ผิดพลาด
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFolder::files: ไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวในพาธนี้:
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "kasetsomboon.org" on port 21

เบื้องหลังความงดงามของดอยผาขามหลังผ่านสงคราม ตอนที่ 4

PDFพิมพ์อีเมล


บทความทางวิชาการ

รำลึก 'เสียงปืนแตก' ครั้งแรกในภาคเหนือ
อนุสรณ์ผู้เสียสละพตท.2324 สัญลักษณ์แห่งนักรบผู้กล้าหาญ

anusorn

เมื่อ พ.ศ. 2492 พรรคคอมมิวนิสต์จีน (พคจ.) ได้สนับสนุนการดำเนินงานของคอมมิวนิสต์ไทยทำให้การเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ ในประเทศไทยเป็นไปอย่างกว้างขวางถึงขั้นประกาศตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) เพื่อดำเนินการก่อการร้ายในประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของจีนไปตามภาค ต่าง ๆ ของไทย โดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบน เนื่องจากภาคเหนือนั้นภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าเขาและทุรกันดาร ยากที่ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยจะเข้าไปถึงได้ง่าย ๆ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นการง่ายต่อการที่พรรคคอมมิวนิสต์จะเข้าไปปลุกระดมโฆษณา ชวนเชื่อแก่ชาวเขา ซึ่ง ชั่วระยะเวลาไม่นาน พคท.ก็สามารถที่จะรวบรวมชาวเขาในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ทางภาคเหนือ เช่น อ.เชียงคำ (ปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพะเยา) อ.เทิง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, อ.ทุ่งช้าง อ.ปัว จ.น่าน, อ.นครไทย จ.พิษณุโลก, อ.หล่มเก่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, อ.แม่สอด อ.อุ้มผาง จ.ตาก จนกระทั่งเมื่อวัน ที่ 26 ก.พ. 2510 นับว่าเป็นวัน "เสียงปืนแตก" เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในภาคเหนือ เมื่อ ผกค.ได้เข้าต่อสู้กับ เจ้าหน้าที่ที่ใช้กำลังเข้าปิดล้อมเพื่อทำการจับกุมสมาชิก พคท. หน่วยย่อยที่ 25 ที่บ้านน้ำปาน ต.นาไร่หลวง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน การต่อสู้ได้ขยาย ไปในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ณ บนผืนแผ่นดิน จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ได้มีประชาชน พลเรือน ตำรวจ ทหาร ผู้กล้าหาญทั้งหลายได้พากันพลีชีวิต ร่างกายทับถมกันนับจำนวนร้อย เพื่อปกป้อง ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ให้รอดพ้นจากการถูก ผกค. คุกคาม ดุจดังบรรพบุรุษของเราที่ได้พากันหวงแหนผืนแผ่นดินทองแห่งนี้ไว้ยิ่งกว่า ชีวิตของตนเอง เพื่อเป็นการสำนึกถึงคุณงามความดีของบรรดาเหล่าผู้กล้าหาญทั้งหลาย บรรดาผู้อยู่แนวหลังทุกคน จึงมีความคิดเป็นเอกฉันท์ว่า "ควรสร้างอนุสรณ์ผู้เสียสละขึ้น" เพื่อปรารถนาใคร่เชิญดวงวิญญาณของปวงเหล่านักรบผู้กล้าหาญและผู้เสียสละทั้ง ปวงให้มาสถิตเพื่อ เป็นมิ่งขวัญของพวกที่อยู่แนวหลัง ทุกคน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ทั้งสองพระองค์ ได้เสด็จพระราชดำเนิน เปิดอนุสรณ์ผู้เสียสละ ประชาชนพลเรือน ตำรวจ ทหาร อ.เชียงคำ จ.พะเยา และทรงลงพระปรมาภิไธยไว้เป็นที่ระลึกด้วย ลักษณะรูปทรงและความหมายแห่งอนุสรณ์ อนุสรณ์มี ฐานเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เมตร ยกขอบนั่งโดยรอบสูงจากพื้นดิน 1 เมตร มีชั้นสูงชั้นละ 20 ซม. ทั้งหมด 7 ชั้น สูง 140 ซม. มีส่วนสูงทั้งสิ้น 20 เมตร ตัวอนุสรณ์เป็นรูปทรง 5 เหลี่ยม หนาเพียง 30 ซม.ภาย ในกลวง สำ หรับบรรจุอัฐิและรายชื่อ ประวัติผู้เสียสละสูงสุด จนพลีชีพเพื่อชาติ แต่ละเหลี่ยมกว้าง 2 เมตร บรรจุรูปปั้นสลักนูนครึ่งหนึ่งของของจริง ขนาดเนื้อที่รูปปั้นสลักกว้าง 1.70 เมตร สูง 2.20 เมตร แต่ละเหลี่ยมบรรจุรูปปั้นสลักมีความหมายดังนี้คือ เหลี่ยมที่ 1 คือ เหลี่ยมด้านหน้า ปั้น สลักเป็นรูปนางฟ้าเทพอัปสร พนมมือประทับ อยู่ตรงกลาง สองข้างประดับด้วยกนกลาย ไทย ข้างบนเป็นช่อกลีบดอกไม้สวรรค์ คือ ดอกมณฑา คั่นด้วยริ้วผ้า ขอบสองข้างปั้นสลักเป็นกนกลายไทย เครือเถา ข้างล่างเป็นบัวหงายลาย กนกข้างบนของแผ่นคำจารึกนั้นจะ มีพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ 9 สำหรับคำจารึก ที่ปรากฏอยู่ทางด้านหน้าหรือเหลี่ยมที่ 1 นั้นคือ "อนุสรณ์ ผู้เสียสละแห่ง นี้ คือที่บรรจุอัฐิและสถิต ดวงวิญญาณของผู้กล้าหาญชาวไทย กอปร ด้วยประชาชน

