Error
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21

สำนึกรักบ้านเกิด

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 เสียงน้อยๆที่คอยติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำญวน Sunday, 09 December 2012 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3321
2 กว่าจะมาเป็นจังหวัดพะเยา Wednesday, 21 November 2012 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 2935
3 ในหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินฯ จังหวัดพะเยา Wednesday, 21 November 2012 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3521
4 ความเป็นมาโครงการอ่างเก็บน้ำญวน Sunday, 23 September 2012 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5392
5 ทำความเข้าใจเกียวกับเว็ปไซต์ Friday, 14 October 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 8350
6 หน่อคำ ข้าราชการตัวอย่างคนท้อ Wednesday, 03 August 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3788
7 ข้าวสังข์หยด Wednesday, 03 August 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4047
8 โรงเรียนชาวนา Wednesday, 03 August 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4234
9 ชาวนามืออาชีพ Wednesday, 03 August 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3456
10 จีเอ็มโอกับข้าวไทย Wednesday, 03 August 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3040
11 ขวัญข้าวแห่งแผ่นดิน Wednesday, 03 August 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3411
12 ควายล้า Wednesday, 03 August 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3216
13 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 14 Tuesday, 12 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5266
14 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 13 Sunday, 10 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5079
15 กลับบ้านเกิด Saturday, 09 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3620
16 ถนนนี้กลับบ้าน Saturday, 09 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3223
17 คิดถึงบ้าน 3 Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4836
18 คิดถึงบ้าน 2 เดือนเพ็ญ Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3859
19 คิดถึงบ้าน 1 Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3804
20 ชาวนาไทย Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5161
21 มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3756
22 รักบ้านเกิด 1 Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4146
23 อาวุธชีวิภาพจุลินทรีย์ Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3399
24 อาหารจากกล้วย Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 7282
25 การปลูกกล้วยน้ำหว้า Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 36437
26 กล้วยกับการรักษาโรค Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5286
27 สรรพคุณของกล้วย Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3607
28 กล้วย พืชพื้นบ้าน 2 Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4460
29 กล้วย พืชพื้นบ้าน 1 Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3940
30 การขยายเชื้อจุลินทรีย์ Wednesday, 06 July 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 7113
31 บ้านปี้ ชุมชนใกล้เคียงบ้านเกษตรสมบูรณ์ Tuesday, 28 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3311
32 เทคนิคการปลูกข้าว 4 การคัดเลือกพันธุ์ข้าว Sunday, 26 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4332
33 เทคนิคการปลูกข้าว 3 โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ Sunday, 26 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4704
34 เทคนิคการปลูกข้าว 2 Sunday, 26 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6522
35 เทคนิคการปลูกข้าว 1 Sunday, 26 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 22414
36 เทคนิคการปลูกพืชสวนครัว Sunday, 26 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3661
37 EM อีเอ็มคืออะไร Sunday, 26 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 8607
38 ความหมายของเกษตรผสมผสาน 2 Sunday, 26 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 13584
39 ความหมายของเกษตรผสมผสาน 1 Sunday, 26 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5804
40 เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักไล่แมลง Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4014
41 เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาพันธุ์ข้าว Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3628
42 เศรษฐกิจพอเพียง สูตรน้ำหมักชีวภาพ 1 Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 18500
43 เศรษฐกิจพอเพียง การเพาะพันธุ์ปลาดุกอุย Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 2486
44 เศรษฐกิจพอเพียง การทำปุ๋ยหมัก 1 Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3598
45 เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงหมูหลุม 1 Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4634
46 เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงหมูหลุม Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6191
47 เศรษฐกิจพอเพียง การขุดบ่อเลี้ยงปลา Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 13360
48 เศรษฐกิจพอเพียง โรคของปลา Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4129
49 เศรษฐกิจพอเพียง การผสมเทียมปลา Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 10782
50 เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาที่ถูกต้อง 2 Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3510
51 เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาที่ถูกต้อง Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5258
52 เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 17094
53 เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลานิล Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 18200
54 เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลา 1 Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 8968
55 สูตรทำปุ๋ยหมัก Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 7225
56 สูตรผสมการเร่งการเจริญเติบโตของพืช Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5325
57 ปุ๋ยหมักชีวภาพ Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6719
58 มารู้จัก EM กันเถอะ Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3591
59 พ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้าน Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 8187
60 พ่อคำเดื่อง ภาษี ปราชญ์ชาวบ้าน Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6422
61 พ่อผอง เกตุพิบูลย์ ปราชญ์ชาวบ้าน Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 9402
