ผิดพลาด
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21

จีเอ็มโอกับข้าวไทย

PDFพิมพ์อีเมลโดย วันเพ็ญ

วิทยา ฉายสุวรรณ รองอธิบดีกรมการข้าว หาคำตอบ...จีเอ็มโอ กับข้าวไทย

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวให้ได้ผลผลิตสูง ต้านทานโรค แมลง และสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดี เพื่อเป็นทางเลือกของชาวนาในการใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้

ในยุคสมัยที่โลกมีการพัฒนาเทคโนโลยีไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ผลผลิตต่อไร่สูงมากขึ้น เพียงพอกับความต้องการอุปโภคและบริโภค เทคโนโลยีต่างๆ จึงถูกนำมาใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ ให้สามารถมีผลผลิตที่มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค

การตัดแต่งพันธุกรรม หรือ จีเอ็มโอ ถือเป็นอีกเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในกว่า 20 ประเทศ ตามความจำเป็น ขณะที่ประเทศไทยนั้นยังไม่มีการอนุญาตให้มีการทดลองปลูกพืช จีเอ็มโอ ในระดับไร่นา รวมถึงการศึกษาวิจัยในศูนย์วิจัยของนักวิจัยก็ยังไม่ได้รับการยอมรับ และถูกต่อต้านจากองค์กรพัฒนาเอกชนอย่างรุนแรง

"ข้าว" ถือเป็นพืชที่มีความสำคัญกับประเทศไทย ไม่เพียงเป็นสินค้าส่งออกสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละกว่า 100,000 ล้านบาท แต่ยังเป็นอาหารหลักของคนไทย เป็นพืชที่สร้างอาชีพเก่าแก่ที่สุดของคนไทยอาชีพหนึ่งนั่นคือ "ชาวนา" หรือกระดูกสันหลังของชาติ

ดังนั้น การหยิบยกประเด็นการใช้ จีเอ็มโอ เข้ามาศึกษาวิจัยในประเทศนั้น จึงเป็นเรื่องท้าทายการตัดสินใจของผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจอย่างยิ่ง ซึ่งในเรื่องดังกล่าว คุณวิทยา ฉายสุวรรณ รองอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ "เทคโนโลยีชาวบ้าน" ว่า

"กรมการข้าว ยืนยันว่าไม่มีนโยบายและไม่เห็นด้วยกับการนำเทคโนโลยีการตัดแต่งพันธุกรรม หรือ จีเอ็มโอ มาใช้กับการผลิตข้าวของประเทศไทย"

"เพราะการทดลองข้าวที่ผ่านของไทย 40-50 ปี นั้นเราใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวผสมกันเอง เช่น ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานโรคบางอย่างไปผสมกับข้าวอีกพันธุ์หนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเรามีพันธุ์ข้าวมากถึง 17,000 พันธุ์ รวมถึงพันธุ์ข้าวจากอีรี่ด้วย ซึ่งขอยืนยันได้ว่าข้าวไทยนั้นไม่มี จีเอ็มโอ อย่างแน่นอน และไม่มีความจำเป็นต้องทำอย่างนั้น และเรื่องข้าวนั้นสามารถตรวจสอบเรื่อง จีเอ็มโอ ได้ง่ายมากเพราะเรามีนักวิชาการจากกรมวิชาการเกษตรที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบว่ามีการปลอมปนหรือไม่" รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าว

แต่อย่างไรก็ตาม รองอธิบดีกรมการข้าวได้ให้มุมมองเกี่ยวการทดลองพืช จีเอ็มโอ ว่า

"ในความเห็นส่วนตัวของผมนั้น เห็นด้วยหากจะมีการทดลองพืช จีเอ็มโอ ในพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่ข้าว เพราะเราต้องยอมรับว่าหลายประเทศนั้นได้มีความคืบหน้าในเรื่องนี้ก้าวหน้าไปกว่าไทยมาก เช่น จีน อินเดีย เวียดนาม แต่ก็ต้องตรวจสอบว่ามีผลกระทบอะไรกับพืชชนิดอื่นหรือไม่ แต่เท่าที่มีการนำเข้าพืช จีเอ็มโอ จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย ผมก็ว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะมีการนำเข้ามาเป็นสิบปี"

ส่วนประเทศไทยหากจะมีการทดลองจริงก็ต้องมีการออกกฎหมายควบคุมการเล็ดลอดออกมาของพืช จีเอ็มโอ ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนจะมีการให้ทดลองพืช จีเอ็มโอ กับพืชชนิดอื่น เพราะหากเราไม่ทำก็เท่ากับว่าเราจะล้าหลังประเทศอื่นๆ เขาได้ดำเนินการไปแล้วก่อนเรา โดยเฉพาะมะละกอหากไม่เร่งทำ ผมมั่นใจว่าอีกไม่เกิน 5-10 ปี เราต้องสั่งซื้อมะละกอเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เพราะขณะนี้โรคจุดวงแหวนนั้นมีการระบาดอย่างมาก จนทำให้ต้นมะละกอไม่สามารถออกดอกออกผลได้ และมะละกอก็เป็นอาหารหลักของคนไทยที่บริโภคกันทั่วไป

