ผิดพลาด

โรงเรียนชาวนา

พิมพ์"โรงเรียนชาวนา" ต้นแบบการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาชาวนาและสุขภาพ

การมีสุขภาพดี ใครๆ ก็ทำได้ แต่จะดีไหมหากเราจะช่วยกันส่งเสริมสุขภาพดีๆ ร่วมกันให้เป็นเครือข่ายสุขภาพ ผู้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ย่อมมีเทคนิคและวิธีการที่ทำให้ตัวเองมีความสุขทั้งกายและใจแตกต่างกันออกไป เทคนิคและวิธีการเหล่านี้เราเรียกว่า "ความรู้ฝังลึก" ซึ่งมักหาไม่ได้ในตำรา เพราะเป็นความรู้อันเกิดจากการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นประสบการณ์ตรงเฉพาะของเจ้าของเทคนิคนั้นๆ หากเราเก็บความรู้ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะตัวนี้ไว้กับตัว ก็คงไม่เกิดประโยชน์กับคนรอบข้าง แต่หากเรามีโอกาสนำความรู้เหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กับคนรอบข้าง คงดีไม่น้อย


ดังเช่น ชาวนาในจังหวัดนครสวรรค์ ที่นอกจากจะต้องต่อสู้กับราคาข้าวตกต่ำ ต้นทุนสูง เพราะพึ่งพาปุ๋ยและสารเคมีในการทำนาจนเป็นหนี้สินเต็มตัวแล้ว พวกเขายังต้องต่อสู้กับ "โรคร้าย" ที่รุมเร้าเพราะพิษสารเคมีอีก

ด้วยปัญหาที่รุมเร้าชาวนานครสวรรค์เช่นนี้เอง เป็นที่มาของการรวมตัวกัน "ปฏิวัติ" รูปแบบการทำนา เพื่อ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ในการลดต้นทุนและเพื่อสุขภาวะที่ดีภายใต้เครือข่าย "โรงเรียนชาวนา" ที่มีการออกแบบการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ "การจัดการความรู้" เป็นอุบายให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ในการทำนา แบบไม่พึ่งพาสารเคมี และใช้สมุนไพรธรรมชาติทดแทน

เมื่อชาวนารวมกลุ่มกันเรียนรู้จึงเกิดการปรับเปลี่ยนระบบคิดที่เป็นเหตุเป็น ผล ไม่หลงเชื่อคำเชิญชวนโฆษณาง่ายๆ กระบวนการเรียนรู้เน้นการทดลองให้ประจักษ์ด้วยตัวเองว่า การทำนาชีวภาพดีกว่าการใช้สารเคมี ช่วยให้พี่น้องชาวนาเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง หันกลับมาพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนวิถีคิดในตัวเอง หันมารวมกลุ่มกันเรียนรู้และเห็นความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ เกิดความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการทำนาแบบดั้งเดิม ถูกฟื้นคืนมาพึ่งพาธรรมชาติมาอีกครั้ง

คุณสุเทพ แหยบพับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลเกยชัย อำเภอชุมแสง กล่าวในฐานะประธานกลุ่มโรงเรียนชาวนาบ้านเกยชัยใต้ บอกว่า นักเรียนชาวนานครสวรรค์ ได้เรียนรู้การทำนาวิธีใหม่ๆ จากโรงเรียนชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันเรารวมตัวกันเรียนรู้เรื่องการคัดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง ไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากพ่อค้า ได้เรียนรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ต้นทุนการทำนาลดลงกว่าครึ่งและสุขภาพกายและใจก็ดีขึ้น เพราะไม่ต้องซื้อสารเคมีมาใช้

คุณไพรัตน์ จงแก้ว รองประธานกลุ่มโรงเรียนชาวนาบ้านบางแก้ว เล่าว่า ตนรู้สึกภาคภูมิใจที่ชาวนาสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ ยกระดับความรู้ของตนเอง จากการได้แลกเปลี่ยนความรู้กันทั้งในและนอกพื้นที่ ได้นำความรู้ดีๆ มาพัฒนาการทำนา พัฒนาชีวิตให้มีความสุขกาย สุขใจ มากขึ้น

โรงเรียนชาวนานครสวรรค์ เป็น 1 ใน 30 หน่วยงาน ที่ได้คัดเลือกให้เข้ามาเป็นต้นแบบ เครือข่ายการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ "การจัดการความรู้" ที่จะมาเล่าประสบการณ์ในการปฏิวัติการทำนาเพื่อสุขภาวะที่ดี ในงาน "มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4" ,"เปลี่ยนกระบวนทัศน์ พัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้"

ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2550 นี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ โทร. (02) 298-0664-8

