Error
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: Path is not a folder:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21

กลอนลองโง่เสียบ้าง

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

หัดโง่   หัดนิ่ง  หัดแพ้  หัดให้
หัดโง่
คนโง่ที่รู้ว่า    ตนยัง โง่นา
มีโอกาสเฉลียวฉลาดดัง    เด่นได้
คนโง่แต่อวดจัง    ว่าฉลาด
คนอย่างนี้บอกให้      แน่แท้โง่จริง
หัดนิ่ง
นิ่งฟังคำติบ้าง    เป็นไง
ฟังเสร็จได้นำไป       ปรับแก้
คำชมไป่ให้อะไร     สักนิด
มัวแต่ปลิ้มลืมแม้    กระทั่งรู้ตัวเอง
หัดแพ้
เมื่อประสบความพ่ายแพ้             ใดใด
อย่าเที่ยวไปแก้ตัวไป          เปล่าปลี
แต่จงรีบยินดีใน          ชัยชนะ เขานา
หัดให้
เริ่มวันใหม่มุ่งให้           ใครใคร
ให้สิ่งของให้อภัย    เถิดเจ้า
ให้เสร็จย่อมสุขใจ      อิ่มเอิบ
ให้เสร็จอย่ามัวเฝ้า           จดไว้เปลืองสมอง
ยิ้ม   ไหว้  ให้เกียรติ
ค่าของคน
พบใครมองที่ป้าย    แขวนคอ
มองไม่เห็นแต่พอ    อ่านได้
ว่าถึงอย่างไรขอ     ให้เกียรติ กันนา
ถึงจะจนจากไร้             ย่อมรู้ค่าคน
ศักดิ์ศรี
ทุกคนย่อมอยากได้        ศักดิ์ศรี
จนยากหรือมั่งมี    ไม่เว้น
ฐานะสูงต่ำก็ดี     ไม่ต่าง กันนา
อย่ากีดกันด้วยเส้น         แบ่งกั้นกันเอง
ไหว้ก่อน
พบใครรีบไหว้ก่อน    เป็นดี
อย่างห่วงเรื่องศักดิ์ศรี    มอดไหม้
ใครไหว้อย่ารอรี    ไหว้ตอบ เขานา
ยึดมั่นประสานไหว้          ผูกไว้ตลอดกาล
ยิ้มเข้าไว้
ไมตรีเริ่มจากส่งยิ้ม    แก่กัน
สมานรักผูกสัมพันธ    มั่นไว้
โซ่เหล็กไม่แข็งขัน    เท่ากับ ยิ้มนา
ยิ้มกับยิ้มเปรียบได้         โซ่คล้องครองใจ
วิกฤติ   โอกาส  ฟาดเคราะห์
เคราะห์
มีเคราะสะเดาะเคราะห์ให้     สบายใจ
แต่อย่านิ่งนอนใจ     เคราะห์สิ้น
ใช้ปัญญาช่วยแก้ไข       เคราะห์สร่าง
มัวแต่ปลิ้มเคราะห์ปลิ้น        เปลี่ยนให้จมดิน
วิกฤติ
คนฉลาดเปลี่ยนวิกฤติให้       เห็นทาง
ไม่นั่งร้องครวญคราง       ร่ำให้
มุ่งฝ่าอุปสรรคขวาง     กางกีด
เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสได้     เลิศแล้วยอดคน    เลิศแล้วยอดคน
โอกาส
คนอ่อนแอรอโอกาสให้         ลอยมา
คนแกร่งสร้างโอกาสพา    สำเร็จได้
คนฉลาดฉกโอกาสหา         จังหวะ
