ผิดพลาด
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21

เทคนิคการปลูกข้าว 2

PDFพิมพ์อีเมล


พันธุ์ข้าวเหนียว


UBN92110-NKI-B5-30-1 - เหนียวหนองคาย 1
ข้าวสายพันธุ์นี้ได้ผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์หางยี 71 และ กข 6 คัดเลือกได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เป็นข้าวเหนียวนาน้ำฝนอายุปานกลาง ต้นข้าวสูงประมาณ 135 เซนติเมตร มีอายุการ เก็บเกี่ยวพอ ๆ กับพันธุ์ กข 15 เก็บเกี่ยวเร็วกว่าพันธุ์ กข 6 ประมาณ 10 วัน จากการทดสอบผลผลิตที่ศูนย์ฯ และนาข้าวเกษตรกร ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวสายพันธุ์นี้ ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์หางยี 71 ร้อยละ 11-20 เมล็ดข้าวเปลือกมีสีน้ำตาล ข้าวสารเมล็ดยาวเรียว ข้าวนึ่งสุกอ่อนนุ่ม และจากการทดสอบการยอมรับในโครงการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการพัฒนาข้าวพันธุ์ ข้าวนาน้ำฝนที่บ้านโสกบง ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย พบว่าเกษตรกรให้การยอมรับเป็นอย่างดี จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่ปลูกข้าว เหนียว ซึ่งข้าวพันธุ์นี้ใช้ชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า "เหนียวหนองคาย 1" โดยทางกรมการข้าวจะเร่งรับรองพันธุ์ต่อไป

ข้าวพันธุ์ กข.6
เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวหอมพันธุ์แรกที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรให้ใช้เป็นพันธุ์รัฐบาล เพื่อขยายพันธุ์ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี พ.ศ. 2520 กข6 ได้มาจากการฉายรังสีแกมมาในปริมาณ 10 กิโลแรด กับข้าวหอมมะลิ 105 ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในปี พ.ศ. 2508 ใช้เวลาปรับปรุงเป็นเวลา 22 ปี กข6 ได้ปลูกและคัดเลือกครั้งแรกที่สถานีทดลองข้าวบางเขน และ พิมาย กข6 ให้ผลผลิตสูงและทนสภาพแห้งแล้งได้ดีกว่าข้าวเหนียวสันป่าตองซึ่งเป็นพันธุ์ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กข6 มีความต้านทานต่อโรคไหม้และโรคใบจุดสีน้ำตาลได้ดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตองและข้าวพันธุ์ กข6 เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีกลิ่นหอม

ข้าวเหนียวพันธุ์อุบล 2
ลักษณะดีเด่น
1. ให้ผลผลิตสูง และตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดี ตั้งแต่ 6 กิโลกรัมไนโตรเจน (N) ต่อไร่ จนถึง 12 กิโลกรัมไนโตรเจน (N)
2. ต้านทานโรคไหม้
3. ทนทานดินเค็ม
4. อายุการเก็บเกี่ยวเบากว่าพันธุ์ข้าว กข 6 เหมาะสำหรับพื้นที่นาดอนฝนหยุดเร็ว และสามารถใช้ร่วมระบบการปลูกพืชหมุนเวียนได้

ข้าวเหนียวพันธุ์สกลนคร

ลักษณะดีเด่น
1. เป็นข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุสั้นกว่าพันธุ์ กข 10 (130 วัน)
2. มีคุณภาพการหุงต้มดี ข้าวสุกนุ่ม และมีกลิ่นหอม ใกล้เคียงกับพันธุ์ กข 6
3. ปรับตัวได้หลายสภาพทั้งในสภพนาดอน นาชลประทาน และสภาพไร่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อควรระวัง
ไม่ต้านทานต่อโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ข้าวนาน้ำฝน 2. แนะนำภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

