ผิดพลาด

วิกฤติกับโอกาส

พิมพ์


โจทย์การออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยากโจทย์หนึ่งคือเมื่อที่ตั้งของโครงการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ไม่น่าดู นักออกแบบบางคนก่อกำแพงสูงเพื่อปิดบังทัศนียภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเสีย บางครั้งการออกแบบนั้นๆ กลับทำให้สภาพแวดล้อมโดยรวมดูแย่กว่าเดิม

ในบางกรณี ปัญหาอาจไม่สามารถแก้ได้ด้วยการก่อกำแพงสูง เช่น มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะในย่านจอแจ ทว่าทุกปัญหาล้วนมีทางแก้อย่างสร้างสรรค์เสมอ

อาคารบางหลังซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่มีเสียงรถราดังมาก สามารถแก้ปัญหาด้วยการออกแบบน้ำตกให้เป็นส่วนหนึ่งของอาคาร เสียงน้ำไหลเป็นจังหวะทำให้คนที่เดินผ่านรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติ จิตใจสงบลง ขณะเดียวกันเสียงน้ำตกก็กลบเสียงรถราข้างนอกด้วย เมื่อรวมกับต้นไม้สีเขียว ก็ไม่มีใครเชื่อว่ามันอยู่กลางป่าคอนกรีต

เสียงเหมือนกัน ดังเหมือนกัน แต่ให้ผลต่างกัน

ความคิดสร้างสรรค์สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสได้เสมอ หลายคนโยนเสื้อผ้าที่เลอะสีดำเป็นหย่อมๆ ดูน่าเกลียด ทั้งที่มันยังไม่ขาด แต่บางคนก็ย้อมผ้าเลอะนั้นให้เป็นสีดำทั้งตัวไปเสียเลย งามไปอีกแบบ

เคยไหมที่เมื่อคุณวาดรูปเพลินจนสีเลอะเทอะ กลายเป็นสีเน่า แต่เมื่อพลิกแพลง ใช้สีเน่านั้นเป็นพื้น วาดลายเส้นสดใสทับลงไป ก็ได้ภาพใหม่ที่สวยไปอีกแบบ
คุณสามารถทำเรื่องแย่เป็นเรื่องเยี่ยมได้เสมอ หากยอมเปิดใจกว้าง และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา

เรื่องสั้นเรื่องหนึ่งของ โอ. เฮ็นรี ปรมาจารย์นักเขียนเรื่องสั้นแนวหักมุมจบ เป็นเรื่องของเซลส์แมนหนุ่มที่ถูกส่งไปขายรองเท้าแก่คนพื้นเมืองในเกาะแห่งหนึ่ง ห่างไกลจากความเจริญ เมื่อลงจากเรือ เซลส์แมนหนุ่มเห็นชาวพื้นเมืองเดินเท้าเปล่าทุกคน ก็โทรเลขไปรายงานสำนักงานใหญ่ว่า ขายรองเท้าที่นี่ไม่ได้แน่นอน เพราะคนที่นี่ไม่มีพฤติกรรมสวมรองเท้า

บริษัทส่งเซลส์แมนคนใหม่ไปดูสำรวจตลาด เขาโทรเลขกลับไปที่สำนักงานใหญ่ทันทีว่า "ส่งรองเท้ามาทันที เพราะที่นี่ไม่มีใครเคยสวมรองเท้า"

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับมุมมอง

มองให้ดีก็เห็นโอกาส

ปราชญ์เดโมสเธนีสแห่งกรีกโบราณจึงกล่าวว่า "โอกาสเล็กๆ มักเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการใหญ่" เช่นเดียวกับ เซอร์ ฟรานซิส เบคอน ที่ว่า "คนฉลาดสร้างโอกาสมากกว่าที่จะแสวงหามัน"

คำว่า 'วิกฤติ' ในภาษาจีนออกเสียงว่า เหวย จี อักษรแรกหมายถึงอันตราย อักษรหลังหมายถึงโอกาส

ในทุกๆ อันตรายมีโอกาส

ทุกๆ ปัญหาไม่ว่าใหญ่เพียงไร มีทางแก้อย่างสร้างสรรค์เสมอ ถ้าเปิดใจมอง(พิมพ์ครั้งแรก : FinalSay / เปรียว 2551)


วินทร์ เลียววาริณ
16 สิงหาคม 2551

คมคำคนคม

The measure of a country's greatness is its ability to retain compassion in times of crisis.


