ผิดพลาด
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21

วีดีโอคลิ๊ป คนบ้านเกษตรสมบูรณ์

PDFพิมพ์อีเมล


ใช้เมาส์คลิ๊กแต่ละรายการเพื่อชมวีดีโอคลิ๊บได้เลยครับผมที่ รายการ ที่ รายการ

1. งานทำบุญสังคหะบ้านเกษตรสมบูรณ์ 13 เมษายน 2552 1.
ชาวบ้านเตรียมงานผ้าป่า ตอนที่ 1

2. บายศรีสู่ขวัญผู้สูงอายุ บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 1
2
ชาวบ้านเตรียมงานผ้าป่า ตอนที่ 2

3. บายศรีสู่ขวัญผู้สูงอายุ บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 2
3.
เยาวชนเกษตรสมบูรณ์ เตรียมงานผ้าป่า ตอนที่ 1

4. บายศรีสู่ขวัญผู้สูงอายุ บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 3
4.
เยาวชนเกษตรสมบูรณ์ เตรียมงานผ้าป่า ตอนที่ 2

5. บายศรีสู่ขวัญผู้สูงอายุ บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 4
5.
เยาวชนเกษตรสมบูรณ์ เตรียมงานผ้าป่า ตอนที่ 3

6. บายศรีสู่ขวัญผู้สูงอายุ บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 5
6.
ผ้าป่าวัดเกษตรสมบูรณ์ปี 2552 ตอนที่ 1

7. บายศรีสู่ขวัญผู้สูงอายุ บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 6
7.
ผ้าป่าวัดเกษตรสมบูรณ์ปี 2552 ตอนที่ 2

8. บายศรีสู่ขวัญผู้สูงอายุ บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 7
8.
ผ้าป่าวัดเกษตรสมบูรณ์ปี 2552 ตอนที่ 3

9. บายศรีสู่ขวัญผู้สูงอายุ บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 8
9.
ผ้าป่าวัดเกษตรสมบูรณ์ปี 2552 ตอนที่ 4

10. บายศรีสู่ขวัญผู้สูงอายุ บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 9
10.
ผ้าป่าวัดเกษตรสมบูรณ์ปี 2552 ตอนที่ 5

11. บายศรีสูขวัญพระสงฆ์วัดเกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 1 11. ผ้าป่าวัดเกษตรสมบูรณ์ปี 2552 ตอนที่ 6

12 บายศรีสูขวัญพระสงฆ์วัดเกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 2
12. ผ้าป่าวัดเกษตรสมบูรณ์ปี 2552 ตอนที่ 7

13. บายศรีสูขวัญพระสงฆ์วัดเกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 3
13. ผ้าป่าวัดเกษตรสมบูรณ์ปี 2552 ตอนที่ 8

14. บายศรีสูขวัญพระสงฆ์วัดเกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 4
14. สร้างกุฏิวัดเกษตรสมบูรณ์

15. บายศรีสูขวัญพระสงฆ์วัดเกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 5
15. รำวงงานผ้าป่าเกษตรสมบูรณ์ ปี 2552 ตอนที่ 1

16 บายศรีสูขวัญพระสงฆ์วัดเกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 6
16. รำวงงานผ้าป่าเกษตรสมบูรณ์ ปี 2552 ตอนที่ 2

17 บายศรีสู่ขวัญแม่อุ้ยสุ มาสุข ตอนที่ 1 17. น้อยเจมส์คนเกษตรสมบูรณ์ ชกมวยที่วัด ตอนที่ 1

18. บายศรีสู่ขวัญแม่อุ้ยสุ มาสุข ตอนที่ 2
18. น้อยเจมส์คนเกษตรสมบูรณ์ ชกมวยที่วัด ตอนที่ 2

19. บายศรีสู่ขวัญแม่อุ้ยสุ มาสุข ตอนที่ 3
19. ขบวนแห่ผ้าป่าเข้าวัดเกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 1

20. บายศรีสู่ขวัญแม่อุ้ยสุ มาสุข ตอนที่ 4
20. ขบวนแห่ผ้าป่าเข้าวัดเกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 2

