ผิดพลาด

บทต้นเรื่อง ณ เณรต้องนิมนต์

พิมพ์

โดย...อ้ายหนานปั๊กกะตืน

คำนำ
หากถามว่า ปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจกับพุทธศาสนามากขึ้นหรือไม่? แน่ล่ะ คงตอบได้ไม่แน่นใจนักว่า สนใจทั้ง ที่ปากบอกว่า เป็นพุทธศาสนิกชนเต็มคำ แต่สักครั้งหนึ่งไหมในชีวิต ที่ได้หมอบกราบแสดงตนเป็นพุทธมามกะ อันเป็นวิถีทางแห่งการยอมรับว่า พระรัตนตรัย คือที่พึ่งพิง แม้ไม่ได้หมายว่า จะศึกษา เรียนรู้ ให้ลุถึงแก่นธรรม แต่ก็เพียงให้รู้ว่า หากมีกิจอันใดข้องเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วไซร้ ก็หาได้ปฏิเสธจะข้องแวะไม่...แล้วหนึ่งหน่อพุทธางกูร ที่ผู้อ่านมักคุ้น ยลยิน ชินตาล่ะ แท้จริงแล้วคุณรู้จักพวกเขามากแค่ไหน? เด็กกลุ่มหนึ่งที่เลือกทางเดินชีวิตแปลกแยก เลือกที่จะไม่ข้องแวะสิ่งเร้ารอบข้าง ไม่แยแส แต่ยังเหมือนไยดีกับอารมณ์คึกคัก ครื้นเครง หากเพียงเครื่องนุ่งห่มไม่เอื้อให้ระเริง กิจกรรมไม่อำนวยให้สนุก บทบัญญัติแห่งศีล 10 คอยกำกับไม่ให้สำรอก แต่เคี่ยวให้สำรวม... ซึ่งได้ผล..เด็กในวัยคะนองมือ คะนองเท้า ระรื่นเล่น ที่ควรจะสนุกเพลินกับสิ่งใหม่รอบข้าง และเรียนรู้ประสบการณ์หลากหลาย กลับต้องข่มเคลื่อนกายเฉยช้า แว่วๆ เพลงฮิตติดขอบจอ ยังอยากขยับริมฝีปากคลอแผ่ว แต่จำต้องท่องมนต์ ท่องคำพรพระ สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสันตุฯ ให้ขึ้นใจเสียก่อน...วิถีที่ไม่ได้มุ่งหมาย แต่หากหลายเหตุผลให้จำต้องยอมรับ แทนพระคุณแม่นั้นหนึ่งล่ะ อยากเรียนต่อก็อีกหนึ่ง เพราะดันเกิดมาบนข้าวยากหมากแพง พี่น้องคลานตามกันมาเป็นขบวน บวชเถอะลูก! พี่ๆ ก็เป็นผู้หญิงอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน แบ่งเบาแรงหาบน้ำ หุงข้าว ต้มแกง พอไหว ส่วนลูกเป็นผู้ชาย เถอะนะ.. ให้แม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์นะลูก...คำว่า สามเณรน้อย เณรน้อย น้องเณร ลูกเณร จึงก่อเกิด และก็ด้วยยังเป็นเด็กเล็ก เสียงท่องมนต์กังวานแว่ว ชวนหัวมากกว่าจะชวนอิ่มบุญ หัวที่โล้นโล่ง เลี่ยนเตียน มันวาว สะอาดขาว จึงดูน่าขันมากกว่าจะขลัง ทั้งผ้าเหลืองห่มนุ่งแพรพรรณตัดกับผิวขาวเนียนใส ไร้กระฝ้า จึงดูน่าหยิกมากกว่าจะชวนให้ก้มกราบ...แล้วคุณผู้อ่านล่ะ พร้อมจะเรียนรู้ ค้นหา เพลิน และสนุกไปกับโลกของเหล่ากอของสมณะ ที่ชื่อว่า สามเณร ซึ่งใครก็ตามที่ได้พบ ได้เห็น ได้เล่น ได้คุย แม้จะไม่ใช่ ด เด็ก ก็ยังต้องนิมนต์กันแล้วหรือยัง...

เรวัฒน์ เพียรพจนนารถ

reate Date : 03 เมษายน 2551
Last Update : 8 มีนาคม 2552 13:14:01 น.