Error
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21

สำนึกรักบ้านเกิด

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 เสียงน้อยๆที่คอยติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำญวน Sunday, 09 December 2012 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 2867
2 กว่าจะมาเป็นจังหวัดพะเยา Wednesday, 21 November 2012 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 2602
3 ในหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินฯ จังหวัดพะเยา Wednesday, 21 November 2012 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3255
4 ความเป็นมาโครงการอ่างเก็บน้ำญวน Sunday, 23 September 2012 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4898
5 ทำความเข้าใจเกียวกับเว็ปไซต์ Friday, 14 October 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 7918
6 หน่อคำ ข้าราชการตัวอย่างคนท้อ Wednesday, 03 August 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3516
7 ข้าวสังข์หยด Wednesday, 03 August 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3805
8 โรงเรียนชาวนา Wednesday, 03 August 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3984
9 ชาวนามืออาชีพ Wednesday, 03 August 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3191
10 จีเอ็มโอกับข้าวไทย Wednesday, 03 August 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 2793
11 ขวัญข้าวแห่งแผ่นดิน Wednesday, 03 August 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3137
12 ควายล้า Wednesday, 03 August 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 2973
13 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 14 Tuesday, 12 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4793
14 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 13 Sunday, 10 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4603
15 กลับบ้านเกิด Saturday, 09 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3360
16 ถนนนี้กลับบ้าน Saturday, 09 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 2947
17 คิดถึงบ้าน 3 Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4539
18 คิดถึงบ้าน 2 เดือนเพ็ญ Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3596
19 คิดถึงบ้าน 1 Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3530
20 ชาวนาไทย Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4928
21 มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3499
22 รักบ้านเกิด 1 Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3897
23 อาวุธชีวิภาพจุลินทรีย์ Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3153
24 อาหารจากกล้วย Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6992
25 การปลูกกล้วยน้ำหว้า Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 36130
26 กล้วยกับการรักษาโรค Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5035
27 สรรพคุณของกล้วย Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3368
28 กล้วย พืชพื้นบ้าน 2 Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4183
29 กล้วย พืชพื้นบ้าน 1 Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3667
30 การขยายเชื้อจุลินทรีย์ Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6858
31 บ้านปี้ ชุมชนใกล้เคียงบ้านเกษตรสมบูรณ์ Tuesday, 28 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3057
32 เทคนิคการปลูกข้าว 4 การคัดเลือกพันธุ์ข้าว Sunday, 26 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4078
33 เทคนิคการปลูกข้าว 3 โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ Sunday, 26 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4421
34 เทคนิคการปลูกข้าว 2 Sunday, 26 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6261
35 เทคนิคการปลูกข้าว 1 Sunday, 26 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 22134
36 เทคนิคการปลูกพืชสวนครัว Sunday, 26 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3419
37 EM อีเอ็มคืออะไร Sunday, 26 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 8350
38 ความหมายของเกษตรผสมผสาน 2 Sunday, 26 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 13308
39 ความหมายของเกษตรผสมผสาน 1 Sunday, 26 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5524
40 เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักไล่แมลง Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3745
41 เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาพันธุ์ข้าว Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3373
42 เศรษฐกิจพอเพียง สูตรน้ำหมักชีวภาพ 1 Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 18222
43 เศรษฐกิจพอเพียง การเพาะพันธุ์ปลาดุกอุย Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 2242
44 เศรษฐกิจพอเพียง การทำปุ๋ยหมัก 1 Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3213
45 เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงหมูหลุม 1 Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4336
46 เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงหมูหลุม Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5937
47 เศรษฐกิจพอเพียง การขุดบ่อเลี้ยงปลา Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 13073
48 เศรษฐกิจพอเพียง โรคของปลา Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3876
49 เศรษฐกิจพอเพียง การผสมเทียมปลา Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 10511
50 เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาที่ถูกต้อง 2 Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3228
51 เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาที่ถูกต้อง Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5039
52 เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 16870
53 เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลานิล Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 17635
54 เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลา 1 Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 8748
55 สูตรทำปุ๋ยหมัก Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6981
56 สูตรผสมการเร่งการเจริญเติบโตของพืช Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5108
57 ปุ๋ยหมักชีวภาพ Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6492
58 มารู้จัก EM กันเถอะ Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3368
59 พ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้าน Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 7946
60 พ่อคำเดื่อง ภาษี ปราชญ์ชาวบ้าน Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6239
61 พ่อผอง เกตุพิบูลย์ ปราชญ์ชาวบ้าน Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 9062
