอง ชอบที่จะหาความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้จัดทำเว็บไซต์ มีความคิดเห็นว่า การศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้น ให้ความรู้อย่างมากมายมหาศาลประเมินค่ามิได้ ถึงแม้ว่า ปัจจุบันยุคอินเตอร์เน็ต จะเจริญก้าวหน้าไปมาก แต่ก็มีอยู่เฉพาะในสังคมกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาจจะยังไม่ครอบคลุม ถึงชาวนนา ชาวไร่ คนชนบท หลายคนเคยทักท้วงข้าพเจ้า จะทำไปเพื่อเหตุผลอันใด ข้าพเจ้า ก็บอกเขาไปว่า ทำเผื่อไว้ อนาคตข้างหน้า หากอินเตอร์เน็ต ได้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ถึงบ้านเกิดของข้าพเจ้า ชาวบ้าน หรือ เด็กรุ่นใหม่ อาจจะมีแนวคิดอย่างข้าพเจ้าบ้าง เพื่อช่วยกันพัฒนา ดำเนินชีวิต บนวิีถีทางเดิม ที่บรรพบุรุษ ปู่ย่าตายาย โดยการใช้ชีวิตแบบผสมผสาน ระหว่างวัฒนธรรมพื้นเมือง กับความเจริญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกันให้ได้ ข้าพเจ้าได้เดินทางไปหลายหนหลายแห่ง หลายประเทศ ก็เห็นความเจริญมามากมาย และเข้าใจเหตการณ์และสังคมของแต่ละที่ ได้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าไม่ได้หวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นการตอบแทน จากการทำเว็บไซต์นี้ อาจจะหมดปัจจัยเงินทองไปด้วยช้ำ สำหรับการจัดทำเว็บไซต์ ทั้งค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่าโดเมน และอะไรอีกหลายอย่าง แต่มันก็เป็นความภาคภูมิใจเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้น ระหว่างการทำงาน และการเดินทางที่ยังไม่สิ้นสุด ไม่รู้จะไปหยุด ณ ตรงจุดไหนของชีวิต ก็ได้แต่หวังไว้ว่า มันคงมีประโยชน์บ้าง และเพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อย ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ดังนั้น ผู้จัดทำจึงขอขอบคุณ เจ้าของผลงานผ่านทางเว็บลิงค์ทั้งที่ได้ขอนุญาตหรือมิได้ขออนุญาตก็ตาม หากวันใดวันหนึ่ง ท่านได้แวะเวียนผ่านเข้ามาพบเจอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล,บทเพลง,วีดีทัศน์,และรูปภาพต่างๆ ที่ให้ทั้งสาระและความรู้มากมาย หากนำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น บนเว็บไซต์นี้ ทางผู้จัดทำก็ต้องขออนุโมทนาสาธุด้วย เนื่องด้วยผู้จัดทำเอง ก็มิได้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ที่จะขออนุญาตได้ทั้งหมด กับเจ้าของลิงค์ทั้งหลายเหล่านั้น หากผลประโยชน์ใดที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ของท่าน ทางผู้จัดทำ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยใจจริง เพราะทางผู้จัดทำสำนึกอยู่เสมอว่า การสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมา ก็เพื่อสังคมที่สงบสุขและไม่ขัดต่อศีลธรรมที่ดีงาม มิได้หวังผลกำไรหรือมีอะไรแอบแฝงทั้งสิ้น เว็บไซต์นี้ จึงมิได้มีนโยบาย ให้ท่านดาวน์โหลดในสิ่งที่ผิดกฏหมาย แต่หากเว็บลิงค์ใด ที่ถูกนำไปใช้ในทางที่มิได้เป็นประโยชน์ แต่กลับให้โทษกับบุคคลอื่น เป็นการผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย ทั้งด้วยคำพูด รูปภาพ วีดีโอ การแสดงความคิเห็น หรืออะไรก็แล้วแต่ อันเป็นไปในทางที่ขัดต่อศีลธรรมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแล้วไซร้ ทางผู้จัดทำเอง ก็มิขอรับผิดชอบต่อกรณีใดๆทั้งสิ้น

ผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์ของเรา จะให้ทั้งความรู้ สาระ ความสุข  ความบันเทิงต่อตัวท่านเองและสังคมไม่มากก็น้อย  น้องตูน ผู้ที่ออกแบบเว็บไซต์และให้ความรู้มากมาย บางครั้งก็พากันอดหลับอดนอนกันหลายคืน เพราะช่วยกันทำคนละที่ น้องตูนอยู่ที่เมืองไทย ผมอยู่อเมริกา เวลาไม่ตรงกันสลับกลางวันกลางคืน แต่น้องเขา ก็ยังเสียสละเวลา มาให้ความรู้แก่ข้าพเจ้า ทั้งที่ ข้าพเจ้าก็ไม่เคยเห็นหน้าตา แต่รู้ถึงความมีน้ำใจที่มีต่อข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าก็ต้องขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้ด้วย ตลอดถึงขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ ทั้งจากลูกศิษย์ที่เคยสอนเคยอบรมมา จากงานค่ายพุทธบุตรและตามโรงเรียนต่างๆ ขอมอบทุกตัวอักษร ทุกภาพ และทุกๆอย่าง เพื่อเป็นวิทยาทาน ช่วยส่งผลให้ผู้จัดทำ มีสติปัญญาล้ำเลิศ สุขภาพร่างกายแข็งแรงและขออานิสงส์เหล่านี้แผ่ไปถึงบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนให้ความรู้ และสุดท้าย ขอให้โลกใบนี้มีความสงบสุขร่มเย็นตลอดไป เทอญ


ขอให้ท่านได้รับความสุขจากการรับชมเว็บไซต์ของเรา

ท.ทิวเทือกเขา

"แดน"

24 พ.ค. 2552
01.30 น.

บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2
12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3
13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4
14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5
15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6
16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7
17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8
18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book


ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา


ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้
โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ติดตามโครงสร้างอ่างฯ สำนักข่าว
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการฯ บทนำ
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) ตำนานสอนใจ ได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 6. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
3. ตำนานพระสุธนมโนราห์ ตำนาน 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
4. ตำนานนกหัสดีลิงค์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
5 เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
หากท่านมีเวลาว่าง ท่านก็สามารถอ่านบทความของเว็ปมาสเตอร์ได้ที่นี่ครับ มีหลายเรื่องหลายตอนให้ท่านได้เลือกอ่าน ก็อ่านเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจ มีสาระบ้าง ไม่มีบ้างก็อย่าได้ว่ากันนะครับ ไม่มีเจตนาใดใดแอบแฝง สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับ หรืออยากพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด หรืออะไรที่เป็นประโยชน์ มีสาระสร้างสรรค์ ก็ขอเชิญท่านแอดผมไปเป็นเพื่อนได้หลายช่องทางครับ ติดต่อผมได้ โดยคลิ๊กที่ชื่อที่ใช้ได้เลยครับ

ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้ ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้
1. ทาง Face Book ส่วนตัว นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5. อีเมลล์ ส่วนตัว This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2. ทาง Face Book หมู่บ้าน รวมพลคนเกษตรสมบูรณ์ 6. อีเมลล์ หมู่บ้าน This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3. ทาง Face Book เพื่อนๆ
Kasetsomboon City 7. Skype kasetsomboon999
4. ทาง MSN This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 8. Line Dan


ท่านสามารถอ่านบทความและเนื้อหาต่างๆของเว็ปไซต์นี้ ผ่านหัวข้อต่างๆดังนี้

ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ
1. บทนำ 8. บทความสำนึกรักบ้านเกิด 15. รวมลิงค์ต่างๆ
2. ข้อตกลงก่อนชม 9. บทความคติธรรมคำคม 16. เว็ปบอร์ด
3. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ 10. บทความวัฒนธรรมประเพณี 17. ติดต่อเรา
4. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ 11. รวมรูปภาพ 18. ฟังเพลงคำเมืองบ้านเฮา
5. บทความทั่วไป 12. ฟังวิทยุออนไลน์ 19. อ่านข่าวย้อนหลัง
6. บทความให้ความรู้ 13. ราคายางพาราวันนี้ 20. บันทึกการเดินทาง
7. บทความเกี่ยวกับศาสนา 14. แผนที่บ้านเกษตรสมบูรณ์ 21. เกี่ยวกับผู้จัดทำ


ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้ เพื่ออ่านเป็นไฟล์ pdf คลิ๊กตรงหัวข้อได้เลยครับ
1. รวมประวัติอำเภอเชียงคำ ดาวน์โหลด 4. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
2. หน้าปกหนังสือ ดาวน์โหลด 5. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
3. คำนำสารบัญ ดาวน์โหลด 6. คำสอนสุภาษิตล้านนา ดาวน์โหลด

อย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับ นี่แค่เป็นการเกริ่นเริ่มต้นของบทความ ยังมีต่ออีกเยอะ จะหาเวลามาพิมพ์ พร้อมอัพเดทภาพประกอบให้น่าสนใจ มีข้อแนะนำติชม หรือ ช่วยกันตรวจปรุ๊พ แล้วส่งไปที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it จักขอบพระคุณยิ่ง


เพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็ปไซต์ให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอร้องให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมเว็ปไซต์ของเรา ทำตามกฏระเบียบข้อตกลงของเว็ปเราด้วยนะครับ ใครที่ไม่เข้าใจกฎของเรา คลิ๊กไปอ่านที่นี่ได้นะครับ ข้อตกลงในการรับชมเว็ปไซต์ของเรา หรือ อ่านบทนำและวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็ปไซต์ ก่อนนะครับ


จากใจ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา* หมายเหตุ

วัน เวลาเปลี่ยนแปลงไป เหตุการณ์ต่าง ๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ขอร้องคนบ้านเฮาใส่ใจ๋ ช่วยกั๋นดูแลฮักษาไว้ หื้อลูกหื้อหลาน ได้สืบสานตำนานฮีตฮอยบะเก่ามะเกื้อ (ใครมีข้อมูลที่ดีกว่านี้ ช่วยส่งเมล์ ไปบอกกันหน่อยนะครับ ที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ยินดีตอบ และให้คำปรึกษาครับ ....ท.ทิวเทือกเขา


001birdsnow001
linethai

Copyright © 2009 www.kasetsomboon.org และ www.kasetsomboon.com All rights reserved.
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Pictures

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Online (20 minutes ago): 4
Your IP: 54.36.149.21
MOZILLA 5.0,
Now is: 2022-11-16 01:58
We have 4 guests online