ผิดพลาด

ค่าวเรื่อง...สาวงาม

พิมพ์


ค่าว สาวงาม

...เมิ่อได้มาหัน อี่นายนาถน้อง ไคร่ถามไคร่ถ้อง น้องเป๋นลูกไผ
หยั๋งงามเลิศล้ำ เจ้าแว่นเงาใส ใคร่ต๋ายเป๋นไฮ ไปติดแจ่งผ้า
เสื้อผ้าทรงผม สมกับใบหน้า ต๋าคมเรียวรี ยิ่งนัก

จายซัดต๋าหัน พลันก่อหลงฮัก งามเทียมเทียบได้ นางอินทร์
คิ้วก่อโก่งก้อม แวดวงต๋าสิน สองต๋าดำนิล ผิวพรรณผ่องแผ้ว
เนื้อตั๋วเรือนก๋าย บ่มีป้าวแป้ว สักเต้าฮอยแนว ขีดเล็บ

ยามเมื่อเดินก๋าย คอจายปอเคล็ด ย้อนเหลียวผ่อเจ้า คนงาม
ตึงงามเลิศล้ำ ลือโลกตึงสาม เกิ๋นกว่าถ้อยความ พรรณนาได้
จายหนุ่มตึงหลาย บ้านเหนือบ้านใต้ หลงฮักทรามวัย พรั่งพร้อม

เตียวไปแอ่วหา หลังคาปอก๊อม ย้อนมัวเมาเจ้า ทรามวัย
ตึงงามแต๊แต๊ เลิศเลอเหนือไผ อู้จ๋ากำใด เสียงใสอย่างแก้ว
ป๋านเสียงสวรรค์ ม่วนงันผ่องแผ้ว แนวหมู่คนธรร ขับร้อง

จายขอติดต๋าม คนงามอี่น้อง หากบุญเฮาได้ ทำมา
ไหว้วานเทพไท้ ทั่วไทยทิศษา บุพเพนำปา มาเป๋นกู้สร้าง
หากแม้นสมหวัง เหมือนดังตี้อ้าง จะฮักนางเดียว แต๊ตั๊ก

ขอจบค่าวซอ หย้างปอขอพัก มิตรฮักแฟนค่าว คนดี
สุดเสี้ยงเพียงนี้ เต้าอี้เล่าสู่กั๋นฟัง ก่อนแลนายเฮย..........


มอบหื้อสาวงามเมืองเถินทุกๆท่านครับ
จาก สัญญา ณ นาเบี้ย