ยื่นเงินอุดหนุนบุตรต้องทำยังไง ดูขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ยื่นเงินอุดหนุนบุตร

ยื่นเงินอุดหนุนบุตรต้องทำอย่างไร

สำหรับเรื่องของการยื่นเงินอุดหนุนบุตรนั้นเป็นสิทธิ์ที่ไม่ควรละเลย แต่ถ้าใครยังไม่รู้วิธีการยื่นอุดหนุนบุตรวันนี้มาเก็บข้อมูล และวางแผนเพื่อยื่นเงินอุดหนุนบุตรประกันสังคมกันดีกว่า ขั้นตอนจะต้องทำอย่างไรบ้าง เอกสารที่ใช้ยื่นเงินอุดหนุนบุตรต้องใช้อะไรบ้าง ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรต้องทำอย่างไรถึงเวลามาเริ่มต้นใช้สิทธิ์กันแล้ว

 

ยื่นเงินอุดหนุนบุตรคืออะไร

สำหรับการยื่นเงินอุดหนุนบุตรนั้นคือ โครงการที่ใช้เพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวจากรัฐบาล โดยจะมีการให้เงินสนับสนุนเดือนละ 600 บาท สำหรับครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี โดยคุณสามารถลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ได้ตั้งแต่เริ่มคลอดเป็นต้นไป ไม่มีวันหมดเขตการยื่นลงทะเบียนและจะได้รับจนกว่าเด็กจะมีอายุ 6 ปี 

 

ยื่นเงินอุดหนุนบุตรต้องทำอย่างไร

สำหรับใครที่พึ่งมีบุตรแล้วอยากยื่นเงินอุดหนุนบุตรสามารถที่จะดำเนินการได้ที่สถานที่ลงทะเบียนที่ได้กำหนดไว้แต่ยังไม่สามารถยื่นเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เดินทางไปลงทะเบียน

เริ่มต้นจากการเดินทางไปเพื่อขอรับเงิน โดยผู้ปกครองเท่านั้นที่จะต้องเดินทางไปยื่นแสดงตัวตนที่สถานที่ลงทะเบียนที่ได้กำหนด ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต, พื้นที่เมืองพัทยาลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา และพื้นที่ส่วนภูมิภาคลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล

 1. เอกสารที่จำเป็น
  แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร. 01), แบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02), บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง, สูติบัตรเด็กแรกเกิด, สมุดบัญชีเงินฝาก (ธ. กรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส. เท่านั้น), สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่มีชื่อของคุณแม่), ใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกทุกคนในครอบครัว, สำเนาเอกสาร บัตรข้าราชการ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรอง 1 และ 2
 2. รอฟังผลการพิจารณา
  ผู้ปกครองต้องเดินทางไปลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จากนั้นก็สามารถรอผลการพิจารณาการยื่นขอรับสิทธิ์ และเมื่อผ่านแล้วจะสามารถรับเงินโอนได้แบบต่อเนื่องในเดือนต่อ ๆ ไป

 

คำถามยอดนิยมสำหรับการยื่นเงินอุดหนุนบุตร

สำหรับเรื่องของการยื่นเงินอุดหนุนบุตรนั้นยังมีอีกหลายคำถามที่เป็นข้อสงสัยที่นิยมถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราได้ทำการสรุปและตอบข้อสงสัยทั้งหมดให้คุณเรียบร้อยแล้ว

 • ยื่นเงินอุดหนุนบุตรกี่วันได้
  เงินอุดหนุนบุตรรายใหม่จะเข้าบัญชีได้ไม่เกิน 7 วันทำการ อีกทั้งจะได้รับเงินเป็นประจำทุกเดือน
 • ยื่นเงินอุดหนุนบุตรใช้อะไรบ้าง
  ผู้ปกครองที่ยื่นจะได้รับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน จนกระทั่งเด็กมีอายุครบ 6 ปี จึงถือว่าเป็นการสิ้นสุดสิทธิ์ที่ได้รับ

ถ้าใครที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นเด็กแรกเกิดเพิ่มขึ้นมา การยื่นเงินอุดหนุนบุตรสามารถช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ โดยยังสามารถที่จะลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรรายใหม่ได้ตลอด คล้ายกับผู้ประกันตนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ลงทะเบียนผ่านสำนักงานประกันสังคมนั่นเอง

Scroll to Top