พลเรือน ตำรวจ ทหาร ซึ่งได้ร่วมใจกันต่อสู้กับ ผู้ก่อการร้ายคอม มิวนิสต์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ต่อสู้กับศัตรูจนพลีชีพเพื่อชาติเป็น ผู้มีอุดมการณ์ที่มั่นคงยืนยงด้วยจิตสำนึกสูงสุด ดุจบรรพบุรุษผู้กล้าหาญในอดีตกาล อนุสรณ์ผู้เสียสละแห่งนี้ดำเนินการสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นของ พลตรีพร้อม ผิวนวล ผู้อำนวยการหน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 อำเภอ เชียงคำ จังหวัดพะเยา และสร้างความสำเร็จด้วยเงินบริจาคของ พ่อค้า ประชาชน ข้าราชการทุกฝ่ายทั่วประเทศ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์โดยพลโทสีมา ปาณิกบุตร แม่ทัพภาคที่ 3 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2524 อนุสรณ์ผู้เสียสละแห่งนี้เป็นที่รวมพลังศรัทธา เป็นมรดกล้ำค่าแก่อนุชนรุ่นหลัง ตั้งเด่นเป็นสัญลักษณ์คอยย้ำเตือนจิต สะกิดชาวไทยทุกผู้ให้มีจิตสำนึกร่วมสมานฉันท์ ในอันที่จะต่อสู้กับศัตรูของชาติ มุ่งมาดดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอก ราชของไทย ให้คงอยู่ชั่ว นิรันดร์" เหลี่ยมที่ 2 (ด้านทิศตะวันตก) ปั้นสลักเป็นรูปประชาชนผู้รักชาติถืออาวุธคุ้มกันหน่วยสร้างทางจนสามารถ สร้างทางในถิ่นกันดารให้สำเร็จ แม้จะถูก ผกค. ขัดขวางอย่างหนักจนต้องต่อสู้กับศัตรูของชาติให้ได้ชัยชนะพัฒนาท้องถิ่นได้ สำเร็จ เหลี่ยมที่ 3 (ด้านทิศใต้) ปั้นสลักเป็นรูปข้าราชการฝ่ายพลเรือน ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ทางฝ่ายอำเภอจังหวัด มีหน่วยอาสาสมัครท้องถิ่น ทางฝ่ายอำเภอ จังหวัด มีหน่วยอาสาสมัครต่อสู้คุ้มกันจนสามารถทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถช่วย เหลือประชาชน พัฒนาที่อยู่ที่กินให้แก่ประชา ชนได้สำเร็จ ในรูป เจ้าหน้าที่แจกโฉนดที่ดินให้ทำกินแถมช่วยพัฒนาท้องถิ่น ต่อสู้กับความยากจนให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และอยู่อย่างปลอด ภัย เหลี่ยมที่ 4 (ด้านทิศตะวันออก) ปั้นสลักเป็นรูปข้าราชการตำรวจทุกฝ่ายที่ทำหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ช่วย เหลือประชาชน ผู้ทุกข์ยากด้วยจิต สำนึก ต่อสู้กับ ผกค. จนยอมสละชีพเพื่อคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัย เหลี่ยมที่ 5 (ด้านทิศเหนือ) ปั้นสลักเป็นรูปข้าราชการทหารทุกหมู่เหล่า ทำการต่อสู้กับ ผกค.ทุกรูปแบบจนยอมพลีชีพเพื่อ ชาติ เอาเลือดเนื้อและชีวิตแลกกับความเป็นไทยเอาไว้ให้ลูกหลานไทยและรักษาไว้ซึ่ง อมตะมรดกอันล้ำค่านี้ไว้ให้แก่ลูกหลานไทยสืบต่อไป พวกเขาเหล่าวีรชนผู้กล้าหาญทั้งหลายได้จากพวกเรา ผู้อยู่แนวหลังไปอย่างไม่มีวันกลับ พวกเขาทุกคนยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระ ทั่งชีวิต เพื่อที่จะ ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และผู้ที่อยู่แนวหลังทุกคน ขอให้ดวงวิญญาณผู้กล้าหาญทั้งหลายจงไปสู่สุคติเถิด บนผืนแผ่นดินทองแห่งนี้ บรรดาลูก ๆ หลาน ๆ ของพวกท่านทั้งหลายจะพร้อมใจกัน ปกป้องเอาไว้ยิ่งชีพของตนเอง เหมือน ๆ กับพวกท่านได้เคยพากันปกป้องเอาไว้แล้วนั่นเอง.