________________________________________
ชื่อพันธุ์ข้าว     ชนิดข้าว     อายุ /
วันสุก เก็บเกี่ยว     ผลผลิต (กก./ไร่)     ลักษณะดีเด่น
เหนียวสันป่าตอง
เหนียว     26 พ.ย.     526     ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล โรคไหม้ ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล และแมลงบั่ว ทนดินเค็ม และนวดง่าย
เหนียว     4 พ.ย.     506     ทนแล้ง ปลูกเป็นข้าวไร่ได้ อายุเบา เหมาะกับนาดอนที่ฝนหมดเร็ว ต้านทานโรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว
กข 6
เหนียว     21 พ.ย.     666     ทนแล้ง และมีคุณภาพหุงต้มดี มีกลิ่นหอม ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล โรคไหม้ ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงบั่ว
เหนียว     23 พ.ย.     585     ทนแล้ง คุณภาพการหุงต้มและรสชาติดี ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงบั่ว
เหนียวอุบล 1
เหนียว     20 พ.ย.     660     ต้านทานโรคใบสีส้มในสภาพธรรมชาติปานกลาง แต่ถ้ามีโรคหรือ แมลงระบาดรุนแรงอาจเกิดความเสียหายได้ ไม่ต้านทานโรคไหม้ ในระยะออกรวง
เหนียวอุบล 2
เหนียว     15 พ.ย.     463     ผลผลิตสูงตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยได้ดี ต้านทานโรคไหม้ ทนทานดิน สามารถปลูกร่วมระบบการปลูกพืชหมุนเวียน
เหลืองประทิว 123
เจ้า     19 ธ.ค.     414     ต้านทานโรคชอบใบแห้งและโรคจู๋ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคใบสีส้มโรคใบเขียว และหนอนกอ ปลูกได้ดีในดินเปรี้ยว ฟางแข็ง แตกกอดี
น้ำสะกุย 19
เจ้า     4 พ.ย.     499     เป็นข้าวเบาที่ทนแล้งและทนน้ำท่วมได้ดี เหมาะสำหรับปลูกแถบน้ำฝน หมดเร็ว ไม่ต้านทานแมลงบั่ว โรคไหม้ โรคใบสีส้ม โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคขอบใบแห้ง
พิษณุโลก 60-1
เจ้า     10 ธ.ค.     550     ต้านทานโรคขอบใบแห้งโรคกาบใบแห้ง และโรคจู๋ดีกว่าขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานแมลงบั่ว ไม่ต้านทานโรคไหม้และโรคใบสีส้ม ต้นแข็ง แต่ถ้าใส่ปุ๋ย ไนโตรเจนมากจะล้ม
ชุมแพ 60
เจ้า     13 ก.พ.     564     ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียวและเพลี้ยกระโดดหลังขาว ในสภาพเรือนทดลอง ทนทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในสภาพนา ไม่ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง เป็นข้าวไวต่อช่วงแสงที่ตอบสนอง ต่อการใช้ปุ๋ย ทนดินเค็มปานกลาง เหมาะกับที่นาลุ่ม
พิษณุโลก 1
เจ้า     25 พ.ย.     579     ได้ผลผลิตสูง ต้านทานปานกลางต่อโรคไหม้ คุณภาพเมล็ดดี สามารถสีเป็นข้าวสาร 100 % คุณภาพหุงต้มรับประทานดี
พิษณุโลก 3
เจ้า     1-10 ธ.ค.     604     ผลผลิตสูง ข้าวหุงสุกค่อนข้างอ่อนนุ่มเหมือนขาวตาแห้ง 9 ต้านทานโรคไหม้ภาคกลางได้ดีกว่า กข 27 และขาวตาแห้ง 17
กข 15
เจ้า     10 พ.ย.     560     ทนแล้งได้พอสมควร คุณภาพหุงต้มมีกลิ่นหอมและอ่อนนุ่ม คุณภาพใกล้เคียงขาวดอกมะลิ 105 นวดง่าย ปลูกเป็นข้าวไร่ก็ได้ ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล


Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รวมภาพต่างๆ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Online (20 minutes ago): 15
Your IP: 54.227.97.219
,
Now is: 2021-12-01 10:38
เรามี 93 บุคคลทั่วไป ออนไลน์