"หากวันหนึ่งประเทศไทยต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าอายนะ"

ดังนั้น กรมวิชาการเกษตรจะต้องเร่งดำเนินการศึกษาวิจัยดังกล่าว เพราะหากไม่เร่งดำเนินการจะประสบปัญหามะละกอขาดตลาด และต้องใช้ยาฆ่าแมลงเป็นจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาโรคจุดวงแหวน และแน่นอนว่ายาฆ่าแมลงนั้นมีผลกระทบกับสุขภาพของมนุษย์อย่างแน่นอน ขณะที่ผลกระทบจากพืช จีเอ็มโอ ที่มีต่อมนุษย์นั้น ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่ามีผลกระทบอย่างไร หรือไม่ ดังนั้น ผมจึงเห็นว่าการปลูกพืช จีเอ็มโอ ในพืชบางชนิดที่มีการต้านทานโรคมาก ผมว่าจะทำให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยมากกว่า เพราะเป็นการลดการใช้ยาฆ่าแมลงไปในตัวด้วย

"ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเป็นที่หนึ่ง เวียดนาม อินเดีย มาดูงาน แต่ปัจจุบันประเทศพวกนี้มีการวิจัยเรื่องพืช จีเอ็มโอ ที่ก้าวหน้าไปกว่าไทยมากแล้ว เพราะไทยจะทำอะไรทีก็มีกรอบและถูกต่อต้านอย่างมากจากบางองค์กร ซึ่งผมว่าเกิดจากความไม่เข้าใจกันทั้งนั้น และข้าวไทยไม่มีการทำวิจัยเรื่อง จีเอ็มโอ อย่างแน่นอนเพราะไม่มีความจำเป็น เรามีนักวิชาการที่คิดค้นวิจัยพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติต้านทานโรคและเหมาะสมกับการนำไปเพาะปลูกกับสภาพดินชนิดต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมอยู่แล้ว" รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าว

นอกจากนี้ คุณวิทยายังกล่าวถึงสถานการณ์ข้าวไทยในขณะนี้ว่า ปัจจุบันเราถือว่าได้เปรียบหลายประเทศที่เป็นคู่แข่งส่งออกข้าวกับไทย เพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เหมาะสมแม้จะมีภัยธรรมชาติน้ำท่วม เกิดขึ้นบ้างแต่ก็ไม่รุนแรงเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนามที่ประสบปัญหามรสุมจนทำให้งดการส่งออกข้าว เหมือนกับจีน อินเดีย อินโดนีเซีย ที่ประสบกับภัยธรรมชาติเหมือนกัน

ดังนั้น ขณะนี้ประเทศไทยจึงถือว่าเป็นประเทศที่ได้เปรียบที่สุดและขึ้นอยู่กับความ สามารถของกระทรวงพาณิชย์ในการระบายข้าวที่มีอยู่ในโกดัง 4 ล้านตัน เพราะถือว่าตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีข้าวในโกดังมากที่สุด ต้องระบายข้าวโดยที่ไม่ให้ราคาข้าวในประเทศตกลงและขายได้ราคาดี และรัฐบาลจะต้องหันมาให้ความสนใจกับการดำเนินนโยบายเรื่องข้าวให้มาก

"ในอนาคตนั้นการรับจำนำข้าวจะต้องลดน้อยลงและปล่อยให้เป็นไปตามกลไกราคาที่แท้จริง เพราะที่ผ่านมามีการตั้งราคารับจำนำให้สูงกว่าที่เป็นจริงทำให้พ่อค้าตัวจริงขายข้าวได้ลำบาก และรัฐบาลก็จะดูแลในเรื่องของระบบ และหากยุทธศาสตร์ข้าวเป็นไปตามระบบก็จะทำให้ทุกอย่างดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น ครบวงจร และไทยจะกลับมาเป็นมหาอำนาจเรื่องข้าวได้อีก และเวียดนามก็ไม่มีโอกาสก้าวทันเรา"

"เพราะในยุทธศาสตร์กำหนดให้เห็นความสำคัญของการศึกษาวิจัย การดึงคนสมัยใหม่เข้าสู่ท้องไร่ท้องนา ทั้งยุวเกษตรกร คนงานที่ถูกเลิกจ้างจากภาคอุตสาหกรรม เพราะปัจจุบันชาวนาส่วนใหญ่จะมีอายุมาก เฉลี่ย 60 ปีขึ้นไป ซึ่งวิธีการสร้างแรงจูงใจก็คือต้องทำให้ชาวนามีคุณภาพชีวิต และรายได้ที่ดีขึ้น" คุณวิทยา กล่าวในที่สุด


ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา

ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ของเราก่อนนะครับ คลิ๊กอ่านได้เลย


ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้
โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ติดตามโครงสร้างอ่างฯ สำนักข่าว
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการฯ บทนำ
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) ตำนานสอนใจ ได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 6. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
3. ตำนานพระสุธนมโนราห์ ตำนาน 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
4. ตำนานนกหัสดีลิงค์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
5 เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
หาก ท่านมีเวลาว่าง ท่านก็สามารถอ่านบทความของเว็ปมาสเตอร์ได้ที่นี่ครับ มีหลายเรื่องหลายตอนให้ท่านได้เลือกอ่าน ก็อ่านเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจ มีสาระบ้าง ไม่มีบ้างก็อย่าได้ว่ากันนะครับ ไม่มีเจตนาใดใดแอบแฝง สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับ หรืออยากพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด หรืออะไรที่เป็นประโยชน์ มีสาระสร้างสรรค์ ก็ขอเชิญท่านแอดผมไปเป็นเพื่อนได้หลายช่องทางครับ ติดต่อผมได้ โดยคลิ๊กที่ชื่อที่ใช้ได้เลยครับ

ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้ ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้
1. ทาง Face Book ส่วนตัว นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5. อีเมลล์ ส่วนตัว อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
2. ทาง Face Book หมู่บ้าน รวมพลคนเกษตรสมบูรณ์ 6. อีเมลล์ หมู่บ้าน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
3. ทาง Face Book เพื่อนๆ
Kasetsomboon City 7. Skype kasetsomboon999
4. ทาง MSN อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 8. Line Dan


ท่านสามารถอ่านบทความและเนื้อหาต่างๆของเว็ปไซต์นี้ ผ่านหัวข้อต่างๆดังนี้

ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ
1. บทนำ 8. บทความสำนึกรักบ้านเกิด 15. รวมลิงค์ต่างๆ
2. ข้อตกลงก่อนชม 9. บทความคติธรรมคำคม 16. เว็ปบอร์ด
3. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ 10. บทความวัฒนธรรมประเพณี 17. ติดต่อเรา
4. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ 11. รวมรูปภาพ 18. ฟังเพลงคำเมืองบ้านเฮา
5. บทความทั่วไป 12. ฟังวิทยุออนไลน์ 19. อ่านข่าวย้อนหลัง
6. บทความให้ความรู้ 13. ราคายางพาราวันนี้ 20. บันทึกการเดินทาง
7. บทความเกี่ยวกับศาสนา 14. แผนที่บ้านเกษตรสมบูรณ์ 21. เกี่ยวกับผู้จัดทำ


ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้ เพื่ออ่านเป็นไฟล์ pdf คลิ๊กตรงหัวข้อได้เลยครับ
1. รวมประวัติอำเภอเชียงคำ ดาวน์โหลด 4. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
2. หน้าปกหนังสือ ดาวน์โหลด 5. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
3. คำนำสารบัญ ดาวน์โหลด 6. คำสอนสุภาษิตล้านนา ดาวน์โหลด

อย่า เพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับ นี่แค่เป็นการเกริ่นเริ่มต้นของบทความ ยังมีต่ออีกเยอะ จะหาเวลามาพิมพ์ พร้อมอัพเดทภาพประกอบให้น่าสนใจ มีข้อแนะนำติชม หรือ ช่วยกันตรวจปรุ๊พ แล้วส่งไปที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน จักขอบพระคุณยิ่ง


เพื่อ การพัฒนาปรับปรุงเว็ปไซต์ให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอร้องให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมเว็ปไซต์ของเรา ทำตามกฏระเบียบข้อตกลงของเว็ปเราด้วยนะครับ ใครที่ไม่เข้าใจกฎของเรา คลิ๊กไปอ่านที่นี่ได้นะครับ ข้อตกลงในการรับชมเว็ปไซต์ของเรา หรือ อ่านบทนำและวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็ปไซต์ ก่อนนะครับ


จากใจ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา* หมายเหตุ

วัน เวลาเปลี่ยนแปลงไป เหตุการณ์ต่าง ๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ขอร้องคนบ้านเฮาใส่ใจ๋ ช่วยกั๋นดูแลฮักษาไว้ หื้อลูกหื้อหลาน ได้สืบสานตำนานฮีตฮอยบะเก่ามะเกื้อ (ใครมีข้อมูลที่ดีกว่านี้ ช่วยส่งเมล์ ไปบอกกันหน่อยนะครับ ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ยินดีตอบ และให้คำปรึกษาครับ ....ท.ทิวเทือกเขา


001birdsnow001
linethai

Copyright © 2009 www.kasetsomboon.org และ www.kasetsomboon.com All rights reserved.
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รวมภาพต่างๆ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Online (20 minutes ago): 11
Your IP: 54.227.97.219
,
Now is: 2021-12-01 09:32
เรามี 74 บุคคลทั่วไป ออนไลน์