สันติภาพ ฟูเจริญ

ฉันว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของการย่างก้าวของคนจำนวนหนึ่งเข้าสู่การเป็นผู้ก่อการร้ายได้แล้ว มันชัดขึ้นกว่าที่เคยรู้สึกโชคดีที่ฉันก้าวพ้นความสิ้นหวังนั้นมาแล้วฉันเข้าใจสังคมได้ดีขึ้นในสิ่งที่สงสัยมานาน

นายพลแมคอาเธอร์ เป็นเช่นไรน่ะหรือ เราเป็นอดีตนิสิต ปวศ. ที่มีปัญหาเรื่องความทรงจำและจบออกมาแล้วยังไม่ค่อยได้ใช้ ไม่ได้ค้นต่อเนื่อง หากตอบจากความจำเลือนลางก็คล้าย คล้ายกับว่า เป็นมนุษย์ที่เสียจริตความเป็นมนุษย์เพราะสงครามเขาเป็นวีรบุรุษสงคราม หากแต่ชีวิตบัดซบในความรู้สึกความเป็นมนุษย์เขาคิดประมาณว่า เอาระเบิดปรมณูฝังที่เกาหลีเหนืออีกซักลูก ก็จะแช่แข็งเกาหลีเหนือได้ไปอีกกว่า 30 ปีและเขาเห็นตัวเองเป็นปานเจ้าแห่งจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ที่แม้แต่อเมริกาเองยังแหยงในวิธีคิดและการปฏิบัติตัวของเขา หลังสงครามมันเป็นด้านมืดของวีรบุรุษโดยทั่วไป ป็นปกติพบเห็นได้ในหน้าหนังสือประวัติศาสตร์และเราก็เป็นอดีตนิสิตที่เห็นด้วยกับอาจารย์เป็นบางเรื่องและเห็นต่างในบางเรื่อง อาจารย์บางท่านเป็นคนที่ลึกลึกแล้วจิตใจดี ตรงไปตรงมาหากแต่ด้วยความไม่ซับซ้อนท่านอาจจะตรงมาก จนลูกศิษย์คนหนึ่งบังอาจเห็นใจเพราะสุดท้ายคนที่น่ากลัวกว่า คือคนที่ร้ายหรือลึกจนคนอื่นตามไม่ทันรู้ทั้งรู้ว่าจะทำให้ใครต่อใครเดือดร้อน อันตรายเขาสามารถบิดเบือนอย่างเย็นชาไปได้หรือดื้อรั้นยึดมั่นถือมั่นไม่ฟังใครแบบนั้นนะที่เราว่าน่ากลัว และประมาทนายเป็นหน่วยรบพิเศษ จะเข้าใจความคิดยอกย้อนของมนุษย์ที่อยู่ในภาวะที่ต่างไปหรือเปล่านะ...สุดท้าย ความดีที่แท้จริง และเปี่ยมด้วยเมตตา และปัญญาเท่านั้นที่จะหยุดยั้ง ความโหดร้ายต่อกันได้เราจึงต้องร่วมกันสร้างมันขึ้นมา ถ้าเราสร้างวันนี้มันก็จะคุ้มกันลูกหลานในวันหน้ามีเรื่องไม่เข้าใจมากมายที่สังคมเราต้องช่วยกันทำให้กระจ่างเป็นหน้าที่ของปัญญาชนที่มีปัญญาญาณจะมาส่องทางเราทำได้แค่คนตะโกนโวยวายช่วยปลุก และส่งเทียบ ร้องขอ เพราะปัญหามันฝังลึกมากแล้ว ช่วยกันปลุกกันและกันขึ้นมาให้คนที่คิดล้ำไป ห่วงใยมากเกินไป ได้วางลง กลับคืนสู่ความคิดสามัญให้ได้คนที่มีบารมีแห่งความดีสั่งสม และซื่อตรง ลุกขึ้นมาเป็นหลัก

แด่ นายและผู้พลีชีพเพื่อชาติอีกนับไม่ถ้วน สงบและสันติต้องคืนกลับมา