ใครจะรู้จักใช้         ย่อมได้เปรียบเอย
แพ้-ชนะ
ผู้แพ้จะนั่งเฝ้า       ทางตัน
นั่งคร่ำครวญทั้งวัน    หม่นไหม้
ผู้ชนะจะฝ่าฟัน         อุปสรรค
มองทะลุทางออกได้       ดุจกล้องส่องทอง
ควรลืม   ควรจำ  นำสุข  ทุกข์สิ้น
ลืมเรื่องเศร้า
ลืมเรื่องที่โศกเศร้า    เสียใจ
เก็บกดไว้ทำไม     เล่าเจ้า
อดีตที่ผ่านพ้นไป    หวนกลับ ได้ฤา
มีแต่สิ่งปวดร้าว          สลักไว้ในใจ
จำเรื่องดี
จำเรื่องที่ก่อให้    ใจสราญ
นึกเมื่อไรเบิกบาน     ค่ำเช้า
เก็บไว้หลับฝันหวาน     สดชื่น
มีแต่ทำให้เจ้า         เจิดจ้าอารมณ์
เก็บแค้น-แน่นอก
นิ่งใดเคยเคียดแค้น    ชิงชัง
ถมทับอกแทบพัง       เพลี่ยงพล้ำ
มีแต่ทุกข์มาประดัง        แน่นอก นาพ่อ
ไร้สุขกลับทุกข์ซ้ำ         เก็บไว้ทำไม
แล้วไปอภัยกัน
เรื่องแล้วให้แล้วเสร็จ     กันไป
มัวยึดโยงอยู่ใย    ยีดเยื้อ
ตั้งจิตคิดให้อภัย    เถิดพ่อ
จิตสดชื่นเพราะเกื้อ         ก่อให้อภัยกัน
ชีวิตนี้   ชั่วดี  มีจน  ตนทำเอง
ชีวิตเที่ยงแท้แน่นอน
ชีวิตมนุษย์เที่ยงไท้    ทุกคน
สุดแต่บุญบาปดล     แต่งให้
ทุกข์สุขร่ำรวยจน     เกิดแต่ กรรมนา
กรรมชั่วกรรมดีไซร้        ส่งให้เป็นเอง
กรรมดี-กรรมชั่ว
ผลกรรมที่ชั่วช้า         ทำไป
ยังไม่ส่งผลใด     แต่เจ้า
ต่างยิ้มย่องผ่องใส       ผยองยิ่ง
ตราบเมื่อบาปถึงเข้า       จึ่งรู้รสกรรม
บุญหนุนนำ
สวดมนต์ทุกค่ำเช้า    ได้บุญ
บุญจักน้อมนำหนุน     ส่งให้
อิ่มเอิบจิตไพบูลย์       บานแบ่ง
กุศลจักเกิดด้วยได้       หากรู้ความหมาย
ไหว้พระ-ละกิเลศ
ฉันก้มกราบไหว้พระ         ครั้งใด
จักไม่อธิษฐานขออะไร       หรอกจ้า
กราบเสร็จจิตผ่องใส        ไร้กิเลศ
พระไม่ใช่เป็นข้า        รับใช้ใครใคร
เห็นหน้า - ไม่รู้ใจ - ใช้สติ
คนไม่คุ้นเคย
คนที่ยังไม่คุ้น     เคยกัน
เพียงพบหน้าแค่วัน     หนึ่งน้อย
อย่ารีบเร่งหุนหัน     หลงเชื่อ
รอหน่อยค่อยเกี่ยวก้อย          คบค้าสมาคม
ถึงคุ้นก็เหอะ
แม้คนที่รู้จัก     มานาน
อย่าเที่ยวเชื่อคำขาน    หยดย้อย
หวานชื่นสุดใดปาน        เปรียบเท่า
หลงเชื่อมีไม่น้อย            ชอกช้ำระกำใจ
คนซื่อ-คำขม
คนซื่อพูดเชื่อได้    หลายวลี
พูดไม่เพราะแต่มี    คติบ้าง
คนซื่อพูดทื่อดี    ไม่หลอก กันนา
พูดไม่หวานไม่สร้าง        ทุกข์ให้ใครใคร