21. บายศรีสู่ขวัญแม่อุ้ยสุ มาสุข ตอนที่ 5
21. ขบวนแห่ผ้าป่าเข้าวัดเกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 3

22.
จากน่านสู่เชียงคำ ตอนที่ 1
22.
ขบวนแห่ผ้าป่าเข้าวัดเกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 4

23.
จากน่านสู่เชียงคำ ตอนที่ 2
23.
ขบวนแห่ผ้าป่าเข้าวัดเกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 5

24.
จากน่านสู่เชียงคำ ตอนที่ 3
24.
ขบวนแห่ผ้าป่าเข้าวัดเกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 6

25.
จากน่านสู่เชียงคำ ตอนที่ 4
25.
ขบวนแห่ผ้าป่าเข้าวัดเกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 7

26.
จากน่านสู่เชียงคำ ตอนที่ 5
26.
ขบวนแห่ผ้าป่าเข้าวัดเกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 8

27.
เลี้ยงผีประจำปี 2552 บ้านแม่อุ้ยสุ ตอนที่ 1 27.
ก่อสร้างกุฏิวัดกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 1

28.
เลี้ยงผีประจำปี 2552 บ้านแม่อุ้ยสุ ตอนที่ 2
28.
ก่อสร้างกุฏิวัดกษตรสมบูรณ์ ตอนที่ 2

29.
เลี้ยงผีประจำปี 2552 บ้านแม่อุ้ยสุ ตอนที่ 3
29.
ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำญวน (ฝายโป่งจี้)เท่าฟ้า ตอน 1

30.
เลี้ยงผีประจำปี 2552 บ้านแม่อุ้ยสุ ตอนที่ 4
30.
ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำญวน (ฝายโป่งจี้)เท่าฟ้า ตอน 2

31.
เลี้ยงผีประจำปี 2552 บ้านแม่อุ้ยสุ ตอนที่ 5
31
ชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ เก็บผึ้ง ตอนที่ 1
32. เลี้ยงผีประจำปี 2552 บ้านแม่อุ้ยสุ ตอนที่ 6
32. ชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ เก็บผึ้ง ตอนที่ 2
33. เลี้ยงผีประจำปี 2552 บ้านแม่อุ้ยสุ ตอนที่ 7
33. ไดม่อนล้างห้องน้ำ

34.
ไปเยี่ยมบ้านเจ้าอาวาสที่เมืองแพร่ 1
34. ไดม่อนแอ่วทุ่งเก้าพร้าว 1

35.
ไปเยี่ยมบ้านเจ้าอาวาสที่เมืองแพร่ 2
35.
ไดม่อนแอ่วทุ่งเก้าพร้าว 2

36.
ไปเยี่ยมบ้านเจ้าอาวาสที่เมืองแพร่ 3
36.
แอ่วห้วยเฮี้ย 1

37.
ไปเยี่ยมบ้านเจ้าอาวาสที่เมืองแพร่ 4
37.
แอ่วห้วยเฮี้ย 2

38.
ไปเยี่ยมบ้านเจ้าอาวาสที่เมืองแพร่ 5
38.
ฝนตกที่หน้าบ้าน

39.
ไปเยี่ยมบ้านเจ้าอาวาสที่เมืองแพร่ 6
39.
คนใจร้ายทำลายธรรมชาติเผาป่า

40.
ไปเยี่ยมบ้านเจ้าอาวาสที่เมืองแพร่ 7
40.
บรรยากาศหน้าบ้าน
41. ไปเยี่ยมบ้านเจ้าอาวาสที่เมืองแพร่ 8
42. ไปเยี่ยมบ้านเจ้าอาวาสที่เมืองแพร่ 9
43. ไปเยี่ยมบ้านเจ้าอาวาสที่เมืองแพร่ 10
44. ไปเยี่ยมบ้านเจ้าอาวาสที่เมืองแพร่ 11
45. ไปเยี่ยมบ้านเจ้าอาวาสที่เมืองแพร่ 12
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รวมภาพต่างๆ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Online (20 minutes ago): 13
Your IP: 54.227.97.219
,
Now is: 2021-12-01 09:42
เรามี 84 บุคคลทั่วไป ออนไลน์