โดย...เทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับวันที่ 15 ต.ค. 50


ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา

ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็ปไซต์ของเราก่อนนะครับ คลิ๊กอ่านได้เลย


ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้
โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 4. ติดตามโครงสร้างอ่างฯ สำนักข่าว
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 5. ความเป็นมาของโครงการฯ บทนำ
3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) ตำนานสอนใจ ได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่
1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 6. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
3. ตำนานพระสุธนมโนราห์ ตำนาน 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
4. ตำนานนกหัสดีลิงค์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
5 เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
หากท่านมีเวลาว่าง ท่านก็สามารถอ่านบทความของเว็ปมาสเตอร์ได้ที่นี่ครับ มีหลายเรื่องหลายตอนให้ท่านได้เลือกอ่าน ก็อ่านเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจ มีสาระบ้าง ไม่มีบ้างก็อย่าได้ว่ากันนะครับ ไม่มีเจตนาใดใดแอบแฝง สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับ หรืออยากพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด หรืออะไรที่เป็นประโยชน์ มีสาระสร้างสรรค์ ก็ขอเชิญท่านแอดผมไปเป็นเพื่อนได้หลายช่องทางครับ ติดต่อผมได้ โดยคลิ๊กที่ชื่อที่ใช้ได้เลยครับ

ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้ ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้
1. ทาง Face Book ส่วนตัว นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5. อีเมลล์ ส่วนตัว อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
2. ทาง Face Book หมู่บ้าน รวมพลคนเกษตรสมบูรณ์ 6. อีเมลล์ หมู่บ้าน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
3. ทาง Face Book เพื่อนๆ
Kasetsomboon City 7. Skype kasetsomboon999
4. ทาง MSN อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 8. Line Dan


ท่านสามารถอ่านบทความและเนื้อหาต่างๆของเว็ปไซต์นี้ ผ่านหัวข้อต่างๆดังนี้

ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ
1. บทนำ 8. บทความสำนึกรักบ้านเกิด 15. รวมลิงค์ต่างๆ
2. ข้อตกลงก่อนชม 9. บทความคติธรรมคำคม 16. เว็ปบอร์ด
3. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ 10. บทความวัฒนธรรมประเพณี 17. ติดต่อเรา
4. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ 11. รวมรูปภาพ 18. ฟังเพลงคำเมืองบ้านเฮา
5. บทความทั่วไป 12. ฟังวิทยุออนไลน์ 19. อ่านข่าวย้อนหลัง
6. บทความให้ความรู้ 13. ราคายางพาราวันนี้ 20. บันทึกการเดินทาง
7. บทความเกี่ยวกับศาสนา 14. แผนที่บ้านเกษตรสมบูรณ์ 21. เกี่ยวกับผู้จัดทำ


ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้ เพื่ออ่านเป็นไฟล์ pdf คลิ๊กตรงหัวข้อได้เลยครับ
1. รวมประวัติอำเภอเชียงคำ ดาวน์โหลด 4. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
2. หน้าปกหนังสือ ดาวน์โหลด 5. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
3. คำนำสารบัญ ดาวน์โหลด 6. คำสอนสุภาษิตล้านนา ดาวน์โหลด

อย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับ นี่แค่เป็นการเกริ่นเริ่มต้นของบทความ ยังมีต่ออีกเยอะ จะหาเวลามาพิมพ์ พร้อมอัพเดทภาพประกอบให้น่าสนใจ มีข้อแนะนำติชม หรือ ช่วยกันตรวจปรุ๊พ แล้วส่งไปที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน จักขอบพระคุณยิ่ง


เพื่อ การพัฒนาปรับปรุงเว็ปไซต์ให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอร้องให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมเว็ปไซต์ของเรา ทำตามกฏระเบียบข้อตกลงของเว็ปเราด้วยนะครับ ใครที่ไม่เข้าใจกฎของเรา คลิ๊กไปอ่านที่นี่ได้นะครับ ข้อตกลงในการรับชมเว็ปไซต์ของเรา หรือ อ่านบทนำและวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็ปไซต์ ก่อนนะครับ


จากใจ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา* หมายเหตุ

วัน เวลาเปลี่ยนแปลงไป เหตุการณ์ต่าง ๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ขอร้องคนบ้านเฮาใส่ใจ๋ ช่วยกั๋นดูแลฮักษาไว้ หื้อลูกหื้อหลาน ได้สืบสานตำนานฮีตฮอยบะเก่ามะเกื้อ (ใครมีข้อมูลที่ดีกว่านี้ ช่วยส่งเมล์ ไปบอกกันหน่อยนะครับ ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ยินดีตอบ และให้คำปรึกษาครับ ....ท.ทิวเทือกเขา


001birdsnow001
linethai

Copyright © 2009 www.kasetsomboon.org และ www.kasetsomboon.com All rights reserved.