ผิดพลาด

ซอพม่า โดยพ่อครูคำผาย นุปิง

พิมพ์


ซอพม่า (ตะโตงเตง)
โดย พ่อครูคำผาย นุปิง ศิลปินแห่งชาติ
ถอดเทป โดย สลุงเงิน

ช - หลอนว่าตะโตงเตง จิ่งดาฟังคนนักเลง อ้ายจะออกซอเพลงเป๋นระบำพม่า
ญ - หลอนพี่เหน็บแล้วยังดอกข่า อี่น้องจะวาง ดอกขิง มาขดตัวไหลเข้าคิง น้องหมายเอาคิง เอาคิงซ้อนข้าง
ช - หลอนมาฮักแม่ใบหน้ากว้าง อี่น้องจะเอา บ่เอา หัวใจ๋อ้ายตึงเมา กับแม่ยิงเลา ยิงเลาแก้มเกลี้ยง
ญ - หัวใจ๋น้องแล้วยังบ่เสี้ยง กับป้อเนื้ออ่อน ทองแดง จะหลอนพอฮัก พอแปง กับตั๋วน้องนี้นิดหน้อยนึ่งเต๊อะ
ช - หลอนว่าเนอ นายเนอ อ้ายจะใส่นัมเบอร์น้องเป๋นที่หนึ่ง
ญ - หลอนน้ำแล้วยังบ่ยึ่ง ขอนมันก็ตึ้ง บ่ลอย มาฮักสีปัง ดำมอย จาติเจื้อมะฟัก มะน้ำแก้วหนุ่ม
ช - หลอนมาฮักตั๋วแม่สีจุ่ม ก็จาติมะตาลคอยดี กันหลอนหน้าบุญอ้ายมี หล้างจะได้เจ้า ได้เจ้าวันนึง
ญ - หลอนน้ำแล้วยังบ่ยึ่ง ขอนมันก็ทึง บ่ฟู หลอนว่าจับใจ๋งู น้องกลัวว่าบ่จู ละบ่จูใจ๋เขียด
ช - หลอนว่าจับใจ๋เฮียด อ้ายกลั๋วมันเกี๊ยด ใจ๋ยุง จะหลอนจับใจ๋ป้อลุง อ้ายกลั๋วยังบ่เปิง ยังใจ๋แม่ป้า
ญ - กันว่าจับ ใจข้า กลั๋วบ่สมเปิงจาย ตั๋วน้องนี้ฮับเป๋นอ้อยท่อน ตังปล๋าย บ่สมเปิงจายป้อเขี้ยวลายแก่นเต้า
อี่น้องเป๋นคน ชราแก่เถ้า ละอย่าได้ใจ๋อ่อน นาจาย เถ้าอย่างน้องนี้ เถ้ามะเขือแจ้ ก้นลาย จะเอาเมื่อคืน ก็ตัน จะเอาเมื่อวัน เมื่อวันก็ได้
ช - หลอนอี่น้องขดมานั่งใกล้ อ้ายตึงจะไหล คิงจู จะขอสูบหมากสูบปลู นะมายื่นหื้อปี้ หื้อปี้พม่า
ญ - กันปี้น้อยยังบ่ต๋ายฮ่า วันหน้าจะไป เอาคืน สิบเอ็ดกับสอง สลึง อันนั้นเป๋นทืน เป๋นทืนเท่าอั้น
ช - หลอนอี่น้องตั๊ดตี้หื้อข้า ก็จะซื้อม้าโก้ง ม้าลาย ขี่ไปกวดศาลเจียงฮาย ผดละคอน ละคอนเจียงใหม่
ญ - อี่น้องจะซื้อแล้วยังครัวใส่ จะเอาอย่างดี อย่างงาม จะแขวนมะหุมะซาง เสียงมันดังอะลิ้งฅิ้งฅ้อง
ช - อ้ายจะขอก่อยยังผ้าต่อง มาพบสูบหมากสูบรี เอยแม่กิ๋นนารี นะปอปันหื้อปี้ นิดหน้อยนึ่งเต๊อะ
ญ - อี่น้องจะขอผ้าต๋ากำเบ้อ เอาไว้ตุ้ม ยามหนาว ถ้าได้ผัวบ่าว เมียสาว จะเอาไว้ตุ้ม ไว้ตุ้มเคิบไหล่
ช - อ้ายจะพาน้องไปฟันไร่ อ้ายจะใส่ ปลูกบ่าแตงลาย จะติว่ายอดยิงนาย หล้างสบาย สบายใจพ่อง
จะหลอนอ้ายเถ้าบ่หยุด อ้ายเถ้าบ่หย่อน เพิ่นว่าเถ้าไม้ท่อน ปล้องเดียว เถ้าพม่าเพิ่นว่าเถ้าจักก่า หัวเขียว มันช่างลดเลี้ยว ยะกะหง็อกหัวใส่
ญ - เปิ้นหื้อป้อจาย นอนนอก เปิ้นห้ามป้อจาย นอนใน เวลาเป๋นเฮียดเป๋นไฮ บ่มีไผต๋ามไฟส่อง
ช - อ้ายก็กลัวจักเข็บแมงป่อง มันจะมาหยื้อหย่อง ขบนาย หล้างจะสมเปิงนาย ตัวป้อจายอ้ายว่าไว้ก่อน
อ้ายใคร่ได้ยังแม่ละอ่อน จะเอามานอนกล่อม สักคน มายะเหมือนต๋า มน มน คล้ายเหมือนดั่งก้น ดั่งก้นซ้าหวด
ญ - น้องบ่ได้ปี้ น้องจะหนีไปบวช ไปอยู่ตามวัด ตามวา ขอเป๋นสีลภาวนา อยู่ตามเล้าเป็ด เล้าเป็ดเล้าไก่…