ผิดพลาด

เป็นอย่างนี้หรือเปล่า

พิมพ์If you find yourself in love with someone who doesn’t love you ,
be gentle with yourself. There is nothing wrong with you. Love
just didn't choose to rest in the other person's heart.

หากคุณตกหลงรักใครซักคนที่ไม่ได้รักคุณตอบ จงอย่าโทษตัวเอง
ไม่มีสิ่งใดในตัวคุณที่บกพร่อง
เพียงแต่ความรักไม่ได้เลือกที่จะสถิตย์ในใจของเขาคนนั้นเท่านั้นเอง

If you find someone else in love with you and you don't love
him/her , feel honored that love came and called at your door ,
but gently refuse the gift you cannot return.

หากใครซักคนหนึ่งหลงรักคุณ แต่คุณไม่ได้รักตอบ
จงภูมิใจว่าคุณมีโอกาสได้ความรักมาเยือน
แต่จงปฏิเสธเขาอย่างสุภาพเมื่อไม่สามารถรับของขวัญที่คุณมิอาจให้ตอบแทนได้

Do not take advantage , do not cause pain. How you deal with love
is how you deal with you our hearts feel the same pain and joys ,
even if our lives and ways are different.

อย่าเอาเปรียบ อย่าสร้างความปวดร้าว
การที่คุณปฏิบัติต่อความรักอย่างไร ก็เหมือนคุณปฏิบัติต่อตัวเอง
ดวงใจของทุกคนรู้สึกร้าวรานเหมือนกัน
แม้ว่าชีวิตและหนทางของเราจะแตกต่างกัน

If you fall in love with another and he/she falls in love with
you and then choose to leave , do not try to reclaim it or to
assess blame. Let it go. There is a reason and a meaning. You
will know in time.

หากใครซักคนที่รักคุณตอบ แต่แล้ววันหนึ่งความรักหลุดลอยไป
จงอย่าพยายามแย่งยื้อรักนั้นกลับมาหรือโทษผู้ใด จงปล่อยรักนั้นไป
ทุกสิ่งมีเหตุผลและความหมายในตัวมันเอง
คุณจะได้รู้เมื่อกาลเวลาผันผ่านไป

Remember that you don't choose love. Love chooses you. All you
can really do is accept it for all its mystery when it comes into
your life

จงจำไว้ว่าคุณไม่ได้เป็นฝ่ายเลือกความรัก ความรักเลือกคุณ
สิ่งที่คุณทำจริง ๆ คือ เมื่อความรักเข้ามาสู่ชีวิตคุณจงยอมรับ
ไม่ว่ามันจะลึกลับเพียงใดก็ตาม

Feel the way it fills you to overflowing then reach out and give
it away. Give it back to the person who brought it alive in you.
Give it to others who deem it poor in spirit. Give it to the
world around you in anyway you can.

จงรับรู้การที่ความรักนั้นเติมชีวิตคุณให้เต็ม
และจงเอื้อมมือออกไปและมอบรักนั้นให้คน ๆ นั้น
คนซึ่งนำความรักให้เบ่งบานในใจคุณ
จงให้รักนั้นแก่คนอื่นมี่หัวใจไจ้รัก
จงมอบความรักให้กับโลกในทุกวิถีทางที่ทำได้

This is where many lovers go wrong Having been so long without
love, they understand love only as a need. There see their hearts
as empty places that will be filled by love, and they begin to
look at love as something that flows to them rather than from
them.

คู่รักหลายคู่มักจะพลาดเมื่อต่างก็ไร้รักมาเนิ่นนาน
คนเหล่านี้จะเห็นรักเป็นความปรารถนา
เขาเห็นหัวใจอันอ่างว้างนั้นราวกับที่ว่างที่ต้องการเติมเต็มด้วยรัก
พวกเขาเริ่มมองความรักราวกับเป็นสิ่งที่พรั่งพรูมาสู่ใจ
แทนที่จะหลั่งไหลจากใจไปสู่คนอื่น

The first blush of new love is filled to overflowing but as their
love cools, they revert to seeing their love as need. They cease
to be someone who generates love and instead become someone who
seeks love. They forget that the secret of love is that it is a
gift and that it can be made to grow only by giving it away.

เมื่อแรกรัก รักจะท่วมท้นเกินต้องการ ครั้นเมื่อความรักสงบลง
ผู้ที่มีรักจะมองว่าความรักเป็นความปรารถนา
พวกเขาหยุดแจกจ่ายความรักแต่เปลี่ยนไปกลายเป็นผู้ที่แสวงหาความรัก
พวกเขาจะลืมว่าความลับแห่งความรักคือ
รักเปรียบเสมือนของขวัญและความรักจะเจริญเติบโตได้ด้วยการมอบความรักให้ผู้อื่นเท่านั้น

Remember this and keep it to your heart. Love has it own time, it
own seasons and it own reason for coming and going. You cannot
bribe it or coerce it, or reason it into saying. You can embrace
it when it arrives and give it away when it comes to you. But if
it chooses to leave from your heart or from the heart of your
lover, there is nothing you can do and there is nothing you
should do.

จงจดจำสิ่งต่อไปนี้ไว้ในใจคุณเสมอ ความรักมีเวลาของตัวมันเอง
มีฤดูกาลและมีเหตุผลที่จะผ่านมาและจากไป คุณไม่สามารถที่จะให้สินบน
หรือบังคับมันได้ หรือแม้แต่จะอธิบายเหตุผลออกมาเป็นคำพูดได้
มื่อรักมาเยือน คุณทำได้เพียงโอบกอดรักไว้แล้วปล่อยไป
แต่ถ้ารักเลือกจะออกไปจากหัวใจคุณ หรือหัวใจของคนรักของคุณ
คุณไม่สามารถทำอะไรได้ และไม่ควรทำอะไรทั้งสิ้น

Love always has been and always will be a mystery. Be glad that
it came to live for a moment in your life. If you keep your heart
open it will come again!

ความรักเป็นความลึกลับและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป
จงยินดีเถิดว่าความรักเกิดกับคุณแม้เพียงชั่วขณะ หากคุณเปิดใจไว้
ความรักจะมาหาคุณอีกอย่างแน่นอน

หวานซึ้งและเป็นสัจธรรม ชนิดที่ไม่น่าจะโต้แย้งได้
แม้จะมีคำกล่าวว่า “ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์”
แต่ดูเหมือนเราไม่เคยหยุดยั้งที่จะแสวงหาความรักในรูปแบบต่าง ๆ
กันอยู่ตลอดมา และคงเป็นเช่นนี้ตลอดไป