62 เกษตรผสมผสานตามรอยปราชญ์ Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 13324
63 เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ 5 Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5376
64 เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ 4 Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3481
65 เกษตรมือใหม่ Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4423
66 เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ 3 Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3428
67 เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ 2 Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3942
68 เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ 1 Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3066
69 เตาผลิตไอน้ำสำหรับเพาะเห็ด Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3240
70 องค์รวม Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3333
71 พอเพียง Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3177
72 คืนชีวิตสู่ความเรียบง่าย Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3454
73 เส้นทางแห่งความสุข Wednesday, 22 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3453
74 ชีวิตนี่หรือคือละคร Wednesday, 08 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4327
75 สำนึกรักบ้านเกิด 1 Wednesday, 08 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4489
76 สำนึกรักบ้านเกิด 2 Wednesday, 08 June 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3996
77 ประวัติโรงเรียนบ้านโจ้โก้ Wednesday, 27 April 2011 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 8232
78 กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3 Sunday, 03 October 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6710
79 กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 Sunday, 03 October 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 7077
80 กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 Wednesday, 29 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 16373
81 เบื้องหลังความงดงามของดอยผาขามหลังผ่านสงคราม ตอนที่ 5 Wednesday, 29 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6744
82 เบื้องหลังความงดงามของดอยผาขามหลังผ่านสงคราม ตอนที่ 4 Wednesday, 29 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6885
83 เบื้องหลังความงดงามของดอยผาขามหลังผ่านสงคราม ตอนที่ 3 Wednesday, 29 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6688
84 เบื้องหลังความงดงามของดอยผาขามหลังผ่านสงคราม ตอนที่ 2 Wednesday, 29 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 7352
85 เบื้องหลังความงดงามของดอยผาขามหลังผ่านสงคราม ตอนที่ 1 Wednesday, 29 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 9366
86 ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 Wednesday, 29 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 8625
87 ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 Tuesday, 28 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 19058
88 พระสุธนนางมโนราห์ Tuesday, 28 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 20845
89 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 12 Saturday, 18 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6944
90 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 11 Saturday, 18 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6443
91 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 10 Saturday, 18 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6492
92 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 9 Saturday, 18 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6177
93 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 8 Saturday, 18 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5757
94 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 7 Saturday, 18 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5811
95 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 6 Saturday, 18 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5621
96 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 5 Saturday, 18 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5528
97 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 4 Saturday, 18 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5413
98 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 3 Saturday, 18 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5494
99 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 2 Friday, 17 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6823
100 การเดินทางที่ยาวไกลยังไม่สิ้นสุด ตอนที่ 1 Friday, 17 September 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 6812
101 กฎระเบียบปฏิบัติในหมู่บ้าน Tuesday, 17 August 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 11938
102 จากแอลเอสู่ซานฟราน Tuesday, 19 January 2010 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 28204
103 แผ่นดินของเรา Tuesday, 29 September 2009 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 4134
104 วีดีโอคลิ๊ป คนบ้านเกษตรสมบูรณ์ Wednesday, 16 September 2009 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5767
105 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านหนองห้า Wednesday, 02 September 2009 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 28104
106 กางเกง (ใน)ผ้าสบง Friday, 07 August 2009 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5698
107 ชีวิตวันนี้มาจากความหวังเมื่อวาน Friday, 07 August 2009 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 2956
108 ความจนฆ่าคนทัั้งเป็น Friday, 07 August 2009 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 2906
109 คนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน Friday, 07 August 2009 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 3100
110 ยิ่งสูงยิ่งอบอุ่น Friday, 07 August 2009 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 2764
111 เข้าใจระบบเศรษฐกิจอย่าง...ควาย Saturday, 25 July 2009 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 2653
112 ติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำญวน Wednesday, 22 July 2009 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 7147
113 โครงการสร้างห้องอบสมุนไพรไทย Monday, 25 May 2009 นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 22750

Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Pictures

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.227.97.219
,
Now is: 2021-12-02 18:48
We have 12 guests online