ผิดพลาด

ทำดีได้ดี

พิมพ์


หากเราคิดอะไรสักอย่าง
เพื่อเป็นทางสู่ความสำเร็จ
หากเราคิดจะทำให้เสร็จ 
อย่าพูดเท็จกับตัวของเรา
อย่างน้อยเราควรต้องดู  
เพื่อจะรู้ว่าดีหรือไม่
หากต้องทำแล้วเบียดเบียนใคร  ไม่ทำ

เมื่อชีวิตคือการก้าวเดิน 
เรื่องสรรเสริญคือความยิ่งใหญ่
เมื่อชีวิตคือการก้าวไป 
ประดับไว้   ทำดีได้ดี

** ตอกย้ำทำดีได้ดี       
สิ่งนี้ที่เป็นศักดิ์ศรี
รู้แล้วทำดีเข้าไป
ถึงไหนก็ไม่มีโง่
เกิดเป็นคนทนโท่   
ทำดี โอ้โฮ  ได้ดี

หากปัญหายังมาสุมอยู่
เท่ากับรู้ความดีนั้นห่าง
หากไม่คิดจะทำเสียบ้าง
ไม่มีทางทำดีได้ดี