ผิดพลาด
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21

ทำเนียบพระภิกษุสามเณร

PDFพิมพ์อีเมล


ที่ ชื่อ - นามสกุล มาอยู่เมื่อ
ปัจจุบัน หมายเหตุ
1 พระคำปัน 2534 - 2536 คนบ้านแวนโค้ง จ.พะเยา "เจ้าสำนักสงฆ์รูปแรก
มรภาพแล้ว
2 สามเณรตาน 2534 - 2536 ไม่ทราบที่อยู่ (มาอยู่พร้อมกันกับพระคำปัน) สึกแล้ว
3 สามเณรชารี สุทธอาษา 2534 - 2539 เป็นข้าราชการทหารเชียงราย เปลี่ยนชื่อเป็น ส.อ.อรรถวุธ
สึกแล้ว
4 สามเณรเปี้ย
2534 - 2537 ไม่ทราบที่อยู่ (มาจำพรรษาพร้อม ส.ณ.ชารี) ทำงานกรุงเทพ
สึกแล้ว
5 สามเณรแดง 2534 - 2537 ไม่ทราบที่อยู่ (มาจำพรรษาพร้อม ส.ณ.ชารี) สึกแล้ว
6 สามเณรกร "มืด" 2535 - 2537 รับราชการครู ที่เชียงราย "-------------" สึกแล้ว
7 พระสมพร อคฺคปญฺโญ "เข็มทอง" 2536 - 2539 ไม่ทราบที่อยู่ (เจ้าสำนักสงฆ์รูปที่ 2) สึกแล้ว
8 สามเณรสงกรานต์  มาสุข "แดน"
2536 - 2553
ทำงานอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
สึกแล้ว
9 สามเณรวุฒิพงษ์ หอมนาน "น้อยโรง" 2536 - 2539 ทำงานอยู่กรุงเทพ สึกแล้ว
10 สามเณรสมฤทธิ์ หอมนาน "น้อยฤทธิ์" 2537 - 2540 ทำงานที่กรุงเทพ สึกแล้ว
11 สามเณรตู่  ไทวน "น้อยรุทธ์" 2537 - 2540 ทำงานขับรถหกล้อที่กรุงเทพ สึกแล้ว
12 สามเณรบุญธรรม มาสุข "น้อยหมัน" 2538 - 2542 ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ สึกแล้ว
13 ส.ณ.ธีระพงษ์ สมประเสริฐ "น้อยเทียม" 2538 - 2548 ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ สึกแล้ว
14 สามเณรบัญชา รุ่งเรือง "ตุ๊ชา"
2538 - 2552 ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
สึกแล้ว
15 สามเณรวุฒินันท์ สักลอ "น้อยดาม" 2538 - 2541 ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ สึกแล้ว
16 สามเณรดำรง มาสุข "น้อยเนก" 2539 - 2541 ทำงานอยู่กรุงเทพ สึกแล้ว
17 ส.ณ.ปรีชา สมประเสริฐ "น้อยขุม" 2539 - 2542 ทำงานขับแท๊กซี่อยู่กรุงเทพ สึกแล้ว
18 สามเณรต้อม 2539 - 2542 ทำงานอยู่ที่ จ.นครศรีธรรมราช สึกแล้ว
19 สามเณรเอก 2539 - 2542 อยู่ที่จังหวัดชลบุรี สึกแล้ว
20 สามเณรหยาด โยปัญญา 2539 - 2542 ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ สึกแล้ว
21 สามเณรไผ่ กลิ่นหอม 2540 - 2544 ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ สึกแล้ว
22 สามเณรเน 2540 - 2544 แต่งงานอยู่บ้านสบสา ต.ร่มเย็น
23 สามเณรทินกร มาสุข "น้อยเ๋ก๋น" 2545 - 2551 รับราชการทหารยศ ส.อ. เอกชัย สึกแล้ว
24 สามเณรยา 2540 - 2543 ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ สึกแล้ว
25 พระชาญวิทย์ สมประเสริฐ "หนานปั๋น" 2540 - 2540 ทำงานอยู่ที่บ้านเกษตรสมบูรณ์ สึกแล้ว
26 พระชัด แจ้งสว่าง "หนานชัด" 2540 - 2541 ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ เจ้าสำนักสงฆ์รูปที่ 3 สึกแล้ว
27 พระอธิการจเร กิตฺติวณฺโณ "แว่นไหว" 2541 - ปัจจุบัน เป็นเจ้าสำนักสงฆ์รูปที่ 4 เป็นเจ้าสำนักสงฆ์
28 สามเณรชินกร มาสุข "น้อยอั๋น" 2544 - 2550 ทำงานอยู่กรุงเทพ สึกแล้ว
29 สามเณรเบล ชิดสนิท "ตุ๊เบล" 2550 - 2553
ไม่ทราบที่อยู่
สึกแล้ว
30 สามเณรโอ 2546 - 2550 เรียนหนังสืออยู่ที่ ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ สึกแล้ว
31
สามเณรเทน 2546 - 2548 ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ สึกแล้ว
32 สามเณรทรงกลด มาสุข "น้อยเจค" 2546 - 2550 ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ สึกแล้ว
33 พระวิชัย ปิยธมฺโม "ตุ๊ลุงปื้อ" 2549 - 2551 เป็นรองเจ้าสำนักสงฆ์เกษตรสมบูรณ์ มรณภาพแล้ว
34 สามเณรเจมส์ "น้อยเจมส์"
2546 - 2552 เป็นพลทหารอยู่ที่ค่ายเชียงคำ สึกแล้ว
35 สามเณรดนัยศักดิ์ มาสุข "น้อยเจ" 2547 - 2550 เป็นพลทหารอยู่ที่ค่ายลำปาง สึกแล้ว
36 สามเณรวรากรณ์ มาสุข "น้อยแจ็ค" 2551 - 2552 เรียนหนังสือ สึกแล้ว
37 สามเณรแบท สมประเสริฐ 2551 - 2552
ทำงาน สึกแล้ว
38 สามเณรบิว 2551 - ปัจจุบัน สึกแล้ว สึกแล้ว
39 สามเณรไน 2551 - 2552
ทำงาน สึกแล้ว
40 พระเอนก 2552 - 2553
2553 ย้ายไปจำพรรษาที่วัดหนองร่มเย็น
41 พระน้อย "ตุ๊ลุงน้อย" 2551-ปัจจุบัน จำพรรษาอยู่ที่วัดเกษตรสมบูรณ์
บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2
12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3
13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4
14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5
15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6
16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7
17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8
18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Bookขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา

ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ของเราก่อนนครับ คลิ๊กอ่านได้เลย


ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้
โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ติดตามโครงสร้างอ่างฯ สำนักข่าว
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการฯ บทนำ
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) ตำนานสอนใจ ได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 6. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
3. ตำนานพระสุธนมโนราห์ ตำนาน 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
4. ตำนานนกหัสดีลิงค์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
5 เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
หากท่านมีเวลาว่าง ท่านก็สามารถอ่านบทความของเว็ปมาสเตอร์ได้ที่นี่ครับ มีหลายเรื่องหลายตอนให้ท่านได้เลือกอ่าน ก็อ่านเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจ มีสาระบ้าง ไม่มีบ้างก็อย่าได้ว่ากันนะครับ ไม่มีเจตนาใดใดแอบแฝง สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับ หรืออยากพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด หรืออะไรที่เป็นประโยชน์ มีสาระสร้างสรรค์ ก็ขอเชิญท่านแอดผมไปเป็นเพื่อนได้หลายช่องทางครับ ติดต่อผมได้ โดยคลิ๊กที่ชื่อที่ใช้ได้เลยครับ

ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้ ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้
1. ทาง Face Book ส่วนตัว นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5. อีเมลล์ ส่วนตัว อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
2. ทาง Face Book หมู่บ้าน รวมพลคนเกษตรสมบูรณ์ 6. อีเมลล์ หมู่บ้าน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
3. ทาง Face Book เพื่อนๆ
Kasetsomboon City 7. Skype kasetsomboon999
4. ทาง MSN อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 8. Line Dan


ท่านสามารถอ่านบทความและเนื้อหาต่างๆของเว็ปไซต์นี้ ผ่านหัวข้อต่างๆดังนี้

ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ
1. บทนำ 8. บทความสำนึกรักบ้านเกิด 15. รวมลิงค์ต่างๆ
2. ข้อตกลงก่อนชม 9. บทความคติธรรมคำคม 16. เว็ปบอร์ด
3. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ 10. บทความวัฒนธรรมประเพณี 17. ติดต่อเรา
4. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ 11. รวมรูปภาพ 18. ฟังเพลงคำเมืองบ้านเฮา
5. บทความทั่วไป 12. ฟังวิทยุออนไลน์ 19. อ่านข่าวย้อนหลัง
6. บทความให้ความรู้ 13. ราคายางพาราวันนี้ 20. บันทึกการเดินทาง
7. บทความเกี่ยวกับศาสนา 14. แผนที่บ้านเกษตรสมบูรณ์ 21. เกี่ยวกับผู้จัดทำ


ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้ เพื่ออ่านเป็นไฟล์ pdf คลิ๊กตรงหัวข้อได้เลยครับ
1. รวมประวัติอำเภอเชียงคำ ดาวน์โหลด 4. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
2. หน้าปกหนังสือ ดาวน์โหลด 5. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
3. คำนำสารบัญ ดาวน์โหลด 6. คำสอนสุภาษิตล้านนา ดาวน์โหลด

อย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับ นี่แค่เป็นการเกริ่นเริ่มต้นของบทความ ยังมีต่ออีกเยอะ จะหาเวลามาพิมพ์ พร้อมอัพเดทภาพประกอบให้น่าสนใจ มีข้อแนะนำติชม หรือ ช่วยกันตรวจปรุ๊พ แล้วส่งไปที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน จักขอบพระคุณยิ่ง


เพื่อ การพัฒนาปรับปรุงเว็ปไซต์ให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอร้องให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมเว็ปไซต์ของเรา ทำตามกฏระเบียบข้อตกลงของเว็ปเราด้วยนะครับ ใครที่ไม่เข้าใจกฎของเรา คลิ๊กไปอ่านที่นี่ได้นะครับ ข้อตกลงในการรับชมเว็ปไซต์ของเรา หรือ อ่านบทนำและวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็ปไซต์ ก่อนนะครับ


จากใจ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา* หมายเหตุ

วัน เวลาเปลี่ยนแปลงไป เหตุการณ์ต่าง ๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ขอร้องคนบ้านเฮาใส่ใจ๋ ช่วยกั๋นดูแลฮักษาไว้ หื้อลูกหื้อหลาน ได้สืบสานตำนานฮีตฮอยบะเก่ามะเกื้อ (ใครมีข้อมูลที่ดีกว่านี้ ช่วยส่งเมล์ ไปบอกกันหน่อยนะครับ ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ยินดีตอบ และให้คำปรึกษาครับ ....ท.ทิวเทือกเขา


001birdsnow001
linethai

Copyright © 2009 www.kasetsomboon.org และ www.kasetsomboon.com All rights reserved.Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รวมภาพต่างๆ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Online (20 minutes ago): 6
Your IP: 3.235.65.220
,
Now is: 2022-09-28 06:44
เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์