ผิดพลาด

ค่าวเรื่อง...อ้ายบ่าวคนตุ๊ก

พิมพ์


ค่าว อ้ายบ่าวคนตุ๊ก

**อ้ายมันคนตุ๊ก อยู่ตูบหมาแหงน บ้านน้องคำแปง ก๋าแลหลังกว้าง
น้องมีไฮ่นา นักหนาป่ากว้าง อ้ายเป๋นลูกจ้าง ยะนา
อี่น้องเพียบพร้อม ทั้งก๋านศึกษา จ๊บปริญญาจุฬา แถมซ๊ำ

อ้ายจ๊บปอสี่ ย้อนตี้ตุ๊กล๊ำ ต่ำต้อยด้อยก้า เกิ๋นไป
รูปก่อบ่าหล่อ สาวบ่าส๋นใจ๋ จะไปตังได ไผก่อเมินหน้า
อี่น้องคนงาม เลิศเลอแต๊ข้า รูปสวยรวยทรัพย์ ใจ๋ดี

อ้ายมันง่าวนัก ฮักเมาสาวจี๋ อ้ายมันบ่าดี ตี๊กึ๊ดฮักเจ้า
หยั่งฟ้ากั๋บเหว หยั่งข้ากับเจ้า จะเป๋นไปได้ หยั่งได
แต่มันยากล้ำ เกินห้าม หัวใจ๋ ห้ามมันหยั่งได ก่อหลึ่งก่อด้าน

จ๋ำจากลาไก๋ หนีไปจากบ้าน ไปต๋ายดาบหน้า ต๋ามเวร
จ๊าดนี้บ่ ป๊บ จ๊าดหน้าคงเห็น คู่ก๋ำคู่เวร ขอลาต๊ะอี้ สุดเซี้ยงแค่นี้ก่อนแลนายเฮย.......

โดย สัญญา ณ นาเบี้ย
สุขใดไหนเท่า การเข้าใจตัวเอง