คนคด-คำหวาน
คนคดมักชอบใช้    คำหวาน
มาดมั่นแต่ใจมาร    มุ่งร้าย
ฟังเสร็จไม่สอบทาน    จักพบ วิบัตินา
ใครเชื่อคำพูดไซร้           มอดไหม้หมดตัว
น้ำพึ่งเรือ - เสือพึ่งป่า
หกล้มได้
อย่าคิดว่าชาตินี้        เป็นเศรษฐี
อย่าคิดว่าบารมี       มากล้น
อย่าคิดว่ามีดี เด่นกว่า     ใครนา
วันหนึ่งอาจไม่พ้น         หกล้มจนดิน
ทำดีกับทุกคน
จงทำดีไว้กับ     ทุกคน
ผูกสมัครจักเป็นมนต์     ผูกไว้
ยามทุกข์ยากอับจน       คนจัก ช่วยนา
มัวหยิ่งคนหมั่นไส้         ปล่อยให้เดียวดาย
พึ่งพาอาศัย
คิดดูเรือพึ่งน้ำ     ลำคลอง
เสือพึ่งป่าหมายปอง     จับจ้อง
เกิดมาจักต้องมอง    หมายเพื่อน พ้องนา
ถึงจะใหญ่ก็ต้อง          ผูกคล้องครองใจ
มันบ่แน่
อย่าประมาทไม่ง้อ     ใครใคร
โลกช่างเปลี่ยนแปรไป     แปลกแท้
ยามรวยกลับจนใน     เพียงพริบ ตาเดียว
ถึงใหญ่กลับสิ้นแม้        เพื่อนพ้องสักคน
หยุดรถ - ให้คน - ข้ามถนน - ทางม้าลาย
"ทางม้าลาย" มีไว้เพื่อ     ให้คน ข้ามนา
คนขับกลับไม่สน     หยุดให้
เร่งเครื่องบีบแตรจน     คนตก ใจนา
ทั้งกฏหมายมีไว้         ฝ่าได้ ฝืนดี
เด็กข้าม
สงสารเห็นเด็กน้อย        ข้ามถนน
คนแก่คนทุพพล     ภาพจ้อง
ยืนรอหวั่นรถชน     ชีพดับ
ใครจะมาช่วยป้อง        ปัดให้พ้นภัย
คนจนข้าม
เพราะจนจึงหาบหิ้ว     ข้างถนน
ร้อนแดดแผดเผาจน     เหงื่อย้อย
หนักและเหนื่อยแถมฝน    ชุ่มร่าง
เมตตาจิตมีเหลือน้อย        แย่แล้วสังคม
เมตตากรุณา
"เมตตา" คือ ช่วยให้     เป็นสุข
"กรุณา" ช่วยให้พ้นทุกข์      หักห้าม
ตื่นเถิดช่วยกันปลูก       จิตสำนึก หน่อยนา
หยุดรถให้คนข้าม          กุศลล้ำเหลือหลาย
สุภาษิตสอนนาย
สุภาษิตของเก่าท่านเล่าขาน     มาแต่ครั้งโบราณ มีมากหลาย
เป็นคำกลอนสอนสั่งทั้งหญิงชาย       "สุภาษิต" สอนนาย ไม่เห็นมี
แม้โชคช่วย อำนวยให้ เป็น"นาย"เขา     อย่าเป็นคน หูเบา ไม่ถ้วนถี่
จับเอาความ ข้างเดียว เที่ยาพาที     หากความจริง ไม่มี จะเสียการ
นายที่ดี ต้องเอาใจ ใส่ลูกน้อง    คอยสอดส่อง ทุกข์สุข อยู่ทุกด้าน
คอยช่วยเหลือ เมื่อลูกน้อง นั้นต้องการ    แต่ไม่ถึง กับจุ้นจ้าน จนเกินควร
แม้ลูกน้อง ทำผิด ไม่คิดข่ม     พิจารณา เหมาะสม โดยทั่วถ้วน
จงเรียกมา ว่ากล่าว เท่าที่ควร    ไม่ลามรสน เรื่องเก่าเก่า ไม่เข้าใจ
