ผิดพลาด

คุณธรรมล้ำค่าที่สุด

พิมพ์


......ม่อจื้อกล่าวว่า "สรรพสิ่งในโลกนี้ ไม่มีอะไรสำคัญเกินกว่าคุณธรรม"
......"ถ้าหากมีคนบอกเราว่า ..ข้าเอาหมวกและรองเท้าให้เจ้า แล้วเจ้าก็จงมอบแขนและขาให้ข้า เอาไหม?"
......"ข้าพเจ้าคิดว่าคงจะไม่มีใครเอา เพราะอะไร ก็เพราะว่าหมวกกับรองเท้าไม่สำคัญเท่ากับมือและเท้า"
......"หรือถ้ามีใครพูดว่า ข้าจะมอบแผ่นดินให้เจ้า แต่เจ้าต้องมอบชีวิตให้ข้าเจ้าจะเอาไหม"
....."ข้าพเจ้าคิดว่าก็คงไม่มีใครเอาเหมือนกัน เพราะอะไรหรือ ก็เพราะว่าแผ่นดินไม่สำคัญเท่ากับชีวิตของตัวเองนะซี"
......"แต่ว่า มนุษย์กลับยอมตาย เพื่อสิ่งหนึ่ง สิ่งนั้นคือ คุณธรรม เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงกล้าพูดได้เต็มปากว่า คุณธรรมสำคัญกว่าชีวิต ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดล้ำค่าเกินกว่าคุณธรรมอีกแล้ว"