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของดอยผาขาม (ดอยผาข่าม) ตำนานสอนใจ ได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่


1. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 1 6. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 2
2. ดอยผาขามตำนานสอนใจ ตอนที่ 2 7. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 3
3. ตำนานพระสุธนมโนราห์ ตำนาน 8. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 4
4. ตำนานนกหัสดีลิงค์ ตำนาน 9. เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 5
5 เบื้องหลังความงดงามดอยผาขาม ตอนที่ 1
ท่านสามารถติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างอ่างเก็บน้ำญวนได้ โดยคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละตอนได้ครับ

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่


1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 1 3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 3
2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำญวน ตอนที่ 2 4. ความเป็นมาของโครงการฯ บทนำ


หรือ หากท่านมีเวลาว่าง ท่านก็สามารถอ่านบทความของเว็ปมาสเตอร์ได้ที่นี่ครับ มีหลายเรื่องหลายตอนให้ท่านได้เลือกอ่าน ก็อ่านเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจ มีสาระบ้าง ไม่มีบ้างก็อย่าได้ว่ากันนะครับ ไม่มีเจตนาใดใดแอบแฝง สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับ หรืออยากพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด หรืออะไรที่เป็นประโยชน์ มีสาระสร้างสรรค์ ก็ขอเชิญท่านแอดผมไปเป็นเพื่อนได้หลายช่องทางครับ ติดต่อผมได้ โดยคลิ๊กที่ชื่อที่ใช้ได้เลยครับ

ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้ ที่ ช่องทางการติดต่อ ชื่อที่ใช้


1. ทาง Face Book ส่วนตัว นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา 5. อีเมลล์ ส่วนตัว อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
2. ทาง Face Book หมู่บ้าน รวมพลคนเกษตรสมบูรณ์ 6. อีเมลล์ หมู่บ้าน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
3. ทาง Face Book เพื่อนๆ
Kasetsomboon City 7. Skype kasetsomboon999
4. ทาง MSN อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 8. Line Dan