อันการเตือน นั้นเล่า ให้เข้าท่า     ไม่ควรดุ ต่อหน้า คนทั่วบ้าน
เรียกมาเตือน สองต่อสอง ห้องทำงาน     เที่ยวโจษจาน ลับหลัง ฟังไม่งาม
งานสำเร็จ ลงก็ด้วย เขาช่วยกัน     ไม่ควรดื้อ ถือรั้น ไม่ฟังความ
เป็นนายเขา เอาแต่ใจ ใครจะตาม      ควรฟังความ เห็นอื่นบ้าง เป็นทางดี
อันการงาน ทั้งหลาย ควรจ่ายแจก      มีการจัด แบ่งแยก เป็นหน้าที่
หากคนเดียว จะรวบไว้ ไม่เข้าที       ลูกน้องที่ ไหนจะมี กำลังใจ
เป็นนายเขา ต้องขยัน หมั่นศึกษา     ให้เป็นคน ก้าวหน้า ทันสมัย
ไม่ล้าหลัง ห่างเหิน จนเกินไป     ลูกน้องก้าว หน้าไกล ตามไม่ทัน
ไม่จำเป็น ต้องศึกษา มากกว่าเขา     ให้เป็นหลัก พอเป็นเค้า เขาเชื่อมั่น
แม้เป็นนาย รู้จักใช้ สบายครัน     ไม่จำเป็น ต้องฟาดฟัน อยู่คนเดียว
เมื่อลูกน้อง จะก้าวหน้า ก็อย่าขวาง     หรือคิดหา ลู่ทาง คอยหน่วงเหนี่ยว
อยากจะเก่ง เลิศล้น อยู่คนเดียว     แล้วหน่วงเหนี่ยว กันท่า พาเสียคน
เมื่อมีส่วน ควรแบ่งให้ อย่าแย่งก่อน     ลูกน้องต่าง เดือดร้อน อยู่ทุกหน
ไม่คิดแต่จะเอาเข้ากระเป๋าตน     คิดถึงคน อื่นเขา จึงเข้าการ
อันหัวหน้าที่ดี มีเมตตา     ปรารถนา ให้เขาสุข ทุกสถาน
มีกรุณา ค่อยช่วย ด้วยต้องการ     ให้เขาผ่าน พ้นทุกข์ มีสุขใจ
ประกอบกับ มุทิตา คือพาชื่น      ให้คนอื่น ก้าวหน้า พาสดใส
ไม่มัวคิด ริษยา พาเสียใจ      เขาทำได้ ดีกว่า ผิดอารมณ์
อีกทั้งมี อุเบกขา ไม่อาฆาต     เห็นลูกจ้อง ผิดพลาด ไม่ทับถม
คอยจับผิด คิดดุว่า ตามอารมณ์     ไม่เหมาะสม เป็นหัวหน้า พาเสียการ
หัวหน้าที่ นั้นให้เห็นเป็นตัวอย่าง     ช่วยเขาทำ ทุกทาง จนรอบด้าน
ไม่เอาเปรียบ ใช้คนอื่น ตัวชื่นบาน     แล้วเสนอ ผลงาน เพื่อตนเอง
เมื่อปัญหา เกี่ยวไป ถึงภายนอก     ตัวหัวหน้า ต้องออก ถึงจะเก่ง
เข้ารับผิด ชอบช่วย ด้วยตนเอง     ลูกต้องถึง จะเกรง ว่าเอาการ
แม้หัวหน้า คนใด ได้เช่นนี้      คงจะมี คนรัก สมัคสมาน
มีคนขอเป็นลูกน้อง เกินต้องการ     ใครพบพาน ก็เป็นบุญ เกื้อหนุนเอยฯ
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Pictures

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Online (20 minutes ago): 9
Your IP: 35.153.100.128
,
Now is: 2022-01-21 17:21
We have 20 guests online