สินเชื่อฟื้นฟู

สินเชื่อฟื้นฟู

สินเชื่อฟื้นฟู เปิดให้ลงทะเบียนวันไหนในปีนี้?
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 5% ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
วงเงิน
สูงสุด 20,000,000 บาท

สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจมีรายละเอียดอะไรบ้าง?

สำหรับปี 2566 นี้ ถ้าคุณได้เข้าไปอ่านกระทู้เว็บบอร์ดสินเชื่อฟื้นฟู pantip คุณจะรู้ทันทีเลยว่า ถ้าคุณไม่ทำความรู้จักกับสินเชื่อฟื้นฟูไม่ได้แล้ว ซึ่งเป็นสินเชื่อฟื้นฟู 2566 ด้วยมาตรการช่วยเหลือจากภาคธุรกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องด้านการเงินให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพ แต่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด 19 ที่ผ่านมานั่นเอง สินเชื่อฟื้นฟูนั้นเป็นสินเชื่อธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแล้วนำไปให้กับผู้ประกอบธุรกิจสามารถกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ ซึ่งสินเชื่อเพื่อธุรกิจจะช่วยทำให้ไม่เกิดสินเชื่อฟื้นฟูนอกระบบนั่นเอง สำหรับการใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 250,000 ล้านบาท โดยสินเชื่อผู้ประกอบการสำหรับลูกหนี้เดิมได้ขอกู้สินเชื่อฟื้นฟูได้ไม่เกิน 30% ของวงเงินซึ่งในแต่ละสถาบันการเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท สำหรับลูกหนี้ใหม่ก็สามารถขอกู้วงเงินได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท การคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 5% ต่อปี สำหรับ 2 ปีแรกจะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปี สำหรับช่วง 6 เดือนแรกนั้นทางรัฐบาลจะช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้ โดยกำหนดระยะเวลาสินเชื่อ 5 ปี ซึ่งก็จะมีค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. 1.75% ต่อปี ซึ่งในปี 2023 นี้ทางรัฐบาลยังคงสนับสนุนและจ่ายแทนลูกหนี้ 3.5% ตลอดอายุการค้ำประกันนั่นเอง


ใครสามารถสมัครขอ สินเชื่อฟื้นฟู ธปท ปี 2566 ได้บ้าง?


สินเชื่อฟื้นฟู ธปทนั้น ใครบ้างที่สามารถสมัครขอสินเชื่อฟื้นฟูได้?  ซึ่งสินเชื่อฟื้นฟู 2566 นั้นเป็นมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจ แน่นอนผู้ที่จะสมัครสินเชื่อเพื่อธุรกิจได้นั้น คือผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณสมบัติดังนี้ ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้ทำการจดทะเบียนและมีสถานที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนั่นเอง ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อผู้ประกอบการนั้น สำหรับใช้ในการประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินที่สามารถขอกู้ไม่เกิน 500 ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยมีวงเงินของสินเชื่อผู้ประกอบการที่ใช้ในการประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินใด ๆ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2564 และสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการสมัครขอสินเชื่อฟื้นฟูนั้นจะต้องไม่เป็นลูกหนี้ ที่ถูกจัดให้เป็นสินทรัพย์ที่ต่ำว่าชั้นมาตรฐาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 และไม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีการยกเว้นเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และผู้ที่จะสามารถขอสินเชื่อฟื้นฟูได้นั้น ซึ่งจะต้องไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินอีกด้วย

อยากรู้ว่ามีธนาคารไหนบ้างที่ปล่อยสินเชื่อฟื้นฟู ในปี 2023/2566


สำหรับคำถามที่ว่า มีธนาคารไหนบ้าง? เข้าร่วมโครงการสินเชื่อฟื้นฟู 2566 หรือสินเชื่อฟื้นฟู ต้องขอบอกว่ามีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการหลายแห่งด้วยกัน สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อสำหรับการใช้ในการประกอบธุรกิจอยู่กับสถาบันการเงินใด ณ วันที่ 28 ก.พ. 2564 สามารถที่จะขอสินเชื่อฟื้นฟูกับสถาบันการเงินได้เลย และผู้ประกอบธุรกิจที่ยังไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินใดเลย ณ วันที่ 28 ก.พ. 2564 สามารถยื่นกู้สินเชื่อฟื้นฟู rl และลงทะเบียนทางออนไลน์เพื่อยื่นขอสินเชื่อฟื้นฟูกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทางได้หลายแห่งมาก โดยการติดต่อกับธนาคารผ่านสำนักงานสาขาทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อฟื้นฟู ธปทหรือที่ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกร, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์และก็ยังมีอีกหลายธนาคารที่เข้าร่วมสินเชื่อฟื้นฟู 2566 เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนั่นเอง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อสแนปแคชพร้อมให้วงเงินผ่อนของออนไลน์ได้จริง
เงินเดือน
ไม่กำหนดรายได้
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
วงเงิน
สูงสุด 10,000 บาท
กรุงศรี ifin บริการเงินด่วนออนไลน์โอนเข้าบัญชีล่าสุด
เงินเดือน
20,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุ
ระหว่าง 20-59 ปี
วงเงิน
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
Scroll to Top