สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินใช้เอกสารอะไรบ้างล่าสุด?
เงินเดือน
20,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ
ระหว่าง 20-65 ปี
วงเงิน
สูงสุด 500,000 บาท

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน ปี 2566 สำหรับผู้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน


หากคุณเป็นบุคคลที่มีรายได้แน่นอนจากการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ พนักงานบริษัทหรือลูกจ้างประจำ รวมถึงเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการเงินกู้ส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้ในการอุปโภคปริโภคในชีวิตประจำวัน แบบที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ให้วงเงินกู้สูงเหมาะสมกับรายได้ มีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและเป็นเงินกู้ที่ปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมาย ขอแนะนำสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน ที่กู้ง่าย ดอกเบี้ยออมสินคิดอัตราที่ต่ำ และสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่มีคนค้ำหรือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน มีความยุติธรรมและปลอดภัย 100% เพราะธนาคารออมสินเป็นธนาคารของรัฐมีหลักเกณฑ์และวิธีการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินที่แน่นอน และมีสาขาให้บริการมากมายอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งยังมีการพัฒนาแอพ MYMO ของธนาคารให้ทันสมัยให้สามารถใช้บริการออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและทำได้ทุกที่ และหากบริหารจัดการสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินได้ดีก็จะเป็นการสร้างเครดิตเพื่อสามารถใช้บริการสินเชื่อด้านอื่น ๆ ของธนาคารในโอกาสข้างหน้าได้อีก

รายละเอียดและเงื่อนไขของสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน ปี 2023


รายละเอียดของสินเชื่อบุคคลออมสิน ปี 2023 ก็คือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่มีวัตถุประสงค์ในการขอกู้ที่แน่นอนสามารถนำเงินไปใช้เพื่ออุปโภคบริโภคหรือนำไปใช้ชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นก็ได้ สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินจะให้วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกิน 500,000 บาท มีกำหนดระยะเวลาชำระสูงสุดไม่เกิน 84 เดือน ผู้สมัครขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือน มีอายุงานในปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี หากประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน ต้องมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป และดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 2 ปี ถ้าเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินอยู่แล้วต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีไม่มีหนี้ค้างชำระหรือไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และมีบัญชีเผื่อเรียกของธนาคารด้วย

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน ที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง อื่น ๆ

สำหรับสินเชื่อบุคคลออมสินในปี 2023 นี้ นอกจากจะมีสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินที่ไม่ต้องใช้บุคคลหรือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแล้ว ออมสินปล่อยสินเชื่อบุคคลด้านอื่น ๆ อีก เช่น การรีไฟแนนซ์สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินสำหรับผู้ที่มีบ้านเป็นการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อออมสินหรือช่วยลดภาระในการผ่อนสินเชื่อในการรวมหนี้ตามมาตรกร “บ้านดี หนี้เบา” ของออมสิน หรือสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินบ้านเติมตังค์ นำบ้านมาเป็นหลักทรัพย์ในการขอสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยหากจะกู้สินเชื่อธนาคารออมสินก็สามารถศึกษาสินเชื่อและลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อได้ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th โดยการกรอกข้อมูลในการสมัครใช้บริการสินเชื่อให้ครบถ้วนแล้วรอให้พนักงานของธนาคารออมสินติดต่อกลับ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 1115

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อสแนปแคชพร้อมให้วงเงินผ่อนของออนไลน์ได้จริง
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
วงเงิน
สูงสุด 10,000 บาท
กรุงศรี ifin บริการเงินด่วนออนไลน์โอนเข้าบัญชีล่าสุด
เงินเดือน
20,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุ
ระหว่าง 20-59 ปี
วงเงิน
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
Scroll to Top