62 เกษตรผสมผสานตามรอยปราชญ์ Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 13093
63 เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ 5 Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5135
64 เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ 4 Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3264
65 เกษตรมือใหม่ Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4186
66 เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ 3 Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3237
67 เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ 2 Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3704
68 เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ 1 Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 2834
69 เตาผลิตไอน้ำสำหรับเพาะเห็ด Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3018
70 องค์รวม Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3115
71 พอเพียง Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 2976
72 คืนชีวิตสู่ความเรียบง่าย Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3251
73 เส้นทางแห่งความสุข Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3244
74 ชีวิตนี่หรือคือละคร Wednesday, 08 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4139
75 สำนึกรักบ้านเกิด 1 Wednesday, 08 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4286
76 สำนึกรักบ้านเกิด 2 Wednesday, 08 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3767
77 ประวัติโรงเรียนบ้านโจ้โก้ Wednesday, 27 April 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 7671
78 กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 Sunday, 03 October 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6229
79 กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 Sunday, 03 October 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6552
80 กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 Wednesday, 29 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 15105
81 เบื้องหลังความงดงามของดอยผาขามหลังผ่านสงคราม ตอนที่ 5 Wednesday, 29 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6265
82 เบื้องหลังความงดงามของดอยผาขามหลังผ่านสงคราม ตอนที่ 4 Wednesday, 29 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6370
83 เบื้องหลังความงดงามของดอยผาขามหลังผ่านสงคราม ตอนที่ 3 Wednesday, 29 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6160
84 เบื้องหลังความงดงามของดอยผาขามหลังผ่านสงคราม ตอนที่ 2 Wednesday, 29 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6838
85 เบื้องหลังความงดงามของดอยผาขามหลังผ่านสงคราม ตอนที่ 1 Wednesday, 29 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 8427
86 ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 Wednesday, 29 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 7841
87 ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 Tuesday, 28 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 16884
88 พระสุธนนางมโนราห์ Tuesday, 28 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 20245
89 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 12 Saturday, 18 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6461
90 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 11 Saturday, 18 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5943
91 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 10 Saturday, 18 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5918
92 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 9 Saturday, 18 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5659
93 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 8 Saturday, 18 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5254
94 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 7 Saturday, 18 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5301
95 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 6 Saturday, 18 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5149
96 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 5 Saturday, 18 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5051
97 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 4 Saturday, 18 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4918
98 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 3 Saturday, 18 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5054
99 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 2 Friday, 17 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6270
100 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 1 Friday, 17 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6323
101 กฎระเบียบปฏิบัติในหมู่บ้าน Tuesday, 17 August 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 11552
102 จากแอลเอสู่ซานฟราน Tuesday, 19 January 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 26211
103 แผ่นดินของเรา Tuesday, 29 September 2009 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3946
104 วีดีโอคลิ๊ป คนบ้านเกษตรสมบูรณ์ Wednesday, 16 September 2009 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5390
105 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านหนองห้า Wednesday, 02 September 2009 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 25659
106 กางเกง (ใน)ผ้าสบง Friday, 07 August 2009 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5520
107 ชีวิตวันนี้มาจากความหวังเมื่อวาน Friday, 07 August 2009 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 2757
108 ความจนฆ่าคนทัั้งเป็น Friday, 07 August 2009 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 2715
109 คนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน Friday, 07 August 2009 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 2901
110 ยิ่งสูงยิ่งอบอุ่น Friday, 07 August 2009 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 2555
111 เข้าใจระบบเศรษฐกิจอย่าง...ควาย Saturday, 25 July 2009 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 2461
112 ติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำญวน Wednesday, 22 July 2009 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6685
113 โครงการสร้างห้องอบสมุนไพรไทย Monday, 25 May 2009 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 21264

Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Pictures

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Online (20 minutes ago): 6
Your IP: 3.237.71.247
,
Now is: 2021-03-04 12:20
We have 7 guests online