เงินคนพิการหรือเบี้ยคนพิการล่าสุดได้เท่าไหร่ ดูช่องทางลงทะเบียนออนไลน์

การรับเงินคนพิการมีขั้นตอนอย่างไร

เรื่องของเงินคนพิการนั้นน่าจะเป็นนโยบายที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว แต่อาจยังไม่รู้ข้อมูลของนโยบายนี้กันมากนัก วันนี้เราลองมาเก็บข้อมูลของเงินผู้พิการเผื่อจะสามารถนำข้อมูลไปช่วยเหลือผู้พิการรอบตัวที่อาจยังไม่มีโอกาสเข้าถึง และเพื่อที่จะสามารถเช็คเงินคนพิการล่าสุด 2566 เพื่อเก็บเป็นข้อมูลความรู้รอบตัวกัน

 

เงินคนพิการใครบ้างที่เข้าเกณฑ์

สำหรับการเข้าถึงเงินคนพิการจะได้เท่าไหร่นั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ คนพิการอายุน้อยกว่า 18 ปีและมีบัตรคนพิการได้รับเบี้ยคนพิการล่าสุดเดือนละ 1,000 บาท คนพิการอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีบัตรคนพิการได้รับเงินช่วยเหลือคนพิการล่าสุด 800 บาท แต่ถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำได้เพิ่มอีก 200 บาท ส่วนถ้าอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาท และจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลล่าสุดของปี 2023

 

ขั้นตอนการรับเงินคนพิการทำอย่างไรบ้าง

หากต้องการรับเงินคนพิการสามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเข้าถึงกองทุนคนพิการกันได้เลย ซึ่งคุณสมบัติหลัก ๆ เพียงข้อเดียวคือ มีสัญชาติไทย จากนั้นมาเริ่มดำเนินการกันได้เลย

 1. เดินทางไปตามสถานที่ที่คุณสะดวก
  โดยการแจ้งรับเงินสงเคราะห์คนพิการสามารถไปตามช่องทางลงทะเบียนได้ดังนี้ ในกรุงเทพมหานคร
  ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, โรงพยาบาลสิรินธร, โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน, สถาบันราชานุกูล, โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)ม ศูนย์บริการคนพิการสายไหม เคหะเอื้ออาทรสายไหมม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) และหากเป็นต่างจังหวัดสามารถไปที่ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดได้ทุกจังหวัด
 2. ยื่นเอกสาร
  เอกสารที่ต้องใช้ตามเงื่อนไขการรับเงินคนพิการคือ บัตรประจําตัวประชาชน, บัตรประจําตัวข้าราชการ, สูติบัตรสําหรับบุคคลอายุต่ำกว่าสิบห้าปี, หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด, ทะเบียนบ้าน, รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป, เอกสารรับรองความพิการของผู้พิการ, สภาพความพิการเป็นที่เห็นได้ และทางเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอถ่ายสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นก็รอการอนุมัติแล้วรับเงินคนพิการเดือนนี้กันได้หรือตามกำหนดที่เจ้าหน้าที่แจ้ง

 

ประโยชน์จากการถือบัตรและเงินคนพิการมีอะไรบ้าง

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับเงินคนพิการจะมีอะไรบ้าง เราลองมาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมกันดีกว่า

 • ผู้ถือบัตรคนพิการรจะได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ 800 บาท
 • บริการด้านการแพทย์
 • บริการทางการศึกษา
 • ส่งเสริมอาชีพ
 • กู้ยืมทุนประกอบอาชีพแบบไม่คิดดอกเบี้ย
 • ลดหย่อยค่าขนส่งสาธารณะ

โดยเงินคนพิการเข้าวันไหน คำตอบคือทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน หากเงินคนพิการไม่เข้าติดต่อที่ไหนก็สามารถติดต่อไปที่ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด หรืออาจเช็คตรวจสอบออนไลน์เรื่องเงินคนพิการได้ที่ dep.go.th

Scroll to Top