เครื่องวัดความยิ่งใหญ่ของประเทศหนึ่งๆ อยู่ที่ความสามารถในการดำรงรักษาความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นในยามวิกฤติ

Thurgood Marshall

(1908 - 1993)
ผู้พิพากษาศาลสูงผิวดำคนแรกของสหรัฐฯ


ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ของเราก่อนนะครับ คลิ๊กอ่านได้เลย


บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2
12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3
13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4
14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5
15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6
16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7
17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8
18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book


ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา


ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้
โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ติดตามโครงสร้างอ่างฯ สำนักข่าว
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการฯ บทนำ
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) ตำนานสอนใจ ได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 6. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
3. ตำนานพระสุธนมโนราห์ ตำนาน 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
4. ตำนานนกหัสดีลิงค์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
5 เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
หรือ หากท่านมีเวลาว่าง ท่านก็สามารถอ่านบทความของเว็ปมาสเตอร์ได้ที่นี่ครับ มีหลายเรื่องหลายตอนให้ท่านได้เลือกอ่าน ก็อ่านเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจ มีสาระบ้าง ไม่มีบ้างก็อย่าได้ว่ากันนะครับ ไม่มีเจตนาใดใดแอบแฝง สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับ หรืออยากพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด หรืออะไรที่เป็นประโยชน์ มีสาระสร้างสรรค์ ก็ขอเชิญท่านแอดผมไปเป็นเพื่อนได้หลายช่องทางครับ ติดต่อผมได้ โดยคลิ๊กที่ชื่อที่ใช้ได้เลยครับ

ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้ ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้
1. ทาง Face Book ส่วนตัว นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5. อีเมลล์ ส่วนตัว อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
2. ทาง Face Book หมู่บ้าน รวมพลคนเกษตรสมบูรณ์ 6. อีเมลล์ หมู่บ้าน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
3. ทาง Face Book เพื่อนๆ
Kasetsomboon City 7. Skype kasetsomboon999
4. ทาง MSN อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 8. Line Dan


ท่านสามารถอ่านบทความและเนื้อหาต่างๆของเว็ปไซต์นี้ ผ่านหัวข้อต่างๆดังนี้

ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ
1. บทนำ 8. บทความสำนึกรักบ้านเกิด 15. รวมลิงค์ต่างๆ
2. ข้อตกลงก่อนชม 9. บทความคติธรรมคำคม 16. เว็ปบอร์ด
3. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ 10. บทความวัฒนธรรมประเพณี 17. ติดต่อเรา
4. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ 11. รวมรูปภาพ 18. ฟังเพลงคำเมืองบ้านเฮา
5. บทความทั่วไป 12. ฟังวิทยุออนไลน์ 19. อ่านข่าวย้อนหลัง
6. บทความให้ความรู้ 13. ราคายางพาราวันนี้ 20. บันทึกการเดินทาง
7. บทความเกี่ยวกับศาสนา 14. แผนที่บ้านเกษตรสมบูรณ์ 21. เกี่ยวกับผู้จัดทำ


ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้ เพื่ออ่านเป็นไฟล์ pdf คลิ๊กตรงหัวข้อได้เลยครับ
1. รวมประวัติอำเภอเชียงคำ ดาวน์โหลด 4. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
2. หน้าปกหนังสือ ดาวน์โหลด 5. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
3. คำนำสารบัญ ดาวน์โหลด 6. คำสอนสุภาษิตล้านนา ดาวน์โหลด

อย่า เพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับ นี่แค่เป็นการเกริ่นเริ่มต้นของบทความ ยังมีต่ออีกเยอะ จะหาเวลามาพิมพ์ พร้อมอัพเดทภาพประกอบให้น่าสนใจ มีข้อแนะนำติชม หรือ ช่วยกันตรวจปรุ๊พ แล้วส่งไปที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน จักขอบพระคุณยิ่ง


เพื่อ การพัฒนาปรับปรุงเว็ปไซต์ให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอร้องให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมเว็ปไซต์ของเรา ทำตามกฏระเบียบข้อตกลงของเว็ปเราด้วยนะครับ ใครที่ไม่เข้าใจกฎของเรา คลิ๊กไปอ่านที่นี่ได้นะครับ ข้อตกลงในการรับชมเว็ปไซต์ของเรา หรือ อ่านบทนำและวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็ปไซต์ ก่อนนะครับ


จากใจ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา* หมายเหตุ

วัน เวลาเปลี่ยนแปลงไป เหตุการณ์ต่าง ๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ขอร้องคนบ้านเฮาใส่ใจ๋ ช่วยกั๋นดูแลฮักษาไว้ หื้อลูกหื้อหลาน ได้สืบสานตำนานฮีตฮอยบะเก่ามะเกื้อ (ใครมีข้อมูลที่ดีกว่านี้ ช่วยส่งเมล์ ไปบอกกันหน่อยนะครับ ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ยินดีตอบ และให้คำปรึกษาครับ ....ท.ทิวเทือกเขา


001birdsnow001
linethai

Copyright © 2009 www.kasetsomboon.org และ www.kasetsomboon.com All rights reserved.