บทความบันทึกการเดินทางของเว็ปมาสเตอร์ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา
คลิ๊กอ่านได้เลยครับ มีทั้งหมดตอนนี้ 14 ตอน

ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่ ที่ ชื่อเรื่อง ตอนที่


1. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 1 11. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 11
2. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 2
12. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 12
3. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 3
13. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 13
4. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 4
14. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 14
5. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 5
15. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
6. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 6
16. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
7. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 7
17. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
8. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 8
18. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
9. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 9 19. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
10. บันทึกการเดินทางของ นายตัวดี ตอนที่ 10 20. ภาพบันทึกการเดินทางของ นายตัวดี Face Book
ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามอ่านบทความของผม นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขาท่านสามารถอ่านบทความและเนื้อหาต่างๆของเว็ปไซต์นี้ ผ่านหัวข้อต่างๆดังนี้

ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ ที่ หัวข้อ


1. บทนำ 8. บทความสำนึกรักบ้านเกิด 15. รวมลิงค์ต่างๆ
2. ข้อตกลงก่อนชม 9. บทความคติธรรมคำคม 16. เว็ปบอร์ด
3. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ 10. บทความวัฒนธรรมประเพณี 17. ติดต่อเรา
4. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ 11. รวมรูปภาพ 18. ฟังเพลงคำเมืองบ้านเฮา
5. บทความทั่วไป 12. ฟังวิทยุออนไลน์ 19. อ่านข่าวย้อนหลัง
6. บทความให้ความรู้ 13. ราคายางพาราวันนี้ 20. บันทึกการเดินทาง
7. บทความเกี่ยวกับศาสนา 14. แผนที่บ้านเกษตรสมบูรณ์ 21. เกี่ยวกับผู้จัดทำ


ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้ เพื่ออ่านเป็นไฟล์ pdf คลิ๊กตรงหัวข้อได้เลยครับ
1. รวมประวัติอำเภอเชียงคำ ดาวน์โหลด 4. ประวัติบ้านเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
2. หน้าปกหนังสือ ดาวน์โหลด 5. ประวัติวัดเกษตรสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
3. คำนำสารบัญ ดาวน์โหลด 6. คำสอนสุภาษิตล้านนา ดาวน์โหลด

อย่า เพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับ นี่แค่เป็นการเกริ่นเริ่มต้นของบทความ ยังมีต่ออีกเยอะ จะหาเวลามาพิมพ์ พร้อมอัพเดทภาพประกอบให้น่าสนใจ มีข้อแนะนำติชม หรือ ช่วยกันตรวจปรุ๊พ แล้วส่งไปที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน จักขอบพระคุณยิ่ง


เพื่อ การพัฒนาปรับปรุงเว็ปไซต์ให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอร้องให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมเว็ปไซต์ของเรา ทำตามกฏระเบียบข้อตกลงของเว็ปเราด้วยนะครับ ใครที่ไม่เข้าใจกฎของเรา คลิ๊กไปอ่านที่นี่ได้นะครับ ข้อตกลงในการรับชมเว็ปไซต์ของเรา หรือ อ่านบทนำและวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็ปไซต์ ก่อนนะครับ


จากใจ นายตัวดี ท.ทิวเทือกเขา* หมายเหตุ

วัน เวลาเปลี่ยนแปลงไป เหตุการณ์ต่าง ๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ขอร้องคนบ้านเฮาใส่ใจ๋ ช่วยกั๋นดูแลฮักษาไว้ หื้อลูกหื้อหลาน ได้สืบสานตำนานฮีตฮอยบะเก่ามะเกื้อ (ใครมีข้อมูลที่ดีกว่านี้ ช่วยส่งเมล์ ไปบอกกันหน่อยนะครับ ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ยินดีตอบ และให้คำปรึกษาครับ ....ท.ทิวเทือกเขา


001birdsnow001
linethai

Copyright © 2009 www.kasetsomboon.org และ www.kasetsomboon.com All rights reserved.
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รวมภาพต่างๆ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.36.148.249
MOZILLA 5.0,
Now is: 2023-01-05 03:20
เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์